Živnostníkom s odloženými daňami sa sociálne odvody posúdia až k 1. februáru 2021

Keďže posledný októbrový deň tento rok pripadá na sobotu a lehota na podanie daňových priznaní sa preto posúva na pondelok 2. novembra tohto roka, Sociálna poisťovňa posúdi odvodové povinnosti podnikateľov s odloženými daňami o mesiac neskôr.

 

BRATISLAVA 19. októbra (SITA) – Samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO), ktoré podali daňové priznanie za minulý rok po 31. marci najneskôr do 2. novembra tohto roka, sa ich odvodové povinnosti do Sociálnej poisťovne posúdia až k 1. februáru 2021. V tlačovej správe o tom informuje Sociálna poisťovňa. Podnikateľom s odloženými daňami sa tak bude posudzovať vznik, zánik resp. trvanie povinného sociálneho poistenia k 1. februáru 2021. Ide o prvý deň tretieho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom uplynula lehota na podanie daňového priznania.

Poisťovňa koncom septembra informovala o tom, že SZČO s odloženými daňami sa ich odvodové povinnosti posúdia k 1. januáru 2021. Vychádzala vtedy z toho, že daňové priznania za minulý rok bude treba podať do 31. októbra. Posledný októbrový deň však tento rok pripadá na sobotu, a preto sa lehota na podanie daňových priznaní posúva na pondelok 2. novembra tohto roka. „Keďže lehota na podanie daňového priznania za rok 2019 je v súlade s daňovým poriadkom do 2. novembra 2020, z tejto lehoty vychádza aj Sociálna poisťovňa pri stanovení okamihu na posúdenie vzniku, zániku resp. trvania povinného sociálneho poistenia SZČO,“ informovala poisťovňa v tlačovej správe.

Povinné poistenie SZČO vznikne od 1. februára 2021 za predpokladu, že jej príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti za rok 2019 bude vyšší ako 6 078 eur. Ak povinne poistená SZČO nebude mať príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti za rok 2019 vyšší ako 6 078 eur, povinné poistenie jej zanikne 31. januára 2021.

Vznik, resp. trvanie povinného poistenia SZČO od 1. februára 2021 aj s určením novej výšky poistného na základe údajov z daňového priznania za rok 2019 Sociálna poisťovňa písomne oznámi SZČO do 22. februára 2021.

Od 1. januára 2021 je minimálny mesačný vymeriavací základ 546 eur, z toho vyplývajúce poistné pre SZČO je mesačne 180,99 eura. Maximálny mesačný vymeriavací základ je 7 644 eur, z toho vyplývajúce poistné pre SZČO je mesačne 2 533,98 eura.

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies