Žilinská prokurátorská mafia je nezastaviteľná

Krajskí prokurátori Mikuláš a Panák sa necítia byť zaujatí a budú „objektívne vyšetrovať“ svojho vlastného znalca.

Na stránke www.pravdaojudite.net je zverejnené Oznámenie o podozrení zo spáchania trestného činu podania nepravdivého znaleckého posudku Juditiných zranení.

Tento posudok vypracoval znalec MUDr. Jozef Krajčovič a o tento nepravdivý posudok sa opiera obžaloba Judity, ktorú podal krajský prokurátor Mikuláš.

Rodičia podaním tohto oznámenia na Generálnu prokuratúru SR žiadali o vyšetrenie podozrenia zo spáchania trestného činu podania nepravdivého posudku. Súčasne žiadali, aby znalca Krajčoviča nevyšetrovali orgány činné v trestnom konaní s pôsobnosťou pre Žilinský kraj, ale ktorékoľvek iné orgány s pôsobnosťou mimo Žilinského kraja.

Fakty a skutočnosti v prípade Judity a Tomáša, ktoré doteraz nikto nepovedal – 1. časť

Svoju žiadosť odôvodnili tým, že znalec Krajčovič dlhodobo spolupracuje so žilinskými OČTK a je pravdepodobné, že toto vyšetrovanie nebude objektívne vzhľadom na to, že znalca pre vypracovanie znaleckého posudku Juditiných zranení menoval krajský vyšetrovateľ Hulman so súhlasom dozorujúceho krajského prokurátora Mikuláša.

článku o Juditiných zraneniach je zverejnené stanovisko Generálnej prokuratúry SR, v ktorom sa uvádza, že „predmetnú trestnú vec Krajskej prokuratúre neodnímam“.

Nastáva situácia, že znalca bude vyšetrovať ten, kto si ho vybral, prípadne jeho kolega.

Tomuto rozhodnutiu sa dá rozumieť len takto: Narobili ste si tam bordel, tak si to upracte!

Fakty a skutočnosti v prípade Judity a Tomáša, ktoré doteraz nikto nepovedal – 2. časť

Dôvodom neodňatia tejto trestnej veci je, že nie sú známe také skutočnosti, ktoré by odôvodňovali zaujatosť prokurátorov Krajskej prokuratúry Žilina. Všetci prokurátori Krajskej prokuratúry uviedli, že sa vo veci trestného oznámenia necítia byť zaujatí a to tak vo vzťahu k osobe oznamovateľa, k osobe podozrivého znalca Krajčoviča a ani k predmetu oznamovaného konania.

Nad takýmto rozhodnutím ostáva rozum stáť. Ako sa môže cítiť byť nezaujatý krajský prokurátor Mikuláš, ktorý menovanie podozrivého znalca Krajčoviča odsúhlasil? Ako sa môže cítiť byť nezaujatý krajský prokurátor Panák, ktorého syn Matej vystupuje vo vyšetrovanom prípade ako svedok, ktorý preukázateľne klamal počas výsluchu pred vyšetrovateľom, a ktorý sa preukázateľne podieľa na páchaní drogovej trestnej činnosti (uvedené vyplýva zo zaistenej FB komunikácie vo vyšetrovanom prípade).

Kto je znalec MUDr. Krajčovič?

Je to dlhoročný „spolupracovník“ žilinských OČTK. Robí pre nich väčšinu znaleckých posudkov z oblasti súdneho lekárstva a robí ich podľa požiadaviek OČTK = na objednávku. Je to predajná kurva, ktorá nemá žiadne zábrany a žiadne svedomie. Takto ho poznajú ľudia, ktorí s ním pravidelne prichádzajú do styku.

Takto je to aj v prípade Judity a Tomáša, keď znalec Krajčovič bez akýchkoľvek výčitiek podaním nepravdivého posudku sa nepriamo podpísal pod odsudzujúci rozsudok. Judita mala 16 rokov, keď ju vyšetrovateľ Hulman obvinil, keď ju sudca Béreš protizákonne zobral do väzby a keď ju prokurátor Mikuláš obžaloval.

Fakty a skutočnosti v prípade Judity a Tomáša, ktoré doteraz nikto nepovedal – 3. časť

Na záveroch tohto posudku vyšetrovateľ Hulman vytvoril vyšetrovaciu verziu na základe, ktorej bola Judita obžalovaná. O to prekvapujúcejšia bola výpoveď znalca Krajčoviča na hlavnom pojednávaní, keď poprel záver svojho písomného posudku, s ktorým pracovala obžaloba a počas výsluchu vytvoril nové závery, ktoré boli v úplnom rozpore s prvotne vypracovaným znaleckým posudkom.

Veľmi zaujímavo by vyšlo štatistické vyhodnotenie ním vypracovaných znaleckých posudkov v tom zmysle, kedy nedošlo k zhode záverov vyšetrovateľa a záverov znalca. V nám známych prípadoch znalec Krajčovič svojim posudkom vždy podporil vyšetrovateľovu tézu.

Juditina väzba to je mučenie nevinného dieťaťa, ktoré má jeden cieľ. Vynútiť si akýmkoľvek spôsobom priznanie. Trest 12 rokov a 4 mesiace je mimo trestnej sadzby pre takéto prípady. Sudkyňa Pilátová to veľmi dobre vie a výšku trestu používa na zastrašovanie.

Otázkou je, ako si môže sudkyňa Pilátová dovoliť takto konať a prečo to robí? Odsúdiť nevinné 16-ročné dievča bez jediného dôkazu, bez motívu, bez priznania, len na základe nepravdivých znaleckých posudkov znalcov Krajčoviča a Ivana. Takto  konať si môže dovoliť len keď má dobré krytie, niekoho, kto ju podrží. Všetko nasvedčuje tomu, že Krajský súd v Žiline je pripravený sudkyňu Pilátovú v rámci odvolania podržať.

Nechceme brať obhajobe nádej, ale už teraz je dané, kto bude o Judite na Krajskom súde rozhodovať a aj to, aký bude výsledok. Tu platia jasné „pravidlá“ – dnes podržím ja teba, zajtra ty mňa. Vrana vrane oko nevykole. Toto platí na súde, na prokuratúre aj na polícii.

Fakty a skutočnosti v prípade Judity a Tomáša, ktoré doteraz nikto nepovedal – 4. časť

 

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies