Kauza „Zmenky“ – finančne najnáročnejší projekt novodobej justičnej tvorby – 2. časť

Rozhodnutie o predĺžení väzby a kritika z radov prokuratúry

Rozhodnutie o predĺženie a sprísnenie Kočnerovej väzby spôsobom akým to bolo realizované zožalo u právnickej verejnosti a prokurátorov generálnej prokuratúry a špeciálnej prokuratúry tvrdú kritiku. Keďže na kritiku nebolo možné reagovať právnymi argumentmi,   obžaloba  reagovala zverejňovaním údajnej komunikácie z aplikácie Treema , pred odovzdaním telefónu doplnenej excesmi o plánovanom úteku Kočnera a spájaním Mariána Kočnera s vraždou Jána Kuciaka.  Hoci v pôvodnom pláne bolo odstavenie nielen Šufliarskeho a Vaneka, ale aj generálneho prokurátora Čižnára, a dlhodobo kritizovaného šéfa špeciálnej prokuratúry, pretriasanie trestnej činnosti ex prezidenta Kisku a novodobých politikov prinieslo svoje ovocie a pochopili, že od zámeru musia upustiť a opätovne sa vrátili k rozbuške Treema.

Historický moment  

Povrchné mediálne výstupy evidentne riadené právnym zastúpením TV Markíza, dopĺňali hysterické výkriky predstaviteľov justície údajne prahnúcimi po jej očiste a nekonzistentné výroky politikov, ktorí sa rozhodli tlačovkami ku Kočnerovým kauzám nahradiť program strany.  Od začiatku trestného konania médiá informovali o kauze „televíznych zmeniek“, ktoré paradoxne boli súkromnými zmenkami Pavla Ruska. 

Na základe mediálnych výstupov, aj bez analytických výstupov bolo zjavné, že najpodstatnejšie je vniesť do spoločnosti názor, že najväčšie zlo slovenskej skorumpovanej spoločnosti je Marián Kočner. Tým sa odvráti pozornosť od inýcýh škandálov. Kiskova strana a PS – Spolu dokonca Kočnerovo odsúdenie pred voľbami aspoň v jednej trestnej veci doteraz vidia ako cestu k zostavovaniu vlády a niektoré mimoparlamentné strany ako vstupenku  do parlamentu .

Kauza „Zmenky“ – finančne najnáročnejší projekt novodobej justičnej tvorby – 3. časť

Dôvody neprofesionálnych mediálnych výstupov, zverejňovanie poloprávd a klamstiev, úniky zo súdnych spisov, ako aj kačíc, prezentovaných ako informácie zo spisov, rozohrávanie nezmyselných spravodajských hier, stratégii vedenia sporu obžalobou ako aj nevídaného  záujmu médií v plnej nahote obnažili samotní aktéri tzv. kauzy storočia, keď na pojednávaní v rámci nákladov na zastupovanie Markízy uplatnili  sumu takmer dva milióny za prezentáciu kauzy cez PR agentúry. V histórii Slovenska sa prvýkrát stalo aby si účastník sporu uplatnil v nákladoch korumpovanie médii a ovplyvňovanie verejnosti .

Prejednávanie trestnej veci  a právna demencia 

Konanie JUDr. Šantu od prvého dňa prejednávania trestnej veci zmeniek hraničilo s právnou demenciou, ale zároveň odhalilo, kam a akým spôsobom sa bude konanie uberať ,respektíve, že v priamom prenose bude verejnosť sledovať zhluk nezákonností, ktorých predpokladaným výsledkom je odsúdenie. Predloženie piatej zmenky, ktorá nebola ani predmetom obžaloby, označilo konanie prokurátora ako profesijná samovražda, pretože pokiaľ prokurátor nevie, že súd prejednáva výlučne  písomne podanú obžalobu, tak prokurátor nie je schopný vykonávať dozor nad konaním, respektíve generálny prokurátor by mal voči nemu iniciovať konanie. Aj keď  piatu zmenku senát nepripustil na do konania, JUDr. Šanta v právnom štáte by už čelil obvineniu z marenia spravodlivosti v štádiu pokusu.

Spor o zmenky označovaný bulvárom za megaproces začal dobre pripravený

Senát sudcu JUDr. Klemaniča a televízne zmenky

Zmenky v súčasnosti prejednávané senátom ŠTS prezentované ako televízne, či zmenky televízie Markíza, nikdy zmenkami televízie neboli. Pavol Rusko vystavil zmenky ako fyzická osoba, ktorá v zmysle zákona, nemohla zmenky zaviesť  do účtovníctva  Markízy, ktorá bola avalom, čiže ručiteľom zmeniek. Súkromné zmenky Pavla Ruska nemohli byť zavedené do účtovníctva ručiteľa, nakoľko sa nejednalo o jeho osobný záväzok, a nemohli byť zavedené do účtovníctva ani ako budúci možný záväzok. Povinnosť urovnať dlh vznikla TV Markíza v deň nadobudnutia zročnosti v roku 2015, z dôvodu insolventnosti vystaviteľa, pretože Pavol Rusko nemal dostatok prostriedkov na vyrovnanie dlhu. Pavol Rusko v tom období,keď zmenka bola vystavená, bol  oprávnený samostatne konať a rozhodovať,  podobne ako mala právo samostatne konať a rozhodovať druhá konateľka, ktorou bola Silvia Volzová. V konečnom dôsledku spor v roku 1998 by nevznikol, pokiaľ by Silvia Volzová nebola priznala spornú pohľadávku Siloša Pohanku, ktorú Pavol Rusko odmietal uznať.

Pre bežného diváka nepodstatný rozdiel medzi označením zmenky televízne a zmenky Paľa Ruska je jednou z najvážnejších okolností pre posúdenie prejednávanej trestnej veci. Pritom výstavca a avalista zmeniek sú dva rôzny zmenkové inštitúty a tak ich treba aj posudzovať.

V prípade, že by vystaviteľom zmeniek bola televízia Markíza, museli by byť zaúčtované v účtovníctve ako možný budúci záväzok v podsúvahovej časti účtovnáctva,ale keďže vystaviteľom bola súkromná osoba nemohli byť v účtovníctve zaevidované.  V prípade, že by Pavol Rusko podpísanie zmeniek zamlčal jeho konanie bolo posudzované inou právnou kvalifikáciou, zakotvenou v trestnoprávnej legislatíve. Problém hry „na televízne zmenky“ je oveľa závažnejší, ak si uvedomíme, že v duchu rétoriky prezentovanej v médiách, sudca JUDr. Klemanič kládol otázky predvolaným svedkyniam v nezrozumiteľnej  polohe voči povinnostiam výstavcu a avalistu zmeniek-zrejme z nepochopenia inštitútu zmeniek.

Kauza „Zmenky“ – finančne najnáročnejší projekt novodobej justičnej tvorby

Ruskove zmenkové škandály v minulosti

V minulosti bol Pavol Rusko v súvislosti so zmenkami škandalizovaný v roku 2005, za zmenky vystavené vplyvnému Ľubomírovi Blaškovi podnikajúcemu v energetike a hutníctve, ktoré  mali byť vyplatené od októbra 2003 do augusta 2004. Avalom zmeniek v hodnote viac ako sto miliónov, vystavených podnikateľovi Blaškovi, bola spoločnosť Media Invest s. r. o, za ktorú zmenky parafovanal Ján Kováčik. Avšak ani táto firma podobne ako iné firmy nezaviedla zmenky do svojho účtovníctva ako avalista, lebo nebola to jej povinnosť..

Keď Rusko na dotazy médií ku zmenkám uviedol, že jedenásť vystavených zmeniek bolo podnikateľovi Blaškovi splatených v lehote, začali riešiť účel na ktorý Rusko peniaze použil a odkiaľ Rusko mal peniaze na vyplatenie zmeniek. Keďže Pavol Rusko aj z ministerského postu sa neprestajne zaujímal o riadenie TV Markíza,  v tom období bol ešte stále spájaný s televíziou. Oficiálne, ale z Markízy nemohol dostať príjem, ktorý by pokryl jeho finančné záväzky.  Rusko sa pre médiá nedopatrením vyjadril, že pôžičku použili na splatenie pôžičky z Drukosu, ktorý im požičali na vyplatenie podielu Silvie Volzovej. Na základe malej nepozornosti, spočívajúcej v slovíčku „vyplatili“, Rusko vlastne potvrdil kuloárne informácie o tom, že je tichým spoločníkom Jána Kováčika v Markíze.

Ján Kováčik si na Ruskov 500 mil dlh, zabezpečený zmenkami spomenul dvakrát pri svedeckej výpovedi pred vyšetrovateľom, pred súdom však jeho vyjadrenia neboli ani zďaleka také jednoznačné. Dôvody zmeny jeho svedeckej výpovedi, obnažil vo svojej relácii Martin Daňo, ktorý zverejnil informáciu o tom, že pán podnikateľ Kováčik pri predaji Markízy spoločnosti CME, zo sumy takmer dve miliardy neodviedol daň z príjmu, čím poškodil na daniach štát približne o pol miliardy slovenských korún. Jeho konanie sa v trestnoprávnej terminológii označuje ako spôsobenie škody veľkého rozsahu v skutkovej podstate skrátenia dane.

V roku 2005, keď Rusko presadzoval pri predaji Slovenských elektrární v pozícii kupca spoločnosť Enel ,sa stal  nepohodlným pre Mikuláša Dzurindu a spol.Zmenková kauza s Blaškom spôsobila parlamentnú a vládnu krízu, Ruskove vylúčenie zo strany Ano a okolnosti viedli k novým voľbám.

Po prvom dni pojednávania v auguste 2019 a 8,5 hodinovom výsluchu Pavla Ruska, ktorý napriek teatrálnemu trieskaniu JUDr. Šantu do stola a excesom právneho zastúpenia, vysvetlil okolnosti a dôvody vzniku zmeniek,  bolo aj nestrannému jasné, že zmenky boli vystavené v roku 2000. V konečnom dôsledku Pavol Rusko popisoval z väčšej časti situácie, pretraktované na verejnosti  od roku 1998. Z tohto pohľadu Rusko iba doplnil informácie, o ktorých vo verejnosti rezonovali iba ako kuloárne informácie. Predloženie „údajnej piatej zmenky“, ktorá  nebola predmetom obžaloby,  nemá v histórii snáď obdobu.

Po prvých dňoch pojednávania si nielen právne zastúpenie Markízy, ale aj obžalobe došlo, že trestnú vec nie je možné ustáť. Navyše koncom júla sa nedostavil na podanie, tzv. kľúčový svedok Peter Tóth a Šantovi praskli nervy.

Právne zastúpenie pritvrdilo 

Frustráciu  z fiaska si JUDr. Lipšic riešil spôsobom sebe vlastným – dehonestovaním  právneho zastúpenia Mariána Kočnera,   zastrašovaním svedkov

Lipšicove masírovanie ega v relácii  Braňa Závodského

Na základe rozohraných spravodajských hier  a rozprávke o pripravovanom úteku pritvrdili väzobné podmienky spôsobom, ktorý odporoval zákonu.Medzitým došlo aj k nátlaku a k pokusom o ovyplvnenie Mariána Kočnera priamo vo väzbe, no o jeho šikane unikli informácie na verejnosť.

Odopieranie spánku a šikanovanie väzneného Mariána Kočnera

Vedenie ZVJS škandál riešilo samozrejme systémom, hlboko zakoreneným na Slovensku.

Vedenie ZVJS, pobúrilo zverejnenie nariadenia k prístupu ku Kočnerovi, nie jeho obsah

pokračovanie:  Horúca jeseň 2019 …

 

 

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies