Kracinov list demystifikuje teóriu vraždy prokurátorov

Zvrat v kauze vraždy prokurátorov

Špecializovaný trestný súd v Pezinku uznesením dňa 13.1.2023 rozhodol, že pominuli dôvody väzby u Dušana Kracinu, spoluobžalovaného v prípad prípravy vraždy prokurátorov Žlinkku, Šufliarskeho a Lipšica ( v tej dobe advokáta). Kracinu zobral súd do väzby 21.9.2020 a umiestnil ho do Leopoldova z dôvodu § 71 ods. 1 písm. c) Trestného poriadku, teda preventívne, aby nepokračoval v trestnej činnosti, prípadne dokončil trestný čin o ktorý sa pokúšal. Vo väzbe zostávajú ostatní obžalovaní, ktorí vo veci už boli súdom vypočutí.

Súd naďalej vykonáva procesné úkony a dokazovanie k ustáleniu meritu veci a vytvoreniu právneho názoru, ktorý nakoniec v spojenom prípade  vraždy Jána Kuciaka a prípravy vraždy prokurátorov dospeje k rozsudku. K samotnému motívu prípravy vraždy vypovedali aj poškodení, z ktorých Maroš Žilinka objektívne znegoval verzie vyšetrovateľov

Žilinka, Lipšic a Šufliarsky v Andruskóovej „Bubline “ – ako z toho von?

Rovnako boli vypočutí aj o v tejto veci. Súd toto konanie spojil s prípadom vraždy Jána Kuciaka z dôvodu, že v oboch veciach majú vystupovať ako objednávatelia a sprostredkovatelia Marián Kočner a Alena Zsuzsová.

Vražda prokurátorov je mýtus zobchodovaný kajúcnikom Andruškom

Dušan Kracina v liste, ktorý zaslal do našej redakcie rozsiahlo vysvetlil vznik celej legendy o prípravy vraždy, ktorá pravdepodobne skrsla v hlave Zoltána Andruskóa, ktorý bol chorobne posadnutý sa dostať do priazne Mariána Kočnera cez svoju osobnú známosť s Alenou Zsuzsovou. Andruskóove svedectvá v prípade vraždy pritom už boli značne účelové a nevierohodné .O povahe , motivácie a rozsiahlej daňovej a ekonomickej trestnej činnosti svedčia nielen známe okolnosti z jeho prostredia, ale aj samotný Kracinov list na tieto okolnosti upútava pozornosť, ako na možný motív sa za každú cenu dostať k peniazom a k vplyvným a bohatým ľuďom, predovšetkým cez Alenu Zsuzsovú

Žilinka, Lipšic a Šufliarsky v Andruskóovej „Bubline “ – ako z toho von?

Andruskó opäť demaskovaný

Na hlavnom pojednávaní vykonanom na Špecializovanom trestnom súde vypovedala bývalá účtovníčka Zoltána Andruskóa, z ktorej nakoniec urobil konateľku svojich firiem a ktorá dodnes zápasí s nedoplatkami odvodov, ktoré Andruskó svojim bohémskym a chamtivým konaním spôsobil. Okrem nevyplácania miezd, neplatenia odvodov, neodvádzania daní, neplatenia lízingov za drahé autá ktoré používal, tento svedok popísal pravidelné výbery hotovostí z týchto firiem a to aj v obdobiach, keď mal vyplácať mzdy, ktoré zostali na periférii jeho záujmu a zamestnanci dostávali plat na viackrát a s veľkým omeškaním. Obraz Zoltána Andruskóa aj podľa listu Dušana Kracinu zapadá do obrazca človeka, ktorý žil svojim nákladným a bohémskym a gamblerským životom a snažil sa vybudovať dôležitosť svojho ega rôznymi príbehmi o svojej dôležitosti a vplyvu, medzi ktoré patrí aj celý príbeh prípravy vraždy.

Kracina vo svojom liste popísal, ako  chcel na Andruskóvi zarobiť a ako vymyslel  nejakých srbov ako zámienku vytiahnuť z Andruskóa peniaze. Ten nakoniec sa našiel v tomto príbehu a začal zosnovať rôzne konštrukcie, ako sa zaslúžiť a vytiahnuť peniaze z Kočnera.

Vražda prokurátorov je mýtus zobchodovaný kajúcnikom Andruškom

V liste Kracina píše:
Neveril som mu ani slovo,  vedel som,  že ohľadne peňazí „KLAME“!!! Začal na mňa naliehať, tlačiť aby tú vraždu Srbi (vymyslení) urobili bez zálohy. Hodinu do mňa hustil a keď som mu jasne povedal, že s týmto už nechcem mať nič spoločné, začal sa mi vyhrážať, že on už povedal o mne Alene Žužovej a že sa mi môže niečo stať, alebo mojim deťom. Keď som ho prosil, nútil aby  šiel na políciu tak ani počuť, že on  to musí vyriešiť, že Kočner mu bude „zaviazaný“ a dá mu – požičia 300 tisíc  za čo on pôjde do Číny a rozšíri svoje podnikanie. Nútil ma, tlačil na mňa prosil, vyhrážal sa a zo zúfalstva som povedal, že teda Srbov (vymyslených) tam pošlem aj bez zálohy. Bolo to čisté zúfalstvo vtedy – hra o čas.  Vravel som mu – dával informácie, že Srbi ( vymyslení )  tam boli, že raz niekoho videli, čo mohol byť p. Žilinka, že nastúpil ráno do policajného auta s policajtom, raz som povedal, že p. Žilinku sledovali po diaľnici, ale že auto zaplo majáky v kolóne a ušlo im z dohľadu a podobné výmysly. Všetko čo som mu povedal bolo klamstvo, čisté výmysly celý čas popri tom som rozmýšľal ako sa z toho vymotám.  Nakoniec som si ho koncom decembra 2017 asi pred vianocami zavolal, že je veľký prúser, že mojich Srbov (vymyslených) chytili pre panelákom p. Žilinku, že ich zatkli, našli u nich kukly a rukavice, dali ich do CPZ-ky, zobrali odtlačky a po 48 hodinách ich vyhostili zo Slovenska, a že teraz to už určite vyriešiť neviem! Samozrejme aby som bol úprimný zahral som to ešte tak, že ja možno budem mať ešte problémy, že tam chodili zadarmo. Takto sa to presne stalo a skončilo nikdy som žiadne peniaze za vraždu nezobral, zobral som len na začiatku tú tisícku za  údajnú sledovačku, nikdy som v tejto veci žiadnu aktivitu nevyvinul a ani som nikoho nepoznal zo Srbska a všetko som si pred Zolom vymyslel.

Počas pojednávania na základe svedeckej výpovede bývalej účtovníčka, ako aj samotného vývoja a postupného modifikovania Andruskóových výpovedí nielen v kauze vraždy prokurátorov, ale aj vo vražde Jána Kuciaka bude Andruskó opakovane vypočutý. Predovšetkým aj z dôvodu, že v oslobujúcom rozsudku v prípade vraždy Kuciaka bol už samotnou sudkyňou spochybnený ako vierohodný svedok a na základe toho Kočner aj Zsuzsová boli oslobodení.

Pochybný kajúcnik ktorý postavil príbeh o vražde na vymyslenej legende o srboch

Zoltán Andruskó je fabulátor, ktorý za zmiernene svojho trestu v iných konaniach ochotne spolupracoval s OČTK a postupne vytváral a doplňoval také verzie svojej komunikácie s Alenou Zsuzsovou a údajne cez ňu aj s  Mariánom Kočnerom, aby ich usvedčil. Súd jeho výpovede, ako aj chovanie na hlavných pojednávaniach a následok a motiváciu jeho výpovedí však vyhodnotil ako nedôveryhodné, dokonca to priamo definoval aj v oslobodzujúcom rozsudku v o v prípade vraždy Jána Kuciaka.

Najvyšší súd, ktorý zrušil oslobodzujúci rozsudok v prípade vraždy Jána Kuciaka  nemal výhrady k samotnému názoru súdu o vierohodnosti svedeckej výpovede Andruskóa, ale k procesnému spôsobu vykonania niektorých dôkazov, ktoré priamo súviseli s jeho motiváciu krivo vypovedať a k tomu, prečo svoje výpovede postupne menil:

V odvolaní prokurátora k rozsudku bola výhrada aj v tom, že Andruskó nebol skonfrontovaný s výpoveďami Dušana Kracinu a Iľju Weisa, ako aj poškodených v tejto veci.

V podaní odvolania proti rozsudku samotný prokurátor poukázal na vierohodnosť Zoltána Andruskóa a vykonania a konfrontácie niektorých okolností, ktoré v tej dobe súviseli ešte s nespojeným konaním k príprave vraždy prokurátorov:

Ako vidieť, už v dobe podania odvolania proti oslobodzujúcemu roszudku vo veci vraždy Jána Kuciaka mala prokuratúra spojiť prípad vraždy Jána Kuciaka a prípravu vraždy prokurátorov, čo ale malo vplyv aj na ostatné obžalované osoby. K tomuto spojeniu prípadu sa s veľkou ľútosťou nad žialom rodiny zavraždených sa vyjadril aj Dušan Kracina vo svojom liste:

Chcel by som teraz poukázať na to čo sa dialo a deje teraz. Môj prípad spojili s vraždou  pána Kuciaka a jeho snúbenice - čo bola a je obrovská tragédia a neviem si ani predstaviť akú  bolesť musia stále prežívať rodičia a príbuzní pána Kuciaka a pani Kušnírovej. Keďže som hlboko veriaci verím, že už sú na lepšom mieste. Ešte raz chcem povedať, že mi je nesmierne ľúto, že dva ja ľudia prišli o život, ale musím teraz podotknúť, že môj prípad s touto vraždou nemá nič spoločné, ale napriek tomu bola moja obžaloba spojená s týmto prípadom. Je to na súde vedené ako dva prípady, ale čo si môže myslieť verejnosť keď ma vidí na tomto súde, ktorý je stále v médiách vedený ako prípad vraždy p. Kuciaka. 

Toto spojenie  prípadov bolo podľa môjho názoru nezákonné a došlo k nemu iba z dôvodu, že v mojom prípade nebolo dosť dôkazov ani na podanie obžaloby a týmto spôsobom chceli zakryť a zahmliť môj prípad pod rúškom najväčšieho prípadu v dejinách SR.  

Po spojení prípadu vraždy Jána Kucika a prípravy vraždy prokurátorv sa začali opakované výsluchy nielen k vražde Jána Kuciaka, ale súd začal vykonávať bezprostredne aj dôkazy v prípade vraždy prokurátorov. Tento prípad bol postavený vyslovene na svedeckej výpovedi Zoltána Andruskóa a Iľju Weisza, ktoré ako kajúcnici sa snažil znížiť svoje tresty v inch konaniach.K týmto okolnostiam nám Dušan Kracina v liste uviedol:

Chcel by som teraz poukázať na to čo sa dialo a deje teraz. Môj prípad spojili s vraždou  pána Kuciaka a jeho snúbenice - čo bola a je obrovská tragédia a neviem si ani predstaviť akú  bolesť musia stále prežívať rodičia a príbuzní pána Kuciaka a pani Kušnírovej. Keďže som hlboko veriaci verím, že už sú na lepšom mieste. Ešte raz chcem povedať, že mi je nesmierne ľúto, že dva ja ľudia prišli o život, ale musím teraz podotknúť, že môj prípad s touto vraždou nemá nič spoločné, ale napriek tomu bola moja obžaloba spojená s týmto prípadom. Je to na súde vedené ako dva prípady, ale čo si môže myslieť verejnosť keď ma vidí na tomto súde, ktorý je stále v médiách vedený ako prípad vraždy p. Kuciaka. 

Toto spojenie  prípadov bolo podľa môjho názoru nezákonné a došlo k nemu iba z dôvodu, že v mojom prípade nebolo dosť dôkazov ani na podanie obžaloby a týmto spôsobom chceli zakryť a zahmliť môj prípad pod rúškom najväčšieho prípadu v dejinách SR.  

Výpoveď Iľju Weissa k spôsobu oslovenia Daga Dragiča, ktorý údajne mal vykonať alebo sprostredkovať vraždu prokurátora je založená na množstve výmyslov, ktoré ale zo strany vyšetrovateľa v prípravnom konaní nikdy neboli preverené. Weiss tvrdil, že s Dragičom sa mal stretnúť na čerpacej stanici na Zelenči, pritom podľa preverenia táto stanica bola odstavená pre dôvod rekonštrukcie.

Dušana Kracinu z prípravy vraždy prokurátorov usvedčuje niekoľkonásobne odsúdený drogový díler Iľja Weiss, ktorému hrozí doživotie

Podobným spôsobom boli zanedbané aj iné jeho tvrdenia, ku ktorým sa Dragič dosť podrobne vyjadril po jeho zadržaní, ale aj počas hlavných pojednávaní v tejto veci. Unikátna je odpoveď Daga Dragiča na otázku vyšetrovateľa 26.05.2021 aký dôvod mal Weiss ku krivej výpovedi:

Na účelové klamstvá Weissa ohladom jeho stretnutí a podobne poukázal v relácii Infovojna dňa 26.01.2023 aj JUDr. Neszméry, obhájca Aleny Zsuzsovej. ( Minutáž 61 min), ktorý poukázal nielen na zvláštne okolnosti celkového dokazovania už v prípravnom konaní, ale aj na pokusy prokuratúry cez takzvaný posudok Filozofickej fakulty, ktorá vydáva svoje odborné vyjadrenie za znalecký posudok aj k iným okolnostiam, včítane krivej výpovede Weissa ku stretnutiu na čerpacej stanici v Zelenči, ktorá evidentne bola v tej dobe v rekonštrukcii.

https://www.infovojna.bz/prehravac/dopoludnie-na-infovojne-s-adrianom-2612023?m=1https://www.infovojna.bz/prehravac/dopoludnie-na-infovojne-s-adrianom-2612023?m=1

Andruskó bude skonfrontovaný s faktami

Demystifikovať Andurskóa ako kajúcnika, ktorý zmenil svoje výpovede a dopĺňal ich ako na objednávku sa bude dať jeho konfrontáciou s rozpormi v jeho vlastných výpovediach, ale aj v kontexte výpovede jej účtovníčky, ako aj cez zásadného spochybnenia jeho celkového konania a motivácie. Toto ustálil aj Najvyšší súd v zrušujúcom rozsudku .K tomu sám Kracina v zaslanom liste uvádza:

Chcel by som aj poukázať, ak si niekto dá námahu a prečíta si všetky výpovede Andruška a jeho výpoveď na hlavnom pojednávaní, sám zistí aké veľké množstvo závažných rozporov sa tam nachádza, ale k tomu sa nemôžem bližšie vyjadrovať, lebo tieto rozpory neboli ešte predmetom hlavného pojednávania.

Rovnako je spochybnený cez iné okolnosti a fakty aj spojenie svedka – kajúcnika Weissa s Dragičom, ktorý  naviac nemá nič spoločné s vymyslenou historkou Kracinu o nejakých srboch, na ktorý sa Andruskó fixoval a  myslel, že skutočne existujú a potom v tomto duchu upresňoval, doplnal a fabuloval rôzne scenáre, pričom žiadni srbi sprostredkované Kracinom neexistovali. V liste Kracina k osobe Weissa uvádza:

Skutok z ktorého som obvinený – obžalovaný som nespáchal, som nevinný a všetko so som vypovedal sa zakladá na pravde,  preto som aj začiatkom tohoto listu opísal ako so sa do tohoto celého zamotal. Nikto neberie do úvahy tú skutočnosť, že  pred  orgánmi inšpekcie MVSR som vypovedal presne tak ako pri mojom zadržaní a obvinení a vtedy som za túto výpoveď obvinený nebol, až do doby keď sa do tohto prípadu zaplietol Ilja Weis, ktorý si vymyslel historku o Darkovi Dragičovi, len aby si polepšil a získal mierny trest  vo svojej trestnej veci som sa zrazu stal obvinený. Každý kto si prečíta výpovede Ilju Weisa v tejto trestnej veci musí logicky pochopiť, že sa z jeho strany  jedná o výmysel keďže každá z jeho výpovedí  opisuje skutočnosti celkom odlišne. 

 

Kracina v závere svojho listu poukazuje na svoje práva a prezumciu neviny, ako aj na to, že v meritórnej časti konania očakáva, že sa mu vina dokáže a nemusí sa vyvyiňovať, lebo to je v rozpore s logikou a účelom trestného konania:

Podľa európskej judikatúry by nemalo byť vznesené obvinenie na základe výpovede 1 svedka „kajúcnika“  a nie to ešte podaná obžaloba,  vedený súdny proces a držanie človeka vo väzbe vyše dva roky. 

Moju nevinu preukážem, nakoľko som neprávom obvinený a budem sa brániť všetkými zákonnými  prostriedkami nakoľko na Slovensku je to tak, že človek musí dokazovať svoju nevinu aj keď podľa zákona by mu mala byť dokázaná vina! 

 

 

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies