Les ako odraz morálky: Rozhovor s Dušanom Lukášikom k reakciám predsedu vlády a MŽP , II.časť

V ďalšej časti rozhovoru s Ing. Dušanom LUKÁŠIKOM, CSc., nadviažeme na predošlí rozhovor, týkajúci sa Gorily našich lesov. Nie, nejedná sa o nový živočíšny druh, ktorý sa začal vyskytovať v slovenských lesoch alebo skôr v ich torze, ale jedná sa o pomenovanie najväčšej vzniknutej škody, v histórii Slovenska. V nedávno uverejnenom rozhovore sme sa zoznámili z rozsiahlym materiálom z dielne Ing. Dušana LUKÁŠIKA, CSc. Materiál nesie názov „LES, AKO ODRAZ MORÁLKY“a veľmi detailne mapuje vznik najväčších škôd, ktoré boli spôsobené v slovenských lesoch, nezodpovedným konaním a zároveň zodpovedným nekonaním. Obrovské prírodné katastrofy, ktoré postihli v minulosti naše krásne Tatry, boli začiatkom procesu, ktorý p. Lukášik nazýva ekologickou, ale i ekonomickou sabotážou. Ako zvykne hovoriť je to doslova teroristický čin, pred ktorým si kompetentní dlhodobo zakrývajú oči.

Keď sa však pozrieme na torzá našich lesov dnes, je nám všetkým jasné, že niečo nie je v poriadku. V materiály „LES, AKO ODRAZ MORÁLKY“, ktorý je celý uverejnený na www.honors.sk v časti ETIKA. Sú v ňom zverejnené a preukázané fakty, ktoré poukazujú na to, že ochranári svojim konaním chránili všetko, iba lesy nie. Spôsobené škody sa odhadujú na niekoľko miliárd eur a nikto nebol doteraz obvinený, nieto potrestaný. Preto je názov Gorila v lese pre tento stav veľmi príznačný.

Ing. Dušan LUKÁŠIK, CSc. spomínaný materiál posunul poslancom NR SR, Predsedovi vlády SR, Predsedovi NR SR a taktiež Ministerstvu životného prostredia SR. Ako v súčasnosti prebieha jeho komunikácia s kompetentnými sa dozvieme z nášho spoločného rozhovoru.

Aj slovenské lesy majú svoju gorilu. Rozhovor s Dušanom Lukášikom, CSc.

Pozdravujem Dušan. Na úvod začnem tým, že váš materiál LES, AKO ODRAZ MORÁLKY“ sa dostal k poslancom NR SR, Predsedovi vlády SR, Predsedovi NR SR a na MŽP SR. V deň, keď ste materiál niesol osobne do Bratislavy, sme sa dokonca osobne stretli. Preto by ma najskôr zaujímalo či ste dostal z každej menovanej inštitúcie aj odpoveď…?

Ale áno. Úrad vlády mi poskytol informáciu, že môj podnet odstúpili na Ministerstvo životného prostredia. Zhruba po mesiaci som dostal odpoveď od generálnej riaditeľky pani Kataríny Butkovskej. Čo ma zarazilo, z oslovených všetkých poslancov sa o problematiku zaujímali iba dvaja v osobných stretnutiach. Pán predseda NR SR sa o problematiku priamo nezaujímal.

Úvod listu Predsedovi vlády SR P. Pellegrinimu obsahuje citát vášho strýka:„Beriem zbrane ducha, aby sme nimi porazili divízie mocných tohto sveta“. Evidentne ste mu v úvode naznačil, že sa nebojíte (smiech). Čo vám pán predseda odpísal…?

To je veta, ktorú napísal môj strýko Jano pánovi Dubčekovi, v úvode listu napísanom siedmy deň po vpáde vojsk Varšavskej zmluvy. Ako partizán v piatom otriade Pomstiteľa partizánskej brigády vedenej Morozovom, vydával s Ivanom Terenom a Andrejom Sarvašom známy časopis Mor ho. Strýko bol takým poetom, ale zároveň, čo ma prekvapilo, aj tvrdým a nekompromisným partizánom za guľometom či fotografom povstvania. A tak, ako Slováci povstali proti fašizmu pred 75timi rokmi, tak extrémizmus tohto typu sa objavil aj u nás. Nakoniec jeden z otcov zakladateľov politickej strany SMER vyhlásil, že v tejto strane vidí výhonky fašizmu. No ale extrémizmus vzniká len vtedy, keď nie sú riešené problémy spoločnosti. O čo menej riešite spoločenské problémy o to viac sa spoločnosť radikalizuje.

Pokiaľ ste si všimol, politika je plná symbolických odkazov. Symbol má silu koncentrovaným spôsobom informovať verejnosť. A tak som si dovolil nadviazať na hrdinské prejavy pána predsedu vlády pána Petera Pellegrinyho, počas osláv SNP s jasnou správou, že boli to partizáni v SNP, ktorí zvrátili beh dejín Slovenska a vybojovali obnovenie pôvodných hraníc Československa. Boli to bežní ľudia, ktorí vo dne i v noci, v 10 dňovom pochode prechádzajúc cez frontu, naučili sa spať za pochodu a krok za krokom v snehu a mraze vybojovali späť obnovenie štátnosti a položili základ pre budúce Slovensko. Aj preto som predsedu vlády upozornil v liste že tento odkaz nemôže zradiť a ak tak nie bez následkov.

Ale okrem formálnej informácie o postúpení na vybavenie na MŽP som žiadne ďalšie stanovisko z Úradu vlády neobdržal.

Aby sme trochu čitateľom ozrejmili obsah listov, tak vás teraz poprosím o stručný popis obsahu. Žiadal ste v ňom stiahnutie návrhu jedného zákona. Ktorého…?

Problém, ktorý v spoločnosti vznikol je problém devastácie lesa. Mali sme vcelku dobrý zákon 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. Problém ale nastal s interpretáciou jednotlivých ustanovení zákona. Dnes máme tak zložitú legislatívu, že už je neprístupná bežnému človeku a pri aj malej podpore médií, vznikajú interpretácie zákonov z ríše divov. Zhruba takto vznikol aj folklór ohľadom bez zásahovej zóny. Nech som skúmal zákony z ktorej koľvek strany, tak som nikde nenašiel právnu úpravu, ktorá by takýto pojem o bez zásahovom území zavádzala v legislatíve a formalizovala ho. Podľa môjho názoru, pokiaľ vychádzate z popisu živých organizmov cez špičkové teoretické modely, ktoré sú uplatňované ako na človeka tak aj les, či nakoniec na celú planétu Zem, ako živý organizmus, teória podporila platné znenie zákona pred novelizáciou.

Ja som svojimi listami na predsedu vlády, predsedu NR SR a poslancov reagoval na zmenu §29 písmeno d) zákona 543/2002, kde po prvom čítaní vypadlo ustanovenie o majetku, inými slovami, správcovi územia zákonodarca berie možnosť odvrátiť straty na ohrozenom majetku. Tým celý systém ochrany dostáva do nefunkčnej polohy a akoby dopredu zbavoval viny osoby, ktoré či už konaním alebo aj nekonaním spôsobili škody na majetku v spravovanom území.

Je to v rozpore so prírodou a jej zákonmi a je to v rozpore so zdravým rozumom. Len je to v súlade s folklórom bez zásahových území.

Predstavte si, že po založení lesa sa lesník sto rokov a viac stará o les a pôsobí vo funkcii lekára lesa – on je reálny ochranca prírody. Zrušiť túto funkciu znamená to isté akoby ste zrušili lekára alebo celý zdravotný systém. To je reálne to, čo spravili novelou zákona 543/2002 Z.z. vo vzťahu k lesu.

V úvode listu pánovi Andrejovi Dankovi ste použil jeho vlastné slová, ktoré vyslovil v minulosti. Týkajú sa o. i. toho, že v NR SR sa prijímajú zákony, ktoré pomáhajú trestať nevinných. Predpokladám, že neodpovedal. Mýlim sa (smiech)…?

Pán predseda NR SR zaujal pozíciu múdreho človeka, ktorú Lao´ C nazval pozíciou wúwej. Nechal situácii voľný priebeh. Pokiaľ sú správne informácie, tak zákon v §29 bol novelizovaný spôsobom, proti ktorému som protestoval. V zásade bude trestať majiteľov lesov a verejnosť ich poškodzovaním. Pán predseda NR SR naplnil vrchovate svoje pozorovanie, ktoré nám sprostredkoval zo svojej práce v NR SR a podľa môjho názoru nesie všetky charakteristiky zjavenia. Pán predseda NR SR svojim nekonaním potrestal nevinných prijatím novely.

Váš list bol z Úradu vlády SR postúpený na priame vybavenie Ministerstvu životného prostredia SR. Zadal Predseda vlády SR konkrétne úlohy, ktorými sa malo v tomto prípade ministerstvo zaoberať…?

Je otázne, či sa obsahom listu predseda vlády zaoberal. Pokyn z Úradu vlády na vybavenie je skôr formálneho charakteru a ponecháva vôľu o rozsahu, obsahu a forme na MPŽ.

V liste Predsedovi vlády SR uvádzate, že rozhodnutie je v jeho priamej kompetencii. Napriek tomu preniesol zodpovednosť za rozhodnutie na p. Katarínu Butkovskú, generálnu riaditeľku sekcie ochrany prírody, biodiverzity a krajiny z MŽP SR. Aké bolo jej stanovisko…?

V mojej reakcii, ako výzve na doplnenie pani generálnej riaditeľke Butkovskej, som sa hneď v úvode vyjadril, že jej stanovisko nespĺňa kritérium profesionality a odbornosti, čo je základný predpoklad na výkon funkcie. Mal som dojem, že má predstavu, že má spracovať nejaký marketingový alebo mediálny výstup a nie zaujať odborné stanovisko. Jej stanovisko je jednoducho deformovanie reality podľa známeho – veľa napísať a nič nepovedať. V mojom stanovisku som jej ponúkol jednu z možných interpretácií §29 zákona 543/2002 Z.z. a vyzval som ju na doplnenie svojho stanoviska o odbornú časť v primeranom čase. Žiaľ k odpovedi nedošlo.

Trochu odbočím. Peter Pellegriny sa raz vyjadril, že keby mal moc, tak tu urobí také harakiry, že to svet nevidel. Trochu mi to pripomína GP p. Čižnára, ktorý má s rozpútaním pekla tiež evidentný problém. Vyjadrenia najvyšších predstaviteľov štátu a spravodlivosti evokujú pocit, že reálna moc je v rukách niekoho úplne iného. Ako to vnímate vy…?

V súčasnosti sme svedkami reálneho výkonu politiky v podobe recitálu moderného barda slovenského národa Mariána Kočnera, ktorý z úprimnosti duše recituje jednu časť poézie politiky za druhou. Akoby písal na pokračovanie ďalšie vydania partizánskeho časopisu Mor ho! Navyše aj forma dobre skrytého v opevnení o akom sa partizánom nesnívalo hovorí, že zahájil ďalšie povstanie. Nakoniec, kto iný, ako Marián Kočner, upozornil novinára Kuciaka, jazykom vlastným modernému partizánovi, že novinárovi ide o život? To, čo sa postupne dozvedáme, je len potvrdzovanie verejných tajomstiev, ale v podobe, ktorá presahuje akékoľvek konšpiračné predstavy. Inými slovami konšpirátori sú slabým odvarom oproti reálnej politike, tak ako sa s ňou máme možnosť postupne zoznamovať. Pán Peter Tóth oznámil, že odovzdal 60 rôznych záznamov – v kontexte tejto informácie si možno predstaviť čokoľvek, čo by nenapísali ani také esá literatúry akými sú Frederick Forsyght, Daniel Silva alebo Grisham.

Ak teda budem parafrázovať pána predsedu vlády, ak by ma občan informoval o tak závažnom probléme s indikovanou škodou, aká asi nemá obdobu v hospodárstve SR, tak by som materiál zaradil na rokovanie vlády a uznesením zaviazal konať ministerku vnútra a generálnu prokuratúru. To je logika veci, ak by ste mali moc.

Ak ju nemáte, tak sa problému zbavíte. Načo by ste ho riešil, keď viete, že ho nemáte ako vyriešiť? Aspoň tak čítam účinky krokov, ktoré podnikol Úrad vlády.

Po odpovedi z ministerstva ste opäť kontaktoval Predsedu vlády SR. Aká bola jeho odpoveď na váš doplňujúci list…?

Cieľom tohto listu bolo informovať predsedu vlády o kvalite odpovede na prvú časť môjho pôvodného listu a informovať predsedu vlády, že som vyzval MPŽ na doplnenie o úkony spojené s preskúmaním vzniknutých rozsiahlych škôd, na ekologických systémoch lesa. Oznámil som predsedovi vlády, že pokiaľ nebude MPŽ konať v primeranom termíne, tak konať budem ja ako občan. Jednoducho podaním na generálnu prokuratúru. Predseda vlády dostal príležitosť, konať rázne v súlade so svojimi slovami. Realitu si čitateľ vie doplniť už sám či politickým marketingom proklamovaná zmena sa premieta do výkonu alebo nie.

Urbárnikom a lesným hospodárom vznikla obrovská škoda. Aký je ich súčasný postoj na celú situáciu…?

Urbáre ale aj odborní pracovníci TANAPu mali od začiatku roku 2005 jasno, ako sa vysporiadať s prírodnými procesmi v súlade so zákonom, platnou legislatívou a zaužívanými postupmi. Keď som sa zoznámil s materiálmi, odborne spracovanými príslušnými pracovníkmi vzdelanými v obore a s praxou, podporenou aj vedeckými titulmi, mal som a stále mám v úcte týchto ľudí. Ale nejaká banda hulvátov, ktorá sa vyhlásila za ochranu prírody tu prekričala odbornú správu lesa tak, že tu nastali podobné procesy ako v NP Šumava, ktoré prezident Zeman označil rovno za zločin, aj keď nepotrestaný. V zásade je možné konštatovať, že štát neochránil majetok občana, či už v jeho individuálnom vlastníctve v podobe podielu na urbárnom majetku alebo naše štátne lesy. Použil som najmodernejšie systémové analýzy, používané pre lesy a živé systémy, ktoré preukázali, že naše kultúrne dedičstvo 300 ročných tradícií lesníctva predstavuje diamant pri správe lesa, že máme dobrú modernú legislatívu a že len jej divná interpretácia spôsobila rozhodnutia, ktoré narušili odbornú starostlivosť o les, podľa môjho názoru sú v rozpore s platnou legislatívou a sú zdrojom vzniknutej škody. No a za vzniknutú škodu nesú konkrétni ľudia zodpovednosť, čo je aj predmetom môjho listu na predsedu vlády a ústavných činiteľov, aby škodu dali vyšetriť.

Myslíte si, že sa budú ochotní zmobilizovať a podniknete ďalšie právne kroky…?

Ako ma informoval pán Zacharovský, Lesnícka komora a Únia vlastníkov neštátnych lesov sa oboznámila s materiálmi a vzniká podpora k formuláciám, ale hlavne k záverom v nich uvedených v stavovských organizáciách. Je to zatiaľ sprostredkovaná informácia ale nie je dôvod aby som ju spochybňoval. A hlavne stavovské organizácie sa rozhodli organizovať podporu na preskúmanie riešenia verejnosti. V tomto kontexte podávam podnet na generálnu prokuratúru. Text si každý bude môcť prečítať na stránke www.honors.sk pod tlačidlom Etika spolu s ostatnými podkladmi.

V odpovedi na váš list sa ministerstvo vyjadrilo, že napriek schváleniu zákona, ktorého návrh ste žiadal stiahnuť sa v podstate nič nemení. Takéto odpovede bývajú vždy podozrivé. Tak čo sa to vlastne schválilo…?

Pokiaľ mám správne informácie, tak od prvého januára, ak aj opatrením ochrana prírody spôsobí škodu na majetku, tak za ňu nebude nik zodpovedať. Je to podľa môjho názoru po mojej intervencii vedomý cieľ, poškodiť majetok občana. Skrývať sa za zákon a kolektívnu nevinu je síce možné, ale občan vie bez problémov identifikovať zodpovedných. Je fakt, že by mal hľadať vo voľbách toho, kto novelou zákona 543/2002 Z.z. opäť zmení zákon a uvedie ho do stavu, kedy bude chrániť majetok občana. Možno podanie na ústavný súd by mohlo byť riešením tohto problému.

Zákon bol schválený dňa 11. septembra 2019. Pani prezidentka SR ho 1. októbra 2019 podpísala. Mala k dispozícii váš materiál aj pani prezidentka…?

Ja som vyzval pani prezidentku cez facebook, aby v parlamente zaujala stanovisko, ale prijatím novely zákona a jeho podpísaním prakticky pani prezidentka vyjadrila jasne svoj postoj a v zásade nie je čo k nemu dodať.

Ekologická katastrofa a lykožrút nepoznajú hranice. Je predpoklad, že situácia sa môže týkať aj našich zahraničných susedov. Ste v kontakte aj so zahraničnými kolegami a konzultujete s nimi situáciu…?

Myslím si, že situácia sa značne zmenila. Deformácia reality postupne končí a ľudia sa oboznamujú s funkciami lesa a čo sa deje v procesoch prírody. Pomerne častým javom je, že hlavne vedci zamieňajú vedomosti za znalosti a vydávajú svoje vedecky zistené poznatky za fakty overené praxou. Nejaká znalostná krivka im nič nehovorí a keď aj v debate upozorníte vecne na tento problém, tak buď ho odignorujú alebo z pozície autority danej spoločnosťou, či už funkciou alebo titulmi, priamo tieto prístupy skritizujú. To sa dialo a deje v Českej republike a to sa deje aj v Slovenskej republike. Pre mňa je záhadou, ako sa môže priam nekultúrne vyjadrovať na verejnosti vedúci delegácie EÚ v SR pán Miko na adresu prezidenta Zemana. Nuž, ale slovník našich verejných činiteľov nám záznam kamery pána Trnku priblížil verne.

Čo ma napĺňa optimizmom je vyhlásenie prezidentov V4 k problematike lesa a ekológie.

Myslím si, že vzniká pomerne silná medzinárodná vedecká komunita, ktorá odborné nezmysly jasne pomenúva a hlavne navrhuje praktické riešenia, ktoré obnovia vitalitu krajiny a v primeranom čase vyriešia aj vyvolané škody na ekologických systémoch lesa.

Ja osobne som optimista, čo nakoniec dokumentuje aj moje podanie na GP, kde popri podnete generálna prokuratúra má k dispozícii rozsiahly 350 stránkový materiál zaoberajúci sa problematikou do potrebnej hĺbky. Pokiaľ som si prečítal nález Ústavného súdu z roku 2008 a v nej pasáže vo vzťahu ku generálnej prokuratúre – ja som optimista, že dôjde k objektívnemu posúdeniu reality.

Nie je potrebné, aby sa spoločnosť naďalej radikalizovala z dôsledku protispoločenského výkonu moci. Ale pokiaľ nedôjde k náprave, budú vznikať jasné a zásadné stanoviská, ktoré v dobe informačnej vojny v kľude môžete nazvať partizánskym bojom. A tak, ako ma naučili partizánskemu pozdravu posledný žijúci účastníci SNP, ako je napríklad pán Vlado Strmeň, tak sme si povedali, že lesy si zničiť nedáme a zaviedli sme do komunikácie partizánsky pozdrav Mor ho!

Dušan, ďakujem za rozhovor a držím veľké palce všetkým zainteresovaným.

S Ing. Dušanom Lukášikom, CSc sa zhováral Roman Kvalténi.

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies