Eurorešpekt sprostredkuje investigatívne analýzy, právnu pomoc a medializáciu

Vážení čitatelia

Z iniciatívy našej redakcie došlo k osloveniu dlhodobo spolupracujúcich konzultantov, poradcov, odborníkov z oblasti informačných technológii, analytikov, znalcov, advokátov a emeritných sudcov a prokurátorov pre poskytnutie pomoci tím, ktorí z vôle osudu sa ocitli uprostred súdnych a trestných konaní či v postavení poškodených, alebo obvinených. Nami doteraz spracovávané rozsiahlr kauzy nás viedli k poznatku, že brániť sa a uplatňovať svoje práva by mal vedieť každý. Každý, kto sa dostane do pre neho neznámej situácie hľadá riešenia, ktorými si bude svoje práva vedieť uplatniť. Musí sa vedieť zoznámiť so svojou situáciou, výhliadkami a potrebuje určité  záruky, že sa nestane obeťou systému nespravodlivosti a hračkou v rukách inštitúcii a orgánov, ktorým často nezáleží na zachovaní práv, ale na unáhlenom výsledku a skrivení práva.

Z tohto dôvodu sme zhromaždili okolo redakcie skupinu odborníkov, ktorí budú vedieť poskytnúť nielen dobrú radu a prvú pomoc, či usmernenie, ale budú nápomocní aj pri praktických postupoch, bez ktorých práva dotknutých osôb sa nedajú objektívne, odborne a správnym právnym spôsobom riešiť. Zakladáme združenie IURIS RATIO, ktorý vám poskytne prostredie, možnosti a správny výber odborníkov pre Váš problém. Zoznámte sa čo Vám prinášame:

Komplexná odborná pomoc a zabezpečenie právneho zastupovanie v oblasti trestného práva pre obvinených a poškodených

Rozsah poskytovaných činností za pomoci nášho tímu

Základné postupy a inštitúty trestného práva
 • Prijatie a vstupná analýza klienta a sporového prípadu
 • Prevzatie právneho zastúpenia a základné procesné kroky
 • Dokumentácia a digitalizácia spisu u procesných orgánov ( Polícia, prokuratúra, súd)
 • Technická výpomoc a realizácia registratúrnej činnosti pre spisové materiálny klienta
 • Základná investigatívna a reverzná analýza procesných úkonov a stanovenie právnej stratégie
 • Návrh a vykonanie procesných úkonov, opravných prostriedkov, dôkaznej situácie a realizácia podnetov na OČTK na základe dohody s klientom
 • Výber a konzultovanie prípadu s optimalizovaným advokátom podľa miestnej a vecnej príslušnosti a podľa náročnosti prípadu
 • Zastupovanie klienta v postavení obvineného, prípadne poškodeného v zmysle trestného poriadku a zákona o advokácii doporučeným advokátom
 • Mimoriadne opravné prostriedky, ústavné sťažnosti a podania v zmysle § 363 Trestného poriadku podávané doporučeným advokátom
 • Návrhy na obnovu ukončených konaní a ostatné mimoriadne opravné prostriedky na základe anlýz, odborných posudkov prostredníctvom vybraných advokátov
 • Spolupráca pre medializáciu prípadu a zapojenie verejnej mienky
Právna pomoc poskytovaná vybranými advokátmi pre obvinených a obžalovaných v trestných konaniach

Právne zastupovanie klienta s vybraným špecializovaným advokátom

Opravné prostriedky vykonávané vybraným advokátom  v prípade väzobného stíhania, návštevy, komunikácia s klientom

Vlastná investigatívna činnosť našimi konzultantmi a špecialistami v prospech klienta pre vyhľadanie a ustálenie dôkaznej núdze a prostriedkov

Poškodení v trestných konaniach

Odborná  analýza a vypracovanie návrhu na výpočet a uplatnenie spôsobenej finančnej ujmy a materiálovej škody v trestnom konaní pred podaním obžaloby

Odborné a znalecké určenie pre vymáhanie finančnej ujmy a materiálovej škody v občianskoprávnych konaniach

Medializácia a investigatívne analytické spracovanie trestných konaní na portáli eurorespekt.sk

Referencie : Mimoriadne kauzy ŠTS, ÚŠP, NAKA, GP SR , medializované kauzy portálu Eurorešpekt

Poskytovatelia: členovia združenia a spolupracovníci  tvorených  Advokátmi, znaleckými a odbornými organizáciami a inštitúciami a konzultantmi s celoživotnými skúsenosťami v oblasti justície

Kontaktujte nás

Redakcia

 

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies