Ústavný súd v roku 2021 vydal až 13 rozhodnutí o porušovaní ľudských práv

Fico: Je šokujúce, že Ústavný súd v roku 2021 vydal až 13 rozhodnutí o porušovaní ľudských práv zo strany niektorých sudcov najvyššieho súdu  

„Ak si urobíme analýzu roku 2021, zistíme, že nemôžeme hovoriť o nejakých individuálnych zlyhaniach v prípade orgánov činných v trestnom konaní a súdov, ale môžeme hovoriť o určitom systéme zneužívania trestného práva, môžeme hovoriť o systéme zhoršovania postavenia obvinených a osôb, ktoré sa nachádzajú vo výkone väzby. Pri analýze roku 2021 sme došli k neuveriteľnému záveru. V roku 2021 vydal Ústavný súd SR 13 rozhodnutí, v ktorých konštatoval porušenie základných ľudských práv predovšetkým osôb, ktoré sa nachádzajú vo výkone väzby. Nejde iba o konštatovanie porušenia príslušných článkov Ústavy Slovenskej republiky, ale Ústavný súd SR konštatuje aj porušenie článku Európskeho dohovoru o ľudských právach. Ak v trinástich prípadoch konštatuje Ústavný súd Slovenskej republiky, že sudcovia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky porušujú základné ľudské práva, tak niečo nie je v poriadku,“ uviedol R. Fico.

Podľa Roberta Fica, ak by Ústavný súd SR konštatoval, že základné práva a slobody porušuje napríklad nejaký okresný úrad, mohla by to byť neznalosť zákona. No nemôže sa stať, že v priebehu jedného roka Ústavný súd SR konštatuje 13 rozhodnutí, že sudcovia Najvyššieho súdu SR postupujú v rozpore s Ústavou SR a v rozpore s Európskym dohovorom o ľudských právach. „Ak sa pozrieme na tých sudcov najvyššieho súdu, musím bohužiaľ konštatovať, že sú to zväčša stále tie isté mená, ktoré sa opakujú. My sme sa snažili na to upozorňovať už aj príslušné orgány. V roku 2021 sme opakovane podali podnet na začatie disciplinárneho konania voči sudcovi najvyššieho súdu pánovi Klimentovi. Pán Kliment je strýko známeho prokurátora špeciálnej prokuratúry pána Repu. Ústavný súd dvakrát konštatoval v prípade doktora Klimenta hrubé porušenie základných ustanovení ústavy a Európskeho dohovoru o ľudských právach. Dokonca Ústavný súd hovoril o svojvôli sudcu Klimenta. Pochopiteľne tento podnet, ktorý sme poslali ministerke spravodlivosti, bol odmietnutý,“ pokračoval predseda strany SMER – SD.

Ak sa obvinený domnieva, že bol obvinený nezákonne a že je nevinný, už nemá čo viac dosiahnuť, ako rozhodnutie Ústavného súdu SR, ktorý konštatuje porušenie jeho základných ľudských práv. Robert Fico uviedol, že má k dispozícii prípad nezákonne obvineného, ktorý nezákonne sedí vo väzbe. Aj tento totiž dostal do rúk rozhodnutie Ústavného súdu, ktoré konštatuje, že jeho základné ľudské práva, pokiaľ ide o väzbu, boli hrubo porušené, no napriek tomu sedí vo väzbe už viac ako rok a pol. „Dokonca ústavný súd konštatuje, že na obdobie väzby, ktoré trvali niekoľko mesiacov, neexistuje žiadny právny titul, v podstate sedí vo väzbe bez akéhokoľvek právoplatného rozhodnutia. Ústavný súd poslal toto rozhodnutie Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky, všetci sme očakávali, že takéto brutálne rozhodnutie Ústavného súdu bude automaticky viesť k prepusteniu obvineného z výkonu väzby,“ konštatoval R. Fico.

Dnes sa historicky prvýkrát obhajcovia odhodlali prísť na Generálnu prokuratúru a podať konkrétne trestné oznámenia na konkrétnych sudcov Najvyššieho súdu SR za podozrenie zo spáchania trestného činu marenia rozhodnutia Ústavného súdu SR. Advokát Marek Para uviedol: „Ten prípad Norberta Bödöra, ktorý je založený na obvinení spočívajúcom na jedinom nepriamom dôkaze, bol sprevádzaný od počiatku námietkami z našej strany, ktoré neboli ani úskočné, boli uplatňované riadne a včas a vyústili v rozhodnutie Ústavného súdu, ktoré bolo doručované a nadobudlo tým účinnosť 23.12., teda ešte pred Vianocami. Z tohto dôvodu sme hneď na Najvyššom súde iniciovali vydanie príkazu na prepustenie nášho mandanta, nakoľko prepustenie z väzby bolo jediným možným následkom rozhodnutia Ústavného súdu SR, ktorý pre najzávažnejšie porušenia všeobecných súdov, kedy porušili právo na zákonného sudcu, ale porušili taktiež prezumpciu neviny, zrušil nielen druhostupňové rozhodnutie, ale aj prvostupňové rozhodnutie a riadne prikázal Najvyššiemu súdu v čo najkratšej lehote vysporiadať sa s týmito nedostatkami. Podľa ustálenej praxe má ísť o hodiny, maximálne o dni a dnes sú to už týždne, kedy bez akéhokoľvek zákonného titulu držia Norberta Bödöra naďalej vo väzbe, a to tak absurdným spôsobom, že po tom, čo sme dali podnet na vydanie príkazu na prepustenie, bol tento podnet z Najvyššieho súdu postúpený Špecializovanému trestnému súdu. Špecializovaný trestný súd ho postúpil – v úvodzovkách z opatrnosti – naspäť Najvyššiemu súdu a Najvyšší súd po tom, čo nám oznámil jednak zloženie senátu, ktorý bude rozhodovať a oznámil nám taktiež termín, kedy bude rozhodovať, teda 4.1.2022, hodinu pred neverejným zasadnutím poslal zrušenie tohto termínu, kedy sme sa dozvedeli, že v tento deň sa namietli dvaja sudcovia a po ich námietke sa namietol aj ďalší člen senátu. Z tohto dôvodu má rozhodovať, ale nikto nevie kedy, najprv senát 5T, potom senát 2T, potom senát 4T a týmto spôsobom sa bude odďaľovať  nevyhnutné prepustenie nášho mandanta z väzby.“

Advokát Pavol Gašpar dodal, že Norbert Bödör je dnes obžalovaný z 83 čiastkových skutkov jedného pokračovacieho trestného činu. Bola naňho podaná obžaloba, no v 82 skutkoch nie je uvedené ani jeho meno, ani spôsob, akým spôsobom mal spáchať tieto uvedené trestné činy. „Svedčí naňho jeden svedok, napriek tomu, že je 18 mesiacov vo väzbe, aj tento svedok svoju výpoveď dopĺňal a na základe doplnenia práve mena nášho klienta sa dostal z väzby na slobodu. Napriek takejto dôkaznej núdzi niektoré vybrané médiá z neho vytvorili symbol zla a korupcie spájanej s čerpaním eurofondov. Na druhej strane tu máme sudcov Najvyššieho súdu, ktorí majú byť garantom zákonnosti, garantom práv v Slovenskej republike, o ktorých Ústavný súd dnes povedal, že bez právneho titulu obmedzili osobnú slobodu nášho klienta.“ Zároveň vyzval médiá, aby sa pýtali príslušných orgánov správne otázky, nakoľko práve médiá majú byť nástrojom kontroly a bez nich to nejde.

https://www.youtube.com/watch?v=E0F3X9m3dtI

 

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies