Ako sa dosiahlo to neskutočné ticho okolo ukrajinskej pšenice, ktorá ohrozuje zdravie národa?

 

Ešte nezabudnutá kauza ukrajinskej pšenice ktorú vlastne odhalil a odštartoval Branislav Becík svojim vystúpením v rámci platformy Hlas kulminovala rôznymi informáciami o tom, že táto pšenica je kontaminovaná a obsahuje pesticídy nad hranicu normy povolenej v EÚ , čo potvrdili najvyššie autority, ktoré naviac pridali informáciu, že tento druh pesticíd v Európskej únii nie je ani povolený. Pšenica sa zablokovovala v mlyne Kolárovo. Vyhlásenie ministra Vlčana o tom, že pšenica je v poriadku bola vyvrátenej v zahraničných certifikačných laboratóriach, ktoré potvrdili, že pšenica je skutočne kontaminovaná. Tisícky ton obilila zostali v mlynoch, zaberajú skladové priestory pre odbyt originálnej, zdravej slovenskej pšenice. Opatrenia nakoniec smerovali ku kontrolovanému transportu pšenice cez naše územie a vznikol rosuiahly zoznam zakázaných potravín a surovín pochádzajúcich z Ukrajiny. Nastáva logická otázka, že ak tieto potraviny sú v EÚ nebezpečné, čo bude jesť ukrajinský národ a aká je potravinárska politika tejto krajiny, keď systematicky a trvalo proudkuje potraviny, ktoré sú nezdravé nielen pre Európu , ale aj pre ukrajincov.

Pád dočasne preverenej vlády SR a menovanie tej tzv. prezidentskej, kde na miesto ministra bol menovaný Jozef Bíreš ktorý stál na čele Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR a bol určitým etalónom serióznosti a odbornosti nám ani teraz nedáva odpoveď na otázku, aké bude konečné riešenie v kauze ukrajinských potravín. Môžeme predpokladať že pre nového ministra to bude nielen výzva, ale aj prirodzená priorita a bude zápasiť medzi vlastnou odbornosťou a presvedčením a medzi politickými tlakmi, ktoré sa snažia diplomaticky riešiť problém falošnej solidarity s potravinovým exportom Ukrajiny.

Na problém sa ale musíme dívať z pohľadu našej a Európskej legislatívy, ktorá smeruje k ochrane zdravia našich občanov

Nariadenie EP a Rady EU 2017/625 z 15.3.2017, ktorým sa upravuje povinnosť členských štátov únie vykonávať kontroly na zachovanie ochrany zdravia ľudí, zvierat a rastlín nám hovorí:

Podľa § 19 zák.č. 152/1995 Z.z. o potravinách sú orgány úradnej kontroly potravín v rámci svojej pôsobnosti povinné prijímať opatrenia podľa citovaného predpisu EU.

Verejnosť právom čaká odpoveď na otázku akú negatívnu roľu zohral v prípade cielene vedomého umožnenia dovozu kontaminovaného obilia z Ukrajiny bývalý minister poľnohospodárstva, nominant OľaNo Vlčan a ako sa na neriešení tohto stavu podieľal svojou nečinnosťou, alebo nedostatočnou aktivitou súčasný úradnícky minister Bíreš, ktorý roky pôsobil v postavení šéfa potravinovej kontroly?

Faktom zostáva, že napriek právnej úprave Európskej únie a vnútroštátnym predpisom zameraným na ochranu zdravia obyvateľstva pred umožnením uvedenia do obehu zdravotne závadných potravín si títo dvaja súčasnou politickou mocou ustanovení do funkcií nenáležite splnili svoje povinnosti verejných činiteľov. Zostalo skutočnosťou, že sa na územie republiky doviezlo nekontrolovateľné množstvo kontaminovanej pšenice z Ukrajiny  republiky, či už priamo, alebo cez poľské koridory.

Nielenže to umožnili, ale  aj po zistení, že toto dovezené obilia v obrovskom množstve napriek zisteniu, že je škodlivé zdraviu umožnili, aby sa spracovalo zomletím a aby sa mohlo distribuovať do spotrebiteľskej siete.  Pritom priamo zavádzali verejnosť svojimi informáciami.

Ako na tento závažný úmyselný  krok verejne reagoval aj súčasný nitriansky župan Becík: „ Vlčan v priamom prenose priznal avšak až po značnom časovom odstupe, že dovoz obilia z Ukrajiny bol zastavený ( po tomto časovom odstupe) z dôvodu kontaminácie, ktorá  zdraviu škodlivá.“

Ďalším faktom zostáva nepochopiteľná spoločenská ľahostajnosť, ktorá sa tu nastolila napriek závažnosti a možnému veľmi vážnemu dopadu na zdravie obyvateľstva. Priam alarmujúce je mlčanie médií a ľudí, ktorí sa veciam rozumejú. Kde sú tí investigatívni bojovníci za pravdu a hľadania nešvárov verejných činiteľov. To ich vôbec netrápi skutočnosť, že dochádza k priamemu ohrozeniu zdravia celého národa, najmä tých najzraniteľnejších detí a seniorov.

Kde boli aj ostatné zložky štátnej moci ktoré štát kŕmi z daní tých ktorí boli vystavení priamemu ohrozeniu zdravia. Tých, ktorí sa spoliehali na plnú funkčnosť   zriadených ustanovizní určených na zamedzeniu takého zneužívania akého sme aj v tejto kauze svedkami.

Jeden dopad tohto nešváru posledných dní v súvislosti s dôsledkami na zdravie obyvateľstva a druhý sa bezprostredne dotýka zneužitia v rámci hospodárskej súťaže konaním ktoré je v rozpore so predpismi upravujúcimi jej  ochranu.

Podľa § 250 trestného zákona ak niekto zneužije účasť na hospodárskej súťaži konaním, ktoré je v rozpore so zákonom upravujúcim jej ochranu a spôsobí inému súťažiteľovi značnú škodu alebo ohrozí chod jeho podniku, potresce sa pri spôsobení škody veľkého rozsahu až na šesť rokov odňatia slobody.

Ako inak ako rozpor s možnosťou súťažiť za rovnakých podmienok sa dajú  hodnotiť tie podmienky, ktoré majú slovenský producenti pri dopestovaní obilia pri splnení všetkých agrotechnických a dotačných podmienok, vrátane používania pesticídov oproti tým, o ktorých sa vie, že nie sú dodržiavané, ako sa to zistilo v prípade ukrajinskej pšenice a mnohonásobnom prekročení limitov zdraviu škodlivých pesticídov.

Takto na špinavú politickú hru istých konkretizovateľných persón, ktorí sa dostali na funkcie  vďaka nedoceneniu volebných dôsledkov voličov v posledných voľbách v roku 2020 doplácajú nevinní ľudia.

Je verejne známe, že slovenský poľnohospodári majú na skladoch obrovské množstvo potravinovej pšenice. Dopestovanú podľa prísnych slovenských noriem. Túto sa opakovane pokúšali predať štátu, ale bezvýsledne. Štátu, ktorý v týchto otázkach riadil nominant súčasnej vládnej moci, v období, keď sa kauza obilia z Ukrajiny prevalila pod taktovkou a priamou zodpovednosťou pani Čaputovej, zhovievavo umožňujúcej také prešľapy ňou dosadených ministrov  voči vlastnému národu.

V podmienkach, keď bolo namieste zabezpečenie dôkladného vyšetrenia skutočného stavu, najmä zistenie, aké množstvá sa vedome umožnili doviesť a vyložiť na Slovensku, kde a ako bolo s týmto obilím naložené, kde bola múka distribuovaná, koľko z nej sa už predalo, strčila pani Čaputová hlavu do piesku a o vec sa vôbec nezaujímala.  Má to byť nezverejnený dôsledok jej výletu za Zelenským, aby takto umožnením predaja dovezenej pšenice podporila jeho režim, aby takto národ prispel na jej prísľuby pomoci?  Alebo sú za tým iné zákulisné hry o ktorých sa národ nesmie nič dozvedieť?

Je síce pravdou, že ich výkup cena  sa ustálila na cca 200 euro za tonu a je tu veľký rozdiel oproti tej ukrajinskej, ktorá sa realizovala za 50 euro. Treba si však položiť otázku, kto zhrabol ten cenový rozdiel, keďže na výsledných predajných  cenách to spotrebiteľ vôbec nepocítil. Aj to bola svätá povinnosť pani Čaputovej povedať celú pravdu o dovezenom ukrajinskom obilí.

Dosť čudne preto vyznieva dosadenie neskutočne dlho pôsobiaceho činiteľa v tejto oblasti, keď už viac ako trinásť rokov viedol výkon kontrolnej činnosti v oblasti potravín pán Bíreš. Toho si pani Čaputová vybrala na post ministra poľnohospodárstva. Takto ním vystriedala spoluzodpovedného za  umožnenie vzniku tohto vážneho problému. Pokiaľ Vlčan nesie priamu zodpovednosť za umožnenie dovozu kontaminovanej pšenice na Slovensko, tak pán Bíreš je nemenej zodpovedný za to, že nezabezpečil okamžité zastavenie manipulácie s týmto obilím a nekonal za účelom zistenia krokov, ktoré vykonali príslušné štátne kontrolné orgány, cez vydanie povolenia na dovoz obilia, cez zabezpečenie kontroly vzoriek tejto pšenice s vylúčením jej nezávadnosti.

Bol to práve on, ktorý priamo disponoval s nástrojmi štátu, ktoré umožňovali zistiť skutočný stav dovážanej komodity a prijať všetky potrebné opatrenia ešte pred tým ako bola pšenica na Slovensko dovezená.

Kto je teda zodpovedný za to že došlo k priamemu ohrozeniu zdravia závadnými potravinami?  Trestný zákon v ustanovení § 168 a § 169 berie na trestnú zodpovednosť každého, kto vedome alebo aj z nedbanlivosti  zadováži závadné potraviny, ktorých požitie je nebezpečné pre ľudské zdravie potresce sa odňatím slobody až na osem rokov.

Pokiaľ predtým politici volali len po vyvodení politickej zodpovednosti, tá by bola postačovala len v situácii, keď by sa bolo ministrom Vlčanom prijalo okamžité opatrenie, ktorým by sa bolo docielilo zastavenie distribúcie tejto závadnej potraviny.

Tu bola zjavná aj priama povinnosť prezidentky v tejto situácii okamžite odvolať Samuela Vlčana z postu povereného ministra poľnohospodárstva.

Na to čo však postupne vyplávalo na verejnosť  nemôže postačovať len politická zodpovednosť tohto nominanta OľaNo, ale pri pridružení ďalšieho závažného protiprávneho konania súvisiaceho so zabezpečením neoprávnenej dotácie 1,4 mil euro sa už žiada aj vyvodenie trestnej zodpovednosti.

Ide o veľa, ide o zdravie národa a stým by nemali byť žiadne žarty a ani žiadne nedôvodná tolerantnosť.

Nech teda nezávislé súdne inštitúcie majú možnosť zhodnotiť konanie matovičovho nominanta ktorý sa spreneveril poslaniu verejného činiteľa pracovať v prospech slovenského národa.

Eurorešpekt sprostredkuje investigatívne analýzy, právnu pomoc a medializáciu

 

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies