Prezidentka posiela do parlamentu svoju úradnícku vládu. Premiér je už vybratý

Dnes poobede prezidentka Čaputová oznámila svoje dlho pripravované rozhodnutie vymenovať úradnícku vládu, na čele ktorej má stáť odborník, viceguvernér Národnej banky Ľudovít Ódor. Ostatných členov svojej nominácie, ktorá je už dlhšie pripravovaná chce konzultovať aj s predsedami politických strán. Je to zjavná snaha zlegitimizovať svoj výber v zmysle článku113 Ústavy Slovenskej republiky. Len pre stručnosť treba pripomenúť, že demisiou vlády Eduarda Hegerea z minulého roku došlo k uplatneniu  bodu 5) článku 116 Ústavy SR a prezidentka  v zmysle bodu 7) tohoto ústavného článku vydala poverenie pre výkon funkcií členov novej vlády osobitne každému ministrorvi. Po viacerých odchodoch ministrov a škandále  s eurofondami ministra Vlčana a doteraz neozrejmenom odchode ministra Káčera (ktorý sa stručne vyjadril že sa jedná o babráctvo) dnes po rezignovaní povereného predsedu vlády, ktorý sa snažil nanútiť prezidentke vlastné scenáre ako prezidentka má postupovať, táto pristúpila k vlastnému scenáru, Ten scenár zahrnoval zrejme dlhodobo pripravované nominácie, pri ktorých prezidentka mala brať na zreteľ vylúčenie akýchkolvek politických nominácii a prepojení pri ustálení členov vlády, od ktorých očakáva, že profesionálne budú vykonávať svoje činnosti nielen do volieb, ale aj v období po voľbách, kým nová legitímna vláda bude vznikať.

30 dňová lehota pre vyslovenie dôvery úradníckej vláde – budú nám vládnuť štátni tajomníci?

Článok 113 Ústavy striktne ukladá prezidentke, ako aj Národnej rade Slovenskej republiky sa vyjadriť k dôvere v takto zostavenú vládu pani Prezidentkou. Vzhľadom na vyjadrenia predstaviteľov politických strán, ktoré si vymedzovali rôzne podmienky a predom prezentované odmietnutia ku hlasovaniu o dôvere, môže vzniknúť reálna situácia, keď táto úradnícka vláda dôveru nedostane,

V tomto prípade však nás čaká skutočná vláda úradníkov. Štátnych tajomníkov.  Kompetenčný zákon- zákon č. 575/2001 z.z. o organizácii činnosti vlády SR v § 4 ods. 3 totiž určuje že v prípade neprítomnosti ministra  ho zastupuje štátny tajomník, ktorého vymenúva minister. Vymenovanie štátneho tajomníka akýmkoľvek ministrom zostáva v platnosti bez ohľadu na osobitné obsadenie postu ministra a končí sa jeho odstúpením, prípadne odvolaním. Status Quo teda po odchode členov poverenej vlády zostáva v platnosti a ich odvolanie môže vykonať až minister, ktorého uvedenie do funkcie je právoplatné, S rovnoakou platnosťou platí výkon právomocí poverených ministrov až do schválenia novej vlády navrhnutých z odborníkov pani prezidentkou.

Najbližšie rokovania zrejme budú poznačené nielen politickými kortešačakami, ale aj pragmatickou snahou ustáliť chod vlády a to z ľudí, ktorích mandát bude trvať pol roka. Nebudú podliehať žiadnej koaličnej zmluve, riadiacemu politickému orgánu, iba vlastnému programovému vyhláseniu, ktoré bude musieť byť taktiež v parlamente schválené.

Click to access odor_cv.pdf

 

Eurorešpekt sprostredkuje investigatívne analýzy, právnu pomoc a medializáciu

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies