Skontrolujte, či ešte musíte nosiť rúška !

Upravujú sa podmienky nosenia rúšok na verejnosti !

Úrad verejného zdravotníctva SR  vydal nové opatrenia na ochranu zdravia obyvateľstva  v súlade s platnou legislatívou – zákonom č. 355/2007 Z.z.

Všetkým osobám sa zakazuje s účinnosťou od 04. júla 2020 od 06:00 hod. do odvolania vychádzať a pohybovať sa na verejnosti v priestoroch interiérov budov a v prostriedkoch verejnej dopravy bez prekrytia horných dýchacích ciest (nos, ústa) ako je napríklad rúško, šál, šatka, a to s výnimkou:

-detí do 3 rokov veku, -osôb so závažnými poruchami autistického spektra,

-osôb s chronickými ochoreniami dýchacích ciest s dychovou nedostatočnosťou a osôb s kožnými ochoreniami tváre, u ktorých by nosenie rúška mohlo viesť k zhoršeniu stavu,

-vodičov verejnej dopravy, ktorí sú sami v uzavretej kabíne oddelene od ostatného priestoru určeného na prepravu osôb,

-pedagogických zamestnancov alebo odborných zamestnancov (napr. asistent učiteľa alebo špeciálny pedagóg) v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu,

-žiakov základnej a strednej školy v interiéri školy v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu,

-žiakov pri konaní prijímacích skúšok, komisionálnych skúšok, jazykových skúšok, skúšok odbornej spôsobilosti na výkon povolania a pri ukončovaní výchovy a vzdelávania,

-poslucháčov pri konaní štátnych jazykových skúšok, -deti v interiéri materskej školy a jaslí,

-osoby pri výkone športu,

-fotografované osoby na čas nevyhnutný pre výkon procesu fotografovania,

-osoby nevesty a ženícha pri svadbe, -detí pristupujúcich k prvému svätému prijímaniu,

-účinkujúcich pri nakrúcaní audiovizuálneho diela alebo výrobe programu a výkonných umelcov pri podávaní umeleckého výkonu,

-osoby vo wellness a umelých kúpalísk,

-účastníkov zotavovacích podujatí pre deti a mládež, vrátane personálu, pri všetkých aktivitách v rámci lokality, vyhradenej na konanie daného zotavovacieho podujatia, ako aj pri pobyte vo voľnej prírode,

-zamestnancov, vykonávajúcich prácu v spoločnom pracovnom priestore, ak sú od seba, alebo od iných osôb vzdialení minimálne 2 metre, alebo pre zamestnanca, ktorý sa nachádza na pracovisku sám.

Súčasne sa odporúča vychádzať a pohybovať sa na verejnosti v priestoroch exteriérov s prekrytím horných dýchacích ciest (nos, ústa) ako je napríklad rúško, šál, šatka pre osoby neuvedené vo výnimkách vyššie, pokiaľ je ich vzdialenosť od osôb, ktoré s nimi nežijú v spoločnej domácnosti menšia ako 2 metre. Nadobudnutím účinnosti tohto opatrenia sa ruší opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/5090/2020 z 19.06.2020.

(Celé znenie nájdete tu)

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies