Tóth klamal na súde a zbabelo ušiel

Ešte pred pojednávaním Špecializovaného trestného súdu vo veci vraždy Jána Kuciaka sme avizovali stanovisko kľúčového svedka Petre Tótha, ktorý na pojednávanie odmietol prísť z dôvodov, že neuznáva spolitizovaný senát tohto súdu. Vniesol voči jeho členom rôzne invektívy a dehonestujúce urážky a rovnako zaútočil aj na novinárov Tódovú a Vagoviča. Psychika a chovanie Petra Tótha je už dávnejšie predmetom rôznych úvah a špekulácii, či sa z jeho strany jedná  sofistikovaný spôsob vlastnej popularizácie, lebo v každom takomto výstupe sa odvoláva na niektoré pasáže svojej knihy „Satan…“

Predvedú Tótha na pojednávanie ?

Presne podľa našej predpovede však Petra Tótha na dal senát predviesť  políciou na pojednávanie. Pri intelekte Tótha s týmto postupom počítal a dôkladne si pripravil svoju prezentáciu. Dal si krátke nohavice, mikinu a kľudne nastúpil pred senát, ktorému vysvetlil že nepovažuje ho za vierohodný. Potom ako dostal niekoľko otázok k tomu, či je trestne stíhaný za nejaký trestný čin jednoznačne odpovedal, že nie je.

Pritom v médiách už dávnejšie prebehli správ o tom, že je stíhaný spoločne s ďaľšími osobami za prenasledovanie novinárov a to v súvislosti s prípravou podkladov do portáli Pranier.

Polícia obvinila Kočnera, Tótha, a troch agentov zo sledovania novinárov

Obvinenie v tejto veci ešte počas pojednávania predložil žalujúci prokurátor do súdneho spisu.

Rovnako krivo odpovedal na otázku JUDr. Neszméryho, obhájcu Aleny Zsuzsovej ohľadom trestného stíhania za vyhrážanie novinárke Jane Teleki a tak aj ten predložil do súdneho spisu uznesenie o jeho obvinení

Z odôvodnenia obvinwenia vyberáme pasáže ktoré najviac charakterizujú mentálny stav a psychiku Petre Totha:

„od tejto chvíle nechodíš bezpečne po ulici, nikto kto ti je drahý, nikto … ešte raz prekrútiš moje slová, vrazím ti roxor do riti do piči a roztočím si ťa tak, že sa posereš“, „ešte raz si zoberieš môjho syna do papule, nepomaže ti Para, nepomaže ti Kočner, nepomaže ti NAKA, nepomaže ti nikto“, čím tak pod hrozbou násilia nútil poškodenú novinárku Janu Teleki, nar. 21. 08. 1966, trvale bytom Nitra, aby zmenila obsah článkov, neprekrúcala jeho slová a nevyjadrovala sa k jeho synovi.

Tieto oboznámenia boli sčasti prekvapujúce a pre viacerých novinárov potvrdením podozrenia, že T´toh nie je len konšpirátor, ale aj človek pomstychtivý a s násilníckymi sklonmi.

Tóthova výpoveď pritom mala byť veľmi dôležitá hlavne preto, že jeho predošlé výpovede ešte v postavení utajovaného svedka, kde jeho identitu odkryla práve Monika Tódová boli veľmi účelové a svedčili o tom, že už pri odovzdávaní dôkazov proti Kočnerovi bolo s týmito dôkazmi manipulované

Peter Tóth, za sumu 150. 000 eur odovzdal Kočnerove telefóny Pente za účelom úpravy obsahu, až po následnej úprave boli odovzdané polícii

Súd nakoniec bol nútený čítať jeho svedecké výpovede z prípravného konania, čím vlastne potvrdil svoj vlastný hodnotiaci úsudok z prvostupňového rozsudku, kde Kočnera a Zsuzsovú oslobodili a Tóthove výpovede považoval za nevierohodné. Táto časť odôvodnenia rozsudku preto zostáva in media res zachovaná a ani hodnotenie Najvyššieho súdu ho nedokáže preklenúť.

Súd sa teda vracia k svojim vlastným logickým dedukciám pri hodnotení dôkazov, na základe ktorých došlo k oslobodeniu Zsuzsovej a Kočnera.

Tóthove svedecké výpovede v trestných veciach vedených voči Kočnerovi sú fikciou bez reálneho základu

V priebehu pojednávania vypovedal aj svedok Jozef Dučák, obvinený v kauze Technopol, ktorý potvrdil, že  Tóth mu dal v krabičke odovzdávať USB klúče a mobilné telefóny údajne patriace Kočnerovi. Je pozoruhodné, že tieto mobilné telefóny boli 3 mesiace na neznámom mieste a mohlo byť s nimi manipulované, čo nakoniec potvrdili aj podozrenia a výhrady voči spôsobu ako ich získal vyšetrovateľ a ako boli vykonávané expertízy v súčastiach Europolu.

Europol vykonal analýzu neexistujúcich telefónov iPhone7 a iPhone8. Podvod alebo manipulovanie s dôkazmi v Europole?

Informácia od svedka Dučáka potvrdzuje to, že s nahrávkami a správami zo sledovania novinárov v bare Apache a konkrétne časti správy týkajúcej sa Jána Kuciaka Peter Tóth osobne manipuloval, uviedol totiž že upravil editáciu článku, fonty písma a podobne. Toto samotné vyjadrenie vylučuje použiteľnosť takého dôkazu pre konanie súdu.

Aký bude ďaľší osud Petra Tótha v tomto konaní má len dve alternatívy. Buď niektorá strana podá na neho trestné oznámenie za marenie spravodlivosti, sfalšovanie dôkazov a krivú výpoveď ktorým privodil trestné stíhanie obvineným, alebo sám súd vyhodnotí nielen jeho predošlé výpovede, ale aj invektívy voči členom senátu ako nezákonné konanie a podnikne príslušné kroky ex offo. V princípe však osud Petre Tótha a jeho vierohodnosť ako svedka a novinára  je už minulosťou. Peter Tóth vo svojom abstraktnom svete ktorý si vytvára a kde sa stavia na piedestál e bude musieť čeliť nielen za paparazovanie novinárov, ich prenasledovnie, zbieranie nezákonných osobných údajov, ale aj za vážne vyhrážanie novinárke Jane Teleki a jej rodine, kde obvinenie sa dostáva do štádia podania obžaloby.

V procese, kde sa dodnes nevyjasnilo kto objednal vraždu novinárov je však aj mnoho do dnes nevyjasnených záhad. Či je to vyjadrenia Roberta Fica že národ ešte bude prekvapený kto je skutočným objednávatelom, alebo mizerná príprava obžaloby a fanatickosť vyšetrovateľov a prokurátorov, ktorými sa nezisťovala pravda, ale ponúkalo sa populárne riešenie v podobe Mariána Kočnera a Aleny Zsuzosvej ako univerzálneho nepriatela.

 

 

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies