Predvedú Tótha na pojednávanie ?

Tóth na pojednávanie súdu 19.septembra  odmieta prísť. Bude predvedený?

Podľa statusu Petre Tótha, ktorý sám uverejnil na Facebooku svojho mediálneho portálu Ďateľ 5.septembra nepríde. Jeho zdôvodnenie je veľmi zaujímavé, lebo sa odvoláva na nečinnosť štátu a na novinárske aktivity Tódovej, Vagoviča. Svoje vlastné aktivity a minulé výpovede nejak opomína. Verejnosť si ich ale pamätá

Tóthove svedecké výpovede v trestných veciach vedených voči Kočnerovi sú fikciou bez reálneho základu

Verejnosť si taktiež pamätá, že Turbulentné aktivity Petra Tótha , ktorý doslovne vyťažil svoj osobný prospech  z dôvery Mariána Kočnera a mal prístup k jeho archívu, k mobilom, k USB klúčom, k osobným veciam

viedli k jeho postaveniu klúčového svedka, ktorý mal usvedčiť Mariána Kočnera aj v prípade Markizáckych zmeniek, ale aj v prípade jeho komunikácie cez Threemu a odovzdané sledovanie baru Apache nakoniec aj vo veci vraždy Jána Kuciaka

Matrixy Petra Tótha

Peter Tóth na svojom profile uverejnil tento príspevok:

https://www.facebook.com/datel.sk/posts/pfbid02nkiHPXj4vxFiMoix8j8pHj7vw2Yu7qo4PWq96YbemXoPR9VUF79MjsewwYrzkw8il

Len námatkou vyberáme niektoré pasáže príspevku, ktorý poukazuje na Tothove pohnútky, velikášstvo a aroganciu proti autorite samotného inštitútu spravodvlosti a súdu

Keď štát dlhodobo, v priebehu niekoľkých rokov zlyháva v ochrane zákonných práv občana, občan má právo vypovedať poslušnosť štátu. Garantuje to nielen ústava, ale vyplýva to aj zo zdravého sedliackeho rozumu.

Neposlušnosť voči štátu prejavujem odmietnutím akceptovať predvolanie na hlavné pojednávanie v trestnej veci obžalovaných Kočner a spol., ktoré je naplánované na 19. septembra 2022.

 …som tiež požiadal, aby bolo moje budúce vypočutie uskutočnené buď prostredníctvom videokonferencie, alebo aby súd cestou iných štátnych orgánov zabezpečil môj chránený prevoz z miesta bydliska až do súdnej siene.

…Odôvodnil som to tým, že keď som bol naposledy vypovedať v postavení svedka na Špecializovanom trestnom súde, bol som fyzicky napadnutý rozvášneným novinárom. Riziko opakovania sa podobnej situácie pretrváva. Niežeby som nebol schopný tohto alebo iného debila uzemniť, no nevidím dôvod, prečo by som sa mal dobrovoľne vystavovať podobnej situácii, keď tomu štát dokáže poľahky predísť.

…Výsledok bol taký, že predsedníčka Sabová, čo inak kotkodáka na počkanie, na moju žiadosť vôbec neodpovedala. Nebola ju schopná ani len kvalifikovane odmietnuť. Isteže, kotkodákanie je jednoduchšie ako formulovanie konciliantnej písomnej odpovede.

…A to bola posledná slamka, čo zlomila ťave krk.

…Po tom, čo sa štát nečinne prizeral, ako mediálna stoka Tódová vyzradila moju identitu ako utajeného svedka;

 …po tom, čo sa štát nečinne prizeral tomu, ako ma mediálna stoka Tódová, jej epigón a archetypálny trtko Vagovič bezdôvodne, bez dôkazov a v rozpore s objektívne zisteným skutkovým stavom v priebehu prípravného aj súdneho konania bezcharakterne a bezočivo kriminalizovali;

…po tom, čo som deväť hodín vypovedal na pôvodnom hlavnom pojednávaní, a senát kotkodákajúcej Sabovej nebol z nepochopiteľných dôvodov schopný v súvislostiach pochopiť obsah môjho svedectva;

 …po tom, čo novou členkou senátu kotkodákajúcej Sabovej sa stala dôverná priateľka mediálnej stoky Tódovej a poslušná ochotníčka šialencovho režimu v talári Záleská (ak sa nesmú sudcovia stretávať na zabíjačkách s advokátmi, nemôžu ani tráviť dovolenky s pochybnými existenciami z obce konšpirátorov hlavného prúdu);

…Čoho je veľa, to je dosť, a preto odmietam dobrovoľne predstúpiť pred súd.

Samozrejme, na súd ma môžu predviesť. (Dokonca ma môžu aj pokutovať alebo trestne stíhať. Je mi to však jedno.) Vypovedať aj tak nebudem. Mám na to okrem vyššie uvedených skutočností aj iné zákonné dôvody, tie si zatiaľ nechám pre seba, verejnosť sa ich čoskoro dozvie.

Peter Tóth však útočí na všetkých novinárov. A s rôznou intnzitou. Jeho vyhrážanie smrťou mojej manželke a našej rodine viedlo k jeho obvineniu.

Peter Tóth: Od tejto chvíle nechodíš bezpečne po ulici … nikto kto ti je drahý, nikto… nepomože ti NAKA, nepomože ti nikto …

Okrem obsažného príspevku uverejneného v jeho statuse na Facebooku sa však dopustil nielen ignorovania autority súdu, ale aj svojich procesných povinností svedka v tomto konaní. Tóth totiž je svedkom, ktorého výpoved bola predmetom rozsudku súdu senátu JUDr. Szabóvej, ktorý oslobodil spod vraždy Kočnera a Zsuzsovú.

Rozsudok nad Kočnerom odhalil manipulovanie médií, nekvalitné vyšetrovanie a postup prokuratúry – 1.časť

 

Samotné svedectvá Petra Tótha v prípade vraždy Jána Kuciaka súd vyhodnotil veľmi razantným a jednoznačným spôsobom.

Vyhodnotenie svedeckých výpovedí Andruškóa, svedectiev sledovačky a samotné výpovede Totha neboli postačujúce na uznanie viny Kočnera a Zsuzsovej.

Rozsudok nad Kočnerom odhalil manipulovanie médií, nekvalitné vyšetrovanie a postup prokuratúry – 1.časť

Potreba jeho výsluchu preto je absolútne legitímna a vyplýva naviac z rozhodnutia Najvyššieho súdu, ktorý tieto povinnosti senátu Ruženy Szabovej uložil.

Jeho predvolanie a jeho neúčasť na minulom pojednávaní preto je absolútne legitímna a jeho povinnosťou, ako každého občana je dostaviť sa, vypovedať a odpovedať na každú otázku súdu podľa princípu bezprostrednosti vykonania dôkazu na hlavnom pojednávaní.

Súd má možnosť a ak je dôvod, tak aj prijme opatrenia pre ochranu svedka. Ale má aj možnosť a povinnosť svedka dať zaistiť a predviesť ho, pokiaľ svedok marí vykonanie dôkazu. Doslovne. V prípade Petra Totha sa jedná o konfrontáciu jeho tvrdení v predošlom konaní a obhajoba má právo na vykonanie dôkazu, pričom neúčasť na pojednávaní sa môže chápať doslovne ako marenie spravodlivosti podľa §334 Tr. Zákona, lebo nikto nemá mariť činnosť súdu, uplatnenie dôkazov aj cez správnu a pravdivú výpoveď svedkov. Peter Tóth má právo odmietnuť vypovedať, ale musí sa na súd dostaviť, musí byť poučený a od tej chvíle každé jeho slovo, oznámenie je pre neho záväzné. Totha máta ale svoja vlastná minulosť a konfrontácie dôkazov, ktoré už senát má k dispozícii. A z toho vyplýva, že už v predošlých konaniach vypovedal krivo. Teda, že zodpovednosti tak či tak neujde a tieto obštrukcie mu nijak nepomôžu.

Toth sa vo svojom príspevku odvoláva na svoj list, ktorý poslal senátu.

Tóthove oznámenie, ktoré zaslal súdu o svojej neúčasti je však plné invektív nielen proti „kotkodajúcej Szabovej“, ale aj voči sudkyni Záleskej:

Peter Tóth si buď neuvedomuje, že v tejto kauze už opakovane vypovedal a jeho výpovede aj v prípravnom konaní boli rozhodujúce pre obvinenie osôb, ktorých nakoniec súd oslobodil. Jeho výpovede sa skonfrontovali s inými dôkazmi a dokonca s jeho vlastnými tvrdeniami.

Pojednávanie 19. Septembra nám zrejme prinesie model chovania súdu, ktorý bude do budúcna záväzný. Možno že urážky a invektívy členov senátu zostanú bez povšimnutia a Toth dostane ďalšiu možnosť sa dostaviť dobrovoľne, možno Toth dostane pokutu za neúčasť a výstrahu a upozornenie že bude predvedený. Ale aj to je možné, že súd skonči so svoju zhovievavosťou a nariadi jeho predvedenie a Toth z trucovitosti nebude vypovedať. Bude to však znamenať, že hodnotiace úsudky JUDr. Szabovej v oslobodzujúcom úsudku zostanú právne zachované. Naviac ešte zostane otvorená séria klamstiev a právnych následkov z Tothových výpovedí, ktoré sú kvalifikovateľné ako krivá výpoveď a marenie spravodlivosti a obhajoba má právny dôvod na podanie návrhov na Tothove trestné stíhanie

 

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies