Europol vykonal analýzu neexistujúcich telefónov iPhone7 a iPhone8. Podvod alebo manipulovanie s dôkazmi v Europole?

Súd vo veci vraždy Jána Kuciaka  a Martiny Kušnierovej dospel do záveru, pri ktorom by mali byť zhodnotené všetky dôkazy aj z hľadiska ich pravosti a vierohodnosti. Samotné svedectvo Zoltána Andruskóa, ktorý postavil základ obvinenia a obžaloby s rozpornými tvrdeniami zrejme nevznikol v deň jeho zadržania, ale bolo pripravované a konzultované ešte pred jeho teatrálnym zadržaním. Andruskó po počiatočnom pokuse,  v čase, keď ešte nezaťahoval Zsuzsovú a Kočnera do organizovania vraždy, veľmi rýchlo zmenil taktiku a ihneď začal spolupracovať. V následný deň po jeho zadržaní sa rozbehla mašinéria, ktorá viedla k zaisteniu Zsuzsovej, jej telefónov, k ich odoslaniu spolu s Kočnerovými na analýzu do Europolu a vyťažením ich obsahu aj k postaveniu dôkazov, ktoré mali byť vierohodné a rozšifrované prokuratúrou na usvedčenie páchateľov. To však malo veľmi tŕnistú cestu, ktorá má v sebe množstvo otázok a pochybností.

Zadržanie Zsuzsovej a odobratie telefónov

Dňa 28.029.2018 bola na príkaz prokurátora,  o 12.45 hodine v Komárne bola zadržaná Alena Zsuzsová.

 

Boli jej  odňaté 2 telefóny, ktorých popis je v Zápisnici o odňatí veci. Popis pri jednom telefóne neobsahuje žiadne IMEI číslo

Zsuzsová odmietla zápisnicu podpísať. V tej dobe jej nebolo vznesené žiadne obvinenie, nebola zrejme ani poučená o svojich právach a nemala pri sebe žiadneho obhajcu.

Tento jej  bol ustanovený ex offo 29.9.2018 a nahradený zvoleným obhajcom až 23.10.2018. Ešte v ten deň jej bola urobená domová prehliadka, odobraté telefóny a sim karty a  následne bola obvinená.

Čo predchádzalo zadržaniu Zsuzsovej

Akcia začala 27.9.2018, keď v rovnakom čase o 4.00 až 4.05  boli zadržaní Andruskó, Szabó a Marček, voči ktorým bolo v následný deň vznesené obvinenie.

Marčeka zadržali 27.9.2019 ráno o 4.05 hod a vypočutý bol o 15:35 hod. Opätovne bol vypočutý v nasledovný deň 28.9.2018 o 17.50 hod., po vznesení obvinenia.

V úplne rovnakom čase bol zadržaný aj Zoltán Andruskó,  vypočutý bol o 22.05 hod, ktorý ihneď uviedol, že :

 

Teda presne akoby opísal oficiálne znenie začatia trestného stíhania v tejto veci voči nim, Zvláštna zhoda.Vzdal sa sťažnosti proti obvineniu a tvrdil, že Alenu Zsuzsovú (ktorej dlžil 20 tisíc eur za pôžičku na prestavbu svojho domu) nepoznal. Andruskó presne  opísal oficiálne znenie uznesenia o obvinení v tejto veci voči nim,. Uznesenie trom už zadržaným bolo doručené v deň, keď zadržali Zsuzsovú, teda 28.9.2019.

 

 

Szabóa zadržali o 4.00 a vypočuli ho až 19.25.keď odmietol podozrenie sa nezakladá na vražde a nikdy v dome nebol.Ten vo svojom výsluchu 28.9.2018 po doručení obvinenia uviedol, že:

Po vznesení obvinenia sa Andruskó vzdal možnosti podať sťažnosť a ihneď začal s políciou spolupracovať:

Andruskó mal za krivé svedectvo voči Zsuzsovej prisľúbený nízky trest, Ostružlík beztrestnosť

Na základe jeho svedectva bolo vznesené obvinenie aj Alene Zsuzszovej a Mariánovi Kočnerovi.

Ako to súvisí s Alenou Zsuzsovou ?

Zsuzsová mala byť usvedčená na základe analýzy jej telefónov, ktoré u nej boli zadržané. Pri zadržaní  a odoslaní sa však odohrali udalosti, ktoré viedli k tomu, že Europol vypracoval správy k dvom neexistujúcim telefónom, so zahrnutím rovnakých IMEI čísiel a zamenil ich. Zároveň sa objavili telefóny iPhone 7 a iPhone 8 ktoré Zsuzsová nikdy nemala a nebola urobená analýza mobilu iPhone 8plus.

Ako to prebiehalo:

Zsuzsovej boli 28.9.2018 zadržané dva telefóny, bez zistenia IMEI čísla. V jednom mala SIM kartu s číslom 0908607575. Následne o 14.30 hod. je vykonaná domová prehliadka u Aleninej mamy kde býva aj Alena Zsuzsová.

Podla zápisnice jej zaistili pod poradovým č.2,13,30,33 celkom 4 ks telefonnych prístrojov(5x mobil 1,iPad). Chýba podrobný popis na identifikáciu prístrojov, policajti identifikujú iba ,farbu, obal, typ bez konkrétneho popisku telefónov.

 

Dňa 16.04.2019 vydáva Europol digitálnu forenznú správu

Na strane 5189 spisu  uvádzajú v tabuľke jednotlivé,  skúmané telefóny. Označenie K sú telefony Kočnera ,Z Zsuzsovej.

 

Podla tabulky  telefón 1Z je iphone7plus,2Z, iphone X, 3Z iPad,4Z iphone 8plus,7Z iphone 8 plus,8Z iphone X.Na stane 5192 v bode 7 je zhrnutie kde uvádza proces skúmania a že prístroje posiela domov. Jedná sa o 8 prístrojov.

Z toho vyplýva, že podľa správy a tabuľky bolo skúmaných 8 prístrojov, z čoho 1x iPhone 7 plus,2 x iPhone 8 plus, 1x iPad, 2x iPhone X.  Avšak by sme mali  mať 1x iPhone 7 plus,2x iPhone 8 plus, 1x iPad,2x iPhoneX.

Zrazu mame analýzu aj na iPhone 7plus a na iPhone 7, dalsiu na iPhone 8plus a na iPhone 8 avšak chýba jeden prístroj iPhone 8 plus, a mame 2x iPhone X.

Alena Zsuzsová tvrdí, že  nikdy nemala telefon iPhone 7 a iPhone 8.

Čo sa vlastne stalo v Europole?

Europol dňa 22.01.2019 vydal správu k analýze mobilu Iphone 7 plus, s IMEI čílsom 355355085870243

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tento IMEI zodpovedá telefónnému číslu 908607757, ktorý bol Zsuzsovej zadržaný 27.9.2018.

Podla správy Europolu z 10.12.2018 bola robená analýza  Apple iPhone

Tento telefón však má identické číslo IMEI , ako predošlý mobil Iphone 7 plus !

Okrem dvoch telefónov s identickým IMEI sa objavia ďaľšie dva:

Europol spracoval súhrnnú správu k telefónom dňa 16.04.2019

 

 

V tejto správe je uvedená tabuľka, v ktorej je uvedený telefón iPhone 8 plus pod IMEI číslom 359402087164492

 

K telefónu uvedenému v tabuľke pod číslom Z7 chýba analýza. To isté číslo Imei 359402087164492 (uvedený v tabuľke ako telefón 7Z) , je uvedený v správe Europolu zo dňa 10.12.2018 ako správa  na iPhone 8  s tým istým číslom .

 

Správa Europolu odhalila manipuláciu s dôkazmi, ktoré slovenská polícia zatajovala

Podľa porovnania týchto správ Europol vykonal analýzu neexistujúcich telefónov iPhone 7 a iPhone 8. A to tak, že uvádzal obsah dvoch telefónov s rovnakým IMEI číslom, ako už boli existujúce 2 telefóny s takými istými číslami. Analýzu iPhone 8 plus s číslom IMEI 359402087164492 nevykonal.

Vysvetlenie ktoré sa ponúka je také, že niekto tie telefóny, ale fyzicky do Europolu dodal. A naopak nedodal telefón, ku ktorému chýba správa. Niekto logicky tento scenár musel pripraviť a Europol si urobil svoju prácu z toho, čo dostal.

Alebo je problém zakopaný v Europole?

Čo s údajmi, ktoré sa objavili akoby spadli z neba a nemajú nič spoločné s reálnymi telefónmi?

Čo so štyrmi telefónmi a s ich obsahom ? Prečo problém nebol objasnený  v rámci dokazovania na hlavnom pojednávaní?

Výsluchom policajného odborníka na IT Mikulaja dňa 29.06.2020 sa súd dozvedel, že dva telefóny s rovnakým IMEI číslom neexistujú.

Z toho vyplýva, že Europol ich nemohol ani skúmať. Ako k tomu došlo je nevysvetliteľné, ale dôkazom, ktoré majú takýto pochybný charakter nie je možné dať žiadnu vierohodnosť, Bude na Europole, aby tieto záhady vysvetlil. A čím skôr, inak bude zrejme čeliť žalobe, kde si bude musieť vybrať aké vysvetlenie poskytne a ako popíše svoju spoluprácu so slovenskou políciou.

Súdu bol dňa 25.52020,29.6.2020,20.7.2020 a 23.7.2020 písomne navrhnutý návrh na doplnenie dokazovania  postupom podľa § 269 Trestného poriadku k týmto pochybnostiam, ktoré jednoznačne poukazujú na neplatnosť a nezákonnosť dôkazov a teda aj vyvodzovaných tvrdení prokuratúry.

Súd návrh na vykonanie dôkazov zamietol.

Po vysvetlení tejto situácie s Europolom zrejme nás čaká ďalšie fiasko a dôvod na zopakovanie procesu.

alebo vážne vyšetrenie ľudí, ktorý disponovali s telefónmi po ich zadržaní a pred zaslaním do Europolu….

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies