Ministerstvo školstva vyčleňuje 40 miliónov eur na notebooky a tablety pre učiteľov a žiakov

Európska komisia schválila plán Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR investovať 40 miliónov eur do digitálnych technológií pre učiteľov a žiakov. Z programu REACT-EU bude na tento účel vyčlenených 20 miliónov eur, ďalších 20 miliónov eur preinvestuje ministerstvo z eurofondov. Školy sa tak môžu tešiť na notebooky, tablety či zabezpečenie počítačových učební za 40 miliónov eur.

„V roku 2020 sme nastúpili do rezortu s už rozbehnutým rozpočtom a so zanedbaným stavom digitálnej techniky na školách. Našim cieľom bolo posunúť digitalizáciu v školstve vpred a urobiť ´digitálny skok´. Som rád, že tento cieľ aktuálne plníme. Zo zdrojov z REACT-EU a z eurofondov vyčleňujeme 40 miliónov eur, za čo bude možné od septembra dostať na školy notebooky a tablety pre učiteľov a žiakov,“ uviedol minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling. Ministerstvo školstva už poslalo školám na nákup digitálnych technológií 9 miliónov eur z vnútorných zdrojov, ďalších 180 miliónov eur vyčlenilo na digitalizáciu v Pláne obnovy.

Zdroje z programu REACT-EU v objeme 20 miliónov eur budú cielené prioritne na základné školy. Financie budú využité na nákup približne 16-tisíc zariadení, najmä notebookov pre učiteľov a 17-tisíc zariadení, najmä tabletov pre žiakov. Okrem toho sa počíta s vybavením 265 počítačových učební a s vytvorením 150 až 200 pozícií školských koordinátorov digitálnych technológií na základných školách.

Pre stredné školy je vyčlenená z eurofondov rovnaká suma, teda 20 miliónov eur. Peniaze pôjdu na zabezpečenie približne 17-tisíc zariadení pre učiteľov, 14-tisíc zariadení pre žiakov, na vybavenie 590 študovní na školách a 150 študovní na internátoch a tiež na vytvorenie 150 až 200 pozícií školských koordinátorov digitálnych technológií na stredných školách.

Školský koordinátor digitálnych technológií je nová pracovná pozícia, ktorú ministerstvo navrhuje v novele zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch. Úlohou koordinátora bude pripravovať učiteľov a žiakov na prácu s digitálnymi technológiami, učiť ich s nimi narábať, pomáhať s využívaním digitálneho obsahu a technológií vo výučbe či administrovať online testy. „Cieľom je nielen to, aby sme dostali techniku na školy, ale aj naučili žiakov a pedagógov s technikou efektívne pracovať,“ dodal šéf rezortu školstva.

Ministerstvo školstva v rámci digitalizácie pripravilo dotazník stavu technickej vybavenosti na školách „Audit digitálnych technológií.“ Ten bude využitý pre uvedené investície, ale aj pre ďalšie národné projekty. Základné aj stredné školy v júni vyplnia dotazníky, v ktorých určia, o aké digitálne vybavenie majú záujem. Na základe nich budú následne hromadne objednávané notebooky a tablety, ktoré by sa na školy mali dostať od septembra. Prioritu budú mať školy so žiakmi so sťaženým prístupom k digitálnym technológiám. „Každý jeden kus techniky tak bude objednaný a nakúpený na základe záujmu a potrieb školy, nebudeme kupovať jeden typ zariadení pre všetkých ako sa to dialo v minulosti,“ zdôraznil minister školstva B. Gröhling.

Ministerstvo tiež plánuje pokračovať v projekte IT Akadémia, do ktorého je zapojených 683 škôl. V rámci tohto projektu boli pilotne zaškolení digitálni koordinátori, vznikli inovatívne metodiky pre základné a stredné školy či webináre pre učiteľov zamerané na dištančné vzdelávanie. Ministerstvo plánuje v IT Akadémii pokračovať a podporiť tak digitálnu gramotnosť učiteľov a žiakov.

„Práve uplynulé obdobie nám ukázalo, že digitalizácia školstva bola v žalostnom stave. Digitalizáciu školstva sme si stanovili pred pol rokom ako jeden z našich hlavných cieľov. Tento cieľ aktuálne plníme. Našim zámerom nie je iba dostať na školy techniku, ale aj podporiť digitálnu gramotnosť učiteľov a žiakov, naučiť ich overovať informácie a pracovať s digitálnymi technológiami rozumne a zodpovedne,“ uzavrel šéf rezortu školstva.

Táto informácia je komerčným oznámením a je odvysielaná v znení dodanom klientom bez redakčnej úpravy. Agentúra SITA za jej obsahovú a štylistickú úroveň nezodpovedá.

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies