Všeľudová fušerina Igora Matoviča- bumážky, ktoré sa nedajú ani len skontrolovať

Beriem vážne a akceptujem slobodné rozhodnutie každého dať si urobiť testy, dokonca aj vtedy keď to nerobí ani slobodne ani s radosťou, ale preto, že je vystavený strate zamestnania, obmedzenia pri dennodennom živote a nechce sa vystavovať diskusiám s policajtmi, alebo „poverenými“ pracovníkmi (?!)rôznych obchodov a prevádzok.

Kus papierika, ktorý dostane jedinec na otestovaní je vzorom diletantizmu nielen na strane toho, kto ho vymyslel, dal v miliónových nákladoch vytlačiť a mal tú drzosť, aby ich vydávali občanom, ale aj na tej strane v sociálnom dennom styku, keď táto „bumážka“ ho má nejako ochrániť.

Pozrime sa  na to z niekoľkých pohľadov:

 1. Absolvent testu odovzdá svoje osobné údaje z  občianskeho preukazu a túto od neho prijme pravdepodobne administratívnym systémom osoba, ktorá ani nebola riadne poučená a ani splnomocnená oprávnená legitímnou inštitúciou na získanie a následné spracovanie tejto informácie
 2. K osobným údajom sa pripája jediná informácia o zdravotníckom výkone a to výsledok steru. Ster je následne zničený ako biologický odpad a tento úkon nepodlieha revízii, iba ak občan si dá urobiť kontrolovateľný test v riadnom autorizovanom zdravotnom zariadení.
 3. Občan dostáva po nejakom čase výsledok testu v obálke. Štát niekomu zaplatil za vytlačenie takýchto tlačív prakticky v bežnej novinárskej kvalite bez riadnych ochranných prvkov. Taktiež sa niekomu vydaril dobrý obchod za pár dní s miliónmi obálok.
 4. Na takzvanom teste je uvedené jeho priezvisko a meno, dátum narodenia. Tieto údaje vo všeobecnosti sú chránenými osobnými údajmi a nemá právo od vás žiadať nikto okrem úradných osôb pri plnení si povinností vo forme verifikácie cez občiansky preukaz.
 5. Vaše osobné údaje nesmie žiadať a ani sa s nimi oboznamovať žiadny pracovník bezpečnostnej služby, alebo pracovník prevádzkovateľa ( sú to väčšinou dôchodcovia, upratovačky a podobne nekvalifikované osoby, ktoré vám doteraz merali teplotu pri vstupe do budov a získavali váš údaj o zdravotnom stave nezákonne). Tento zákaz sa vzťahuje nielen na predloženie Vášho občianskeho preukazu, ale aj na vydané potvrdenie, kde je Váš dátum narodenia.
 6. Údaj o Vašom zdravotnom stave, ktorý je v tomto tlačive len perom zaškrtnutý je chráneným osobným údajom podľa Zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, ktorý  upravuje prístup k informáciám o zdravotnom stave, keď definuje, čo je týmto údajom: §5 Vymedzenie základných pojmov: Na účely tohto zákona sa rozumie

„d) údajmi týkajúcimi sa zdravia osobné údaje týkajúce sa fyzického zdravia alebo duševného zdravia fyzickej osoby vrátane údajov o poskytovaní zdravotnej starostlivosti alebo služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ktorými sa odhaľujú informácie o jej zdravotnom stave,“

7.Na „bumážke“ nie  je jeden jediný údaj, ktorý by mohol identifikovať kto ho vydal, nie je tam hologram, pečiatka a v poučení na rubovej strane dokonca nie je ani citovaná zákonná úprava k testovaniu a k “ certifikátu“ . Nie je poučenie ani o sankciách pre osobu, ak poruší nejakým spôsobom zákaz vychádzania, Nie je na ňom uvedený do kedy platí,. Jediný údaj, ktorý tam je zo strany vystaviteľa  je nečitateľný podpis. Trochu málo na potrebnú autoritu takéhoto “ certifikátu“

Vážený pán premiér, včera ste prinútili ľudí dať sa pod hrozbou existenčných istôt testovať, onedlho Vás prinútia ľudia rezignovať na post premiéra.

8.Podľa všeobecných medializovaných informácii by ste mali touto bumažkou „získať slobodu“ a mali by ste mať vstup tam, kde osoba bez certifikátu sa nedostane. Kto to ale má právo kontrolovať? Policajt nemá právo sa oboznamovať s vašim zdravotným stavom a informácie o Vašom „COVID stave“ je informácia zdravotná. Dokonca si ho nesmie ani vyžiadať od Vášho lekára alebo z úradu, ktorý tieto informácie od Vás dostala, Mohol by to urobiť až súd v prípade, že odmietnete s policajtom sa baviť.

Policajti od vás nesmú požadovať informácie o vašom zdravotnom stave, ani o teste na COVID-19

9.Tento certifikát si od Vás nesmie pýtať žiadna civilná osoba. Nech je v pracovnom pomere s kýmkoľvek a nech mu to uložil akýkoľvek zamestnávateľ, Vy ho slušne môžete odmietnuť a upozorniť ho, že zasahuje do Vašich ústavných práv a upozorniť ho, že on aj jeho zamestnávateľ môžu čeliť žalobe. Väčšinou sú to ale ľudia. ktorí sú ťažko sociálne a existenčne vydieraní, aby to voči Vám robili a v tom spočíva Matovičova fušerina a zneužívanie moci. Ak takému pracovníkovi ( pro dodržaní vzdialenosti dvoch metrov) ukážete nejaký certifikát s negatívnym výsledkom, on nesmie od Vás pýtať žiadny preukaz na overenie Vašej totožnosti.

10.Absurdita stavu, keď od Vás neoprávnená osoba pýta certifikát ktorý má vážnosť novinového výstrižku samozrejme vyvoláva rôzne reakcie v spoločnosti. Dostala sa mi do ruky takáto forma reakcie občana, ktorého zrejme polícia riešila v priestupkovom konaní za nenosenie rúška v zmysle zákona o civilnej ochrane obyvateľstva, kde sa píše: § 32 Priestupky  (1) Priestupku na úseku civilnej ochrany sa dopustí ten, kto a) neuposlúchne varovné signály, pokyny a výzvy vlády, ministerstiev, ostatných ústredných orgánov štátnej správy, iných ústredných štátnych orgánov, okresných úradov, obcí, právnických osôb a fyzických osôb, ktoré vyhlasujú a vydávajú v súvislosti s plnením úloh podľa tohto zákona,

 

Ak si uvedomíme, že vydané zákonné úpravy neobsahujú žiadne sankcie priamo a nemajú ani žiadny kvalifikovaný odkaz na kvalifikované právne posúdenie a kompetenčné pravidlá, tak sa jedná o ľudovú tvorivosť polície, ktorá by mala riešiť vo svojej jurisdikcii priestupky podľa zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch.

Ak teda odmyslíme všetky tieto diletantizmy vlády a bumážkovanie ľudí, tak nám vychádza z testovania národa niekoľko poučiek:

 1. Niekto zarobil n a testoch, na obálkach a tlačivách v režime bez výberového konania
 2. Občania dostali papier, ktorý nemá žiadne verifikačné znaky
 3. Certifikát vzhľadom na obsiahnuté osobné a zdravotné údaje nemôže kontrolovať a ani žiadať na predloženie neoprávnená osoba.
 4. V boji proti Covid si musia ľudia pomôcť zvýšenou hygienou a starostlivosťou o svoju imunitu, zdravou selekciou svojich externých aktivít a znalosťou  svojho prostredia v práci a v rodine.
 5. Ľudia by si mali pamätať také ponižujúce biľagovanie a testovanie, ktoré im nedáva žiadnu istotu a v ničom nenahradí skutočne účinné opatrenia, ktoré mali byť urobené odborne a včas.
 6. No, a aby sa tento stav nezopakoval,  mali prehodnotiť koho budú najbližšie voliť.

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies