Štát by nemal posudzovať disciplinárne previnenie advokátov

Komora tlmočila premiérovi obavy z pokusov spochybňovať nezávislosť advokácie
Predseda Slovenskej advokátskej komory Viliam Karas a podpredsedníčka SAK Magdaléna Hromcová sa stretli s predsedom vlády Eduardom Hegerom 13. júla.

Zástupcovia Slovenskej advokátskej komory (SAK) predsedovi vlády Eduardovi Hegerovi (OĽaNO) tlmočili svoje obavy z pokusov „spochybňovať slobodné a nezávislé postavenie advokácie“ a obmedzovať jej samosprávu. Predseda SAK Viliam Karas a podpredsedníčka SAK Magdaléna Hromcová sa s premiérom stretli 13. júla. Ten im potvrdil, že si váži stavovské organizácie a uznáva ich nezastupiteľnú úlohu v štáte. SAK o tom informovala na svojej internetovej stránke.

SAK zdôraznila, že aby advokát mohol vykonávať svoje povolanie efektívne a spoľahlivo, musí byť nezávislý. Podstatnou oporou nezávislosti advokáta je samoregulácia povolania v podobe nezávislej advokátskej komory. „Advokát musí vykonávať svoje povolanie efektívne a spoľahlivo. Musí presvedčiť širokú verejnosť, že je naozaj apolitický, čestný a spravodlivý,“ povedal predseda vlády Eduard Heger predstaviteľom Slovenskej advokátskej komory

Okrem toho zástupcovia advokátov priblížili premiérovi systém disciplinárnych konaní na komore. Disciplinárne senáty rozhodujú ročne v priemere 100 vecí a v 75 percentách uznajú vinu. Disciplinárne konania na SAK sú dvojinštančné. Po právoplatné rozhodnutie trvajú v priemere okolo šesť mesiacov. „Následne je možný súdny prieskum rozhodnutí na všeobecných súdoch. A práve tu dochádza k výraznému predlžovaniu, rozhodnutia všeobecných súdov často trvajú roky,“ skonštatovala komora.

Zástupcovia SAK konštatovali, že vítajú Najvyšší správny súd SR (NSS SR) ako inštitúciu, ktorá bude preskúmavať druhostupňové rozhodnutia disciplinárnych senátov SAK, čo môže viesť k zrýchleniu a zefektívneniu celého systému. Pripomenuli však, že advokáti majú oproti ostatným právnym povolaniam spadajúcim pod disciplinárne konanie na NSS SR výrazne odlišné postavenie. „Advokát často vystupuje aj proti štátu a po boku svojho klienta sa súdi so štátom. Nie je preto žiadúce, aby mal štát nad ním disciplinárnu právomoc,“ uzavrela SAK.

Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) sa s otázkou nastavenia správnych mechanizmov voči advokácii obrátila na Benátsku komisiu. Podľa šéfky rezortu spravodlivosti je namieste pýtať sa, aká je zodpovednosť štátu nastaviť mechanizmy tak, aby v prípade, že dôjde k vážnym pochybeniam v advokácii, ktoré krivia spravodlivosť, došlo k náprave a k vyvodeniu zodpovednosti.

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies