Šantova spokojnosť a porušenie mlčanlivosti

Vojna hviezd pred väznicou

Po skončení dvojdňového pojednávania v prípade zmeniek novinári netrpezlivo čakali pred bránou ZVJS Bratislava na vyjadrenie všetkých zainteresovaných. Najmä po očakávanej výpovedi svedka Petra Tótha sa dozorujúci prokurátor Šanta pokúsil presvedčiť prítomných novinárov, že mu úplne vychádza jeho snaha o usvedčenie obžalovaných, čo vyjadril číslom 150%.

Ak si predstavím, čo môže byť 100%, tak podľa výkladu dosiahol Šanta počas procesu výrazný náskok a to len vďaka informáciám, ktoré môžu pochádzať od svedkov alebo z písomných dôkazov, ktoré predložil po podaní obžaloby.

Konfrontácia s realitou

Súd nepripustil a neprečítal ani jeden návrh  v podobe prepisu komunikácie, ktorý Šanta predložil. Počas prvých pojednávaní Šanta nepoložil žiadnu otázku, na ktorú by dostal odpoveď, potvrdzujúcu ktorýkoľvek detail obžaloby. Oponoval mu dokonca súd, keď zmätočnými otázkami o evidovaní zmeniek vydaných Markízou prejavil neznalosť veci a zákona. Na právnych zmätkoch vzplanula jedna otázka za druhou a Šantovo úsilie vypáčiť z Kočnera kompromitujúcu odpoveď zhorela bezprostredne, keď Kočner musel precizovať otázku, aby vôbec mala zmysel a následne na ňu vyčerpávajúco odpovedal.

Spriaznené médiá sa pokúsili vsugerovať verejnosti, že výsluchy boli mimoriadne úspešné a vyplýva z nich dôkaz o vine. Z otázok novinárov vyplynulo, že trestnú vec nemajú naštudovanú a v duchu záujmu svojho zamestnávateľa interpretujú rovnaký výsledok.

Šanta sa síce v úvode prezentoval, že je viazaný mlčanlivosťou v prípade výsluchu Petra Tótha, ale vzápätí mlčanlivosť porušil a vyjadril sa, že jeho multiprincípová výpoveď je prierezom do rôznych iných konaní, ktoré sú v prípravnom štádiu. Podobne porušil mlčanlivosť aj Daniel Lipšic. Stanoviská obhajca Marek Para označil ako nezákonné.

Lipšicove sugescie – nový rytier Yedi

Lipšic si uvedomuje, že pri servilnej náklonnosti niektorých médií nemusí ani disponovať nadprirodzenou silou rytiera Yediho z Vojny hviezd, neznalosť veci a opakované tvrdenie úspešnej obžaloby, nakoľko  niektorým novinárom evidentne postačujú lacné výkriky. Chce to značnú abstrakciu, aby sme pochopili jeho hodnotenie výpovedí svedkov – riaditeľov Markízy, keď na ich vyjadreniach, že nevedeli o zmenkách, stavia záver, že zmenky sú neplatné. Lipšicovi zatiaľ postačujú lacné argumenty na vyvodenie záverov a kŕmenie novinárov slabšieho ducha.

Prečo hovorím o sugescii?

Ak si uvedomíme, že počas výsluchu Kočnera bol Lipšic niekoľkokrát namietaný, aby nedával kapciózne otázky a nevsúval do nich nepravdivé informácie alebo tvrdenia, ktorými chcel vyvolať nepozornosť a nepresnú odpoveď, tak vlastne nie je jasné, o čo sa obžaloba opiera. Keď odhliadneme od toho, že ani on by sa k výpovedi Petra Tótha nemal vyjadriť, tak je nepochopiteľné, že zdanlivo nepozorne pustil všeobecnú informáciu pre koľko už bežiacich konaní má význam Tóthova výpoveď.

Predstieranie spokojnosti s priebehom súdneho procesu a mediálne hodnotenie dokazovania ako mimoriadny úspech vyznieva v tejto chvíli ako  kabaretné predstavenie.

Obhajoba je zdržanlivá a opatrná

Marek Para – právny zástupca obžalovaného sa k výsluchu Petra Tótha z celkom pochopiteľných dôvodov nevyjadril. Dokonca neodpovedal ani na otázku, či je pravda, že Tóth značne zmenil samotný tón svojej výpovede a vyjadrovania. Nereagoval ani na otázku, či Kočner zmenil svoje správanie počas jeho výpovede. Vyjadril sa však jasne, že výpoveď  bývalej riaditeľky TV Markíza – Zuzany  Ťapákovej, ktorá ani nevedela, čo je malá Markíza a ako fungovali vzťahy, nemôže byť  použiteľná na posúdenie jej osobných znalostí o zmenkách.

Z výsluchu Ťapákovej vyplynulo iba jedno, že nevedela nič o účtovníctve a obchodné právo je pre ňu španielskou dedinou. Podobne vypovedal aj Settel, ktorý k veci nevedel nič povedať, čo je tiež logické, lebo ani Markíza a ani CME nemali dôvod evidovať nepredložené zmenky, ktoré neboli splatné, a na ktorých boli iba avaly Markízy.

JUDr. Para vysvetlil, že v procese budú vykonávané dôkazy a výsluchy, ktoré majú význam pre celé konanie a  súd už v tomto štádiu nepripustil niektoré dôkazy navrhnuté prokurátorom  Šantom. Marek Para zdôraznil, že nie je vhodné ani správne hodnotiť doterajšie dôkazy bez kontextu a už vôbec nie je vhodné robiť závery a propagandu.

Novinárska obec a únik informácii

Vyjadrenie Mareka Paru k procesu, k piatej zmenke, ku ktorej bolo podané trestné oznámenie, a k úniku informácii do médií sme už vysvetľovali aj v súvislosti porušovaním listového tajomstva aktívnymi novinármi, ktorým ani nedochádza, že sa dopúšťajú trestnej činnosti.

K prebiehajúcemu súdnemu konaniu sa zároveň vyjadril aj špeciálny prokurátor Kováčik, ktorý vyjadril nespokojnosť s masívnym únikom informácii z celého procesu a spisu, na čo reagovala Monika Tódová bohorovným a povýšeneckým odpísaním Kováčika, o ktorom povedala, že je nedôveryhodný a verejný záujem oprávňuje všetkých, aby poznali prípad a mali prístup k informáciám.

Kováčik hľadá voš vo vlastnom kožuchu a nepáči sa mu predstava, že štát bude musieť platiť sanáciu škôd za porušovanie práv obžalovaného, jeho ústavných práv, porušovania listového tajomstva a spisového tajomstva.

 

 

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies