Peter Tóth, za sumu 150. 000 eur odovzdal Kočnerove telefóny Pente za účelom úpravy obsahu, až po následnej úprave boli odovzdané polícii

Táto skutočnosť odznela z úst predsedníčky senátu Šiškovej počas odvolacieho konania vo veci zmeniek na NS SR.

Europol vykonal analýzu neexistujúcich telefónov iPhone7 a iPhone8. Podvod alebo manipulovanie s dôkazmi v Europole?

Niekoľko dní po vydaní právoplatného rozsudku vo veci zmenky, médiá z neznámych dôvodov začali riešiť výpoveď, respektíve zastrašovať bývalú manželku Vieru Ruskovú trestným stíhaním za krivú výpoveď pred súdom, nakoľko sa v rámci svedeckej výpovedi vyjadrila, že o existencii zmeniek vedela.

Samozrejme súčasťou textu bolo vyjadrenie kandidátov na post špeciálneho prokurátora JUDr. Jána Šantu a JUDr. Daniela Lipšica:

Podľa JUDr. Ján Šantu „Najpodstatnejšie je doručenie písomného rozhodnutia Najvyššieho súdu SR s prihliadnutím na to, ako súdy (ŠTS a NS SR) hodnotia jednotlivé výpovede, vrátane tejto výpovede. A pokiaľ z tohto hodnotenia vyplynie podozrenie o možnom spáchaní trestného činu krivej výpovede, podám podnet príslušnej prokuratúre na ďalšie konanie. “

Daniel Lipšic, právny zástupca poškodených uviedol, že   „Tolerancia nepravdivých výpovedí má za následok zníženie integrity súdneho systému,“ povedal Lipšic.

Štandardne

V trestnom konaní svedkovia, ktorí vypovedajú pred súdom spravidla v rámci predprípravného konania minimálne dva krát. Na začiatku trestného konania po podaní podnetu a začatí trestného stíhania vo veci  a neskôr po vznesení obvinenia páchateľovi trestného činu. Následne svedkovia vypočutí v predprípravnom konaní, po podaní obžaloby, vypovedajú pred súdom.

Od svedkov v trestnom konaní sa očakáva, že ich výpovede budú konzistentné, zotrvajú na svojich pôvodných vyjadreniach, čiže v priebehu konania nebudú sa meniť.  V prípade rozporov vo výpovediach svedka, štandardne súd vyhodnotí výpoveď ako nedôveryhodnú.  V takom prípade pri rozhodovaní na ňu neprihliada.

Svedecké výpovede v konaní vo veci „ falšovania zmeniek“

Viera Rusková svoju svedeckú výpoveď voči bývalému manželovi nezmenila, jednoducho preto, lebo zmenky boli skutočne podpísané v roku 2000. Zvyšní svedkovia pod hrozbou trestných konaní a dlhoročných trestov výpovede zmenili. Z radu vyčnievala najmä dvojica podnikateľov – Ján Kováčik  a Milan Fiľo, ktorí pri predaji Markízy skrátili daň o pol miliardy eur. Obidvaja v úvode konania vedeli o zmenkách – o Ruskovom záväzku 500. 000 miliónov Sk. Pred súdom výpoveď zmenili.

Peter Tóth pred súdom

Kľúčovým svedkom v kauze zmenky mal byť jednoznačne Peter Tóth podieľajúci sa na príprave pomyselnej popravy Mariána Kočnera v spolupráci s Pentou od roku 2016.  S  orgánmi činnými v trestnom konaní od marca 2018, začal intenzívne napĺňať scenár z roku 2016. Peter Tóth bol v rokoch 2016 – 2019 štedro dotovaný nielen Pentou. Zaujímavé platby na jeho účet aj po založení firmy poskytujúcej geopolitické poradenstvo z Izraela .

Za dva úspešné spory voči Kočnerovi mal zinkasovať jeden milión euro, a získať pohodový život v USA. Penta s Lipšicom mali eminentný záujem  na likvidácii Mariána Kočnera.

Lipšic bol od roku 2016 obvinený na základe podnetu Mariána Kočnera zo závažnej trestnej činnosti a hrozil mu dvanásťročný trest. V tom období bol zároveň obvinený za spôsobenú dopravnú nehodu,  pri ktorej zahynul chodec.

Súčasťou úspešného spacifikovania Kočnera bolo po zadržaní, zmocniť sa jeho telefónov a dodať ich spoločnosti Penta, ktorá mala zabezpečiť úpravu komunikácie.  Za odovzdanie telefónov Mariána Kočnera, Peter Tóth od Penty  síce zinkasoval 150. 000 eur, ale zvyšná suma poukázaná na jeho účet nebola.

Predsedníčka senátu Šišková, výpoveď Petra Tótha vyhodnotila ako nedôveryhodnú.

Dátum vystavenia zmeniek nie je možné spochybniť

Peter Tóth sa o urovnaní sporu podpísaním zmeniek zmieňuje štyri dni po ich podpise.

Následne sa zmienka o urovnaní sporu objavuje v zvyšných médiách. Peter Tóth nebol predsa jasnovidec.

Slovenská SIS monitorovala aktivity Pavla Ruska od roku 1993 a TV Markíza od jej vzniku, respektíve od udelenia licencie. Zároveň sleduje a dokumentuje celý spor ako aj jeho ukončenie podpisom zmeniek. V archíve Slovenskej informačnej  služby je preto kvantum dokumentov z monitorovania vývoja situácie v TV Markíza.

Časť listín, ktorá bola zverejnená bola skúmaná dlhoročným znalcom Kriminalisticko – expertízneho Ústavu Českej republiky a súdnym znalcom na listiny písané strojopisom, ktorý na základe formy listiny jednoznačne uviedol, že z ktorého obdobia listina pochádza, na akom písacom stroji bola vyhotovená. Paradoxom bolo, že znalec uviedol dokonca približný vek autora, ako aj spôsob písma.

Podľa súdneho znalca Gerry LaPorteho, ktorému USA neumožnili vycestovať na pojednávanie a  obhájiť svoj posudok pred súdom, nakoľko podľa jeho vyjadrenia neexistuje žiadny dôvod, ktorým by bolo možné spochybniť dátum na zmenkách.

Zmenky figurovali v podsúvahovej časti účtovníctva firiem Mariána Kočnera.

Prokurátor Šanta a právny zástupca Lipšic v eufórii

 Prokurátor Šanta ako aj Daniel Lipšic sa v priebehu konania prejavovali nielen neštandardne, ale ako hyeny bez sebareflexie najmä v súvislosti so zosnulými, paradoxne zavraždenými, ktorí o zmenkách nesporne vedeli.

Jedným z nich bol aj Ernest Valko, poverený pokojnou cestou urovnať spor.  V rámci vyúčtovania mal za poskytnuté služby inkasovať celkovo 27% z celkového objemu z urovnania.  Napriek spochybňovaniu participovania Ernesta Valka na urovnaní sporu,  listiny a najmä žijúci pamätníci jednoznačne sú presvedčení, že dôvodom jeho vraždy boli zmenky, o ktorých objednávatelia vraždy predpokladali, že zročnosť nadobudnú v roku 2010.

Peter Tóth neklamal len o vzťahu Ernesta Valka a Mariána Kočnera, ale aj o prepojení na Petra Steinhubela, ktorému mal podľa jeho vyjadrenia odovzdať údajných 80 mil. za Markízu, ktoré uhradilo CME. V jednom vyjadrení Tóth zaklamal hneď  dvakrát, pretože Staihubel bol v  čase urovnania sporu mŕtvy a suma 80 miliónov sa spájala s konaniami vedenými Gamatexom voči Markíze.

Zročnosť na zmenkách v roku 2015 nebola náhoda, mala chrániť  nielen Ruska pred trestnoprávnou zodpovednosťou,  ale najmä verejnosť, pretože väčšia časť sumy na vystavených zmenkách by sa mohla dostať do prostredia podsvetia a mohla byť použitá na organizovanú trestnú činnosť.

Právoplatné odsúdenie Mariána Kočnera a Pavla Ruska paradoxne nie je koncom kauzy falšovania zmeniek  akoby sa na prvý pohľad zdalo. Časovanou bombou je najmä konanie voči Štefanovi Aghovi, vyčlenenom na samostatné konanie.

Počestný Lipšic a najmä Šanta si plne uvedomili túto skutočnosť, pretože obava z prevalenia všetkých okolností súvisiacich so zmenkami im nedovolila otvoriť doposiaľ dokazovanie voči Štefanovi Aghovi.

Kladiete si otázku ako je možné, že napriek toľkým dôkazom preukazujúcich nevinu boli odsúdení ?

Vydieraný obhajca

O mojom vzťahu s Marekom Parom sa popísalo kadečo, pravdou je, že som sa s ním stretla v lete v roku 2018, paradoxne niekoľko hodín po tom ako som sa stretla s JUDr. Kamencom – právnym zástupcom TV Markíza.  Komunikovala som s ním zároveň niekoľko minút 9.septembra 2019 po pojednávaní vo veci falšovania zmeniek pred súdom  v prítomnosti množstva novinárov.

Marek Para ma v máji v roku  2020 písomne žiadal,  aby som prestala publikovať o kauze vraždy, pretože údajne ničím jeho obhajobnú stratégiu, na čo som reagovala vysvetlením, že ma jeho obhajobná stratégia nezaujímajú ma ani dohody v súvislosti s konaniami voči Kočnerovi …

Podľa vopred pripraveného scenára mal byť totiž Marián Kočner oslobodený vo veci zmenky a odsúdený za vraždu Jána Kuciaka …

Advokát Mgr. Marek Para bol od samého začiatku vydieraný cez disciplinárne konania na advokátskej komore. Marek Para napriek skutočnosti, že disponoval množstvom listín potvrdzujúcich nevinu Kočnera a Ruska, odvolanie proti rozsudku postavil na procesných pochybeniach a listiny potvrdzujúce Kočnerovu a Ruskovu nevinu súdu neposkytol…

Odsúdení by sa mali po rozsudku zamyslieť koho záujmy v skutočnosti Mgr. Marek Para zastupoval.

 

 

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies