Purgatorium Zoltána Andruskóa

List Dušana Kracinu do redakcie o tom, ako Andruskó dokáže fabulovať  a konšpirovať s neuveriteľnými zmeskami vlastnej fantázie, dostupných informácii a hlavne o tom ako tento kajúcnik dokázal v toľkých prípadoch sa inštalovať do pozície supersvedka vyvolal reťazenie množstva informácii  a otázky  o tom, ako môže naša spravodlivosť akceptovať takéhoto svedka. Prečo po celé roky jeho krivé svedectvá a fabulácie dostávajú najmä zo strany niektorých autorít zo špeciálnej prokuraúry a hlavne mainstreamových médií takú dôveryhodnosť.

Vražda prokurátorov je mýtus zobchodovaný kajúcnikom Andruškom

Kracina vo svojom liste popísal, ako  chcel na Andruskóvi zarobiť a ako vymyslel  nejakých srbov ako zámienku vytiahnuť z Andruskóa peniaze. Ten nakoniec sa našiel v tomto príbehu a začal zosnovať rôzne konštrukcie, ako sa zaslúžiť a vytiahnuť peniaze z Kočnera.Zoltán Andruskó je fabulátor, ktorý za zmiernene svojho trestu v iných konaniach ochotne spolupracoval s OČTK a postupne vytváral a doplňoval také verzie svojej komunikácie s Alenou Zsuzsovou a údajne cez ňu aj s  Mariánom Kočnerom, aby ich usvedčil. Súd jeho výpovede, ako aj chovanie na hlavných pojednávaniach a následok a motiváciu jeho výpovedí však vyhodnotil ako nedôveryhodné, dokonca to priamo definoval aj v oslobodzujúcom rozsudku v o v prípade vraždy Jána Kuciaka.

Andruskó, ktorý je v očiach konajúcich prokurátorov ŠTS naďalej vierohodný, však bol už pri oslobodzujúcom rozsudku vo veci vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej označený za nevierohodného. Jeho výpoveď ku kauze prípravy vraždy prokurátorov bol postavený na vlastnej mystifikácii vymyslených srbov Dušanom Kracinom a táto verzia bola v plnej nahote odhalená v Kracinovom liste.

Dušan Kracina – ďalšia obeť Zoltán Andruskóa

Kracinov list demystifikuje teóriu vraždy prokurátorov

Dušan Kracina bol prepustený z väzby napriek sťažnosti prokurátora uznesením Najvyššieho súdu SR

Sťažnosť pokurátora súd vyhodnotil ako nedôvodnú

Najvyšší súd však zároveň sa vyjadril aj k dôvdoným podozreniam zo spáchania skutkov kladeného obžalovanému:

Prejednávanie veci však pokračuje ďalej, aj keď Kracina ako jediný obžalovaný bol prepustený z väzby a tak sa pozornosť sústreďuje na klúčového svedka Andruskóa.

 

Podnikateľ (!) Andruskó a jeho bohémsky život – dlhy, exekúcie, herne

 Dňa 9.2.2023 na hlavnom pojednávaní ŠTS vypovedal Boris Gatial , otčim Dušana Kracinu k povahe Zoltána Andruskóa, k jeho systému podnikania, k rešpektovaniu zákonov a povinností nielen proti štátu, ale aj voči svojim obchodným partnerom a zamestnancom:

 

Spoločnosti pána Andruskóa dosahovali pekné obraty v státisícoch eur rádovo, to bolo, keď sme prevzali účtovníctvo, od roku 2016 do roku 2018. Len v podstate on mal taký mentálny blok, keď to tak nazvem, nikdy neplatil dane, nikdy neplatil odvody, a to bol aj vlastne môj problém s ním, kde som ho aj sa snažil usmerniť, aby si svoje odvodové daňové povinnosti plnil, pretože aj tak ho časom dobehnú exekučným konaním. Niekoľkokrát som bol ako účtovník jeho spoločnosti aj vypočúvaný na polícii kvôli neplateniu daní a odvodov. Pán Andruskó mi to vysvetľoval tak, že v období, keď podnikal ako živnostník, tak pri jednej veľkej stavebnej zákazke ho developer oklamal, nevyplatil mu v tom čase rádovo desiatky miliónov korún, následkom čoho sa mu spustili daňové kontroly ako fyzickej osobe, daňový úrad mu zexekuoval dom, v ktorom žil aj s rodinou, rozviedol sa a napriek tomu, že podával aj trestné oznámenia na toho developera, snažil sa všetko dať do poriadku, všetci sa mu otočili chrbtom, a preto on dobrovoľne žiadne dane ani odvody platiť nebude, radšej si to nechá zexekuovať.

... Ja osobne som sa ho tiež na to pýtal, pretože viem si zbilancovať obraty – príjmy a nešlo mi do hlavy, kde pán Andruskó dokáže minúť toľko peňazí. Mal som v tom čase podozrenie, že gembluje. Aj som sa ho na to pár krát pýtal, na čo mi on odpovedal, že sem-tam ide do Budapešti do kasína, ale nechá tam možno 500 – 1000 eur. Mal som obavu, preto som sa ho aj na to pýtal, že keďže aj môj nevlastný syn Dušan Kracina je gembler, ale bol v tom čase abstinujúci, že ho Zoltán Andruskó stiahne so sebou. Dušan sa totižto, myslím, že v roku 1992, ambulantne liečil zo závislosti na automatoch. Preto som mal túto obavu. Tie spoločnosti, ktoré mal, robil tam permanentné výbery, a teda jeho súkromné výdavky boli vyššie ako jeho príjmy.

 

Pán Gatial sa vrátil aj k obodbiu, keď vlastne všetky Andruskóove podnikatelské aktivity boli v krachu a pripravoval sa jeho osobný bankrot. V tej dobe tieto bremená po jeho zadržaní zostali na pani Bogáčovej:

následne, keď pána Andruskóa zadržali a ešte som si považoval za povinnosť dokončil jeho osobný bankrot a usmerniť v tom čase jeho asistentku pani Bogáčovú, ktorá prevzala jeho firmu, alebo teda riadenie tých firiem a vyplácanie miezd zamestnancov, a následne po pani Bogáčovej ešte sestru pána Andruskóa Evu Szuri, pri poslednej návšteve vo väznici, keď ma pán Andruskó začal žiadať, aby som mu pomohol nejakým spôsobom dostať sa z väzby, som prerušil s ním kontakt. Konkrétne neviem, akým spôsobom, ale z peňazí, ktoré prichádzali na účet, pani Bogáčová po zadržaní pána Andruskóa vyplácala zamestnancov

 O uvažovaní Zoltána Andruskóa o svojej dôležitosti a vplyvu vypovedal Gatial takto:

následne, keď pána Andruskóa zadržali a ešte som si považoval za povinnosť dokončil jeho osobný bankrot a usmerniť v tom čase jeho asistentku pani Bogáčovú, ktorá prevzala jeho firmu, alebo teda riadenie tých firiem a vyplácanie miezd zamestnancov, a následne po pani Bogáčovej ešte sestru pána Andruskóa Evu Szuri, pri poslednej návšteve vo väznici, keď ma pán Andruskó začal žiadať, aby som mu pomohol nejakým spôsobom dostať sa z väzby, som prerušil s ním kontakt.

Do obrazu o Andruskóovom prístupe k hodnotám a k podnikateľskej filozofii vypovedala aj jeho bývalá účtovníčka v postavení svedka pani Bogáč 23.1.2023 na hlavnom pojednávaní.

 Ja som pre pána Andruskóa pracovala, zbierala som pre neho podklady k jeho účtovníctvu cca 10 rokov, nebola som však jeho zamestnancom. na jeho pokyn sa robili tieto účtovné podklady. Na začiatku som dostávala 500 eur odmenu, poznáme sa asi 15 rokov, tak prvých 5 rokov som dostávala tú 500 eurovú odmenu a potom 800 eur mesačne, jeho zadržali 27. 9. 2018, vtedy som ešte tých 800 eur dostala, my sme sa dohodli, že budem naďalej ja viesť pizzeriu, tam sme sa dohodli na odmene mesačne 1000 eur. My sme v čase, keď bol Andruskó vo väzbe, spolu telefonovali každý deň a 2 krát som za ním bola aj v Banskej Bystrici vo väzbe, bolo to v mesiaci október, november 2018. Tých 1000 eur som mala od októbra 2018 do januára 2019 každý mesiac a vtedy som aj s ním ukončila komunikáciu, pretože on mi z väzby diktoval, čo a ako mám robiť, i keď ja som vedela, ako to funguje vonku. Ja som platila z reštauračných peňazí aj peniaze jeho mame, povyplácali sa jeho dlhy, ktoré boli na meno jeho matky, výživné som platila z reštauračných peňazí, čo mal 2 deti. A to bola naša väčšia hádka, pretože on mi vytýkal, že som platila z reštauračných peňazí výživné na jeho deti v sume 110 a 140 eur, kým on bol vo väzbe a chcel, aby sa platilo menej. Ja som mu povedala, že v žiadnom prípade, a že kým ja budem, tak budú deti dostávať peniaze. Ja som dala aj jeho mame 200 eur na opravu auta, potom, keď prišla za mnou a požiadala ma o to, vtedy mi Andruskó vytýkal, že prečo som jej peniaze dala, že on má aj sestru, a že teda ona má dávať matke peniaze. Toto všetko je zaznamenané na väzenských telefonátoch. On mal dlhy na matkinom mene, a to kontokorentný úver, 3 bankové karty v Tatra banke a všetky boli v mínuse, bolo to asi v sume 10000 eur. Jeho matka prišla za mnou, priniesla mi listy a ukázala mi, aké dlhy sú tam, ona sa bála, že prídu o dom. Ja som s ňou bola v banke v čase, keď sa tieto dlhy vyrovnali, na čo som ja poskytla prostriedky z reštauračných peňazí. 

Andruskó mal dlhy napr. stolárske práce neboli vyplatené, faktúry za dodanie mäsových výrobkov, toto činilo 3000 eur, dlh mal aj na Mestskom úrade v Komárne. V obchodnom dome Riker mal ďalšiu prevádzku reštaurácie a tam nemal zaplatených cca 4500 eur za nájomné. Na Mestskom úrade boli dlhy za to, že sa neplatili komunálne odpady, nemal zaplatený nájom za terasu, bolo tam toho viac. Za komunálny odpad dlhoval cca 5000 eur.

 Andruskó po svojom zadržaní obviňoval všetkých z nekalostí voči nemu, dokonca aj svoju najbližšiu spolupracovníčku

 Na otázku Mariána Kočnera či Máte nejaké nevysporiadané záväzky s pánom Andruskóom, ste mu dlžná nejaké peniaze? Ukradli ste mu nejaké peniaze? -popísala Andruskóovu situáciu takto:

On tvrdí, že áno, ja tvrdím, že nie. Mal účet firmy Z and Z com, s. r. o. a bola tam suma 44000 eur. Tú sumu som po 5000 eur vybrala, keďže som mala od pána Andruskóa PIN kód a karta bola u mňa, z toho sa platili aj jeho dlhy a časť sa dala pani Kňažíkovej na jeho obhajobu. On ma obvinil, že som mu ukradla najprv 60000 eur, potom 80000 eur a konečná suma bola 120000 eur. Nikdy taká suma na účte nebola, reštaurácia také peniaze nikdy nezarobila, je to škoda reči, on klame sám seba. Moja odpoveď je nie, nedlžím mu žiadne peniaze, neukradla som mu žiadne peniaze.

Na otázku či bolo voči nej vedené trestné stíhanie uviedla:

Áno, v súvislosti s Andruskóom, ktorý zo mňa urobil bieleho koňa. Neskoro som si to uvedomila a žiaľ, je voči mne vedené trestné stíhanie pre prečin krátenia dane na úrade vyšetrovania v Komárne. Jedná sa o firmy, ktoré boli prepísané na moje meno, pričom sa jednalo o firmy Zoltána Andruskóa. Na súde v máji začal súd tak, že prečo som si pýtala od neho odmenu, keď som zarábala 3000 eur a ja som na neho hneď vyskočila, že je to lož, že to nie je pravda a nakoniec priznal, že mi dával len tých 500 eur mesačne a ku koncu 800 eur mesačne do jeho zadržania.

 Na frekvenciu výberov z účtov Andruskóm  odpovedala:

Denne. Ak boli peniaze na jeho účtoch, tak denne. Jednalo sa o účty jeho firemné Baurex s.r.o., Carspa s.r.o., Z & Z com, účty jeho matky. Pokiaľ viem, on nemohol mať vlastný účet na jeho meno, a to kvôli dlhom. Ja viem, že Andruskó mal kopu exekúcií. Ja som sa mu ponúkla po tom, keď ho vzali do väzby, že sa pokúsim vyplatiť jeho dlh na zdravotnom poistení, avšak on to odmietol. 

 

Ako Andruskó  rozdal karty

 V prvom rade je potrebné povedať, že Andruskó doteraz poskytol sedem rôznych verzií skutku, ktoré sa vzájomne diametrálne odlišujú a nielen v detailoch. Jeho výpovede sa postupne menili a dopĺňali o poznatky z výpovedí svedkov a podľa potrieb obžaloby.

Pred niekoľkými týždňami oslovil rôznych politikov, ktorým rozhorčene oznámil, že za „objasnenie vraždy mal prisľúbenú beztrestnosť“. Pohoršil sa, nad tým, že doposiaľ v konaní nebol vypočutý a nebolo vznesené obvinenie podnikateľovi Gatialovi a jeho nevlastnému synovi, ktorí sa aktívne podieľali na príprave vraždy. Verziu o podiele Borisa Gatiala a Dušana Kracinu na príprave vraždy odprezentoval aj na včerajšom pojednávaní.

Daniel Lipšic neustále tvrdí, že Andruskó je dôveryhodný vo všetkom, čo povedal, hoci z vykonaných dôkazov vyplýva pravý opak. Andruskó vo svojom dopise vyšetrovateľovi píše, že Lipšic jediný vidí a chápe jeho situáciu. Lipšic ho v svojom vyjadrení neopísal síce ako vzor, ale zdôraznil, že v tomto konaní hovorí pravdu.

Andruskó: Na príprave vraždy Jána Kuciaka sa podieľal podnikateľ Gatial a jeho nevlastný syn Kracina.

Zástupcovia poškodených nahrávajú  prokurátorovi a tvrdošijne, napriek dôkazom, tvrdia, že Andruskó je vierohodný svedok. Tvrdia, že: „Svedok vypovedal pravdivo, dôveryhodne a má to zásadný význam,“  a teda jeho svedectvo je pre konanie asi viac podstatné, ako listinný dôkaz Europolu, ktorý policajti s prokurátorom zámerne vynechali a neuviedli do spisu. Daniel Lipšic opäť nasadil typický spôsob manipulácie verejnej mienky, keď médiam okamžite po prerušení pojednávania na obed servíruje celý rad svojich argumentov a tlačí na uznanie vierohodnosti Andruskóa aj súdom. Vyplýva z toho, to, že tento kajúcnik a niekoľkokrát usvedčený svedok z klamstva je pre obžalobu kľúčový a sú si vedomí následkov dnešného fiaska a konfrontácie s dôkazmi, ktoré sa polícia aj s prokuratúrou snažili zakryť pred súdom.Zvlášť treba venovať pozornosť takým manipuláciám, akými Lipšic argumentuje, že Andruskó nemal čo stratiť, lebo logicky by mal povedať aj to, že týmto svedectvom získal nižší trest… Tu už Lipšicova objektívnosť  stráca dych.

Andruskó intenzívne sleduoval kriminálnu scénu a vyťahoval nové verzie a personálne siete ktorého údajne obklučovali. Takto zatiahol do hry dokonca aj Norberta Bödöra

Bödör  údajne za ním poslal ľudí, aby našiel bieleho koňa z Maďarska, ktorému by sa mala prišiť vražda Kuciakovcov .

„Pred našim zadržaním, doteraz som to nepovedal, pretože som sa bál, ide o niektoré osoby. Asi dva týždne pred našim zadržaním, prišiel za mnou pán Kracina, ktorý hovoril, že na pokyn pána Bödöra hľadajú bieleho koňa.“ Podľa Andruskóa objednávatelia vraždy mali aj teóriu o tom, že dôvodom vraždy nebol Kuciak, ale Martina Kušnírová: „Kušnírová mala vydierať podnikateľa na východe a chcieť od neho peniaze. Ale ja som vypovedal tak, ako som vypovedal a mne môžete ďakovať za to, že sú na súde vykonávatelia a objednávatelia vraždy.“ Andruskó tým priamo nastolil potrebu vypočutia Kracinu ako svedka, obhajoba na základe vyjadrenia aj navrhla Kracinu vypočuť ako svedka. Andruskó znova nezabudol zdôrazniť svoje zásluhy a tým asi očakával, že bude opakovane zvýhodnený pri určení výšky trestu.

Bödöra zatiahli do vraždy Kuciaka, dôkazy dodané Europolom boli zmanipulované!

Zástupcovia poškodených nahrávajú  prokurátorovi a tvrdošijne, napriek dôkazom, tvrdia, že Andruskó je vierohodný svedok. Tvrdia, že: „Svedok vypovedal pravdivo, dôveryhodne a má to zásadný význam,“  a teda jeho svedectvo je pre konanie asi viac podstatné, ako listinný dôkaz Europolu, ktorý policajti s prokurátorom zámerne vynechali a neuviedli do spisu. Daniel Lipšic opäť nasadil typický spôsob manipulácie verejnej mienky, keď médiam okamžite po prerušení pojednávania na obed servíruje celý rad svojich argumentov a tlačí na uznanie vierohodnosti Andruskóa aj súdom. Vyplýva z toho, to, že tento kajúcnik a niekoľkokrát usvedčený svedok z klamstva je pre obžalobu kľúčový a sú si vedomí následkov dnešného fiaska a konfrontácie s dôkazmi, ktoré sa polícia aj s prokuratúrou snažili zakryť pred súdom.Zvlášť treba venovať pozornosť takým manipuláciám, akými Lipšic argumentuje, že Andruskó nemal čo stratiť, lebo logicky by mal povedať aj to, že týmto svedectvom získal nižší trest… Tu už Lipšicova objektívnosť  stráca dych.

Andruško nielenže plynule klamal a vymýšľal , fabuloval okolnosti prípadu prípravy vraždy prokurátorov, ktorý sa zrodil z jeho iniciatívy pre dosiahnutie zásluh, ale aj začal s podporou vyšetrovateľov oslovovať média s týmito verziami. V pôvodnej verzie prípravy tejto vraždy sa vyskytovali zo strany Andruškóa informácie o Marčekovi a Szabovi, ktorí v kauze vraždy novinára Kuciaka boli usvedčení, ale v prípade údajnej prípravy vraždy nebolo možné v tomto smere pokračovať, lebo z ich výpovedí vyplývalo, že buď nevedeli vôbec o takomto oslovení, ktoré malo smerovať  na vykonávateľa Krescika z Maďarska, alebo mali len roztrúsené informácie, typické pre Andruškóvé ambície dostať sa cez zásluhy do pozornosti a finančnej priazne Kočnera.

Andruskó mal prisľúbenú beztrestnosť prokurátorom Novockým, ktorý paradoxne vec nedozoroval. Prokurátor Turan mu prisľúbil deväť rokov a hoci sa tvári, že je to hlúposť, mnohí občania si spomenú na medializovanú informáciu, že prokuratúra Andruskóovi navrhla deväťročný trest. Táto informácia vychádza zo znaleckého skúmania duševného stavu Andruska,kde na str.21 je uvedené vyjadrenie Andruskoa k dohodám. Tieto dohody následne Andruskó pri výsluchu poprel. Po prevalení informácie na verejnosti, bol Andruskóovi v rozpore s európskou smernicou uložený trest v sadzbe pätnásť rokov. Vraždu prokurátorov riešil s Petrom Tóthom, ktorý údajne zastupoval rodinu Mariána Kočnera …

Z korunného svedka Andruskóa sa stal problém nielen pre obžalobu, ale aj pre OČTK, ktoré s ním vykonštruovaný proces pripravovali

Veľký Andruškóov prípad spojil vraždu Kuciaka a prípravu vraždy cez diletantský posudok

V dobe, keď už bol vydaný oslobodzujúci rozsudok v prípade vraždy novinára Kuciaka a jej priateľky, Prokurátora sa zúfalo snažila v rámci odvolacieho konania produkovať dôkazy v odvolacom procese a snažila sa prípad vraždy novinára spojiť cez Andruškove výpovede spojiť voči Kočnerovi a Zsuzsovej tak, že v rámci podaného návrhu na obžalobu tieto dva prípady, teda vraždu Kuciaka a priateľky spojili s prípadom prípravy vraždy prokurátora.

Vražda prokurátorov je mýtus zobchodovaný kajúcnikom Andruškom

Andruskó nie je však zavedený iba ako VIP gambler,  ale aj ako páchateľ závažnej ekonomickej činnosti, pre ktorú mu už v roku 2018 hrozil vysoký trest odňatia slobody a najmä univerzálny svedok ochotný za výhody pristúpiť na akúkoľvek scestnosť OČTK.Z pohľadu polície bol Zoltán Andruskó,  patologický hráč, ktorý  pre svoje daňové delikty, úžernícke a výpalnícke aktivity  bol nielen závadovou, ale aj ľahko vydierateľnou a ovplyvniteľnou osobou.Podľa množstva svedkov dostal od polície nátlakovú ponuku do trestných vecí zatiahnuť nielen Alenu Zsuzsovú, u ktorej mal vysoký nesplácaný dlh., ale aj podnikateľov, s ktorými v minulosti prišiel do kontaktu a odmietli sa finančne podieľať na jeho obhajobe.

Gambler Andruskó – šťastný majiteľ niekoľkých VIP kart do kasín

Andruskóov Vabank

Po svojom zadržaní v septembri 2018 najprv vypovedal, že Alenu Zsuzsovú nepozná, no do 24 hodín začal vypovedať veľmi rozsiahlo a znalý veci. Jeho motívom bolo napojiť všetko na Kočnera, nepriateľa spoločnosti číslo 1. Alena Zsuzsová mu k tomu dávala určité vlákon vzhľadom na jej vzťah ku Kočnerovi, ktorý bol založený na rôznych aktivitách pre politické ambície Kočnera. A tak časom vieme zrekapitulovať, kde všade Andruskóove svedectvá zohrali klúčovu rolu:

Vražda primátora Baštrnáka, vražda novinára Kuciaka, príprava vraždy troch vysokých právnickych autorít, ktorí v dobe údajného objednania boli na významných postoch. Šufliarsky a Žilinka prokurátori GPSR a Lipšic, ktorý ako bývalý dvojnásobný minister sa intenzívne angažoval v prípade vraždy Jána Kuciaka ako zástupca. Dnes je Žilinka generálny prokurátor, ktorý je mimoriadne sledovaný verejnosťou a médiami pre jeho razantné konanie podľa § 363 Trestného poriadku, keď neľútostne zrušil v prípravnom konaní nezákonné postupy a rozhodnutia polície aj prokuratúry. Šufliarsky je aktívnym prokurátorom Generálnej prokuratúry a Daniel Lipšic stojí na čele Špeciálnej prokuratúry, ktorá má vymedzenú príslušnosť  na dozorovanie mimoriadne závažných trestných činov. Sú to verejní činitelia, ktorí sa dostali z nie vlastnej viny do terča, ktorý nastavil známy klamár, podvodník, gambler a fabulátor Zoltán Anruskó. Ten Andruskó, ktorý v honbe za svojou beztrestnosťou za účasť vo všetkých kauzách spolupracuje s políciou a prokuratúrou- mimochodom práve s tými prokurátormi, ktorí podliehajú subordinácii Danielovi Lipšicovi.

Žilinka, Lipšic a Šufliarsky v Andruskóovej „Bubline “ – ako z toho von?

Andruskóov nástroj ku slobode

Andruskó bol Gambler, daňový delikvent, fantasta, ktorý sa snažil vykonštruovať rôzny veľké obchodné prípady a investičné projekty, ku ktorý potreboval sa skontaktovať s vplyvnými a majetnými ľuďmi. Jedným z jeho cieľov bol Marián Kočner, ktorý bol v kontakte s Alenou Zsuzsovou, tá zbierala podpisy pre pripravovanú Kočnerovu politickú stranu a Andruskó si z toho vydedukoval, že dokáže sa cez ňu dostať do jeho prostredia. Andruskó mal neuveriteľné vízie a projekty, ktoré si sám začal považovať za reálne, dokonca ich takto prezentoval. Rád sa chváli s rôznymi vplyvnými známosťami a so svojou údajnou majetnosťou, pričom jeho účtovníčka pani Bogáč, ako aj šéf účtovnej firmy pán Gatial potvrdili, že neplatil dane, odvody, lízingy, dokonca ani telefony, mzdy vyplácal omeškaním a všetkými problémami, postupne prišiel o všetky svoje podnikateľské aktivitiy a podľa vyjadrenia sa vyslovene zaťal pri platení daní a povedal že nech si to úrady exekuujú, čo sa aj následne stávalo, Bol vyšetrovaný za neplatenie daní a trestne stíhaný viacnásobne za ekonomickú trestnú činnosť , čo ho dostalo aj do polohy veľmi vydierateľnej osoby, čoho sa OČTK aj chytili.V priebehu 3 týždňov po jeho zadržani s ním bolo spísaných 18 zápisníc s rôznymi údajmi, ktoré postupne modifikoval a upresňoval.V prebiehajúcich procesov prichádzal novými a novými legendami,ktoré absolútne zapadali do spravodajskej schémy práce vyšetrovateľov. Následne napísal niekoľko listov médiam a rôznym inštitúciam a autoritám od prezidentke počnúc až po ľudskoprávne organizácie. Jeho motívom v prípade Kuciakovej vraždy  mohli byť prebiehajúce zmenkové spory okolo TV markíza aj jeho intuícia využiť verejný názor voči Kočnerovi a tak ho zapojiť. Aká bola spravodajská hra okolo toh je možné posúdiť aj z výpovede p. Ostružlíka ( odsúdeného spolu so Zsuzsovou za vraždu starostu Baštrnáka), ktorý popísal ako prebieha spracovanie svedkov ku krivému svedectvu,pričom mu Andruskó bol dávaný ako príklad vzorného kajúcnika.

Z výpovede dnes už odsúdeného Ostružlíka o tom ako prebieha spracovanie kajúcnika vyberáme podstatnú pasáž, kde je spomenutý aj Andruskó ako spolupracujúci kajúcnik a túžba všetkých policajtov ktorím neide o objektívnosť, ale o objednaný výsledok:

„Čo teraz poviem, to bude pravda. Keď ma policajti ako podozrivého zobrali, vypočuli ma ako podozrivého. Vtedy som rozprával úplnú pravdu, za ktorou si stojím aj dnes. Potom ma policajti viezli z Nitry do Galanty do cely policajného zaistenia. Počas jazdy ma dvaja policajti spracovávali a vraveli mi, že ja pre políciu vôbec nie som zaujímavá osoba a to, čo urobila moja manželka s tým Tóthom, to ich ako NAKU vôbec nezaujíma. Policajti tvrdili, že ich zaujíma Alena Zsuzsová, že tá je aj tak už obvinená na doživotie za Jána Kuciaka a jeho snúbenicu, a že do zajtra mám vymyslieť takú výpoveď, kde Alenu Zsuzsovú utopím. Že ten výsluch musí byť veľmi silný, aby som presvedčil vyšetrovateľa a keď poviem takú výpoveď proti Alene Zsuzsovej, za ktorú ju odsúdia, tak ja nebudem obvinený a pustia ma na slobodu. Na ďalší deň keď prišli tí istí policajti pre mňa, tak som im povedal, čo budem rozprávať, urobil som tzv. neformálnu výpoveď. Oni povedali, že dobre, že dobre začínam, ale že je to ešte málo, že musím presvedčiť vyšetrovateľa, aby som na nikoho nebral ohľad len na seba. 
Povedali mi, že Andruskó už s políciou spolupracuje a ja som povedal, že dobre, že aj ja budem spolupracovať a poviem takú naturbovanú výpoveď proti Alene Zsuzsovej, že ju určite odsúdia.

Celé vyjadrenie Ostružlíka nájdete v článku

Andruskó mal za krivé svedectvo voči Zsuzsovej prisľúbený nízky trest, Ostružlík beztrestnosť

Andruskó : finále – smer purgatórium

Kauza vraždy Jána Kuciaka po oslobodzujúcom rozsudku sa vrátila na Špecializovaný trestný súd, kde vzhľadom na účastníkov a zhodu obžalovaných je spojená s prípravou vraždy prokurátorov. Andruskó bol síce spochybnený v oslobodzujúcom rozsudku, ale Najvyšší súd uložil povinnosť dopresniť a vykonať niektoré dôkazy. JUDr. Szabova ich vykonáva s profesionálnou presnosťou a dôkladnosťou. Objektívne vyhodnotila dôvodnosť väzby Dušana Kracinu a prepustila ho z väzby. Samotné meritórne rozhodnutia sú ešte ďaleko. Ale doteraz vykonané dôkazy rozbíjajú nielen obžalobu, ale plne odkrývajú pozadie celého prípadu postaveného na jedinom kajúcnikovi. ESĽP jasne konštatuje aj na dvoch nižšie uvedených veciach, že je  porušenie práva na spravodlivé konanie, zaručeného článkom 6 Dohovoru na ochranu ľudských práv a základných slobôd, pokiaľ: je trestné konanie vedené tak, že sa trestné stíhanie a následné odsúdenie konkrétnej osoby v rozhodujúcej miere zakladá na dôkaze od svedka, ktorý ako spoluobvinený v tej istej trestnej veci uzavrel dohodu s prokurátorom a ktorý teda má očividný motív svedčiť podľa tejto dohody namiesto toho, aby vypovedal pravdivo    ( kauza Adamčo proti Slovenskej republike) ,rozhodnutím vo veci  Bjarki H. Diego proti Islandu – sťažnosť č. 30965/17  súd priamo označil ako neprípustný  prístup k získavaniu a používaniu ako dôkazov výpovede osôb priamo zainteresovaných vo veci v postavení svedkov. Tento záver jednoznačne vyplýva z jeho výroku o neprijateľnosti akceptovať ako svedka osobu zjavne podozrivú ako spolupáchateľa na konkrétnom trestnom čine.Tým len  potvrdil, že v rámci slovenských pomerov je nadužívaný prístup  celého okruhu vyšetrovateľov, špeciálnych prokurátorov a sudcov špecializovaného súd vrátane súdu najvyššieho  v priamom rozpore s princípmi právneho štátu.

Andruskó má vo väznici a pri svojich prevozoch mimoriadny režim. Jeho strava je veľmi prísne kontrolovaná a sledovaná. Podobne jeho prístup ku všetkému, Jeho prevoz sa vyrovná sprievodu prezidenta. S kukláčmi, technikmi, policajným sprievodom. Je naozaj dôvod ho chrániť, ale v žiadnom prípade nepripustiť, aby sa rozhovoril spontánne o pravde. To vlastne on už ani nedokáže, lebo žije vo vlastnom matrixe, kde si vybudoval svoju vlastnú postavu a tá je pod mimoriadne silným vplyvom existenčného strachu a túžbe po slobode.

Súd však musí od toho odhliadnúť a porovnávať fakty, vyhodnotiť jeho vierohodnosť a tým aj tvrdenia obžaloby.

Andruskó je výtvorom novej doby kriminalistiky , spravodajských hier a mocenských túžieb, kde Kočner, Zsuzsová, Kracina a ďalší sú len komparzom a obeťami.

Preto si Andruskó a jeho vplyv na spravodlivosť zasluhuje pozornosť.

Ďakujem Dannymu Kollárovi za vynikajúce spracovanie fenoménu Andruskó

Prinášame zvukovú stopu z celej tejto relácie

 

 

 

 

 

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies