Bödöra zatiahli do vraždy Kuciaka, dôkazy dodané Europolom boli zmanipulované!

Andruskó opäť prišiel s novou verziou príbehu, do hry zatiahol Bödöra

Na samotnom začiatku pojednávania bol Andruskó poučený, že bude vypovedať ako svedok. Zároveň bol poučený aj o následkoch krivej výpovede, ktorú následne zložil. Andruskó z vlastnej inciatívy prehovoril o strachu, ktorý mal doteraz z Norberta Bödöra.

Bödör  údajne za ním poslal ľudí, aby našiel bieleho koňa z Maďarska, ktorému by sa mala prišiť vražda Kuciakovcov .

„Pred našim zadržaním, doteraz som to nepovedal, pretože som sa bál, ide o niektoré osoby. Asi dva týždne pred našim zadržaním, prišiel za mnou pán Kracina, ktorý hovoril, že na pokyn pána Bödöra hľadajú bieleho koňa.“ Podľa Andruskóa objednávatelia vraždy mali aj teóriu o tom, že dôvodom vraždy nebol Kuciak, ale Martina Kušnírová: „Kušnírová mala vydierať podnikateľa na východe a chcieť od neho peniaze. Ale ja som vypovedal tak, ako som vypovedal a mne môžete ďakovať za to, že sú na súde vykonávatelia a objednávatelia vraždy.“ Andruskó tým priamo nastolil potrebu vypočutia Kracinu ako svedka, obhajoba na základe vyjadrenia aj navrhla Kracinu vypočuť ako svedka. Andruskó znova nezabudol zdôrazniť svoje zásluhy a tým asi očakával, že bude rešpektovaný ako autorita.

Andruskó netušil, čo ho dnes čaká.

Konfrontácia s prepismi hovorov, na súde sa hovorilo po maďarsky

Andruskó bol na dnešné pojednávanie ku Kuciakovej vražde opätovne predvedený k výsluchu na základe žiadosti Kočnerovho obhajcu Mareka Paru. Ten doručil súdu v písomnej forme prepisy komunikácie, ktoré Europol vyťažil z telefónov a týkajú sa komunikácie viacerých osôb, medzi nimi aj Zoltána Andruskóa.

Súd pripustil, že bude vykonávať  z Threemy iba prepisy medzi Andruskóm a Zsuzsovou. Po porade senátu pripustil aj dokazovanie  z predloženého návrhu obhajcu Zsuzsovej JUDr. Neszméryho z priamej správy Europolu a výpisu sms-kovej komunikácie, ktorá doteraz v spise nebola uvedená!.

Andruskó sa vo svojej novej výpovedi vyjadroval aj k otázkam Kočnera a Zsuzsovej a opäť poprel, že by od Zsuzsovej dostal peniaze a tvrdil, že nebol na to odkázaný, lebo mal mesačné príjmy 100 tisíc  eur z pizzérie a sám peniaze požičiaval. Matematika však hovorí, že ak mal denný príjem 1000 eur ako uviedol, tak mesačne to mohlo byť 30 tisíc a nie 100 tisíc ako to tvrdil.Jeho prijaté sms správy z výpisu účtov, upomienky na zaplatenie banálnych čiastok za telefóny či poisťovne však vyvracajú jeho solventnosť. Aj Szabó vypovedal, že Andruskó dlžil veľa veriteľom .Rovnako ako urgencie od Zsuzsovej ohľadom splatenia dlhu. Napriek tomu tvrdil, že: „Keď odo mňa zháňala úroky, tak to niečo iné znamenalo. Ja som bol aj nahnevaný, že ako si dovoľuje také niečo mi písať. To je všetko len v jej hlave, to je lož, neexistuje, že by som ja jej dlhoval.“ Andruskó však na daniach ako fyzická osoba dlhuje štátu vyše milión eur. Andruskó je stíhaný aj za trestný čin podvodu s DPH vo výške 400 tisíc eur.

Kočner sa vyjadril k podnikaniu aj k záujmom Zoltána Andruskóa. Na súde hovorí, že firma, za ktorou bol Andruskó, dostala v deň vraždy Jána Kuciaka dotáciu z ministerstva školstva 900-tisíc eur a potom bola prepísaná na bieleho koňa z Maďarska. Podľa neho mal Andruskó nahrávať  svoje telefonáty a venoval sa činnostiam, o ktorých písal práve Ján Kuciak.„Je zaujímavé, že Andruskó, Szabó aj Marček zmenili po skutku telefóny, pani Zsuzsová nie,“ povedal ešte Kočner.

 Potom sa premietala komunikácia medzi Zsuzsovou a Andruskóm a JUDr. Neszméry po maďarsky čítal ich obsah,   preklad vykonávala súdna tlmočníčka.

 

 

 

Andruskó najprv tvrdil, že správy sú vytrhnuté z kontextu, ale Zsuzsová sa vyjadrila: „Tieto smsky, ktoré boli nájdené v telefóne Zoltána Andruskóa potvrdzujú, že klamal vo všetkom, že peniaze 20-tisíc eur mal požičaných tak, ako som vypovedala ja. Že si ich koncom leta 2017 požičal na prerábku bytu a platil mi úroky za to.“

„Prečo to čítaš, keď to tak presne vieš?,“ sa pýtal Zsuzsovej Andruskó

„Debilko, nečítam, mám pred sebou SMS-ky,“ odvetila mu Zsuzsová

Na návrh Daniela Lipšica sa prečítala aj ďalšia komunikácie, kde sa písalo:

Práve touto komunikáciou chcel Lipšic nahrať Andruskóvi , odviesť pozornosť od predošlých správ  a fabulovať tvrdenie, že Zsuzsová šifrovala do správy „ dievčinu“ a tým odkazovala na Kušnírovú. Táto komunikácia však podľa Zsuzsovej hovorila o niečom inom a mala by iný význam ako vytrhnutá z kontextu z ostatných správ, ktoré predniesol v predošlom JUDr. Neszméry. Lipšic si však  strelil vlastný gól , lebo nepredpokladal, že obhajobe sa podarí zo správy Europolu vybrať aj tie častí, ktoré slovenská polícia do prepisu záznamov nezahrnula.

Andruskó nie je dôvoryhodný. Klame a obchoduje so svojou výpoveďou -povedal obhajca Zsuzsovej

Obhajca Zsuzsovej sa však tiež vyjadril pre topky.sk k tomu, ako dnešné pojednávanie preukázalo nielen účelové a krivé výpovede Andruskóa, ale aj jeho motiváciu klamať za účelom dosiahnutia  sľúbeného 8-ročného trestu . Poukázal aj na list Andruskóa smerovaný vládnym činiteľom, kde sa za svoje zásluhy dožadoval úplnej beztrestnosti.

Slovenská polícia a prokuratúra zmanipulovali dôkazy Europolu !

Slovenská polícia obdržala kompletnú správu Europolu zo dňa 16.10.2018, v ktorej boli v digitálnej forme, ako aj v reportoch zahrnuté komunikácie z rôznych zariadení.

V tejto správe bol aj telefón Zoltána Andruskóa.

Slovenská polícia však nezahrnula do svojho dokazovania a ani prokuratúra neoznámila súdu v žalobe  tie dôkazy, ktoré vyvracajú tvrdenia obžaloby o výške a účelu peňazí, ktoré boli predmetom komunikácie medzi Zsuzsovou a Andruskóm, pre svoje tvrdenia použila len tie časti, z ktorých „dešifrovala“ tvrdenie, že Zsuzsová sa bavila s Andruskóm o výplate vraždy. Toto  bolo čírou manipuláciou faktov a zámerným manipulovaním dôkazov, ktoré majú všetky právne znaky marenia spravodlivosti orgánmi  štátnej správy a konkrétnymi verejnými činiteľmi.

Polícia zámerne vynechala a neuviedla do spisu aj tieto (horeuvedené) prepisy z marca 2018, pričom v zväzku 19 trestného spisu od listu číslo 7917už  uvádzala komunikáciu od 12.9.2018 !

Europol k svojej správe pripojil aj digitálne stopy , softver zvaný Celebrite reader, pomocou ktorého slovenské orgány činné v trestnom konaní mali prístup k obsahu celého telefónu a každej správy, ktorá bola následne exportovaná do výpisu hovorov či výpisu sms.

Lipšic okamžite verejne obhajuje Andruskóa a vysvetľuje, prečo je vierohodný…

Zástupcovia poškodených nahrávajú  prokurátorovi a tvrdošijne, napriek dôkazom, tvrdia, že Andruskó je vierohodný svedok. Tvrdia, že: „Svedok vypovedal pravdivo, dôveryhodne a má to zásadný význam,“  a teda jeho svedectvo je pre konanie asi viac podstatné, ako listinný dôkaz Europolu, ktorý policajti s prokurátorom zámerne vynechali a neuviedli do spisu. Daniel Lipšic opäť nasadil typický spôsob manipulácie verejnej mienky, keď médiam okamžite po prerušení pojednávania na obed servíruje celý rad svojich argumentov a tlačí na uznanie vierohodnosti Andruskóa aj súdom. Vyplýva z toho, to, že tento kajúcnik a niekoľkokrát usvedčený svedok z klamstva je pre obžalobu kľúčový a sú si vedomí následkov dnešného fiaska a konfrontácie s dôkazmi, ktoré sa polícia aj s prokuratúrou snažili zakryť pred súdom.Zvlášť treba venovať pozornosť takým manipuláciám, akými Lipšic argumentuje, že Andruskó nemal čo stratiť, lebo logicky by mal povedať aj to, že týmto svedectvom získal nižší trest… Tu už Lipšicova objektívnosť  stráca dych.

Andruskó mal za krivé svedectvo voči Zsuzsovej prisľúbený nízky trest, Ostružlík beztrestnosť

Nevyjadruje sa ani k tomu, prečo dnes prezentované dôkazy neboli súčasťou žaloby a spisu, túto zodpovednosť zrejme nechce rozoberať pred médiami.

Je však faktom, že ak on navrhol správu zo 17.9.2018, tak mal k dispozícii ten istý výpis od Europolu, ktorý mala aj polícia a prokuratúra a vedeli o zamlčaní dôkazu , ktorý dnes predložila aj obhajoba.

Polícia a prokuratúra zámerne zamlčali pred súdom tieto správy a zaťažovali ju nezmyselnými výkladmi dešifrovania iných správ, pričom finančný vzťah Zsuzsovej a Andruskóa bol nimi vysvetlený jednoznačne. To ale nevyhovovalo obžalobe, ktorá nemala žiadny dôkaz, len vlastnú interpretáciu tých správ, ktoré  použila.

Obžaloba celkom stratila vierohodnosť ! Vyšetrovalo sa bez zistenia objednávateľov vraždy !

Obžaloba postavená na troch princípoch stratila dôkaznú silu.

Z tvrdení obžaloby postavených na digitálnych stopách a výpisu hovorov z Threemy, či priamo z telefónov, sa podarilo urobiť po prvej bubline škandalózne fiasko:

1.Odborník z oblasti informačných technológii nevedel vysvetliť, odkiaľ sa vzali identické IMEI čísla k mobilom, z ktorých reálne existovali údajne štyri, ale dva z nich chýbajú a výpisy z hovorov nie je možné z tohto dôvodu považovať za pravdivé a dôkazne použiteľné.

V spise vo veci vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej sa objavili posudky k neexistujúcim mobilom

 

  1. Firma Threema priamo potvrdila, že prepis hovorov sa dá falšovať bez preukázania takéhoto postupu.

Mimoriadna správa ! Firma Threema oficiálne potvrdila, že obsah sa dá sfalšovať!

  1. .Andruskó mal od Zsuzsovej pôžičku, ktorú nevracal . Z preskúmania obsahu správy Europolu zo dňa 16.10.2018 vyplýva komunikácia medzi Zsuzsovou a a Andruskóm, ktorú na dnešnom pojednávaní predložili obhajcovia a tento dôkaz potvrdzuje nielen to, aké boli finančné vzťahy, ale aj vyvracajú všetky tvrdenia obžaloby a dokonca usvedčujú slovenskú políciu a prokuratúru z manipulovania, pozmeňovania a zatajovanie dôkazov pred súdom. Tieto podozrenia vedú k podozreniu z trestnej činnosti marenia spravodlivosti, krivého obvinenia a to v súbehu so zneužitím právomocí verejných činiteľov-polície a prokuratúry.

Súd na dnešnom pojednávaní pripustil a začal vykonávať dôkazy v podobe zvukových nahrávok, no potom po odmietnutí obžalovaného Szabóa že sa jedná o bežné hovory a následnom odmietnutí vypovedať k nim súd ustúpil od pokračovania, aj keď obhajca Para tieto dôkazy žiadal. Predsedkyňa senátu oboznámila majetkové veci, bankové účty Mariána Kočnera, vyjadrenie  Ministerstva vnútra k odmietnutiu registrácie strany Cieľ, ako aj správy hodnotiace chovanie obžalovaných v priebehu väzby a iné listiny, z čoho vyplýva, že proces smeruje k záverečným rečiam.

Prokurátor opäť požaduje vypočutie svedka IT experta Dušana Mikolaja a obhajca Mariána Kočnera žiada o vypočutie svedka Kracinu, ktorého dnes označil Andruskó v súvislosti s Bödörom. Roman Kvasnica chce, aby súd prehral rozhovory Kočnera a Tótha  počas väzby a chce aj oboznámiť celý USB kľúč s informáciami o sledovaní novinárov.

Či súd bude vykonávať obhajobou navrhované dôkazy a to včítane výsluchu Kracinu, to nevieme. Ak by súd tieto dôkazy nepripustil pred záverečnými rečami, tak obhajoba môže v rámci záverečných rečí žiadať o doplnenie dôkazov. K navrhnutým dôkazom sa súd nevyjadril.

Najbližši termín pojednávania je vytýčený na 23. júla.

 

Facka spravodlivosti: Totálna ignorácia dôkazov preukazújúcich nevinu Kočnera a Zsuszovej

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies