Veľké finále v kauze Jána Kuciaka a vraždy prokurátorov je v slepej uličke

Rozhodnutie o vražde Jána Kuciaka a jeho zrušenie

Keď Najvyšší súd SR senátom JUDr. Paludu svojim rozsudkom zo dňa 15.júna 2021 zrušil oslobodzujúci rozsudok Špecializovaného trestného súdu voči Mariánovi Kočnerovi a Alene Zsuzsovej vo veci vraždy Jána Kuciaka a jeho snúbenkyne. Opieral sa o vyjadrenie prokurátora v odvolaní, podľa ktorého

Bolo teda zjavné, že svedectvo Zoltána Andruskóa bol súdom akceptovaný iba v tej forme ako vypovedal po svojom zadržaní. Následne svoje výpovede už upravoval na základe toho benefitu, ktorý mal získať pre zmiernenie svojej trestnej činnosti aj v iných konaniach.

Purgatorium Zoltána Andruskóa

Naviac je potrebné aj na to upozorniť, že Najvyšší súd k osobe Andruskóa sa veľmi opatrne vyjadroval, prípadne len na všeobecných odôvodneniach vyhodnotil jeho vierohodnosť, ku ktorej sa ŠTS vyjadril takto

Rovnako prokurátor citoval aj výrok ŠTS k svedkovi Petrovi Tóthovi

Presné vyjadrenie k osobe a motivácii Petre Tótha a podozreniami týkajúcich sa jeho motívu brániť sa trestnoprávnej zodpovednosti venoval aj rozsudok  ŠTS opakovane, napríklad aj na strane 109, kde zhrnul svoje právne závery k tomuto svedectvo a k spôsobu vykonaného dokazovania takým právne popísaným spôsobom, že príslušné orgány by mali ihneď začať konať v tejto veci zo súbehu viacerých skutkov.

Tóth klamal na súde a zbabelo ušiel

Najvyšší súd nakoniec rozhodnutie ŠTS zrušil tým, že ŠTS nevyhodnotil všetky dôkazy správne, inak by dospel k opačnému výsledku. No ale vo svojom rozsudku JUDr. Szabóová uvádza

Následne Najvyšší súd aj menuje niektoré dôkazy, ktoré podľa neho neboli správne vykonané a nebola vyvodená elementárna logika.

Zadanie pre JUDr. Szabóovú predsedníčke senátu ŠTS

Po tomto rozhodnutí Najvyššieho súdu sa vec vracia na prvostupňový súd, ktorý sa má snažiť  ELEMENTÁRNOU  LOGIKOU dopracovať k inému výsledku a vykonať dôkazy tak, aby došlo k opačnému názoru.

Výroky, ktoré v rozsudku nikto neočakával – Rozsudok nad Kočnerom odhalil manipulovanie médií, nekvalitné vyšetrovania a postup prokuratúry – 2.časť

V tej istej dobe však bola podaná aj obžaloba vo veci prípravy vraždy prokurátorov Žilinku, Šufliarskeho  a vtedajšieho advokáta Lipšica,ktoré súd voči tým istým obžalovaným Kočnerovi a Zsuzsovej spojil do jedného konania. Samozrejme klúčovým svedkom bol opäť Zoltán Andruskó, Ktorý už dlhodobo pod benefitom zníženia trestu svedčil, vymýšlal a generoval nové a nové legendy o tom, čo mal údajne ako svedok zažiť

Žilinka, Lipšic a Šufliarsky v Andruskóovej „Bubline “ – ako z toho von?

Po začatí hlavných pojednávaní sa súd prepracovával množstvom balastných dôkazov, z ktorých ani len elementárnou logikou  sa nedali vyvodiť žiadne konzekvencie . Konanie a rozhodovanie je preto napriek  právne záväzným názorom ako to urobiť a hlavne akým výsledkom na bode mrazu, lebo produkované dôkazy naďalej potvrduzujú pôvodné východiská a právne závery oslobudzujúceho rozsudku senátu JUDr. Szabovej

Najzaujímavejším vývojom však celé konanie prechádza  práve v záverečnom štádiu, kde aj obžalovaní vo vražde Kuciak a prípravy  vraždy prokurátorov sa začali detailne vyjadrovať k vecným dôkazom a vyplývajúcich faktov a právnych významov, lebo Najvyšší súd videl práve v ich konzekventnom vyhodnotení a následnej elementárnej logiky cestu, aby rozsudok bol odsudzujúci.

Na hlavných pojednávaniach v priebehu roku 2022 a v roku 2023  9.februára, 17.marca,28.marca ,5. apríla 6.apríla, 21apríla, 24. apríla k dôkazom, ako aj svedkom mohli vyjadriť aj obžalovaný. Medzitým jedného z obžalovaných za prípravu vraždy prokurátorov, Dušana Kracinu súd prepustil z väzby

Najvyšší súd prelomil sekvenciu Andruskóových klamstiev- Kracina je na slobode

Kracinu mal usvedčiť nielen Zoltán Andruskó na základe Kracinom vymyslenej legendy o srboch, ale aj Iľja Weiss, ktorému hrozilo doživotie. Kracina vo svojom liste  do našej redakcie detailne popísal nielen Andruskóa ako mystifikátora, kajúcnika a nevierohodného svedka,

Kracinov list demystifikuje teóriu vraždy prokurátorov

V tejto súvislosti sa tu vynára aj meno a kľúčové svedectvo Iľju Weissa, ktorému hrozilo doživotie.

Kým sa neobjavil svedok Iľja Weiss bol Dušan Kracina vo veci prípravy vraždy Maroša Žilinku v procesnom postavení svedka, pretože síce potvrdil to, že ho Zoltán Andruskó nahováral na tento trestný čin, no nepodnikol v tomto smere žiadne kroky.

Dušana Kracinu z prípravy vraždy prokurátorov usvedčuje niekoľkonásobne odsúdený drogový díler Iľja Weiss, ktorému hrozí doživotie

Keďže v uvedenej veci nebol Zoltán Andruskó považovaný za dôveryhodného svedka,. tak vstúpil do úlohy Iľja Weiss, ktorý si po dvoch rokoch vo vyšetrovacej väzbe zázračne spomenul, že niekedy koncom roku 2017 zabezpečoval nejaké „pracovné auto“ ( auto určené  na páchanie trestnej činnosti, ktoré má byť po použití zničené) pre dvoch chalanov z Komárna, ktorých opísal veľmi všeobecne. Weissov popis chalanov z Komárna by sa hodil asi tak na 60% mužov vo veku Dušana Kracinu.  Zároveň uviedol, že sa stretli na čerpacej stanici Hoffer neďaleko Zlatnej na Ostrove.

Iľja Weiss však napriek opakovanej výzvy predsedníčky senátu na dvoch pojednávaniach potvrdil a vyhlásil, že Dušana Kracinu nikdy nevidel a nepoznal. Takže ďaľšie svedectvo, ktoré žalobe vypálil rybník a stíhanie voči Kracinovi bolo založené len na kajúcnickej dohode a nie na faktoch.

Vo väzbe zostáva Kočner, Zsuzsová a srb Darko Dragič (zatiaľ)

Najpodstatnejšie dôkazy, ktoré sa rozpadajú

USB klúč odovzdaný Petrom Tóthom. Iste je zaujímavé sledovať, ako sa napriek právnym názorom Najvyššieho súdu dá zo strany ŠTS vysporiadať s tým, čo k týmto klúčom a k vierohodnosti dát na nich vypovedal Peter Juhás, vyšetrovateľ tímu Kuciak

Snažil sa detailne popísať kto a ako s týmto dôkazom nakladal, že vo veci bol interesovaný aj bývalý šéf NAKA Zurian

Prekvapenie však prišlo oznámením, že klúč sa nedá dohľadať v spise:

Podľa vyjadrenia Mariána Kočnera k manipulácii s týmto USB klúčom a zapojením Petra Tótha a Zuriana sú tu okolnosti na to, či takýto dôkaz vôbec môže byť použitý-

Len pripomenieme že v súvislosti s manipuláciou so sledovacím spisom na Jána Kuciaka, s podielom Petra Tótha pracovníkov KUFS aj podľa citovaných a odznelých vyjadrení sa toto rieši v akcii „Novinár“

Polícia obvinila Kočnera, Tótha, a troch agentov zo sledovania novinárov

K samotnej osobe Petra Totha uviedol Marián Kočner ešte zásadnejšie poznatky, najmä preto, lebo Tóth údajne vedel o jeho obvinení z vraždy predom. Od koho?

Peter Toth mal podľa Kočnera osobitný motív nielen ho obviniť, podielať sa na pozmeňovaní dôkazov, ale aj na spolupráci s vyšetrovateľmi

Na základe výpovede Petra Juhása vyšli aj z reakcie prokurátora najavo viaceré podozrenia k ovplyvňovaniu Zoltána Andruskóa a jeho dohody o vine s prokurátorom. Tieto označil obhájca Mariána Kočnera celkom presne a žiadal o vykonanie dôkazov k tomu, ako tá dohodla prebehla, čo Andruskó mal sľúbené a čo mal za to vykonať.

Mobilné telefony, Threema a Europol

Zsuzsová mala byť usvedčená na základe analýzy jej telefónov, ktoré u nej boli zadržané. Pri zadržaní  a odoslaní sa však odohrali udalosti, ktoré viedli k tomu, že Europol vypracoval správy k dvom neexistujúcim telefónom, so zahrnutím rovnakých IMEI čísiel a zamenil ich. Zároveň sa objavili telefóny iPhone 7 a iPhone 8 ktoré Zsuzsová nikdy nemala a nebola urobená analýza mobilu iPhone 8plus.

Europol obdržal telefóny, ktoré neboli riadne označené svojim pôvodom a spracoval ich výsledok skúmania do tabulky.

Podla tabulky  telefón 1Z je iphone7plus,2Z, iphone X, 3Z iPad,4Z iphone 8plus,7Z iphone 8 plus,8Z iphone X.Na stane 5192 v bode 7 je zhrnutie kde uvádza proces skúmania a že prístroje posiela domov. Jedná sa o 8 prístrojov.

Z toho vyplýva, že podľa správy a tabuľky bolo skúmaných 8 prístrojov, z čoho 1x iPhone 7 plus,2 x iPhone 8 plus, 1x iPad, 2x iPhone X.  Avšak by sme mali  mať 1x iPhone 7 plus,2x iPhone 8 plus, 1x iPad,2x iPhoneX.

Zrazu máme analýzu aj na iPhone 7plus a na iPhone 7, dalsiu na iPhone 8plus a na iPhone 8 avšak chýba jeden prístroj iPhone 8 plus, a mame 2x iPhone X.

Alena Zsuzsová tvrdí, že  nikdy nemala telefon iPhone 7 a iPhone 8.

Europol vykonal analýzu neexistujúcich telefónov iPhone7 a iPhone8. Podvod alebo manipulovanie s dôkazmi v Europole?

Na hlavnom pojednávaní sa preto Zsuzsová postupne vyjadrila ku všetkým týmto prístrojom, z ktorých niektoré nikdy neboli ani zadržané

Rovnako sa vyjadrila nielen k počtu a k typu telefónov, kde je značný rozpor a teda je dôvod k tomu, aby boli in natura znalcom identifikované tak, ako to navrhuje jej obhajca JUDr. Neszméry.

K samotnému dešifrovaniu obsahu rozhovor medzi ňou a Mariánom Kočnerom uviedla, že:

Preto podľa nej mystifikácia týchto dešifier je účelová a nič nemá spoločné so smrťou, alebo objednávkou vraždy Jána Kuciaka

 

Pojednávania sa blížia ku koncu a predpokladá sa že pojednávaní dňa 9.5.2023, kde by sa mal dodatočne prihlásiť aj Dušan Kracina a malo by sa rozhodovať aj o väzbe srba , obžalovaného Daga Daniča, pôjdu udalosti rýchlym pádom k záverečným rečiam, lebo ŠTS sa snaží rozhodnúť ešte pred tým, ako sa mu rozpadne senát JUDr. Szabóovej.

 

Eurorešpekt sprostredkuje investigatívne analýzy, právnu pomoc a medializáciu

 

 

 

 

 

 

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies