ÚVO udelil ministerstvu školstva pokutu vo výške takmer 10-tisíc eur

Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) udelil Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR pokutu v celkovej výške 9 626,89 eur. Informovala o tom hovorkyňa ÚVO Janka Zvončeková. Dôvodom je, že ministerstvo uzavrelo dodatok na telekomunikačné služby bez súťaže. Ako vysvetlil predseda úradu Miroslav Hlivák, ministerstvo pri uzavretí dodatku obišlo zákon o verejnom obstarávaní. Dopustilo sa správneho deliktu, keď dodatok k zmluve, ktorú uzavrelo so spoločnosťou Orange Slovensko, a.s., Bratislava, nebol výsledkom postupu podľa zákona o verejnom obstarávaní. Podľa ÚVO sa ministerstvo vyhlo povinnosti uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu tak, ako to určuje zákon. ÚVO svoje závery postúpi ďalším kontrolným orgánom, s ktorými má podpísané memorandá, aby konanie ministerstva v danej veci posúdili.

Rezort po dobu troch rokov od 19. novembra 2017 do 19. novembra 2020 využívalo služby na základe dodatku z júna 2016. Tento dodatok pritom nadväzoval na Zmluvu o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby Hlasová virtuálna privátna sieť, uzavretej 11. decembra 2006 so spoločnosťou Orange Slovensko, a.s., ktorá tiež nebola výsledkom súťaže. „Daná zmluva z roku 2006 bola uzatvorená podľa Obchodného zákonníka v spojení so zákonom o elektronických komunikáciách. Napriek tomu ministerstvo pokračovalo v obchádzaní zákona o verejnom obstarávaní, keď dňa 20. júna 2016 uzatvorilo so spoločnosťou Orange Slovensko, a.s. Dodatok č. 4 k tejto Zmluve, pričom na jeho uzatvorenie neaplikovalo žiaden z postupov podľa vtedy platného zákona o verejnom obstarávaní,“ konštatoval Hlivák. Dodatkom bola pôvodná zmluva rozšírená o úpravu rozsahu a cien poskytovaných služieb, ktorých obstarávanie patrí do pôsobnosti zákona o verejnom obstarávaní.Tento postup ministerstva narušil hospodársku súťaž na dotknutom trhu a zvýhodnilo zmluvnú stranu voči ostatným poskytovateľom.

Veriaci druhej kategórie biskupom: Neberte to v zlom, ale nespoznávam Vás

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies