Turanove fikcie pretavené do záverečnej reči – 2.časť

Povinnosťou novinára je upozorňovať na nezákonnosti v konaní. Najmä v prípade, ak je obžaloba namiesto dôkazov postavená na fikciách a domnienkach a súd odmieta vykonať dokazovanie vo veci,  ktorá je podľa prokurátora kľúčová, len preto, že si je vedomý, že by sa iba blamoval.

Prokurátor JUDr. Turan nezabudol ani na dvadsať tisícovú zálohu a 50. 000 doplatok za vraždu.

Ani o týchto dvoch bodoch  obžaloby nielenže nevykonali riadne dokazovanie, ale ani nechcú vziať do úvahy listiny v spise, ktoré tvrdenia obžaloby vyvracajú.

Za smrť novinára podľa zverejnených informácií zaplatila Alena Zsuzsová, deň po vražde – 22. 2. 2018 Andruškóovi  50.000 eur, niekoľko hodín potom ako Marián Kočner vybral peniaze v Tatrabanke.  Súčasťou dohody v súvislosti s odmenou za vraždu bolo odpustenie dlhu 20.000, ktoré Alena Zsuzsová požičala Andruskóvi v lete 2017 na kúpu bytu.

Polícia k dátumu 22.2. 2018 preverovaním pohybu Mariána Kočnera a Aleny Zsuzsovej spoľahlivo zistila, že Alena Zsuzsová sa s Mariánom Kočnerom nestretla. A tak Andruskó zmenil dátum vyplatenia na 23.2.2018, kedy Alena Zsuzová . cestovala spolu s dcérou do Bratislavy, respektíve do agentúry, v ktorej si mala vyzdvihnúť bilbord, na ktorom bola dcéra.

Cestou sa zastavili v Báči kde Alena Zsuzsová podala Mariánovi Kočnerovi podpisové hárky k novovznikajúcej strane. Takže po odchode z Báču Zsuzsová s dcérou vybavili agentúru a ako mali vo zvyku, prešli diaľnicou cez Maďarsko do Komárna.

Jej tvrdenie bolo preukázané nielen majiteľom agentúry, ale aj sms komunikáciou, ktorá prevzatiu bilboardu predchádzala.

Marián Kočner dňa 23.2 2018, v čase 13.48 skutočne navštívil Tatrabanku, vzal zo svojej schránky materiál formátu A4, ale nevykonal v banke žiadnu transakciu, čiže nevyberal žiadne peniaze.

Polícia spoľahlivo zistila aj skutočnosť, že v čase keď Marián Kočner, bol v banke Alena Zsuzsová bola na ceste do Komárna, čo dokazuje kamerový záznam maďarskej polície. Pri domovej prehliadke – stopa č.3 – blok na úhradu pokuty. Zsuzsová nemala dialničnú známku.

Pri domovej prehliadke boli zadržané aj mobilné telefóny Zsuzsovej, z ktorých obsahu podľa analýzy polície nevyplýva žiadna trestná činnosť.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že Kočner nemohol dať Zsuzsovej peniaze, ak po odchode z banky už Alena Zsuzsová bola na diaľnici v Maďarsku. Navyše žiadnu hotovosť z banky nevyberal.

Napriek tomu, že technicky nebolo možné, aby sa stretli, a jednoznačne bolo preukázané, že Kočner prostriedky nevyberal, prokurátor trvá na tom, že vyberal.

Mimochodom umocniť vo verejnosti presvedčenie, že Kočner deň po vražde peniaze vyberal, mal článok Moniky Tódovej, v ktorom bola zverejnená fotografia s Mariánom Kočnerom ako vyberá údajne po vražde peniaze v Tatrabanke. Pozorný čitateľ si však v rohu fotografie nesporne všimol dátum – 27.2. 2020.

Polícia spoľahlivo zistila aj súvislosti viažuce sa k pôžičke

Alena Zsuzsová skutočne v lete 2017 požičala Andruskóovi 20.000, keďže tvrdil, že peniaze má na obchod – Kúpa bytu a predaj po oprave so ziskom – dohodli sa na mesačnom 10% úroku. Andruskó niekoľko mesiacov úrok októbra úrok vyplácal. Úroky za obdobie od októbra do marca – 10. 000 eur vyplatil Alene Zsuzsovej začiatkom marca 2018. Dohodnuté úroky splácal Andruskó do svojho zadržania políciou v septembri 2018.

P_22 – SMS správy Andruško_Zsuzsová OTVORIŤ TU

P_25 – THREEMA – Andruško_Zsuzsová OTVORIŤ TU

Peniaze, ktoré podľa výpovede Zsuzsovej mal Andrusko vrátiť pár dní po vražde, začiatkom marca 2018, polícia zaistila a poslala na skúmanie. Na uvedených bankovkách znaleckým skúmaním boli zistené skutočne DNA Andruskóa.

Keď sa zákonným spôsobom, respektíve serióznym spôsobom cez technicko –  informačné prostriedky a listiny podporujúce jej tvrdenia nepodarilo stotožniť údajného „objednávateľa a sprostredkovateľku“ z účasti na vražde, policajné orgány pripravili nový príbeh, ktorý po niekoľkotýždňovom nácviku, v rámci  svedeckej výpovede predniesol „korunný svedok“ Andruskó“.

Kladiete si otázku ako je možné, že sa nepodarilo Zsuzsovej preukázať, že Andruskóovi poskytla pôžičku a nie zálohu  na vraždu?

Sudkyňa odmietla vypočuť svedkov, ktorí o pôžičke vedeli a odmietla vykonať dokazovanie čítaním komunikácie o pôžičke.

Klamstvá Turana v záverečnej reči nie je možné hodnotiť procesnú chybu alebo nepozornosť, ani ako nesprávny výklad ale systematické konanie s cieľom privodiť obžalovaným dlhoročné odsúdenie.

Turanove fikcie pretavené do záverečnej reči – časť. 1

 

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies