Dokedy budeme na Slovensku tolerovať zneužívanie moci?

Verejnosť s vďakou prijala zaručený recept a návod na postup, ktorý dostala od poslanca Dostála:

 Za poškodených je potrebné podávať trestné oznámenia…

Každý občan, ktorému nie je ľahostajné, že štátne orgány platené z našich daní začali používať nezákonné praktiky pri honbe za dôkazmi za každú cenu, poďakovať za praktický návod, ktorý nám bezplatne ukázal poslanec Dostál  ako jeden zo zákonodarcov slovenského parlamentu, ktorý je inak   ( a je to práve pre poskytnutie bezplatného právne premysleného postupu myslené v dobrom) aj právnikom.

Pri správnom uchopení jeho právneho názoru sa môžeme prepracovať dôležitým zisteniam pri zneužívaní právomoci v súvislosti s konaním konkrétnych policajtov, prokurátorov a sudcov vo veci odposluchov na chate pri Leviciach. A takto nenecháme vec zamiesť pod koberec.

Pri postupe podľa uvádzaného návodu prokurátor alebo policajt ( § 196 trestného poriadku) musia:

Pri podaní trestného oznámenia vo veci porušenia dôvernosti ústneho prejavu a iného prejavu osobnej povahy podľa § 377 trestného zákona  bez meškania upovedomiť Úrad špeciálnej prokuratúry o podanom trestnom oznámení, keďže sa týka pôsobnosti Špeciálneho súdu. Tá je zo zákona daná ak je tu podozrenie zo spáchania trestného činu v súvislosti s výkonom zverenej právomoci a zodpovednosťou za také konanie.

Ak prokurátor alebo policajt po prijatí nášho trestného oznámenia zistí, že je podnet na trestné stíhanie potrebné doplniť, vyžiada si potrebné písomné podklady.

Tieto podklady musia byť zapísané v registri OO PZ Levice, v založenom spise a musia obsahovať:

  1. Oznámenie alebo podnet osoby o tom, že vie o pytlačení a porcovaní takto nezákonne ulovenej zvery na uvádzanej chate.
  2. Konkrétne úkony policajta, ktorému bolo toto oznámenie pridelené na vyšetrovanie a to výsluch oznamovateľa, svedkov, dôkazy o tom, že ide o pytliactvo, zistenie vlastníka chaty, poznatky o tom, kto, kedy na chatu prichádza a pod.
  3. Uznesenie o začatí trestného stíhania vo veci v ktorom musí byť uvádzané kedy, kde, čo a ostatné okolnosti trestného skutku pytliactva. Toto uznesenie muselo byť doručené Okresnej prokuratúre Levice a muselo byť zavedené do registra, s ním sa musel stotožniť prokurátor, ktorému bola vec pridelená.
  4. Vzhľadom na zverejnené skutočnosti je jasné, že tieto písomnosti, vrátane vydaného uznesenia museli byť prokurátorom okresnej prokuratúry Levice predložené s návrhom na vyhotovenie obrazovo-zvukového záznamu Okresnému súdu Levice.
  5. Pokiaľ tomu tak nie je, ide o jednoznačnú manipuláciu so zákonom a spravodlivosťou, ktorá sa nikdy nebude dať zakryť alebo zaretušovať, aj keď na tom bude pracovať celý štáb ľudí zo špeciálu a iných zložiek.Tu však zároveň nastupuje otázka, prečo sa taký návrh prokurátora predložil nepríslušnému súdu v Nitre?

Aj na tomto súde musí byť založený príslušný spis, ktorý musí obsahovať zákonom požadované dôkazy a podklady na zdôvodnenie krokov, ktoré boli zverejnené. Takto je nastolená zásadná otázka:

Prečo mal byť OS Nitra súdom vydaný príkaz na vyhotovenie obrazovo – zvukových záznamov vo veci začatého trestného stíhania pre trestný čin pytliactva, ku ktorému malo dôjsť v pôsobnosti súdu v Leviciach?

Vydal taký príkaz sudca pre prípravné konanie  z Nitry aj napriek tomu, že nebol nielen miestne príslušný, ale ani vecne príslušný, keďže po začatí trestného stíhania je na vydanie takého príkazu zo zákona príslušný senát Okresného súdu Levice ?

Na položenú otázku dáva čiastočne odpoveď postoj špeciálneho prokurátora.

Navyše, vhľadom na zverejnené údaje, pokiaľ ide o postoj prokurátora špeciálnej prokuratúry Michala Šureka. Prokurátor Michal Šúrek na zdôvodnenie predĺženia väzby už rok držaných obviňovaných osôb, operatívne súdu  doložil podklady z odposluchov, nesúvisiace s ich vecou.

Pri povinnej jazde odpovedí novinárom sa snažil verejnosti nahovoriť, že do spisu doložil len prepisy účastníkov rozhovorov z chaty. Tieto údaje produkoval so značne neistým spôsobom, keďže si je vedomý, že prepisy museli byť úradne vyhotovené odpisom z nahrávok, pričom ide o obsiahly materiál.

Zdá sa, že ktosi poriadne prestrelil a my sa môžeme dôvodne domnievať,   kto je asi za týmto  neslýchaným zneužitím štátneho mocenského aparátu.

Sily súčasnej vládnej garnitúry, ktoré už viac ako jeden a pol roka hľadajú všetky možné prostriedky na likvidáciu opozičných ľudí, pôvodne pôsobiacich vo vysokých funkciách. Podujali sa zneužívať najmä inštitút  väzobného stíhania týchto ľudí.  Nátlakom touto formou, najmä ak dosiahnu  zlomenie niektorých jedincov, hneď cez svoje mediálne kanály  víťazoslávne verejnosti predhadzujú úspešnosť v boji proti mafii s bombastickým vytváraním zdania, že tu nastolili zákon a spravodlivosť.

Vládna garnitúra, si  aj napriek dôvodným a rukolapným protiargumentom presadila na post šéfa špeciálnej prokuratúry človeka, ktorý tam nemá čo hľadať.  Lipšic od nástupu do funkcie dokazuje, že išlo o účelový zámer víťazov volieb,  aby mali možnosť cez tento post realizovať  neobjektívne, ale cielené kriminalizovanie čohokoľvek, čo sa udialo za predošlej vlády na  manipuláciu a prispôsobovanie prostriedkov trestného  práva voči opozícii za cenu akéhokoľvek zneužívania zverenej moci.

Cuibono?

Položme si preto cicerovskú otázku: Cuibono?

Kto má mať alebo chce mať osoh z toho, že došlo opakovane a cielene snímaniu obrazu a zachytávaniu osobných a neverejných hovorov lídra opozičnej strany a  nezákonné odposluchy zverejnil cez spriaznené mediálne kanály?

Odpoveď na túto otázku môže dať len nezávislé a zákonným spôsobom vykonané vyšetrovanie spáchaného trestného činu po podaní trestných oznámení vo  veci porušenia dôvernosti ústneho prejavu a iného prejavu osobnej povahy podľa § 377 trestného zákona.

Z výsledku vyšetrovania sa môže verejnosť dozvedieť, či neboli zverejnené nahrávky vykonané s  cieľom ich použitia na nekalý politický boj proti opozičným predstaviteľom, prípadne, či kauza pytliactva mala len krycí charakter.

Na základe šetrenia verejnosť zistí ,či indície, že stopy vedú k špeciálnej prokuratúre majú svoje opodstatnenie, či sa potvrdí, to čo bolo verejne prehlásené, že Lipšic a jeho družina nemajú s vecou nič spoločné. Súdny človek nemôže uveriť, že celá kauza pytliactva má reálny základ.

Preto, pokiaľ sa nevieme stotožniť, či zmieriť s tým, čo je pretláčané na verejnosť  spriaznenými provládnymi médiami nič nám nebráni podľa návodu poslanca Dostála podať trestné oznámenie za poškodených a tak docieliť odhalenie postupov, ktoré spustila vládna moc.

Navyše nebudeme pravdepodobne príliš prekvapení, ak sa pri hľadaní skutočnej pravdy vynoria tie najšpinavšie praktiky a kroky konkrétnych ľudí, ktorí zneužívajú svoje postavenie na likvidáciu posledných zvyškov viery národa o hlásanej spravodlivosti  a sľubovanej očiste spoločnosti o potrebe rešpektovania zákona ako normy, ktorá musí platiť v každej civilizovanej spoločnosti.

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies