Ani jedna zo zásadných pripomienok GP SR nebola akceptovaná a rozpory neboli odstránené

Zástupcovia Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky sa zúčastnili (ne)rozporového konania.

Zástupcovia Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky sa dňa 7. januára 2022 zúčastnili na Ministerstve obrany Slovenskej republiky rozporového konania o pripomienkach, ktoré uplatnila v medzirezortnom pripomienkovom konaní k návrhu Dohody o spolupráci v oblasti obrany medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických.

Jednotlivými pripomienkami, uplatnenými Generálnou prokuratúrou Slovenskej republiky, sa zástupcovia Ministerstva obrany Slovenskej republiky odmietli vecne zaoberať a všeobecne ich ako celok odmietli, a to i napriek tomu, že Generálna prokuratúra Slovenskej republiky navrhovala konkrétne riešenia na odstránenie nedostatkov návrhu dohody.

Generálna prokuratúra Slovenskej republiky je toho názoru, že natoľko významný dokument so zásadnými celospoločenskými a právnymi dopadmi si vyžaduje poctivú odbornú a vecnú diskusiu, čo sa však v danom prípade žiaľ nestalo, napriek pripravenosti zástupcov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky rokovať.

 Zásadné pripomienky Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky boli prerokované len vo všeobecnej rozprave, neboli prerokované vecne a po jednotlivých bodoch, žiadna pripomienka nebola akceptovaná a rozpory neboli odstránené.

 

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies