Ako klame „relevantné“ médium Plus 7 dní, respektíve Jozef Habočík 

V týchto dňoch médiá, ktoré sa donedávna označovali ako mienkotvorné, opäť spustili kampaň voči tzv. alternatíve. Zaujímavosťou je, že termín mienkotvorný, ktorým zdôrazňovali svoj neochvejný význam a prestíž postupne nahrádzajú termínom relevantný.

Takže najnovším trendom sú „relevantné médiá“.

Od dôležitých médií, ako samé seba honosne označili, väčšina z nás bezvýznamných očakáva, že dostane relevantné informácie, najmä ak autorom textu je starší pán v rokoch akým je fotograf Jozef Habočík.

Predovšetkým ak v minulosti rozvíjali zvrátené teórie, ktoré boli na hony vzdialené od reality a hľadali dôvody rastu sledovateľov alternatívnych médií.

Vzostup alternatívnych médií naši analytici a mienkotvorcovia v mediálnych výstupoch pripisovali v minulosti kadečomu, avšak ani raz nepripustili okolnosť, že alternatívne médiá musia dbať na dôveryhodnosť a pravdivosť informácií, nakoľko autori portálov sú rovnako trestne zodpovední ako novinári tzv. mienkotvorných médií.

Počin Jozefa Habovčíka, z týždenníka Plus 7 dní, od ktorého vzhľadom k pokročilému veku, by sme očakávali aspoň štipku novinárskej etiky textom „Alenu Zsuzsovú dobieha minulosť“ prerazil dno.

Jozef Habočík: Zsuzsovú dobieha vlastná minulosť…

Prefíkaná mrcha. Zvodná volavka. Zákerná obchodníčka so smrťou. Štyridsaťšesťročnú Alenu Zsuzsovú verejnosť odsúdila hneď po tom, čo ju zadržali policajti a prevalili sa jej aktivity s mnohými vplyvnými politikmi, prokurátormi i jej bezhraničná oddanosť Mariánovi Kočnerovi.

Jana Teleki: V prvom rade pán novinár nemá právo častovať akýmikoľvek prívlastkami respondenta a už vonkoncom nemá právo hovoriť  Zsuzsovej ako o obchodníčke so smrťou nakoľko ani v jednej trestnej veci nebola právoplatne odsúdená.

Dosť bolo klamstiev!

Z obsahu  telefonických rozhovorov a SMS komunikácie, nevyplýva žiadna trestná činnosť Aleny Zsuzsovej. Túto vážnu okolnosť konštatoval príslušník, ktorý posudzoval a vyhodnocoval komunikáciu Aleny Zsuzsovej evidovanú v trestnom spise vo veci vraždy Jána Kuciaka. Stanovisko polície odmietol pribrať sudca Hrubala do konania.  

Verejnosť nemá právo posudzovať a ani odsudzovať žiadnu osobu po zadržaní údajného páchateľa. Na posudzovanie viny, či neviny v právnom štáte je súd, ktorý po vykonaní dokazovania a preukázaní viny, vynáša vo veci súdy a rozsudky. Nuž z komunikácie Aleny Zssuzsovej a Mariána Kočnera vyplýva, že boli kamaráti, ktorí si dôverovali. Preto je pochopiteľné, že neprijala obchod s políciou…      

Jozef Habočík:

Z prípadu vraždy novinára Jána Kuciaka však Zsuzsová nateraz vyviazla, no zdá sa, že ju dobieha oveľa starší zločin.

Jana Teleki: „Nevyviazla“. Súd po vykonaní rozsiahleho dokazovania, na ktorom mimochodom sobhajoba s Alenou  Zsuzsovou spoľahlivo vyvrátila všetky body obžaloby, senát ŠTS nemal inú zákonnú možnosť ako Zsuzsovú spod obžaloby oslobodiť.

Zverejnenie jednotlivých výstupov zo všetkých pojednávaní, ktoré malo prispieť k úspešnému odsúdeniu Aleny Zsuzsovej a Mariána Kočnera, bolo dôvodom prečo senát nemohol rozhodnúť v zmysle predstáv mediálnej obce ale zákonne

Jozef Habočík:  Vražedný politický boj

Senát Špecializovaného trestného súdu ju posiela do väzenia na 21 rokov za spoluprácu pri úkladnej vražde exprimátora Hurbanova Lászlóa Basternáka.Exprimátora a regionálneho politika Basternáka zavraždil 9. júla 2010 večer pred jeho domom Štefan Kaluz. Podľa súdu jeho smrť súvisela s politickým bojom v meste. Preukázalo sa, že objednávateľom vraždy je Roman Ostružlík, s ktorým Basternák súperil o miesto primátora.

Jana Teleki: Roman Ostružlík nemal dôvod objednať vraždu Lászlóa Basternáka, pretože Basternák sa v komunálnych voľbách neuchádzal o post primátora, čiže nekandidoval. Na túto podstatnú skutočnosť poukazovali všetci svedkovia obžaloby. V konaní pred súdom všetci svedkovia svorne potvrdili, že neboli rivalmi a  nemali osobné konflikty.  

Dušana Kracinu z prípravy vraždy prokurátorov usvedčuje niekoľkonásobne odsúdený drogový díler Iľja Weiss, ktorému hrozí doživotie

Tu je však vhodné doplniť, že pokusov o eliminovanie Lászlóa Basternáka bolo niekoľko aj v predchádzajúcom období, kedy sa Roman Ostružlík v politike neangažoval.  Aj na tieto vážne okolnosti v prospech Aleny Zsuzsovej a Romana Ostružlíka upozorňovali svedkovia obžaloby. Romana Ostružlíka ako objednávateľa spochybnila dokonca aj manželka nebohého Basternáka.

Jozef Habočík: Alena Zsuzsová sa vtedy tvárila, že Ostružlíkovi pomáha vyhrať v politickom boji nad Basternákom. V skutočnosti Ostružlíkovi pomáhala Basternáka zlikvidovať. Doslova.,

Jana Teleki: 

Alena Zsuzsová sa netvárila, ale reálne pomáhala Ostružlíkovi v predvolebnej kampani pri organizovaní stretnutí s občanmi a najmä s roznášaním letákov, dokonca mu pomáhala zabezpečiť aj peniaze na kampaň. Pred súdom spoľahlivo preukázala, že 10. 000 požičala pre Ostružlíka od Mosnára. Keďže po voľbách nemal Ostružlík dostatok finančných prostriedkov vrátil z požičanej sumy 4. 000, tie Alena Zsuzsová zo svojho účtu poslala Mosnárovej priateľke tak ako ju o to Mosnár požiadal.  

Sumou desať tisíc prispel aj Andrusko, čo nepoprel ani pred súdom. Peniaze boli použité na letáky a drobné predmety, čo sa tiež preukázalo pred súdom.

Jozef Habočík:  S objednávkou na vraždu sa Zsuzsová údajne obrátila na svojho šoféra Vlada Mosnára z mafiánskeho klanu sýkorovcov. Mosnár zabezpečil zbraň, vybral miesto činu a vykonaním  vraždy poveril Kaluza, ktorý s ním pracoval pre tú istú sýkorovskú SBS-ku.

Jana Teleki: Ani tvrdenie, že Mosnár bol vodičom Aleny Zsuzsovej sa nezakladá na pravde, nakoľko Mosnár nikdy vodičom Aleny Zsuzsovej nebol. SBS,  v ktorej pracoval zabezpečovala v kampani niekoľko mítingov.

Jozef Habočík: Kaluz je za vraždu už dávno odsúdený na dvadsaťpäť rokov, trest si odpykáva vo väzení, ale o okolnostiach zločinu dlho mlčal. Svedectvo sa rozhodol podať až po tom, čo Zsuzsovú zavreli do väzby.

Jana Teleki: Vzhľadom k trestnému konaniu, ktoré prebehlo v roku 2010 s ohľadom na výpovede Kaluza, a ďalších obhajoba žiadala, aby bol pribratý spis do konania. Keďže sudca Hrubala dôverne spis pozná, bol si vedomý toho, že po pribratí spisu by bolo nemožné vôbec pojednáť, nieto odsúdiť, návrh obhajoby zamietol.

Jozef Habočík: Štyri tisícky

O vine Zsuzsovej, Ostružlíka a Mosnára podľa súdu rozhodla súvislá a ničím neprerušovaná reťaz priamych aj nepriamych dôkazov. Najjednoznačnejšie dôkazy boli predložené proti Mosnárovi. Ide najmä o výpoveď vraha Kaluza, ale aj prevod štyritisíc eur z účtu Zsuzsovej na účet Mosnárovej partnerky. Zsuzsovej vysvetľovanie finančných transakcií ako pôžičiek označil súd za nedôveryhodné.

Jana Teleki: Súvislá a ničím neprerušená reťaz je fikciou, z ktorej po ukončení konania zostala iba kôpka korálikov…

Jozef Habočík:  Proti objednávateľovi Ostružlíkovi svedčil aj Zoltán Andruskó, známy tiež z kauzy vraždy novinára Kuciaka. Predseda senátu pripomenul, že v tomto prípade nie je Andruskó kajúcnikom.

Jana Teleki: Svedeckú výpoveď Andruskóa vyvrátili všetci svedkovia obžaloby pred súdom.   

Jozef Habočík: Trio obžalovaných tvrdí, že sú nevinní. Podľa Aleny Zsuzsovej si Andruskó všetko vymyslel a vo svojich výpovediach klamal. Vyhlásila, že na vraždu nemala žiadny motív. Ostružlík konštatoval, že Andruskó vypovedá proti iným, čím získava pre seba prospech v podobe nižšieho trestu za vlastné činy.

Jana Teleki: Ak vezmeme do úvahy skutočnosť, že Basternák nekandidoval v komunálnych voľbách, je zrejmé že nemohol byť, rivalom Ostružlíka.  

Roman Ostružlík zároveň nemohol mať ani teoreticky záujem na jeho odstránení. Ak by však Ostružlíka neodsúdili za  objednanie vraždy, museli by oslobodiť aj Alenu Zsuzsovú.

Po vykonaní dokazovania svedeckými výpoveďami obžaloby, spravidla nadíde čas vypočuť svedkov obhajoby. Predseda senátu výpovede svedkov obhajoby ani navrhnuté dôkazy –  v podobe listín zo spisu vraždy Jána Kuciaka odmietol prijať do konania …

Zaujímavá však bola agresivita prokurátora a predsedu senátu ŠTS po vynesení rozsudku vo veci vraždy Jána Kuciaka. Tým, že JUDr. Sabová vydala oslobodzujúci rozsudok voči Zsuzsovej vo veci vraždy a Hrubala v zmysle dohôd mal vydať odsudzujúci rozsudok, vymysleli nového svedka Patrika Pušku, ktorému sa mal Ostružlík pochváliť, že objednal vraždu Lászlóa Basternáka.

Drogový díler ale domotal svoj vopred pripravený part a povedal, že Bsternáka dali zavraždiť preto, lebo prišiel na podvody Ostružlíka a Zsuzsovej s eurofondami.

Hrubala pri vynesení rozsudku odvolával sa práve na svedectvo Patrika  Pušku…

Otázkou zostáva, ako bude pozmenené písomné vyhotovenie rozsudku, voči ústnemu vyhláseniu …

Jozef Habočík: Hrozba doživotia

Na vyhlásení rozsudku sa zúčastnil iba Ostružlík. Zsuzsová i Mosnár požiadali o konanie v neprítomnosti. Trojicu súd uznal za vinnú a okrem dvadsaťjedenročného pobytu vo väzení im uložil povinnosť zaplatiť manželke obete nemajetkovú ujmu vo výške desaťtisíc eur.

Verdikt nie je právoplatný, pretože prokurátor i obžalovaní sa odvolali. Bodku za prípadom dá odvolací senát Najvyššieho súdu.

Jana Teleki: Vzhľadom k odmietnutiu vykonať dôkazy navrhnuté obžalobou, vec sa s najväčšou pravdepodobnosťou vráti na ŠTS do Banskej Bystrice 

Jozef Habočík:  Alena Zsuzsová má na krku tiež obvinenie z prípravy vraždy novozvoleného generálneho prokurátora Maroša Žilinku, prokurátora Petra Šufliarskeho a advokáta Daniela Lipšica. V prípade uznania viny jej hrozí doživotie.

Jana Teleki:  Problém aj tretieho trestného konania vedeného voči Alene Zsuzsovej spočíva v chýbajúcich dôkazoch… Trestná vec, v ktorej za deväť mesiacov vyšetrovateľ neurobil ani jeden úkon, doteraz nebola podaná ani na obžalobu…

Z textu pána novinára je zrejmé, iba to že povrchne a hlúpo zlepil informácie z niekoľkých médií s vlastnými predstavami … 

Alena Zsuzsová: Podľa Andruska som v septembri riešila vraždu niekoho, kto bol tri mesiace mŕtvy a volala som Vladovi prečo to ešte nie je urobené …

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies