Matrixy Petra Tótha

Agent, novinár, súkromný detektív, geopolitický poradca, lobista, spisovateľ a v neposlednom rade univerzálny svedok 

Kto číta knihy Petra Tótha, čoraz viac si uvedomuje, že jeho písanie je postavené na manipulácii faktov a ich spojenia do dejovej línie príbehov, ktoré sú čitateľovi podávané formou beletrie. Odhliadnime od dokumentárnej hodnoty a vierohodnosti názorov. Poslaním knihy je, aby sa čítala. Práve tento spôsob vyvoláva účinok, že sa jedná vždy o autentické popisy faktov bez nejakého vlastného, pridaného sveta autora. Detailne som sa o tom presvedčila v popise dvoch častí knihy o kauze Cervanová, kde bol sudcom najvyššieho súdu Klimentom ( predtým Kozom) predstavený ako autor, ktorého odporučil na napísanie knihy šéf SIS – Vladimír Mitro. Knihy Petra Tótha o kauze Cervanová boli prezentáciou názorov a tvrdení bývalého člena senátu NS SR – JUDr. Klimenta. Senátu, ktorý v rozpore so zákonom odignoroval záväzné rozhodnutie Najvyššieho federálneho súdu ČSSR, ktorý zrušil rozsudok a uložil povinnosť opätovne vykonať dôkazy navrhované obžalovanými. Senát, v ktorom Kliment sedel to neurobil a podozrivým potvrdil vyššie tresty.

Konzultovala som s aktívnymi a dekonšpirovanými agentmi SIS aj ďalšie Tóthove knihy Bežec a Komando 52 z prostredia SIS. Všetci zhodne potvrdili, že sa jedná o selektívne príbehy a  zjednodušené popisy z vnútornej činnosti SIS. Spôsob popisu zverejnených faktov, ako aj vlastná skutočnosť, že „Agent“ Tóth z titulu svojej funkcie sa dostal k materiálom, s ktorými bez zbavenia mlčanlivosti nakladal a zverejnil z nich údaje o SIS sú objektívnym dôvodom na jeho trestné stíhanie, pretože naplnil materiálovú stránku trestného činu pri prezradení údajov o štruktúrach, postupoch, používaných prostriedkoch a konkrétnych akciách niektorých zložiek SIS.

Tóth však po svojom „ údajnom“ prepustení zo SIS pôsobil v oblastiach, v ktorých predmetom činnosti je zber, vyhodnocovanie a obchod s rôznymi informáciami nielen charakteru priemyselnej a obchodnej špionáže, ale aj zbieranie kompromitujúcich materiálov. Sláva pozemská je však silnejšia ako čokoľvek najmä vtedy, ak niekto komunikuje s bohatými ľuďmi a dokáže iniciatívne nadväzovať a budovať kontakty aj v polícii a na prokuratúre. K tomu správne vyzbierané dôkazy so správnym komentárom a na svete máme nový typ hrdinu.

Hrdina supersvedok, v skutočnosti divadelník – ochotník

Medzi prvé predstavenia v hlavnej úlohe s Tóthom nepochybne patril Kabaret s Monikou Tódovou, ktorá prezradila identitu chráneného svedka. Hrdinu, ktorý ohrozil vlastnú rodinu, keď odovzdal údajné Kočnerove mobily s komunikáciou Threema a ďalšie komunikačné výpisy. Divadlom s dobrovoľným prehlásením Tótha z režimu ochrany má svoje pozadie a opodstatnenie, ktorým Tótha veľmi autoritatívne dostali do nastavených mantinelov – pozície hrdinu.

Skrývaniu sa v zahraničí, strastiplnému cestovaniu s rodinou, či blokovaniu pohybu SIS, ktoré ho viedli k stretnutiam v zahraničí, odkiaľ oznamoval dopredu, že chce svedčiť, ťažko niekto súdny uverí. Úlohou rozohranej spravodajskej hry bolo vrátiť iba dôveryhodnosť a rešpekt dlhodobo nedôveryhodnej osobe.

Médiá niekoľko dní, pasujúc Tótha do pozície dôvernej osoby, intenzívne masírovali jeho vyhlásenie v ktorom tvrdil, že:

Naďalej trvá na tom, že Mariana Kočnera považuje za objednávateľa vraždy Jána Kuciaka a Alenu Zsuzsovú za jeho spolupáchateľku.

Naďalej trvá na tom, že Marianovi Kočnerovi a Pavlovi Ruskovi pomohol vyrobiť antedatované zmenky Jozef Dučák starší.

Takisto naďalej trvám na tom, že Marianom Kočnerom písané motáky z vyšetrovacej väzby vynášal advokát Andrej Šabík.

V rámci pomerov na Slovensku je do režimu ochrany svedka zaradený spravidla spolupáchateľ trestného skutku, ktorý bol prítomný na mieste činu v čase spáchania skutku, alebo bol iným spôsobom zaangažovaný na spáchaní skutku. V tomto prípade, na zaradenie Tótha do programu na ochranu svedkov,  postačilo prihlásenie na polícii a nahlásenie sledovania novinárov.  

Svedecké aktivity pod taktovkou Zuriana

Po dvojhodinovom stretnutí (uviedol to na súde 16.1.2020) a konzultácie s Branislavom Zurianom, ktorý v tej dobe ešte nebol ani šéfom NAKA sa dohodol o odovzdaní Kočnerových mobilov s komunikáciami Threema. Došlo k tomu niekoľko mesiacov potom, ako tieto zariadenia Tóth už mal k dispozícii a výpoveď bola daná procesne do trestného stíhania vo veci vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej.

Vo veci zmeniek, Peter Tóth nebol vypočutý v prípravnom konaní ako svedok, čo si vynahradil na výsluchu, z ktorého bola verejnosť vylúčená a kde Kočner si zvolil dôverníkov Zuzanu Pussi a Martina Daňu. Do tohto konania prokurátor Šanta sa snažil dostať jeho procesnú výpoveď z iného konania práve cez čítanie prepisov niektorých pasáži aplikácie Threema.

Utajenie Tóthovej výpovede vo veci zmeniek, nedávalo zmysel, ale skôr poukazovalo na nezákonnosť konania senátu a prokurátora. Vypočúvali totiž svedka vo veci, kde senát nebol zákonne stanoveným senátom na posudzovanie trestnej veci a prokurátor nebol dozorovým prokurátorom. Konanie orgánov na výkon spravodlivosti, nadobudlo diametrálne odlišný pohľad na vec najmä v súvislosti s následnými udalosťami a po jeho výpovedi pred senátom ŠTS vo veci vraždy.

Po svedeckej výpovedi s motákmi bude mať zrejme ako svedok vážny problém, pretože motáky sú predmetom osobitného konania. Znalecké skúmanie  Kočnerových motákov bude verejnou potupou znalca, ktorý vyhlási zhodu písma .

Znalecké skúmanie  Kočnerových motákov bude verejnou potupou znalca, ktorý vyhlási zhodu písma

Svet matrixu, ktorý vytvoril Peter Tóth

Priam hereckým vystúpením bola jeho výpoveď vo veci vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Už jeho príchod do pojednávacej siene, ignorovanie autority súdu a teatrálne ospravedlnenie rodičom pozostalým naznačili, že Tóth ide podľa scenára, ktorý má zabezpečiť nenapadnuteľnosť jeho tvrdení.

Tóthove svedectvo, podobne ako pri zmenkách a motákoch, aj v prípade vraždy je postavené na jeho presvedčení o tom, že nemá pochybnosť. Trestný skutok musí spĺňať materiálnu a subjektívnu podstatu. V prípade obžaloby voči Kočnerovi a Zsuzsovej sa jedná o obžalobu bez jediného konkrétneho dôkazu.

Paradoxom je, že sú obžalovaní na základe svedectva bývalého príslušníka SIS, odvolaného po niekoľkých týždňoch na pozícii riaditeľa kontrarozviedky pre vynášanie spisov a obchodovanie so spismi a pre spoluprácu so  Secret Intelligence Service (SIS), neoficiálne aj MI6.  Military Inteligence Deputary je tajná služba Spojeného kráľovstva. V neskoršom období poskytoval informácie aj službám iných štátov. 

Domnienka, ani presvedčenie nie sú prípustnými kritériami pre splnenie materiálnej stránky trestného činu.

Dynamicky upravené výpovede Petra Tótha sú pripravené podľa relatívne obšírnej stratégie, čiže nie sú autentickými výpoveďami. Navyše, viac ako 90% výpovede nesúvisí s prejednávaným skutkom.

Tóthov nový román „Potápač“ …

Myslím, že nejaký, taký názov sa šuškal medzi novinármi v deň výpovede Petra Tótha pred senátom ŠTS, kde vo svojej spontánnej výpovedi nezabudol na zvýšenie svojej vierohodnosti, informovanosti a konexií spomenúť rôzne príbehy spojené s kompromitáciou vážnych formálnych autorít.

Na prvom mieste bol bývalý minister vnútra Róbert Kaliňák, ktorý mu mal priateľsky zavolať a prostredníctvom neho varovať Kočnera, že na petičných hárkoch k registrácii politickej strany Cieľ je príliš veľa falošných údajov a treba sa s tým vysporiadať. V prípade, že Kaliňák bude predvolaný na výsluch určite nebude mať problém vierohodnosť výpovede svedka spochybniť a vyhodnotiť ako blud.

Potom sledovala komplikovaná rozprávka o 200 tisícovom úplatku pre špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika, ktorá k nemu mala putovať v akejsi krabici a jeho kontakty na Norberta Bodora. Samozrejme Kováčik poprel akýkoľvek kontakt s podnikateľom Norbertom Bödörom a chystá sa vo veci vypovedať.

 

 

Vo veci ovplyvňovania kauzy zmenky a prepustenia z väzby mal biť údajne využitý aj vplyv ústavného sudcu Mamojku, ktorý sa obratom a veľmi rozhorčene vyjadril na Tóthovu adresu s vyjadrením, že : Tóth za ním nikdy neprišiel a jeho šéfom je len ústava.

Bezmocnosť a nezosúladenie obžaloby a Tótha bolo vidieť aj počas výpovede svedka Dučáka, ktorý požiadal, aby mu boli kladené jednoduché otázky. Vylúčil, že by niesol v krabici peniaze pre Dušana Kováčika, odmietol vypovedať ku kauzám Technopol, motáky, k prípadu zmenky, pretože s prejednávanou vecou nesúhlasili.

Roman Kvasnica vyhodnotil tohto svedka obžaloby a jeho výpoveď ako bezcennú a nepoužiteľnú, čím dal vlastne odpoveď aj na tretie Tóthove tvrdenie o Dučákovej úlohe a účasti na takzvanej výrobe antedatovaných zmeniek.

Trestnoprávna zodpovednosť univerzálneho svedka Tótha

Ak by mali platiť určité konzekvencie z toho, že Tóth aj v prípravnom konaní k rôznym kauzám, ako aj v súdnych konaniach bol poučený o následkoch krivej výpovede, tak má vážny problém. Označiť totiž niekoho za falšovateľa, vraha, objednávateľa vraždy alebo autora motákov bez materiálnych dôkazov a hmotnej – objektívnej stránky svojich tvrdení je marením spravodlivosti.

Tvrdiť o Kaliňákovi, Mamojkovi, Kováčikovi, ale aj o Dučákovi, Zsuzsovej, či Kočnerovi niečo, čo nie je z jeho strany preukázateľné, by aj v civilnom konaní na ochranu osobnosti znamenalo prehrať spor, povinnosť sa ospravedlniť a zaplatiť nemateriálnu ujmu. O následkoch v prípade vyhodnotenia splnenia podmienok pre trestný čin ohovárania ani nehovoríme. Ak by za týchto podmienok ktokoľvek uveril tvrdeniam Petra Tótha, stal by sa jednoducho obeťou jeho nového bestslelleru, v ktorom by sa rozpísal o tom, koho všetkého potopil. Vlastne svedok Dučák, povedal, že má pocit, že všetci budú postavami v Tóthovej novej knihe.

Zdalo sa, že po formálnej stránke a procesne v kauzách zmenky a vraždy sa Tóthova svedecká aktivita skončila. Omyl Peter Tóth je univerzálnym svedkom takmer v 50 konaní, nepochybne k najväčším estrádam bude nepochybne patriť kauza motáky, či výtržnosti Daňu a Vaskyho.

Prichádza opačné garde, kedy bude potrebné zodpovedať rad otázok …

Čo v skutočnosti robil a pre koho?

Čo tvrdil k lustrácii novinárov a k ich prenasledovaniu ľuďom, ktorí to vykonávali?

Kedy a odkiaľ získal mobilné tlefóny s Threemou?

Prečo a pre koho vybavoval výmenu Kočnerových advokátov za Petra Filipa?

Za akých okolností sa stal chráneným svedkom? …

Po zodpovedaní niekoľkých závažných otázok, snáď aj orgány pochopia a prehodnotia jeho postavenie pred súdom.

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies