Školám postupne vypnú súčasné mailové služby, nahradia ich nové

Školám postupne vypnú súčasné mailové služby, nahradia ich nové
Migrácia mailových schránok by mala byť ukončená do stredy 16. decembra.

Školám postupne vypnú súčasné mailové služby, aby ich nahradili novými. Ako informovalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, migrácia mailových schránok do Microsoft Office 365 A1 by mala byť ukončená do stredy 16. decembra. V tento deň školám rozpošlú heslá do nových schránok, ktoré budú môcť hneď používať. Ministerstvo poznamenalo, že táto migrácia je nevyhnutná, aby sa mohli definitívne ukončiť zmluvy so spoločnosťou Slovak Telekom na služby projektu Infovek 2. Spoločnosť pri tom poskytuje mailové služby pre zhruba 1 600 škôl na Slovensku.

„Chceli by sme upozorniť, že niektorým školám budú ešte postupne nabiehať staré e-maily z pôvodnej schránky. Celý pôvodný obsah by mal byť prístupný najneskôr do piatka 18. decembra 2020,“ priblížilo ministerstvo. Dodalo, že v prípade problémov s prihlásením sa do novej schránky, môžu školy osloviť podporné pracovisko spoločnosti Slovak Telekom. S ďalšími otázkami či nejasnosťami sa môžu obrátiť na Centrum podpory používateľov Dátového centra rezortu školstva.

Ministerstvo vysvetlilo, že zrušením zmluvy na projekt Infovek 2 budú tiež pre školy ukončené webové a e-mailové služby pre školy. Keďže tieto služby neboli súčasťou zmluvy o poskytnutí dátových služieb medzi ministerstvom a danou spoločnosťou, nebolo ich možné vyčleniť zo zmluvy a objednať na ďalšie obdobie. Služby budú ukončené k 31. decembru 2020. „V danej situácii, ktorú nezapríčinilo ministerstvo školstva, sa rezort obracia na všetky školy s prosbou o trpezlivosť. Prihlasovacie údaje do novej schránky budú prioritne zaslané na adresy škôl, ktoré sa prihlásili v danom termíne do migrácie,“ uviedol rezort.

Podľa informácie od spoločnosti Slovak Telekom, a. s. by mala byť migrácia ukončená do stredy 16. decembra 2020. Následne bude zmenené nastavenie smerovania pošty na nové schránky. V tento deň budú školám rozposielané heslá do nových schránok, ktoré budú môcť od tohto dátumu používať. Chceli by sme upozorniť, že niektorým školám budú ešte postupne nabiehať staré e-maily z pôvodnej schránky. Celý pôvodný obsah by mal byť prístupný najneskôr do piatka 18. decembra 2020. V prípade akýchkoľvek problémov s prihlásením sa do novej schránky sa školy môžu obrátiť na podporné pracovisko spoločnosti Slovak Telekom, a. s. na emailovú adresu: appstore@telekom.sk.

Migrácia e-mailových schránok škôl je nevyhnutná, keďže rezort školstva v zmysle požiadavky Úradu pre verejné obstarávanie realizuje kroky smerujúce k definitívnemu ukončeniu zmluvy so spoločnosťou Slovak Telekom, a. s. na služby projektu Infovek 2. Táto zmluva zahŕňa predovšetkým poskytovanie dátových služieb pre školy. Podľa informácie od spoločnosti Slovak Telekom, a. s. budú ukončením zmluvy na projekt Infovek 2 taktiež ukončené webové a e-mailové služby pre školy. Tieto služby neboli súčasťou zmluvy o poskytnutí dátových služieb medzi ministerstvom a spoločnosťou Slovak Telekom, a. s. a nie je teda možné ich z končiacej zmluvy vyčleniť a objednať na ďalšie obdobie. Spoločnosť Slovak Telekom, a. s. poskytuje aktuálne e-mailové služby pre približne 1 600 škôl v Slovenskej republike. V zmysle rozhodnutia tejto spoločnosti budú služby ukončené k 31. decembru 2020.

V danej situácii, ktorú nezapríčinilo ministerstvo školstva, sa rezort obracia na všetky školy s prosbou o trpezlivosť. Prihlasovacie údaje do novej schránky budú prioritne zaslané na adresy škôl, ktoré sa prihlásili v danom termíne do migrácie. Následne budú manuálne dohľadávané kontakty na ostatné školy, ktorým z nejakého dôvodu prihlasovacie údaje neboli doručené, školy budú kontaktované telefonicky.

V prípade, že ani po 17. decembri 2020 nebude e-mailová schránka niektorých škôl funkčná, je potrebné sa telefonicky obrátiť na Helpdesk spoločnosti Slovak Telekom, a. s. na číslo 0800 123 369 alebo e-mailom na edu@telekom.sk. V prípade ďalších otázok alebo nejasností kontaktujte Centrum podpory používateľov Dátového centra rezortu školstva na telefónnom čísle 0800 138 033 alebo emailom na helpdesk@iedu.sk.

https://www.minedu.sk/prebieha-migracia-e-mailovych-schranok-skol-ministerstvo-prosi-skoly-o-trpezlivost/

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies