Americká administratíva zakázala znalcovi Gerrymu LaPortee, prizvanému súdom Slovenskej republiky, docestovať na Slovensko a obhájiť svoj posudok pred súdom

Americká administratíva zakázala znalcovi Gerrymu LaPortee, prizvanému súdom Slovenskej republiky, docestovať na Slovensko a obhájiť svoj posudok pred súdom. Zákaz odôvodnili Magnického zákonom, respektíve pripísaním Mariána Kočnera na zoznam najväčších zločincov.

Pripísanie Mariána Kočnera na Magnického zoznam ambasáda USA oznámila 11.12.2019, čiže dva dni potom ako jeho obhajoba predniesla na súde, že svetovo uznávaný odborník potvrdil účasť na pojednávaní, z čoho jednoznačne vyplýva, že Marián Kočner bol účelovo pripísaný na zoznam z jediného dôvodu, aby bolo zabránené znalcovi zúčastniť sa pojednávania pred súdom a zmariť dokazovanie pred súdom.

Paradoxom je, že hoci znalecký posudok Gerryho  LaPorte je takmer rok žurnalizovaný spise, čiže právne zastúpenie Markízy ako aj súd poznali výsledky znaleckého skúmania, že podpis Pavla Ruska je pravý a zodpovedá časovému údaju na zmenkách, bol následne vyrobený a súdu predložený posudok odborníčkou, ktorá nie je znalkyňou v danom odbore.

Kauza „Zmenky“ – finančne najnáročnejší projekt novodobej justičnej tvorby – 3. časť

USA rozsudok nad Kočnerom verejne vyhlásili skôr ako to urobila slovenská justícia v konaní pred súdom, podľa demokratických a ústavných princípov vlastnej krajiny.

Výkonné nariadenie vlády č. 13818, ktoré uplatňuje tzv. Magnického globálny zákon o zodpovednosti za porušovanie ľudských práv má taký dosah, že prakticky bez rozhodnutia súdu, možnosti vyjadrenia kohokoľvek jednoducho, jednostranne a pod sankciami a trestami zaväzuje všetky americké subjekty nariadenie akceptovať. Vzťahuje sa nielen na fyzické a právnické osoby, ale aj všetky vládne, štátne  a finančné inštitúcie, ktoré sú kompetenčne riadené americkým vládnym systémom. USA si vyhradzujú voči všetkým subjektom vlastnej jurisdikcie  toto právo uplatňovať kdekoľvek na svete a bez opýtania kohokoľvek.

V prípade tohto zákona USA zachádza dosť ďaleko a narúša naše právne normy a axiómy.

Demokratické štáty Európy sú povinné chrániť svojich občanov a pristupovať k občanom na základe vlastného justičného systému, ústavy a  rešpektovať prezumpciu neviny.

Ak by akákoľvek európska inštitúcia alebo banka bez súdneho rozhodnutia členského štátu Európskej únie obmedzila  spôsobom ako USA kohokoľvek právo, alebo by na základe kroku USA podobnú normu aplikovala do svojho právneho systému bez rozhodnutia súdu a bez dodržiavania ľudských a ústavných práv pristúpila k sankciám, automaticky by sa vystavila následkom a žalobám.

Slovenský a Európsky právny systém nemôže postupovať ani prebratím rozhodnutia USA a ani inou formou aplikácie, pretože musí vždy skúmať podmienky zákonnosti a práva toho, komu tie práva majú byť obmedzené. V tomto prípade je k tomu oprávnená iba Slovenská republika formami a nástrojmi, ktoré má v našom justičnom systéme k dispozícii.

Miestna príslušnosť trestného činu stojí nad štátnou príslušnosťou páchateľa a žiadna právna norma USA nemôže vylúčiť naše justičné orgány z posúdenia a rozhodnutia trestnej veci, ktorá sa stala na našom území a bez ohľadu na štátnu príslušnosť páchateľa.

Kauza „Zmenky“ – finančne najnáročnejší projekt novodobej justičnej tvorby – 2. časť

USA nie sú kompetentné zasahovať do výkonnej súdnej moci Slovenskej republiky, mariť právo na spravodlivý proces a ani rozhodovať  o vine slovenského občana !

Nejde o USA, nejde o Kočnera, ide o princíp suverénneho nositeľa práva na Slovensku.

Amerika rozhodla o vine slovenského občana. Bez súdu, bez vyžiadania názoru, bez vypočutia konkrétnej osoby.

Marián Kočner bol zapísaný na zoznam zločincov, nie pre porušovanie ľudských práv,  ale preto, aby sa zabránilo znalcovi USA Gerrymu LaPortee, ktorý urobil posudok na zmenky so záverom, že sú pravé, dostaviť na Slovensko podať svedeckú výpoveď a zdôvodniť závery svojho znaleckého posudku. 

 

 

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies