JUDr. Para sa vyjadril k stavu vyšetrovania a reagoval na zmätočné vyjadrenia prokurátorov

Dlho očakávaná tlačovka prokurátormi ÚŠP evidentne nepriniesla informácie o vyšetrovaní vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej a nenaplnila očakávania novinárov podľa predpokladu. Prokurátori museli priznať nielen skutočnosť, že voči údajnému objednávateľovi Mariánovi Kočnerovi sa nepodarilo zabezpečiť potrebné množstvo dôkazov a nedokázali ani spoľahlivo určiť, kto vraždu fyzicky vykonal.

 Tieto informácie paradoxne nespôsobili rozčarovanie z práce orgánov činných v trestnom konaní, ale vyvolali odpor k právnemu zastúpeniu obvineného Kočnera a médiá nepochopiteľne začali riešiť údajné etické nastavenie, obhajcu JUDr. Mareka Paru.

 Stanovisko  JUDr. Mareka Paru obhajcu obvinených k pondelkovej tlačovke prokurátorov ÚŠP

S odvolaním sa na skutočnosti prezentované prokurátormi USP GP SR na tlačovej besede zo dňa 19.08.2019 k prípadu poškodených Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, k stavu vyšetrovania uvádzam:

1/ Predpoklad o účasti Mariána Kočnera na skutku ako objednávateľa sa vyšetrovateľovi nepodarilo preukázať, pričom blížiace sa ukončenie vyšetrovania predznamenáva, že vyšetrovateľ už nemá žiadne ďalšie dôkazy. Jediným dôkazom je viac krát menená a prispôsobovaná nepriama svedecká výpoveď jednej osoby, ktorá je v priamom rozpore s viacerými dôkazmi.

2/ Ponechávajúc si procesné námietky k zaisteniu mobilného telefónu Mariána Kočnera, ako aj k možným technickým zásahom do zálohy komunikácie v aplikácii Threema, je možné už v tomto štádiu konštatovať, že obsahovo vyviňuje Mariána Kočnera zo spáchania skutku. Z uvedeného dôvodu som požiadal vyšetrovateľa, aby označil správy, ktoré považuje vo vzťahu skutku poškodenému Jánovi Kuciakovi a Martine Kušnírovej za relevantné, čo však do dnešného dňa nevykonal.

3/  Dňa 21.08.2019 budem nahliadať do spisu a opätovne požiadam vyšetrovateľa o vymedzenie správ ku skutku poškodeného Jána Kuciaka, ale aj o vymedzenie ním predpokladaného motívu spáchania skutku, ktorý je dodnes len veľmi všeobecne a nekonkrétne formulovaný. Zároveň opakovane požiadam o spresnenie priebehu skutku a osoby priameho páchateľa, ktoré sú dodnes nejasné, čo priznali aj prokurátori na tlačovej besede.

4/ Dôrazne sa ohradzujem voči tvrdeniam prokurátorov UŠP GP SR, že obhajca môže uvádzať čokoľvek a aj klamať. V prílohe Vám predkladám e-mailovú komunikáciu medzi mnou a vyšetrovateľom, z ktorej vyplýva ako mi dňa 31.07.2019 oznámil, že „vzhľadom k aktuálnemu stavu vyšetrovania sprístupním Vami požadovanú komunikáciu z aplikácie Threema“. Opakovane som sa vyšetrovateľa z dôvodu medializovaných správ v predchádzajúcich mesiacoch, aj osobne aj v písomnej podobe, pýtal, či sa polícii podarilo „obnoviť“ vymazané správy v aplikácii Threema, kde mi vyšetrovateľ tvrdil, že sa to nepodarilo a že mám všetko čo majú oni. Napriek tejto „úskočnej“ taktike vyšetrovateľa neposkytla komunikácia Threema dôkazy proti môjmu klientovi v prípade poškodeného Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, ale len „arzenál“ pre napĺňanie politických ambícii vybraných subjektov.

5/ Veľmi zmätočne vyznieva výzva prokurátora USP GP SR, aby sa neurčité osoby prihlásili a prišli vysvetliť komunikáciu v aplikácii Threema, pričom naznačil možné spáchanie trestného činu. Prokuratúra je viazaná zásadou legality a pokiaľ teda má poznatky o záväznej trestnej činnosti, musí konať zo zákona, nečakajúc prihlásenie sa možných vinníkov. Predmetná výzva môže súvisieť so skutočnosťou, že QR kódy v komunikácii nie je možné spoľahlivo priradiť iným osobám bez toho, aby to samy potvrdili.

6/ Veľmi cynicky vyznel argument prokurátora USP GP SR k možnému monitorovaniu konzultácii obhajcov s Mariánom K. vo význame, že pokiaľ by bola miestnosť č. 4 skutočne monitorovaná, tak tam nechodia tak často. Je pritom zrejmé, že nemám inú možnosť ako podrobiť sa štátnej moci a radiť sa v miestnosti č. 4, keďže do inej miestnosti mi nie je povolené ísť, čo je aj písomne potvrdené. Početnosť konzultácii spočíva aj v tom, že sme nútení si všetko len písať, čo prirodzene trvá dlhšie! Je smutné sledovať k akej úrovni argumentácie je schopná prokuratúra sa uchýliť. S ohľadom na tieto podmienky nie je možné hovoriť o plnohodnotnej porade obhajoby v miestnosti č. 4, keďže táto je obmedzená na (písomné) referovanie stavu trestných vecí.

Záverom mi dovoľte vysloviť pretrvávajúci názor, že prípad poškodených Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej slúži viac politickej propagande ako hľadaniu objektívneho stavu veci, keď vyšetrovateľ dodnes odmieta poskytnúť doplňujúce informácie k vzneseniu obvinenia, teda napríklad uviesť správy z aplikácie Threema, ktoré považuje za dôležité k prípadu poškodeného, Jána Kuciaka, avšak našiel dostatok času vyselektovať správy slúžiace politickému zápasu a zároveň neprijal ani jedno opatrenie, ktorým by zamedzil únikom zo spisu, ktoré sa dejú s jeho „tichým“ súhlasom.

Stanovisko advokáta Mareka Paru nepotrebuje komentár, každému súdnemu totiž musí dôjsť, že politické procesy na Slovensku dostali opäť „zelenú“.

 

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies