V Nitre pokutujú za fajčenie na verejných priestranstvách, na ktoré zabudli umiestniť značku zákaz fajčenia

 

Kto robí školenie a inštrukcie Mestskej polícii v Nitre?

Som fajčiarka. Rešpektujem všetky príkazy a zákazy a nemám skúsenosť, že by s tým bol kdekoľvek problém, či v nemocnici, alebo v škole, budove súdu, polície, alebo v obchodoch a podobne. Nenosím so sebou zbierku zákonov a spolieham sa na to, že ten, kto prevádzkuje nejakú nehnuteľnosť alebo priestor, kde zákon chráni nefajčiarov, pridržiava sa zákona a tieto priestory patrične označí, aby sa fajčiari vyhli zbytočným nepríjemnostiam. Taktiež sa spolieham na to, že ten, kto má dohliadať na dodržiavanie zákona zákon pozná, rovnako  pristupuje k povinnostiam každého, kto zákon má dodržiavať a nie je potrebné mu robiť školenie o tom, že nemôže si vynucovať dodržiavanie zákona, keď pre okolnosti je zákon nevymožiteľný.

Bleskový zásah nitrianskej „kobry“

 

Kto robí školenie a inštrukcie Mestskej polícii v Nitre?

Práve som čakala na autobus na novom autobusovom nádraží v Nitre, ktoré vynovili po niekoľkých rokoch. Na začiatku nástupišťa bol smetný kôš, pri ktorom zjavne fajčilo už dosť veľa osôb aj predo mnou, tak dosť ďaleko od zastávky a od ľudí som si zapálila pred cestou. V priebehu okamihu ku mne prifrčala mestská polícia ako nejaká zásahovka z akčného seriálu a okamžite ma vyzvali, aby som prestala fajčiť, lebo na tom mieste je to zakázané. Chceli ma legitimovať, čo sa im nepodarilo, lebo doklady som mala u manžela a ten čoskoro prišiel za mnou. Jeden príslušník bol asertívny a slušný a potreboval si zapísať moje údaje, ten druhý bol zjavne podráždený a zostal ešte viac, keď prišiel manžel a poučil ho, že sa má správať slušne a pred tým ako niekoho idú napomínať, majú ukázať, kde sú bezpečnostné označenia podľa zákona. Samozrejme reakcia bola taká, že zákon platí niekoľko rokov, a že to nie je potrebné.

Môj manžel je veľmi mierumilovný a trpezlivý, ale aj dôsledný človek. Je zvyknutý, že osobám neznalým urobí školenie, tak ma poslal na autobus, aby som nezmeškala a začal sa týmto príslušníkom venovať. Potom ma informoval, že je to zbytočné, lebo poznajú iba jednu časť zákona, vôbec nič nevedia o povinnostiach prevádzkovateľa dotknutých zariadení, v ktorých je zákonom chránených zariadení uložená aj povinnosť voči verejnosti.  Jednoducho ich posielajú do výkonu služby nedostatočne poučených.

Kto robí školenie a inštrukcie mestskej polícii?

Pravdepodobne niekto, kto sám zákon nepozná a nemá odvahu ani prevádzkovateľovi oznámiť, že pokiaľ si nesplní povinnosť vyplývajúcu zo zákona, tak nie je možné voči verejnosti vystupovať sankciami.

Zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov hovorí, v § 7 ods. 1 písm. a)  že sa zakazuje medzi inými aj na krytých nástupištiach a zastávkach. Týmto dáva vlastne prevádzkovateľom možnosť, aj povinnosť chrániť nefajčiarov. Túto ochranu, ale okrem inštitútu zákazu fajčenia musia prevádzkovatelia vykonať aj  technickými a organizačnými opatreniami. Tie sú uvedené v § 8 odsek 3) zákona, kde sa uvádza: 

Fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktoré prevádzkujú zariadenia, v ktorých je zakázané fajčenie, sú povinní upozorniť verejnosť na zákaz fajčenia bezpečnostným a zdravotným označením3a), ktoré musí byť umiestnené na viditeľnom mieste.“ To označenie je špecifikované v zákone takto:“ 3a)Príloha č. 2 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci.“ V tomto nariadení vlády SR  č. 387/2006 Z.z. v bode 3,1 o zákazových značkách je uvedené:

„Zákazová značka je označenie, ktoré zakazuje správanie, ktoré by mohlo viesť k ohrozeniu alebo

spôsobiť ohrozenie.

 

 

Hlavné znaky

 kruhový tvar,
 čierny piktogram na bielom pozadí, červený okraj a červený šikmý pruh, pričom červená farba musí zaberať
najmenej 35 % plochy značky.

Používajú sa tieto značky:

 

Každému je jasné, že prevádzkovateľ nástupišťa a autobusovej zastávky je povinný podľa vládneho nariadenia č. 387/2006 Z. z. a v zmysle § 8 Zákona č.377/2004 Z. z. označiť  každé nástupište a iné priestory spadajúce do definície zákona tieto priestory značkou zakazujúce fajčenie, inak vymožiteľnosť zákona sa nedá zabezpečiť.

Čo robí Arriva a čo robí Mestská polícia v Nitre ?

Podľa verejných informácii, investorom a prevádzkovateľom autobusového nástupišťa v Nitre je spoločnosť Arriva, ktorá bola povinná zo zákona označiť všetky vstupy do priestoru značkou zákaz fajčenia. Ani na vstupoch, ani na informačných tabulách takéto označenie nie je. Zákon spoločnosti, ale  ukladá a pokiaľ to neplní, tak ignoruje  §  8 zákona  o ochrane nefajčiarov. Tým, že § 8 odsek 3) zákona, uvádza takúto označovaciu povinnosť, tak zákon je vymedzený na územie, ktoré je takto označené, inak verejnosť nemá odkiaľ vedieť, kde tento priestor začína a kde končí.

Autobusovému stanica v Nitre si skutočne zaslúži pozornosť, nakoľko  okrem presne vyznačenej cyklotrasy a stojanov na bicykle z prostriedkov Európskej únie, tu chýbajú fatálne bezpečnostné prvky ako vyznačené prechod pre chodcov z protiľahlých parkovísk, slušné sociálne zariadenia, čakáreň a označenie a vyhradenie priestorov pre ťažko zdravotne postihnutých a podobne. V súvislosti s ochranou nefajčiarov sa vraciam vlastne k tomu, ako mestská polícia vlastnou iniciatívou pokutuje a buzeruje fajčiarov na tomto nástupišti. Manžel mi hovoril, že reakcia jedného z policajtov na otázku čo by robil s cudzincom keby ho našiel fajčiť, tak ten povedal, že by mu vysvetlil… Takže nitrianska polícia miesto naliehania na prevádzkovateľa a pochopenia zmyslu a podmienok vymožiteľnosti zákona by  vysvetľovala…

Nezákonné pokuty!

Neznalosť zákona nikoho neospravedlňuje, ani fajčiara, ktorý poruší zákon. V tomto prípade však zákon je nevymožiteľný, pretože prevádzkovateľ  si nesplnil svoju povinnosť a zákonom definovaný priestor neoznačil v súlade so zákonom. Policajti by to mali vedieť. Podobne by mali mať o tom vedomosť  na súdoch, kde okrem rozhodnutia o zaplatení o priestupku by mali od policajtov žiadať fotodokumentáciu s označením tohto priestoru. Súd zavalený agendou priestupkom nevenuje pozornosť a polícia fotografie nevie predložiť. Odporúčam každému, kto dostal pokutu, zaplatil ju, aby požiadal Mestskú políciu o zrušenie pokuty a jej vrátenie, prípadne aby podal žalobu na súd.

 Konzekvencia

V inej krajine by riaditeľ mestskej polície bol odvolaný, boli by spočítané nezákonné pokuty vrátené a príslušníkom by boli dané k náhrade. Hovorila som o dôslednosti. Ja som sa ponáhľala a manžel nemal náladu robiť školenie zákonu neznalým mestským policajtom, a nemal čas  volať štátnu políciu, zdokumentovať okolnosti a podávať trestné oznámenie za zneužívanie právomoci. Naviac, príslušník MP vlastne konal na pokyn nadriadeného podľa rozpisu plánu a obsahu služby.

Odporúčam každému občanovi, ak nenájde na vstupe do priestoru zákazovú značku fajčenia a určenia priestoru kde sú chránení nefajčiari, aby sa nenechal buzerovať, odfotil miesto kadiaľ do tohto priestoru vstupoval, poslal iniciatívnu MP alebo SBS  do kelu a aby zavolal štátnu políciu, s ktorou spíše záznam o udalosti a podnet na zneužívanie právomoci verejného činiteľa. Pokojne,  následne môže podať aj žalobu za stratu času, spôsobené náklady a obmedzovanie, pretože za týchto podmienok zaručenie spor vyhrá.

PS: Milí Nitrania a cestujúci. Obráťte sa na riaditeľa Mestskej polície, aby vám vrátili pokuty ak ste ich zaplatili, alebo napíšte predsedovi Okresného súdu, ak za takýto priestupok na Vás bol podaný návrh na exekúciu.

 

 

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies