Kuvičie hlasy prognózujú v politike etnický konflikt

Podpredseda Národnej Koalície Peter Sokol v Hlavnom Denníku s predpoveďou hotovej katastrofy, ktorá má nastať, uverejnil komentár o predvolebnej koalícii SMK a Mostu-Híd. Podľa Sokola kortešačky SMK, Mostu-Híd a Bugárom podsúvané stratégie a matematika zlučovania a spolupráce tak, či tak povedú k tomu, že maďarské hlasy neprepadnú, lpretože nakoniec program SMK starého etnického a národnostného zmýšľania poviedie k sľubom budúcej vládnej väčšiny a dostanú aj modré z neba. Priznám sa, s podobným  zjednodušeným a účelovým chápaním histórie Maďarov a ich zástupcov na Slovensku som sa dávno nestretla.

„Maďari potrebujú opozičnú diétu“  povedal Fico po vyhratých voľbách v roku 2006

Bolo mu jasné, že vsadiť na Maďarov, by znamenalo vylúčiť z rozhodovania strany SNS a HZDS, ktoré už len matematicky,  potreboval oveľa viac. Mnohým však zo SNS a HZDS klaplo na prázdno, v rabovačke štýlu HZDS sa nepokračovalo. Maďarská koalícia sa rozpadla na SMK a vzniknutý maďarsko-slovenský guláš v podobe Mostu-Híd. Do tejto, takmer maďarskej strany sa dostali najmä ambícioznejší politici maďarských zástupcov túžiacich po kariére a Slováci, ktorí zobchodovali popredné volebné miesta na kandidátke. SMK, ako rýdza národná politická strana, stratila voličov a kreslá v parlamente. Maďari už nikdy nedosiahli zastúpenie svojich záujmov v parlamente.

Maďari potrebujú zástupcov v parlamente, ale nie za každú cenu

Na Slovensku nie je jediná maďarská rodina, ktorá nebola postihnutá Benešovými dekrétmi. Maďari si pamätajú zúrenie komunistov, ktorí im zobrali občianstvo, majetok a pod zámienkou „ výmeny“ ich vysťahovali z vlasti do 24 hodín. Áno, z vlasti. Z vlasti, v ktorej sa narodili, aj keď vojnové turbulencie niekoľkokrát menili hranice.

A napriek všetkému , dokázali žiť v dobrom susedskom vzťahu so Slovákmi, Rusínmi, Nemcami, Židmi. Maďari si pamätajú aj systematickú likvidáciu školstva, kultúry a jazyka nielen komunistami, ale aj fanatikmi zo SNS po revolúcii. Či to bol jazykový zákon, zavádzanie rôznych opatrení do bežného občianskeho života na zmiešaných územiach, z ktorých síce Slovákom nevyplývala žiadna výhoda, ale boli namierené proti právam Maďarom.  Béla Bugár nie je typickým adeptom maďarského voliča. Maďari majú reálne možnosti  vplyv v Európskom parlamente, aj keď na Slovensku v parlamente nebudú.  Preto ich zmýšľanie je európske, globálne a so snahou širokej integrácie. V dnešných podmienkach žiadny maďarský politik nepotrebuje vyvolať etnický konflikt, ani zapredať sa oligarchom podobne ako to urobil Bugár. Tým podporu nezíska. Z tohto dôvodu špekulácie  Petra Sokola sú úplne povrchné a diletantské.

Moderné myslenie menšiny má prednosť

Úplná väčšina Maďarov na Slovensku pozná dva jazyky, sleduje politiku v dvoch štátoch, pozerá televíziu v dvoch jazykoch a myslí internacionálnejšie a menej šovinisticky ako väčšina Slovákov. Polmiliónová maďarská mänšina skupina obyvateľov na Slovensku platí dane, uplatňuje si ústavné práva. Uvedomuje si, že nie je zatvorená za železným plotom, že nie je na nikom ekonomicky závislá a vidí stovky prípadov pomoci Maďarskej vlády zahraničným Maďarom. Maďari majú veľmi príkre spomienky na to, ako s nimi Benešov štát zaobchádzal.

Napriek tomu ako občania tohto štátu chcú prispieť k rozhodovaniu a k vládnutiu v tejto krajine na základe občianskej spoluzodpovednosti. V tom spočíva rozdiel v mentalite a myslení medzi nimi a hejslovákmi, ktorí ešte aj dnes strašia maďarskou kartou, autonómiou, alebo inými šovinistickými a totalitnými strašiakmi. Tento druh politickej kultúry má má Slovensko úspešne za sebou, hoci z času na čas sa niekto pokúsi ju  oživiť a strašiť ňou. Väčšinový národ by sa podľa mnohých Maďarov mal zamyslieť nad Košickým vládnym programom a prejaviť politické gesto, ktorým by sa ospravedlnil mnohým nevinným, vyhnaným, slovenským občanom maďarskej, nemeckej národnosti. Bolo by to civilizované a vyspelé gesto modernej  demokracie a súčasnej politiky.

Aká je reálna podpora Maďarov?

Musíme si uvedomiť, že Maďari boli vždy lojálnymi spojencami, aj keď nie práve Bugára by som spomínala v tomto smere. Dokážu v prípade účasti vo vláde zosilniť veľmi široké väzby a cezhraničnú spoluprácu s Maďarskom v prospech Slovenska. V tomto sa Bugárovi nedarilo, nakoľko bol handicapovaný ako možný Orbánov partner, čo si dokonca všimla aj dnešná koalícia. Dve volebné obdobia po sebe sú dôkazom,  že SMK nepotrebuje za každú cenu spojenie s Bugárovou politickou štruktúrou  nie kvôli slovenskej časti Mostu – Híd, ale kvôli jej „maďarskej „ časti .

Maďari nemajú záujem posilňovať etnické princípy 

Európske spoločenstvo kladie mimoriadny dôraz na práva menšiny, pretože  tvoria históriu a tradície každej krajiny Európy, ktorá vždy bola kontinentom národov. Táto platforma je postačujúca každej menšine, ak domáca väčšina tieto práva nepopiera. V dnešnej Európe nikto nepotrebuje politickú ani územnú autonómiu,  všetci potrebujú chrániť svoju kultúru, jazyk a tradície. Maďari, Rusíni, Nemci, Slováci. Slovensko sa k tomu zaviazali.

Ľudia, ktorí rozdúchavajú národnostné trenice na základe politických kalkulácii nemajú racionálne, humánne a etické myšlienky, ktorými by vedeli kohokoľvek osloviť.

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies