NBÚ: Úrad chystá novelu zákona o kyberbezpečnosti, má sa prispôsobiť európskym predpisom

Národný bezpečnostný úrad (NBÚ) má v úmysle novelizovať zákon o kybernetickej bezpečnosti. Vyplýva to z predbežnej informácie na portále právnych predpisov Slov-lex. „Návrh novely zákona vychádza z potreby úpravy ustanovení spôsobujúcich aplikačné problémy v praxi, ide najmä o úpravu definície niektorých pojmov,“ konštatuje NBÚ.

Novela sa má podľa úradu zamerať napríklad na definície pojmov sieť a informačný systém, kybernetická bezpečnosť, hrozba alebo kybernetický bezpečnostný incident. Takisto sa má zaoberať postavením audítora kybernetickej bezpečnosti alebo procesným postupom pri certifikácii kybernetickej bezpečnosti podľa európskych smerníc. „Vychádzajúc zo skúseností z aplikačnej praxe je cieľom návrhu novely zákona odstrániť niektoré nezrovnalosti a zároveň upraviť požiadavky legislatívy Európskej únie v oblasti certifikácie kybernetickej bezpečnosti,” uvádza NBÚ.

Návrh novely by mal byť podľa NBÚ v auguste predložený do medzirezortného pripomienkového konania. „Verejnosť sa môže zapojiť do prípravy právneho predpisu formou zasielania podnetov alebo návrhov v intenciách vecného zamerania,” dodal úrad.

Podľa programového vyhlásenia súčasnej vlády dáva kabinet Igora Matoviča (OĽaNO) investíciám do kybernetickej bezpečnosti štátu v nasledujúcom období vysokú prioritu. „Z nových bezpečnostných hrozieb vláda SR považuje za najzávažnejšie kybernetické útoky na kritickú infraštruktúru štátu, ako aj pokusy zahraničných zložiek ovplyvňovať verejnú mienku a politické procesy v SR,” konštatuje dokument. Kybernetická kriminalita je totiž podľa programového vyhlásenia svojimi špecifickými formami spôsobilá priamo znefunkčniť ekonomiku celého štátu, vrátane jeho kritickej infraštruktúry.

Vláda v tejto súvislosti zdôrazňuje potrebu bezpečnostných zložiek štátu čeliť kybernetickým hrozbám. „V tejto oblasti vláda SR podporí posilnenie kompetencií Národného bezpečnostného úradu, jeho finančného zabezpečenia a zodpovednosti za ochranu všetkých sektorov kybernetického priestoru SR. Vláda SR vybuduje účinný systém detekcie a ochrany kybernetického priestoru SR, skvalitní a zrýchli schopnosť reakcie na incidenty, vytvorí moderné a efektívne formy spolupráce štátu s bezpečnostným i súkromným sektorom v oblasti kybernetickej bezpečnosti, najmä pri riešení bezpečnostných incidentov, výmene skúseností a vzdelávaní,” deklaruje programové vyhlásenie.

Kabinet podľa dokumentu považuje za dôležité aj zjednotenie rôznych existujúcich regulácií v oblasti kybernetickej bezpečnosti pod spoločnú reguláciu, ktorej cieľom je znížiť komplexnosť legislatívy.

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies