O Kočnerovej väzbe rozhodli systémom „účel svätí prostriedky“

Všetci prezentujeme, aspoň navonok, ako veľmi nám záleží na dodržiavaní ľudských práv, ústavných práv, zákonov zakotvených v legislatíve. Kritizujeme dlhodobo zlý stav slovenskej justície, respektíve orgánov na výkon spravodlivosti, rozhodnutia vydané v rozpore so zákonom, či procesné chyby poškodzujúce účastníkov konania.

Novým trendom v posledných mesiacoch je vyvolávanie nátlaku na selektívne uplatňovanie právnych noriem voči páchateľom trestných činov a verbálne útoky na advokátov.

Médiá dlhodobo verejnosti podsúvajú názor, že nie je zákonné osobu odsúdiť, ak sa na trestnom čine podieľala vo verejnom záujme. K novým fenoménom zároveň patrí deľba advokátov na slušných a neslušných podľa klientely, čo už je samo o sebe skutočne zvrátené. Mnoho advokátov, ktorí v súlade so zákonom o advokácii vykonávajú advokátsku prax sú terčom neprimeraných útokov zo strany médií a verejnosť, neuvedomujúc si postavenie obhajcu v trestnom konaní, ich morálne kvality posudzuje podľa osoby, ktorú práve zastupujú.

Povinnosťou advokáta nie je zabezpečiť oslobodzujúci rozsudok pre páchateľa trestnej činnosti, ale zabezpečiť v rámci trestného konania práva obvineného na spravodlivý súdny proces.

Aj keď donedávna bolo v našej zemepisnej šírke dodržiavanie práv obvineného skôr zbožným želaním ako realitou, obhajoba ani sudcovia a prokurátori nekomentovali a neobhajovali svojvoľné, nesprávne rozhodnutia pred médiami. Donedávna by si žiadny prokurátor nedovolil prezentovať na verejnosti právny názor, že pokiaľ bude obvinený žiadať o vypočutie v priebehu konania, čiže využívať základné právo na obhajobu a bude sa v rámci trestného konania vyjadrovať k výsluchom svedkov, bude jeho konanie považovať za obštrukčné. Pred pár dňami sa prokurátor Šanta vyjadril v tejto súvislosti s výsluchom P. Ruska, obvineného v kauze falšovania zmeniek. Právnická verejnosť nad jeho vyjadrením nechápavo krútila hlavou, bežný občan neznalý trestný zákon jeho vyjadrenie akceptoval a média jeho porušovanie základných práv obvineného prezentovali ako odvahu.

Štvrtok Krajský súd rozhodoval o sprísnení väzby Mariána Kočnera a prokuratúra „pre dobrú“ vec si opäť pomohla tak trochu v rozpore so zákonom – výsluchom utajeného svedka z iného konania, nesúvisiaceho s falšovanými zmenkami, čo je v príkrom rozpore s platnou legislatívou. Konanie prokuratúry nenechalo chladných právnych zástupcov obvineného Kočnera a prvý krát v priebehu konania vyjadrili svoj názor na konanie dozorového prokurátora JUDr. Šantu:

„Kolúznu väzbu založil na základe listín, ktoré predložil utajený svedok. Toto my považujeme za neprípustný a nepoužiteľný dôkaz a preto sme sa obrátili na najvyšší súd.

Pridružený výsluch svedka v trestnej veci, nie je použiteľným dôkazom v tejto trestnej veci a pokiaľ pán prokurátor bude chcieť vypočúvať tohto svedka a argumentovať touto svedeckou výpoveďou, žiadame, aby tento svedok bol vypočutý, aby sa vyjadril k listinám, cez koho a najmä akým spôsobom mal komunikovať.“

Predmetom tohto textu nie je záujem obhajovať trestnú činnosť Pavla Ruska a ani Mariána Kočnera. Páchateľov trestného činu je potrebné eliminovať zo spoločnosti, pre úspešnosť konania v prípade potreby väzobne stíhať, odsúdiť a uložiť im trest aký si zaslúžia, ale zákonne. Nezákonné rozhodnutia zrušené z dôvodu porušovania práva občana na obhajobu a spravodlivý súdny proces mnohokrát v minulosti zabránili potrestaniu páchateľa.

V súčasnom marazme justície ktokoľvek z nás sa môže ocitnúť v pozícii obvineného a nikto nechce aby po jeho právach šliapal prokurátor iba preto, že sa momentálne, s výraznou podporou médií, rozhodol naplniť svoje predstavy o kariérnom postupe.

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies