MIMORIADNE: Chlpíková roky ošetrovala trestnú činnosť príbuzného prokurátora Čentéša

Harabinov senát rozhodol o trestnom konaní voči Chlpíkovej

Prokurátora Generálnej prokuratúry  SR – JUDr. Jozefa Čentéša vníma verejnosť ako zvoleného kandidáta na post generálneho prokurátora, ktorého odmietol prezident Ivan Gašparovič vymenovať do funkcie, prípadne ako prokurátora, ktorý po výsluchu Igora Matoviča údajne nedopatrením skartoval svedeckú výpoveď.

JUDr. Chlpíková, ktorá pôvodne pôsobila na Okresnej prokuratúre v Nitre, aj keď mala za sebou niekoľko vážnych káuz, diskvalifikujúcich ju na vykonávanie postu prokurátora, po nástupe JUDr. Čižnára do apríla 2019 pôsobila na generálnej prokuratúre v pozícii riaditeľa trestného odboru.

Tragická dopravná nehoda

V roku 2002 došlo k tragickej nehode, pri ktorej zahynuli rodičia dvoch maloletých detí vo veku deväť a desať rokov a ťažko sa zranila dcéra známeho nitrianskeho advokáta.

Ing. Gogová riadila vozidlo Passat, ktoré po náraze Fordu do zadnej časti vozidla vybočilo z cesty a čelne sa zrazilo s protiidúcim vozidlom DAEWO. Pri nehode bolo poškodené aj protiidúce nákladné vozidlo.

Podľa vyjadrenia svedkov, stojacich na blízkej autobusovej zastávke, Ford riadený príbuzným JUDr. Čentéša vo vysokej rýchlosti narazil do vozidla Passat. Náraz spôsobil následný posun vozidla Passat do protismeru. Vozidlo Ford s výrazne poškodenou ľavou prednou časťou vozidla sa po náraze dostalo na lúku. Popisu dopravnej nehody svedkami jednoznačne zodpovedal stav pravej zadnej časti Passatu ako aj zavinenie dopravnej nehody vodičom Fordu.

Miesto činu

Na miesto činu, kde vo vozidle DAEWO zostali zakliesnené dve mŕtve osoby, spolu s vyšetrovateľom sa dostavila prokurátorka JUDr. Ľubica Chlpíková. Zároveň sa miesto nehody dostavil otec vodičky Passat, majiteľ vozidla, advokát JUDr. Goga, v minulosti pôsobiaci ako prokurátor, pre ktorého prítomnosť JUDr. Chlpíkovej na mieste nehody, bola javom, s ktorým sa napriek dlhoročnému pôsobeniu na prokuratúre nestretol. Až následne po zabezpečení ošetrenia dcéry a odchode sanitky, pri pokuse zistiť príčinu dopravnej nehody, z rozhovoru s vodičom nákladného vozidla, ktorý potvrdil, že tiež do vozidla Passat narazil a obyvateľmi Lukačoviec vyplynulo, že prokurátorka Chlpíková sa dostavila na miesto nehody na základe intervencií JUDr. Jozefa Čentéša – prokurátora Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, práve kvôli záujmom vodiča Fordu, ktorý bol z tejto obce. Uvedenému tvrdeniu by nik nepripisoval váhu, pokiaľ by vyšetrovanie vedené v Nitre bolo realizované zákonným spôsobom.

Nezákonné vyšetrovanie

Dôvodom prítomnosti prokurátorky bolo za akúkoľvek cenu ošetriť trestnú činnosť vodiča Fordu, inak príbuzného JUDr. Čentéša, ktorý spôsobil dopravnú nehodu. Niekoľko dní po dopravnej nehode si prokurátorka JUDr. Chlpíková, z úložiska havarovaných vozidiel v Zlatých Moravciach v čase svojho voľna za asistencie znalca a  vyšetrovateľa koleso z

havarovaného vozidla Passat, ktoré riadila dcéra nitrianskeho advokáta odniesla k sebe do kancelárie. V rozpore so zákonom, hoci už z prvotnej obhliadky bolo zrejmé, že dopravnú nehodu spôsobil vodič Fordu, vydala pokyn na vznesenie obvinenia voči Ing. Gogovej, ktorá pri nehode utrpela vážne zranenia.

Paradoxne Ford, ktorý narazil do Passata dcéry advokáta a spôsobil balans vozidla, ktorý viedol k zrážke nebol podrobený žiadnemu znaleckému skúmaniu. Jednoducho z miesta dopravnej nehody bol odvezený bez akejkoľvek kontroly.

Napriek neprimeranej angažovanosti Chlpíkovej šťastie neprialo

Rozbor na kolese preukázal, že k došlo defektu nárazom a na prerazenej pneumatike už žiadna ďalšia dráha nebola vozidlom vykonaná a prirodzený stav pneumatiky bol v priamej súvislosti s haváriou. Posúdením stavu pneumatiky bola vylúčená teória o tom, že k havárii došlo v dôsledku prerazenia pneumatiky, k následnému šmyku a destabilizácii vozidla. Vozidlo po dopravnej nehode odtiahli, za účelom vyhotovenia znaleckého posudku a zhotovenia fotodokumentácie na policajné parkovisko.

Hoci na mieste bola policajným technikom zhotovená rozsiahla fotodokumentácia na zabezpečenie stôp štyroch vozidiel, ktoré boli súčasťou dopravnej nehody, v dokumentácii technika sú priložené iba fotografie z vozidla Passat, ktorý šoférovala dcéra advokáta, z vozidla DAEWO, u ktorého došlo k tragickému nárazu a čiastočne nákladného vozidla a dve fotografie Fordu nafotené z viac ako desiatich metrov, neevokovali ani pocit, že by bol súčasťou dopravnej nehody. Po dvoch rokoch urgencií bola do spisu založená fotografia bieleho Fordu naloženého na odťahové vozidlo.

Urgencie a sťažnosti vystriedali po rokoch vážne rozhodnutia

Generálna prokuratúra rozhodla o predpojatosti Okresnej a Krajskej prokuratúry v Nitre a určila príslušnosť na Krajskú prokuratúru Žilina a vyšetrovanie ORPZ Levice.

Najvyšší súd v roku 2006 rozsudkom 4 Tz 9/2006 skonštatoval, že dcére advokáta

bolo obvinenie vznesené „úpravou“ prokurátorky bez akýchkoľvek preukázaných dôvodov. 

Prokurátorka JUDr. Chlpíková pri rozhodovaní o sťažnosti konala v rozpore so zákonom a procesnými postupmi porušila ústavné a procesné práva obvinenej Ing. Gogovej.

Súd trikrát skonštatoval, že v spise chýbajú doklady na základe, ktorých prokuratúra rozhodovala. Prokurátorka Chlpíková, ktorá evidentne odstránila sporné dôkazy zo spisu, nedokázala na pojednávaní ani zaujať postoj.

Senát Najvyššieho súdu konštatoval, že voči Ing. Gogovej nebolo postupované v súlade so zákonom, obvinenie voči nej nebolo odôvodnené v súlade so zákonom a sťažnosti neboli vybavené v súlade so zákonom.

Ing. Gogovej neboli doručované uznesenia vyšetrovateľa, voči ktorým mala právo podať opravné prostriedky.

Senát JUDr. Harabina posúdil aj konanie znalca

Súdny znalec Ing. Janoško, privolaný bezprostredne po nehode na miesto činu neohliadol a nezabezpečil vozidlo Ford a vyvodil nelogické a neobjektívne závery k tomuto vozidlu. Súd jeho konanie uzavrel výrokom, že tieto skutočnosti nevylučujú dôvodnosť podozrenia z manipulácie s výsledkami znaleckého dokazovania.

Senát Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, ktorému predsedal JUDr. Štefan Harabin vyhodnotil aj výpoveď svedka, ktorý bezpochyby videl náraz bieleho Fordu zozadu do Passatu, zmenu smeru jazdy tohto vozidla, náraz do vozidla Daewo a Tatra, ako aj výjazd Fordu do poľa.

Závery z rozsudku

„ Kriminalisticko-expertízny ústav PZ zistil na pravej zadnej časti, ale najmä v kufri vozidla PASSAT, kusy laku a skla z vozidla Ford, z čoho je nesporné, že ku kontaktu týchto vozidiel došlo“ a príčinou nehody bolo, že Ford pohybujúci sa rýchlosťou vyššou ako 20km/h do Passat narazil do jeho zadnej časti. Ing. Gogová nezavinila vznik dopravnej nehody. Jedinou príčinou vzniku dopravnej nehody bola zlá technika jazdy vodiča Fordu.

Rozsudok NS SR končí konštatovaním, že JUDr. Chlpíková, ktorá medzičasom nastúpila na Generálnu prokuratúru Slovenskej republiky, vydávala nezákonné pokyny.

Zrušenie obvinenia poškodenej a vznesenie obvinenia vodičovi Fordu

Rozsudok najvyššieho súdu, s detailným popisom nezákonností vyšetrovateľov a prokurátorov, po vykonaní dôkazov počnúc svedectvom Radoslava R., ktorý nehodu videl končiaci znaleckými posudkami a expertízy KEU PPZ SR je záväzný pre každého policajta, prokurátora, ale aj sudcu prvostupňového a odvolacieho súdu.

Po rokoch bolo vznesené obvinenie vodičovi Fordu, ktorý dopravnú nehodu spôsobil a po ukončení prípravného konania na Okresnom súde v Nitre bola dňa 20.9.2007 dozorovým prokurátorom podaná obžaloba.

Chlpíkovej trestné stíhanie

V septembri v roku 2006 bolo na základe rozhodnutia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky začaté úradom boja proti korupcii trestné stíhanie za trestný čin zneužitia právomoci verejného činiteľa, nakoľko bezdôvodne, bez preukázania viny vydala pokyn na vznesenie obvinenia, neplnila si riadne povinnosti vyplývajúce jej z právomocí, nezamedzila porušovaniu zákona a tolerovala nezákonný postup vykonávaných úkonov.

Trestné konanie, vyšetrovateľ boja proti korupcii zastavil voči nej odôvodnením, že sa nepodarilo zistiť páchateľa, hoci z rozhodnutia Najvyššieho súdu bolo evidentné, že páchateľom trestné konanie v rozpore so zákonom dozorovala JUDr. Chlpíková, ktorá v čase trestného konania voči nej pôsobila na Generálnej prokuratúre SR.

Dvanásť rokov po vynesení rozsudku zvrat v konaní

Vec bola pridelená sudcovi Sopúchovi, ktorí vzhľadom na priateľské väzby s JUDr. Čentéšom rozhodol sa odignorovať rozsudok najvyššieho súdu a pokračovať v nezákonnostiach voči Ing. Gogovej.

Ak sa o niekom povie, že dokáže ísť cez mŕtvoly, pani prokurátorka dokázala ísť v rámci dopravnej nehody, ktorú spôsobil príbuzný JUDr. Čentéša dokázala prekročiť dve, ľútosť v nej nevyvolala ani skutočnosť, že dve maloleté deti prišli o rodičov, v snahe zakryť trestnú zodpovednosť príbuzného v rozpore so zákonom dala obviniť ďalšiu účastníčku dopravnej nehody, ktorá pri nehode utrpela vážne zranenia.

Nasledujúce:

Po zvolení JUDr. Čentéša na pozíciu generálneho prokurátora, JUDr. Chlpíková opäť v plnej sile začala uplatňovať svoj vplyv.

Trestné konania vo veciach, v ktorých sa neprimerane angažujú orgány na výkon spravodlivosti nie sú vedené v súlade so zákonom, ani riešené vyhodnotením dôkaznej situácie z miesta činu. Rozhodujúcim faktorom, ktorý ovplyvňuje výsledok trestných konaní sú vzťahy medzi jednotlivými prokurátormi a sudcami, či ich previazanosť, či vzájomné záväzky.

Akcia z poškodenej – obvinená …

Vec bola pridelená sudcovi Sopúchovi, ktorý vzhľadom na priateľské väzby s JUDr. Čentéšom rozhodol sa odignorovať rozsudok najvyššieho súdu a pokračovať v nezákonnostiach voči Ing. Gogovej.

 

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies