Tóth neprišiel na pojednávanie, Šanta stráca súdnosť a zasahuje do právomoci súdu

Skutočnosť, že Tóthovi nebolo doručené predvolanie v tejto veci nie je možné posudzovať ako chybu súdu. Súd totiž musí doručovať predvolania tak, aby v úložnej lehote mohlo byť predvolanie vyzdvihnuté. Pokiaľ sa súdu vrátilo nedoručené predvolanie po uplynutí úložnej lehoty, tak mohol túto okolnosť vyhodnotiť a prijať opatrenie. Možno práve medializované vyhľadávanie Tótha deň pred pojednávaním na jeho adrese bolo tým opatrením, preto súdu ťažko niečo v tomto smere vytknúť, pokiaľ to nariadil. Ak to však bola iniciatíva niekoho iného, vyvstáva tu vážna otázka, či niekto nebol viac aktívny ako mu to zákon umožňuje. Pohľad upriamuje pozornosť na prokurátora Šantu.

Šanta: … my ho nájdeme a predvedieme…

Tento výrok znamená viac vecí. Po prvé Šanta si neuvedomuje, že už nie je dozorujúcim prokurátorom a nejedná sa o prípravné konanie, kde by mohol. Po druhé : v súdnom konaní dispozícia svedkov a to aj predvolanie a predvedenie je kompetencia súdu. Senát súdu rozhodne o tom, či Tótha opakovane predvolá alebo zoberie do úvahy jeho vyjadrenie na datel.sk, prípadne prijme iné opatrenia a spôsob ako Tótha vypočuje.

Šanta rozhodne nie je tou oprávnenou osobou, ktorá by mohla vykonať zákonné kroky na predvedenie svedka na pojednávanie súdu, pretože v tomto konaní aj on je iba účastníkom konania.

Podobne je nehoráznosť vykrikovať do médií, že zo svedka Tótha sa ľahko stane obvinený, že môže byť v pátraní cez európsky zatykač. Nevieme, či si Šanta pri vzletných výrokoch uvedomil, že vyhýbanie sa konaniu uplatniť na svedka vypočutého viac ako 20 krát bude náročné. Ak svedok odmietne v obave o svoj život účasť na pojednávaní a pridržiava sa svojej predošlej procesnej výpovede, ktorú súd prečíta, v takom prípade súd akceptuje jeho neúčasť a svedectvo nahradí čítaním výpovede. Na to má súd právo.

O čom Šanta rozpráva?

Predvádza imperatív voči súdu, že súd je povinný jeho žalobe vyhovieť a nechať si zasahovať do svojej nezávislosti?

Šantove ego prezrádza tucet drobnosti, ktoré nie je schopný ustrážiť. Tieto ho vyfarbujú ako slaboduchého naháňača diabla, ktorý intriguje a manipuluje bez ohľadu na práva obžalovaných, na práva obhajcov a na výhradné kompetencie súdu ako bude konať. Jeho vyhlásenia, ale aj prístup k právam obžalovaných a ich obhajcov smrdí rokmi, keď prokurátori s obľubou doručovali súdom aj napísané rozsudky odsúhlasené politbyrom.

Lipšic opäť nekomentuje

Klasická pozícia Lipšica, keď na niečo povie, že nekomentuje a následne bezprostredne poskytne výklad, ako by mal súd vzniknutú situáciu riešiť. Lipšic sa tento krát vyjadroval k návrhu na vypočutie Tótha telemostom.

Lipšic v priebehu celého konania sedí popri Šantovi, veselo sa bavia a diškurujú nad listinami a obidvom pánom evidentne uniká skutočnosť, že právnemu zástupcovi poškodeného, dňom záverečného preštudovania trestného spisu z prípravného konania, skončili právomoci podávať návrhy na dokazovanie.

Uvidíme, či aj senátu táto skutočnosť utkvie v pamäti. Senát ŠTS by si mal uvedomiť, že Šanta, ktorý podal žalobu a musí ju obhájiť. V slovenskom právnom systéme prokurátor a nie právny zástupca poškodeného, ktorý má právo klásť otázky k dôkazom, ktoré neboli predmetom prípravného konania a ku ktorým sa vtedy nemohol vyjadriť. Nateraz je otázne, či Šanta potrebuje právnu pomoc Lipšica alebo je len akýmsi avatarom poškodeného.

Tóth a vyjadrenie SIS

Dlhý a logicky znejúci list Petra Tótha o dôvodoch neúčasti, obavách o život a prenaslevanie SIS je potrebné brať vážne. Typicky slaboduché vyjadrenie SIS – ky, že to vníma ako beletriu je typické. Aj Kuciakove trestné oznámenia vnímala polícia ako bežnú žurnalistiku, kým ho nenašli aj s priateľkou mŕtvych.

SIS sa dostáva svojim vyjadrením na úroveň lacného paškvilu a nie profesilnálneho spravodajstva. Prekvapí ma nás tým že niekde v zahraničí unesie Tótha a dopraví ho na Slovensko ? Skúsenosť s tým z Lexových čias má, kedy to robila v opačnom smere, prípadne z nedávneho z obdobia, kedy sa v niekoľkých prípadoch pokúsila dopratať obvineného zo zahraničia na Slovensko. Tóthove vyjadrenia sú však natoľko závažné a prierezové, že bude potrebné sa ku nim vyjadriť osobitne aj v súvislostiach.

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies