Škandalózne obvinenie Róberta Fica

Prvé reakcie policajného prezidenta pred kamerami, keď sa dozvedel o obvinení, neboli ďaleko od kolapsu na verejnosti. Niet divu. Ani splnenie pokynu špeciálneho prokurátora v podobe vznesenia obvinenia nezmyje z vyšetrovateľa a z polície neschopnosť a servilnosť, prípadne z prokurátora silnú dúhovú politickú príslušnosť a najmä svojvoľný výklad zákona. Hoci zatiaľ nepoznáme presnú právnu kvalifikáciu obvinenia, paragrafové znenie skutku a jeho presné vymedzenie, tak ako to trestný poriadok vyžaduje, skutočnosť, že informácia sa vraj objavila ako prvá na policajnom informačnom portáli a spustila lavínu informácií v médiách, spoločnosť zaregistrovala.

Čo povedal vlastne Róbert Fico a za čo je obvinený?

Média usilovne vytiahli jeho video, kde sa vyjadril k odsúdeniu poslanca ĽSNS Milana Mazureka.

Z pohľadu trestného práva je potrebné jasne definovať  výrok, ktorý odznel a právne vymedziť jeho obsah z hľadiska úmyslu a naplnenia skutkovej podstaty. Ak teda bude pravdou,  že sa jedná o podnecovanie k národnostnej a rasovej a etnickej nenávisti podľa § 424 Trestného zákona, tak vo vetách, ktoré odzneli z úst Roberta Fica, bude potrebné odvodiť a preukázať, že ich význam spočíva v naplnení  skutkovej podstaty takéhoto skutku podľa odseku (1), ktorý hovorí:

„Kto sa vyhráža jednotlivcovi alebo skupine osôb pre ich príslušnosť k niektorej rase, národu, národnosti, farbe pleti, etnickej skupine, pôvodu rodu alebo pre ich náboženské vyznanie, ak je zámienkou pre vyhrážanie sa z predchádzajúcich dôvodov, spáchaním zločinu, obmedzovaním ich práv a slobôd alebo kto také obmedzenie vykonal alebo kto podnecuje k obmedzovaniu práv a slobôd niektorého národa, národnosti, rasy alebo etnickej skupiny, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky“, pričom podľa odseku 3) sa jedná o priťažujúcu okolnosť ak podľa písmena b) to spáchal verejne a písmena d) ako verejný činiteľ.

Senzáciechtivé média, ale už rovno oznamovali, že Ficovi hrozí najvyšší trest až 6 rokov.

Skutok bez citácie Mazurekovho výroku, sa nestal

Aj právnemu dementovi musí byť jasné, že Fico by spáchal skutok,  pokiaľ by najprv citoval presný výrok Mazureka, za ktorý bol Mazurek odsúdený a potom by tento výrok odsúdeného Mazureka použil k podnecovaniu násiliu alebo nenávisti, alebo by verejne podnecoval schvaľovaním výroku k obmedzovaniu práv a slobôd.

Fico však vyslovil len vlastný názor a úsudok, že tak ako rozmýšľa Mazurek, uvažuje aj väčšina občanov Slovenska. On tejto väčšine nič nevnucoval, neodporúčal a ani nikoho nepodnecoval k žiadnej aktivite, k názoru a ani k činnosti. Vyslovil svoj názor a úsudok na stav spoločnosti, jej polarizáciu a spoločenskú situáciu, ktorá vyplýva z postavenia menšiny. „Mazurek zaplatil uloženú pokutu a má zahladený trest, hľadí sa na neho v ďalšom ako na osobu bez záznamu v registri“- tvrdia niektoré média, aj keď to nie je presne tak, lebo súd musí uznať, že odsúdený sa osvedčil a zahladzuje mu trest ale v registri trestov mu záznam v odpise registra zostane.

Polícia pod dozorom prokuratúry musí dokázať spáchanie skutku a zavinenie.

Ak zohľadníme, že policajt urobil úkon vydaním uznesenia, s ktorým sa nestotožňuje, pretože iba plní formálne povinnosť z pokynu prokurátora, tak Čierny Peter zostáva na prokuratúre, ktorá musí Róbertovi Ficovi dokázať tvrdenie vo výrokovej časti uznesenia o obvinení a ešte to aj riadne odôvodniť.

Fico však Mazureka necitoval, ani rozsudok súdu necitoval, nepoužil ich k žiadnemu priamemu ani skrytému návrhu pred verejnosťou. Hodnotil postup a rozhodnutie súdu a okomentoval, podľa vlastného úsudku na príklade, ktorý asi pre väčšinu verejnosti bude zrozumiteľný a prijateľný.

Bývam v mestskej časti s koncentráciou určitého etnika, kvôli ktorému sa doinštalovali bezpečnostné kamery a prestalo sa po zatmení vychádzať. Skupina výtržníkov z tejto sociálnej vrstvy so záľubou chodí vo večerných hodinách a napáda a mláti ľudí, ktorí sa stretávajú na pohotovosti a na polícii, a tam porovnávajú si skúsenosti. Výroky týchto poškodených sú ďaleko od toho, čo povedal Mazurek alebo Fico a polícia sama vie, že títo zranení a napadnutí ľudia majú pravdu. Prikrývať a dávať imunitu takýmto páchateľom z určitej etnickej skupiny je farizejstvo a napomáhanie v trestnej činnosti. Podobne ako Európa o imigrantoch a o ich kriminalite aj Slovensko sa bojí nazvať zlodeja a bitkára pravým menom, ak tento je z nejakej etnickej skupiny, pretože okamžite z neho urobia rasistu. Tomuto asi tiež naozaj každý rozumie, kto nežije v omamných ilúziách liberalizmu za každú cenu.

Povrchnosť a zaujatosť médií sa rovná skutočnému hyenizmu

Nepáčili sa mi Ficove vyjadrenia na adresu novinárov, keď ich nazýval hyenami a presstitútkami. Pretože, lebo boli všeobecné a neadresné. Teraz to môžeme rozmeniť na drobné. Ešte nebola informácia overená a už  sme počúvali, že zabúda sa na to, že býval v byte daňového podvodníka a podobne…

Ani jeden z novinárov si nedal ani tú námahu, aby objektívne vysvetlil o aký paragraf sa jedná, čo je jeho obsahom a v ktorej zverejnenej vete Róberta Fica došlo k naplneniu skutkovej podstaty. Nie preto lebo sú zákerní, ale preto, že sú diletantmi bažiacimi po bulvárnej senzácii. Novinári by si predovšetkým mali uvedomiť, že nie NAKA, ale prokurátori sa správajú pri výkone nepochopiteľne.

Kde sú pokyny na obvinenia Kisku za daňové a pozemkové podvody?

Kde sú obvinenia na Trubana za propagáciu drog?

Vyšetrovatelia visia na reťazi prokurátorov ako stopovacie psy a toto nesmú a toto musia.

Kto bude platiť náhradu škody?

Prokuratúra sa začala hrať na novú justičnú veľmoc. Zabúda ale na dve veci:

Doc. JUDr. Róbert Fico PhD nie je Baštrnák, ani Mazurek. Je to dlhoročný svetovo akceptovaný politik, či sa to mne alebo komukoľvek páči alebo nepáči, je to fakt, ktorý má svoju vyčísliteľnú hodnotu.

Ak mu nevedia dokázať citáciu výroku a jeho schvaľovanie v súvislosti s použitím tohto citovaného výroku k nejakej aktivite, tak podnecovanie neexistuje a skutok sa nestal. Dostávame sa ku sčítaniu týchto dvoch faktov, ktorých záver je jediný.

Nikto dnes už nie je tabuizovaný a nemá imunitu, ale bezhraničná nenávisť a politická objednávka nie je dobrým právnym radcom. A tak skôr alebo neskôr obvinenie zmizne ako jarná dúha, ale zostane po nej pamiatka a poučenie. Pamiatkou budú mená a účastníci, ktorí za tým stoja. Poučením bude výška náhrady škody, ktorú zaplatí štát a niekto bude musieť niesť osobnú zodpovednosť, za škodu spôsobenú štátu.

Padni komu padni…

Teraz padlo Ficovi, neskôr padne niekomu inému. Podstata ale tkvie v niečom diametrálne odlišným, ide o slobodu slova,  názoru a o jeho prejavu.

Ak je niekto taký hlúpy, že nedokáže rozlíšiť úvahu, úsudok a vyjadrenie od citácie výroku a nabádania k nejakej činnosti, tak nepatrí do výkonných zložiek polície a prokuratúry, pretože týmto inštitúciám ničí nielen meno, ale predovšetkým vierohodnosť.

Obyčajný názor obyčajného človeka. Aj toto je len úsudok bez akéhokoľvek poškodenia kohokoľvek alebo podnecovania kohokoľvek proti komukoľvek…

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies