Eurorešpekt je košpiračný dezinfo web?

Monika Tódová označila Eurorešpekt ako konšpiračný web. Prezrel som Smatanove zoznamy na www.konspiratori.sk. Eurorešpekt sa tam nenachádza. Ešte alebo už…

Mám ale nápad:

Hromadnú žalobu poškodených a Smatanovcami “stíhaných obetí“ zoznamov proti Smatanove zoznamy…
Zatiaľ sa na “zadné” postavili len Hlavné správy…
Nenechal by som ich v tom samé…
Hromadnou žalobou nemienim žalobu vo veci podvodu á la „Šmejdi“ alebo hromadnú žalobu spotrebiteľov, ale žalobu, ktorej petitom by bolo zrušenie www.konspiratori.sk. Takzvaných Smatanových zoznamov…

Aby bolo jasno: Nie petíciu. Hromadnú žalobu.

Súd by mal vydať nález a rozsudkom rozhodnúť, či tento druh organizovaného občianskeho aktivizmu je alebo nie je prípustným spolčením sa v rozpore s právnym poriadkom, zákonom o spolkoch a združeniach, prípustnom predmete „podnikania“ mimovládneho tretieho sektora „neziskoviek“ a napokon s Listinou základných ľudských práv a slobôd a (sic!) teda, Ústavou Slovenskej republiky…
Mám ho súkromne za zločinecké, ale aby som ho za také mohol označiť verejne, nemám na to oprávnenie, v danom prípade podložené súdom…
Podobné označenia, akými „operuje“ smatanovský spolok, patria do kategórie nálepiek typu konšpiračný, dezinformačný web…
Ktosi by mal zastaviť aj vojnu typu vzduch-vzduch teda označení typu:
Antisemita, xenofób, homofób, nacista, fašista, rasista… (lebo to je „na hlavu“).
A proti právne. Jediným oprávneným pre takéto označenie je trestný súd. Pre ostatné neoprávnené označenia zákon pozná ohováranie.
Činnosť Smatanových zoznamov je blízka neo norimberským zákonom, ktoré boli do verejného života uvádzané značkami na hrudi…
Príklad: Anticena Homofób roka.
Na prvý pohľad úplne nevinne, ale o to viac proto neo fašisticky pôsobí aj toto:

Preambula zoznamu:

„Tvoríme zoznam webov, o ktorých členovia našej komisie majú pochybnosti o ich dôveryhodnosti a kvalite obsahu. Na týchto weboch neodporúčame inzerovať a zároveň na ne neodporúčame odkazovať z vašich portálov.
Je iba na vás, či s naším zoznamom súhlasíte a či ho budete využívať.
Zoznam webov bol zostavený členmi komisie, na základe odborného posúdenia webov podľa jasne stanovených kritérií.“
https://www.konspiratori.sk/zoznam-stranok.php

Účelom zoznamu je vedomé a cielené hmotné poškodenie webov v zozname na strate alebo obmedzení zisku z reklamy. Netýka sa Zem a vek. Nežije z reklamy.

Pojmy „odborné posúdenie“ a „jasne stanovené kritériá“ sú nanajvýš vágne.
Je úplne jedno, či je „na nás“ a so zoznamom súhlasíme alebo nesúhlasíme, pretože už samotný zoznam poškodzuje povesť webov v zozname;
Zoznamy spôsobujú hmotnú aj nehmotnú škodu dotknutým webom.
Smatanovci sa museli na opakovanú až exekučnú výzvu podrobiť predbežnému opatreniu OS BA II. Až do konečného rozhodnutia súdu napokon odstránili web Hlavné správy zo zoznamov…
Poznámka: Úlohou súdu, ale nie je rozhodnutie o tom, či Hlavné správ patria alebo nepatria do žalovaných zoznamov.

Ide o slobodu slova, tlače a práva na informácie v kontexte medzinárodného a slovenského ústavného práva.

Súd nevydal predbežné opatrenie pre účel prezumpcie neviny Hlavných správ, pretože ako civilný občiansky súd rozhoduje v inej veci.
Hlavné správy majú právo na paralelnú trestnú žalobu, podnetom na stíhanie vo veci pre prokuratúru…
Úlohou OČTK je preukázať, že Hlavné správy ich „dezinformáciami a konšpiráciami“ spáchali alebo páchajú trestné skutky a spôsobili a spôsobujú nimi hmotnú a nehmotnú škodu (majetok, zdravie, život).
Alebo ohrozujú národno-štátny záujem, alebo sú pre štát bezpečnostnou hrozbou…

K obsahu článku Jany Teleki (Denník N) verzus Monika Tódová (Rešpekt) sa nevyjadrujem, lebo na to nemám oprávnenie a kompetencie ani ako novinár, investigatívny novinár, ani účastník súdneho konania. Spravidla sa vyjadrujem k problematike ľudských práv a slobôd.
Mám ale za pozoruhodné hranice investigatívnej žurnalistiky, kryté verejným spoločenským záujmom, ktoré pravidelným únikom informácií poškodzujú riadny súdny proces.
Dôvody, pre ktoré má Eurorešpekt spisový materiál, uvádza článok. Sú to dobré dôvody. Potvrdila to aj Monika Tódová, z Denníka N.

Eurorešpekt ale v Smatanových zoznamoch bol. Odstránený mal byť potom, čo sa „anti konšpirátori“ dozvedeli, že Jana Teleki (Eurorešpekt) má spis k sledovaniu novinárov .

„Monika Tódová, ktorá hrdo napísala o portáli Eurorešpekt, že je konšpiračným webom je radená medzi najinformovanejšie novinárky v súvislosti s kauzami Mariána Kočnera, má prístup k spisu, čo priznala v relácii u Sajfu, ale najmä sa zúčastňuje všetkých pojednávaní vo veci zmeniek.  Na základe vyššie uvedeného je jednoznačné, že Monika Tódová vie, že zverejňujem informácie, ktoré odzneli na pojednávaní. V konečnom dôsledku záznamy z pojednávaní sú dostupné na denníku Sme a čitateľ, podobne ako ja si medializované pasáže môže kedykoľvek vypočuť.  Citácie zákonov, ktoré používam v svojich textoch pre jednoduchšie vysvetlenie, tie sú tiež dostupné každému čitateľovi na webe aj bez toho, aby opatroval doma trestný zákon a trestný poriadok.“ Píše Jana Teleki v odpovedi Mončiči Tódovej (odkaz na článok Eurorešpekt hore).
Priama otázka Jurajovi Smatanovi (jeho odpoveď sem vložím dodatočne):

Smatana mi dal vyhýbavú odpoveď: (zatiaľ) neodpovedal.

Etický kódex novinára nestačí

Už mal byť dávno revidovaný mediálny zákon a zákon o občianskych združeniach (mimovládky, neziskovky).
Doba je zložitá a prelomová, ale „piata veľmoc“ sa ale nemôže podieľať na rozmotávaní pavučiniek spôsobom, a následnom úniku info zo spisovej agendy, ktorý vzbudzuje podozrenie z protiprávneho konania, hoc aj alebo ani, vo verejnom záujme. Inak budí dojem, že je paralelnou tajnou službou. Štátom v štáte.
Piatu veľmoc (kolónu) zakladajú jej vlajkové lode počnúc Denníkom Nenávisť.
Zvyšok je „alternatíva“ (konšpiračné a dezinformačné printy a weby.)
Ibaže vo svete digitálnych, informačných a komunikačných technológií  a verejného mediálneho priestoru, pojem alternatíva stráca zmysel.

Pre mňa je alternatíva aj STV alebo TA3 či denníky N, SME, Pravda

S informáciami z akéhokoľvek zdroja nakladám slobodne a po svojom. A nikoho do toho nič. Lebo Listina ZPaS a Ústava SR. Ktosi „zaspal dobu“.
Ale ONI (lepšoľudia) hlásia sa k progresivizmu a liberálnej demokracii a cez ňu k liberálnemu fašizmu. Árijci.

Zásada slobodnej a demokratickej spoločnosti a právneho štátu:
Na nepráve alebo krivom práve nemožno založiť právo.

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies