Rozhodnutie krajskej prokurátorky JUDr. Juríčkovej voči Grendelovi nie je právoplatné

Krajská prokurátorka Juríčková dopriala Grendelovi spokojný spánok

Včera a dnes webové portály a printové médiá priniesli „radostnú správu“ o tom, že trestné konanie vedené proti podpredsedovi Národnej rady Slovenskej republiky Gáborovi Grendelovi bolo zastavené.

Prokurátorka zastavila trestné stíhanie poslanca Gábora Grendela

Pripomeňme si stručne, aké udalosti predchádzali zverejneniu tejto udalosti. Kto nemá trpezlivosť „lúskať“ presnú chronológiu, nech túto časť preskočí. Uvediem pasáž z dôvodu, aby rôzni „mudrlanti“ neskôr nespochybňovali obsah článku vsúvaním vymyslených a nepravdivých informácií.

Dňa 3. apríla 2012, posledný deň na poste ministra vnútra , usporiadal Daniel Lipšic tlačovú konferenciu.  Bok po boku pri ňom stál jeho verný druh v boji Gábor Grendel, v tom čase riaditeľ komunikačného odboru Kancelárie ministra vnútra SR. Obsahom tlačovej konferencie bolo informovanie verejnosti o údajnom protiprávnom konaní viacerých subjektov, okrem iného aj podnikateľa Mariana Kočnera. Presný priebeh tlačovej konferencie si môžete pozrieť na

https://www.ta3.com/clanok/12419/tb-daniela-lipsica-o-druhej-kontrole-v-privatbanke.html

Keďže Marián Kočner mal za to, že jemu doposiaľ nestotožnená osoba vyniesla na verejnosť informácie podliehajúce bankovému tajomstvu, pri čom zverejnenie týchto informácií negatívne zasiahlo do jeho práv, podal na neznámeho páchateľa trestné oznámenie.

Vo veci zločinu ohrozovania obchodného, bankového, poštového, telekomunikačného a daňového tajomstva a vo veci prečinu zneužívania právomoci verejného činiteľa, dňa 16. októbra 2012 vydal vyšetrovateľ uznesenie o začatí trestného stíhania. V rámci prípravného konania bolo vykonané rozsiahle dokazovanie.

Na základe zisteného skutkového stavu tak, ako sa javil po vykonaní vyšetrovacích úkonov, vydal vyšetrovateľ dňa 13.októbra uznesenie o obvinení Daniela Lipšica a Gábora Grendela. Trestné stíhanie Daniela Lipšica bolo meritórne zastavené uznesením generálnej prokuratúry zo dňa 24.10.2019.

Trestné konanie, ktoré bolo pod dohľadom prokuratúry vykonávané od podania trestného oznámenia Mariánom Kočnerom v roku 2012 bolo siahodlhé a v prípade Lipšica bolo vedené sedem rokov. V prípade Grendela ešte dlhšie. Aj keď s veľkým oneskorením, dňa 25.2.2020, teda tri dni pred konaním volieb sa verejnosť dozvedela, že na Gábora Grendela podala prokurátorka na súd obžalobu.

V ten istý deň sa Grendel a následne i Lipšic vyjadrili pre médiá v zmysle, že obžaloba je nedôvodná.

( https://www.facebook.com/daniel.lipsic.5?fref=search&__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARBJM8-bTTX9gNUjW1k-10lHw-OZsRz_0IHsK0ievRShS4Cr3A_wjbB4NRqPZXn62KcIV_qPpUAqZbvV )

Toto tvrdenie oprel najmä o to, že obvinenie mali vzniesť vyšetrovatelia „blízki“ Kočnerovi a obžaloba je založená na výpovedi redaktorky Ruttkayovej, ktorej komunikácia s poškodeným Mariánom Kočnerom sa našla v Threeme.

Jeden by predpokladal, že ak vyšetrovanie trvá takú neprimerane dlhú dobu, bude vykonané natoľko precízne, že ak dospeje do štádia obžaloby, tak obžaloba musí byť z pohľadu prokurátora nepriestrelná (ako hovorí slávny prokurátor Šanta J stopercentná, prípadne stopäťdesiat percentná).

Dňa 28. februára 2020 médiá informovali, že prokuratúra sa rozhodla obžalobu stiahnuť. Blesková reakcia. Reakcia na čo? Na akú právnu skutočnosť? Na tlačovku?

Lipšica s Grendelom usvedčil mail Tódovej s popisom ich trestnej činnosti a listiny zo spisu, ktoré odovzdala polícii

Ako občania demokratickej krajiny máme oprávnenie predpokladať, že ak prokuratúra dospeje do štádia, že písomne vypracovanú obžalobu podá na súd, nerobí to z rozmaru, ale pevne stojí za svojou prácou.

Čo svetoborné sa stalo medzi podaním obžaloby a jej späť vzatím?

Aké závažné skutkové okolnosti vyšli najavo, o ktorých prokuratúra predtým nevedela a ktoré mali taký zásadný význam vo vzťahu k dokazovaniu, že bolo treba obžalobu vziať späť?

Hovorca Krajskej prokuratúry v Bratislave informoval verejnosť, že „bude potrebné opätovne preskúmať vierohodnosť jednotlivých svedkov, a to aj v kontexte s už zabezpečenými listinnými dôkazmi, prípadne aj s ďalšími, dodatočne zabezpečenými dôkazmi.Napriek tejto skutočnosti nie je možné vylúčiť aj také skutkové a právne zistenia, ktoré budú opätovne viesť k podaniu obžaloby na obvineného Gábora Grendela.“

Gábor Grendel sa dostal po parlamentných voľbách konaných 29.2.2020, na kandidátke víťaznej politickej strany OĽANO, dostal do parlamentu.

Nielen ja, iste aj mnohí občania, na priebeh týchto udalostí majú svoj názor. Pomôžem si postojom jedného z nich, uvedeného v diskusii pod článkom k tejto téme:

Podla mna ma uz pani prokuratorka tymto rozhodnutim zaistenu karieru, kedze rozhodla nezavisle a demokraticky:-).

Reagovať | Nahlásiť

Eskamotérske kúsky bratislavskej krajskej prokuratúry v časových súvislostiach

Súd vydal uznesenie o späť vzatí obžaloby na vedomie dňa 19.3.2020. To bol štvrtok. Vo štvrtok mal sudca na stole podpísané uznesenie.

Legitímne očakávame, že pri Gáborovi Grendelovi ani súd, ani prokuratúra nebudú využívať žiadny špeciálny postup oproti bežnému občanovi, ktorý by nemal oporu v zákone.

Ak by išlo o bežného občana, uznesenie súdu, ktoré podpíše sudca vo štvrtok, predpokladáme, že nebude kuriérom okamžite doručované prokuratúre, ale riadne bude na druhý deň podané na poštovú prepravu. Teda v piatok 20.3.2020 na pošte. Nasleduje sobota, nedeľa. Pošta nedoručuje. V pondelok, pri optimálnom fungovaní, môže byť zásielka doručená na prokuratúru. V pondelok bolo 23.3.2020.

Následne, pri spomínanom bežnom občanovi, by prokuratúra začala dopĺňať dokazovanie – vydaním pokynu vyšetrovateľovi. Avšak – chyba lávky. Uznesenie prokuratúry je datované dňa 20.03.2020! Ešte raz: 19.3.2020 vydal sudca uznesenie, že berie na vedomie späť vzatie obžaloby, 20.3.2020 bolo prokurátorkou trestné stíhanie Gábora Grendela zastavené!

Otázky na prokuratúru

Kedy a akou cestou sa dostalo uznesenie súdu do dispozície prokuratúry?

Bol tento postup pri expedovaní a doručovaní tohto uznesenia zo súdu na prokuratúru štandardný?

Kedy prokurátorka písala predmetné uznesenie? V noci zo štvrtka na piatok?

Je prokurátorka takáto pracovitá vždy, pri každom prípade?

Bola by prokurátorka takáto pracovitá i v prípade mojej, vašej veci?

Aké dokazovanie bolo vykonané v tomto pár hodinovom úseku, že malo také závažné dôsledky, že prokurátorka dospela k úplne opačnému názoru, že obvinený nespáchal skutok, než k akému dospela prokurátorka podávajúca obžalobu po ôsmych!! rokoch vyšetrovania, keď obžalobu podala?

A vôbec? Naozaj  potrebujeme reálne odpovede prokurátorky na to, aby sme si vedeli vytvoriť názor na „demokratické“ a „nediskriminačné“ postupy v prokuratúre?

Neštandardný postup

A ešte jedna zaujímavá skutočnosť. Dozor nad vyšetrovaním vykonávala a obžalobu podala prokurátorka Krajskej prokuratúry v Bratislave JUDr. Beáta Vítková.

Uznesenie o zastavení trestného stíhania Gábora Grendela vydala jej šéfka – krajská prokurátorka JUDr. Soňa Juríčková. JUDr. Beáta Vítková už na KP Bratislava nepracuje? Alebo je nebodaj dlhodobo chorá? Alebo iným spôsobom absentuje na pracovisku? Aký bol skutočný dôvod toho, že nie je podpísaná pod uznesením o zastavení trestného stíhania Gábora Grendela?

Skutočne bola obžaloba postavená na výpovedi novinárky Ruttkayovej?

Na margo diskutujúcich pod článkami, ktorí fundovane argumentujú v prospech Grendela. Obžaloba nebola založená na výpovedi novinárky Martiny Ruttkayovej. V prípravnom konaní boli vykonané nasledovné dôkazy: výsluch poškodeného, výsluchy svedkov: K.E., M.T., F.L., I.M., P.K., P.Š., M.Č., B.B., Ľ.Š., P.F., M.Š., J.M., M.H., M.T.R., listinné dôkazy: spisový materiál o vykonaní kontroly Spravodajskou jednotkou finančnej polície z Privatbanky, a.s., zmluva o poskytovaní investičných služieb, rámcová zmluva o zriaďovaní nadlimitných termínovaných vkladoch, zmluvy k účtom, zmluva o vydaní a používaní kreditnej karty, zmluva o elektronickej výmene dát, výpisy z účtov, transakcie na účtoch, pokyny banky, interné oznámenia pracovnej skupine AML, e-mailová komunikácia, poverenie na výkon kontroly, upovedomenie o vykonaní kontroly, záznam o začatí kontroly, oboznámenie s kontrolnými zisteniami, vyjadrenie SJFP k návrhom na doplnenie dokazovania, úradné záznamy SJFP, zmluvy týkajúce sa prevodu cenných papierov, články z internetového portálu sme.sk, výtlačky Hospodárskych novín, kompletný dôkazový materiál doručený televíziou TA3, Slovenskej tlačovej agentúry atď.

Ako najpodstatnejšiu časť jednej listiny z trestného spisu, ktorá preukazuje spáchanie skutku obvineným, uvádzame nasledovnú pasáž:

 

Úplne na záver: Lipšic sa zastáva parťáka Grendela argumentáciou z threemy medzi Kočnerom, Tóthom a Ruttkyovou. Táto bude určite autentická? Upozorňujem na status Lipšica z jeho FB stránky, kde spochybnil aplikáciu Treema:

kde uviedol:

„…je mi zle z toho, že predstavitelia strany Smer už opakovane preberajú argumenty obhajoby obžalovaných M. Kočnera a A. Zsuzsovej. Najskôr tvrdili, že komunikácia obžalovaných na aplikácii Threema mohla byť zmanipulovaná, teraz sa odvolávajú na priehľadnú (a neúspešnú) námietku zaujatosti obžalovanej A. Zsuzsovej voči mojej osobe. Priehľadnú preto, že týmto spôsobom sa obhajoba snažila vylúčiť ma z konania vo veci úkladnej vraždy Jána a Martiny, ako aj preto, že množstvo dôkazov v spise (vrátane výsluchov samotnej obžalovanej) dokazuje, že moja „komunikácia“ bola umelo vytvorená s cieľom mojej diskreditácie.“

Pán premiér Matovič, nie sme teľce.

Toto je tá vaša spravodlivosť a rovnosť pre každého občana?

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies