Kauza „Zmenky“ – finančne najnáročnejší projekt novodobej justičnej tvorby

Tvorivá dielňa Šanta – Lipšic – Tóth

Pripraviť monster proces aký spustili voči Kočnerovi nie je ani zďaleka také jednoduché ako sa javí na prvý pohľad. Príprava je náročná nielen z hľadiska finančného , ale najmä personálneho, pretože politickému procesu spravidla predchádza niekoľkoročná príprava a ekonomická likvidácia objektu záujmu. Aby sa občan nedokázal účinne brániť, orgány činné v trestnom konaní otvoria voči „ záujmovej osobe“ niekoľko trestných konaní a vznesú niekoľko obvinení, pre ekonomickú trestnú činnosť, ktorou bol údajne poškodený štát. Na základe vznesených obvinení, kde údajným poškodeným je štát, následne zablokujú majetok označeného páchateľa, čím vytvoria situáciu, že obvinený nemá dostatok prostriedkov na úhradu právnych služieb. Keďže pri ekonomickej trestnej  činnosti je tzv. nutná obhajoba, štát určí podľa vlastného uváženia obvinenému „vhodného“ obhajcu, spolupracujúceho s obžalobou. Daniel Lipšic, ktorý vsadil na osvedčenú klasiku výroby kriminálnikov, ako už u neho býva zvykom, nedomyslel detaily.

Lipšicovi sa síce podarilo, s výdatnou pomocou spriaznených médií a priateľov v brachiálnych zložkách zabezpečiť niekoľko obvinení voči Kočnerovi, dokonca zablokovať majetok  pre údajnú ekonomickú trestnú činnosť,  avšak v týchto trestných veciach nie je možné podať obžalobu, pretože obvinenia sú postavené na vode. Podstatným momentom ovplyvňujúcim vážnym spôsobom proces z pohľadu právneho zastúpenia a obžaloby bolo nesplnenie Lipšicovho predsavzatia, že Mariána Kočnera bude obhajovať advokát podsunutý obžalobou, ani advokát pridelený ex offo – z moci úradnej, čiže obhajca ustanovený štátom, ktorý bude plniť požiadavky obžaloby.

Kampaň voči Mariánovi Kočnerovi začala bezprostredne po nadobudnutí zročnosti zmeniek a ich uplatnení na súde

Právne zastúpenie Markízy od začiatku obchodného sporu vedelo, že v súlade so zákonom spor nie je možné ustáť. O časovanej na bombe, ktorou zmenky nepochybne boli, vedelo podstatne viac osôb ako sa doposiaľ prezentuje na verejnosti, navyše Rusko potvrdil vystavenie zmeniek pred súdom a sudkyňa nemohla napadnúť Ruska ani za avalovanie, čiže ručenie zmeniek Markízou, pretože v čase vystavenia zmeniek bol konateľom Markíza a podpisy na zmenkách neboli sfalšované.  Zainteresovaným už v roku 2016 a následne 2017 bolo jasné, že nebude možné podľa predstáv pravosť zmeniek spochybniť.

Médiá v tom čase zmenkovému sporu venovali minimálnu pozornosť, sústredili sa na kampaň zameranú na tzv. ekonomickú trestnú činnosť Kočnera, ktorý napriek nepriaznivému postoju médií voči svojej osobe, zvolával tlačové konferencie, listinami vyvracal nezmyselné obvinenia a znášal výkriky novinárov, že skončí vo väzbe. V konečnom dôsledku politické procesy a propaganda sú neoddeliteľnou súčasťou našej, nielen novodobej histórie. Jednotlivé kauzy sa od seba líšia iba v aktéroch, v technických možnostiach a v niekoľkých  takmer nepodstatných detailoch.

Polícia pri riešení Kočnera opäť raz oprášila  rokmi zaužívaný spôsob, kriminalizovania.

Mimochodom, výroba trestného sporu z obchodného je špecialitou orgánov činných v trestnom konaní od nástupu Dzurindu v roku 1998. Tento spôsob umravnenia predmetu záujmu, zavedený koncom deväťdesiatych rokoch, využívala štandardne konkurzná mafia, spolupracujúca s políciou a justíciou v prípadoch, keď po nezákonnom vyhlásení konkurzu sa majiteľ rozhodol zákonnými prostriedkami brániť. Po podaní odvolania, sťažností, či trestných oznámení panstvo na výkon spravodlivosti zabezpečilo údajnému úpadcovi vznesenie obvinenia pre marenie konkurzu.

Animozity medializácie sporu

Trestné konania vedené voči Mariánovi Kočnerovi, prejednávané senátmi ŠTS sú predsa len v niečom výnimočné, občan má možnosť v priamom prenose sledovať všetky nezákonnosti trestného konania. A aj keď po roku 1989 väčšina politických káuz bola vedená s asistenciou médií, nezákonnosti v konaní médiá aspoň zakrývali uvádzaním čísiel paragrafov, prípadne citáciou celých ustanovení trestného zákona a poriadku, čím sa aspoň pokúšali vo verejnosti navodiť dojem, že konanie je vedené v súlade so zákonom. V tomto prípade však okolnosti zavedený spôsob medializácie neumožňujú, nakoľko právny názor prezentovaný pred médiami, či už prokuratúry alebo právneho zastúpenia Markízy, je od ustanovení trestnoprávnej legislatívy na hony vzdialený.

Trestné konanie vo veci zmenky, nezačalo spôsobom ako by bežný občan očakával podaním podnetu, ale intenzívnou angažovanosťou a účasťou JUDr. Jána Šantu na civilnom pojednávaní pri uplatnení jednej zo štyroch zmeniek vydaných Pavlom Ruskom, predloženej súdu po nadobudnutí zročnosti v roku 2015. Samozrejme prokurátor sa civilných pojednávaní nezúčastňuje bežne.

Obžaloba a väzba

Konanie JUDr. Šantu od samého začiatku sa vymykalo štandardom postavenia a náplne výkonu dozoru nad konaním, avšak od podania obžaloby vo veci údajného zmenkového podvodu, JUDr. Šanta zabudol nielen na postavenie prokurátora v trestnom konaní, ale aj na základy trestného práva. V predstave vybudovania závratnej kariéry, na kauze zmenky v konečnom dôsledku, predviedol množstvo neuvážených predstavení a médiám poskytol kvantum vyjadrení odporujúcich platnej trestnoprávnej legislatíve, ale aj etike.

O Kočnerovej väzbe rozhodli systémom „účel svätí prostriedky“

Marián Kočner je v kolúznej väzbe za falšovanie a ekonomickú trestnú činnosť, údajne pretože odmietal pred posúdením zmeniek znalcom, odovzdať zmenky vyšetrovateľovi. Z právneho hľadiska po poskytnutí zmeniek mal byť prepustený a trestne stíhaný na slobode. Začiatkom decembra prokurátor Šanta požiadal o predĺženie väzby z taktických dôvodov. Keďže  náš zákon väzbu z taktických dôvodov nepozná, podsunuli orgány médiám  rozprávku o motákoch.

Nežijeme v starovekom Ríme a „slušné“ námestia nie sú inštitútom, ktorý rozhoduje o vine Kočnera

Motáky

Pôvodne dôvodom na predĺženie a sprísnenie väzby, prezentovaným prokuratúrou boli lístočky, ktoré podľa prvotných informácií dodal polícii utajený svedok Peter Tóth. Dňa 20.12 2018 sudca pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu, pracovisko Banská Bystrica, akceptoval návrh prokurátora a rozšíril dôvod väzby obvineného Mariána Kočnera aj o kolúzny dôvod väzby a zároveň predĺžil lehotu trvania väzby obvineného do 28. apríla 2019.“ Podľa vyjadrení z neskoršieho obdobia motáky zadržala NAKA, neskôr sa Tóth vyjadril, že ich odovzdal polícii.

Súd predĺžil väzbu osobe stíhanej väzobne za ekonomickú trestnú činnosť, pre trestnú vec vraždy, v ktorej v tom čase nebola ani obvinená. Diskusiu o nezákonnosti rozhodnutia, ktoré ako prvé bolo napadnuté prokurátormi generálnej prokuratúry a sudcami, médiá odklonili masírovaním informácií o vynášaní motákov z väzby, následné škandalizovanie a odvolávanie prokurátorov.

Zamotaní v Kočnerových motákoch alebo mediálna bublina na odpútanie pozornosti

Cieľom spravodajskej hry z dielne Tóth – Lipšic – Šanta, ktorou na základe vymyslených motákov diskreditovali vedenie generálnej prokuratúry a vydierali sudcov, ktorí rozhodovali o väzbe sa zosypala, prvýkrát na údajnom motáku, ktorý mal Marián Kočner poslať po Petrovi Tóthovi, JUDr. Štefanovi Aghovi. Každému bolo jasné, že Marián Kočner nemal dôvod na vypisovanie motákov a ani ich nepísal, že JUDr. Andrej Šabík nemal dôvod na vynášanie motákov, a už vôbec nemal dôvod ich odovzdávať Petrovi Tóthovi. Každému bolo jasné, že špinavá spravodajská hra je jednoznačným signálom pre sudcov a prokurátorov, že pokiaľ nebudú konať v prospech obžaloby diskreditácia ich neminie.

Existenčný strach z kriminalizovania

Na celej kauze desí predovšetkým mlčanie právnickej verejnosti, ktorá má nesporne názor na porušovanie obžalovacej zásady prokurátorom JUDr. Šantom, na predkladanie dôkazov, ktoré nie sú predmetom písomne podanej obžaloby, výsluchy svedkov v trestnej veci pred súdom, ktorá nie je predmetom konania, či uplatnenie financovania mediálnej kampane právnym zastúpením do nákladov právneho zastúpenia poškodeného.

Povrchnému právnemu zastúpeniu Markízy sa nepodarilo, napriek spolupráci s prokurátorom Šantom a štedro vyfinancovanými médiami, účinne zakryť do neba volajúce nezákonnosti konania. Prevaleniu svinstiev nedokázali zabrániť ani rozohrávkami plytkých spravodajských hier z tvorivej dielne Petra Tótha.

Predstavenie „Zmenky Pavla Ruska“ sa právnemu zastúpeniu vymklo spod kontroly už v prvých dňoch pojednávania.

 

Pokračovanie …

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies