„Nepohŕdam súdmi, kritizujem sudcov, ktorí skrývajú svoje konanie za autoritu demokratického inštitútu“ (rozhovor s Martinom Daňom)

Agresívny youtuber a neúspešný kandidát na prezidenta: Daňov SMER ako likvidátor mafiánskej firmy“ – pod týmto názvom odpálil diskreditačnú kampaň proti Martinovi Daňovi portál topky.sk

Nepochybujem, že podľa dobrého zvyku mainstreamu budú nasledovať ďalšie dehonestujúce články a riadená kampaň aj v ostatných médiách. V konečnom dôsledku je to práca, za ktorú novinárov donori a majitelia dlhodobo platia pri presadzovaní akejkoľvek objednávky na ovplyvňovanie verejnej mienky. Daňo stojí jednoducho v ceste a svojimi vlogmi a vyjadreniami tvorí prekážku, ktorú je potrebné odstrániť.

V zverejnenom texte je pozbieraných toľko naaranžovaných tém, ktorými sa má spochybniť Daňova vierohodnosť a vážnosť, že som sa rozhodla priamo spýtať na tvrdenia uvedené v texte.

Článok začína bombastickým tvrdením, že vyšetrovateľ zlúčil do jedného konania štyri trestné stíhania voči vám. Z toho tri za pohrdanie súdom a jedno za neoprávnené nakladanie s osobnými údajmi. Ak odhliadneme od procesnej povinnosti vyšetrovateľa urobiť spojenie vecí pre efektívnosť a procesnú správnosť konania tak čo je tým totožným znakom a ukazovateľom pre takýto postup?

Nepohŕdam súdmi, iba kritizujem sudcov, ktorí skrývajú svoje konanie za autoritou tohto demokratického inštitútu“ V konkrétnych konaniach som stíhaný za môj názor a kritiku práve sudcov a prípadov, ktoré vyvolávajú ohromné pochybnosti o správnosti a zákonnosti ich postupov a tak priamo navodzujú oprávnenú verejnú kritiku a otázku, či konali zákonne a v súlade s povinnosťami verejných činiteľov. Už samo o sebe fakt, že na kritiku reagujú trestným oznámením, skrývajú sa za autoritu sudcovského taláru a potrebujú ochranu inštitútom samotného súdu veľa napovie. Individuálnu kritiku a zverejnenie názoru na ktoréhokoľvek sudcu nie je možné stotožniť a kvalifikovať ako útok na inštitucionálny prvok demokracie, ktorým je súd. Niekto sa pokúsil prikryť veľkou  perinou, aby sa nevenovala pozornosť jemu samému.

Pre pochopenie veci môžete stručne povedať, čo tvrdia o vašom úmysle a  kto je vlastne v tých konaniach poškodeným?

Začalo to kauzou sudcu menom Kliment (rodným menom Koza), keď v dovolacom konaní, o ktorom rozhoduje päťčlenný senát súdil policajta. V úvode pojednávania, pred otvorením hlavného pojednávania som sa opýtal na neprítomnosť sudcu Piovarčiho, ktorý mal byť jedným z piatich zákonných sudcov. Následne nastala panika, z pojednávania ma vykázali a pojednávanie náhle odročili, pretože zistili, že bez neho nemôžu pojednávať, čiže teda som ušetril štát od ďalšieho nezákonného rozhodnutia. Pokiaľ by sa policajt obrátil na Ústavný súd SR, rozhodnutie by určite zrušil. Čiastočne som tak zachránil policajta od ďalších justičných útrap, ale najmä som zachránil  sudcov, ktorí boli odhodlaní v nezákonnom zložení senátu v ten deň rozhodnúť o jeho osude.

Ste stíhaný iba preto, že ste sa opýtal na neprítomnosť piateho člena senátu?

Dnes som stíhaný za to, že slušne som vošiel a v čase, kým sa usádzala verejnosť a pojednávanie nebolo začaté, som sa slušne opýtal „Kde je sudca Piovarči“.

Video je tu: 

Druhá trestná vec súvisí so sudkyňou, ktorú po podaní Vášho podnetu riešilo ministerstvo spravodlivosti pre používanie alkoholu počas pracovnej doby, respektíve počas výkonu funkcie…

Vec sa týka opitej sudkyne Ivety Halvoňovej, ktorá ma pred rokmi súdila v kauze Počiatek, ktorého som vyzval na drogový test a päť rokov som bol stíhaný za to, že ho vraj ohováram. Sudkyňa Halvoňová sa pred komisiou v čase mojich súdov priznala, že pred pojednávaním pije alkohol. Podarilo sa to dokázať na základe môjho podnetu a okamžitého zásahu z Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, avšak nepotrestali ju. Na nasledujúcom pojednávaní som mal na sebe tabuľu s textom „Každý ma právo na sudcu, ktorý v práci nepije“. Sudkyňa mi za to dala 800 EUR pokutu a podala na mňa aj trestné oznámenie za pohŕdanie súdom a ohováranie, pričom sa následne vzdala veci a nový sudca ma na ďalšom pojednávaní spod obžaloby oslobodil. Dnes ma po troch rokoch obvinili, že som svojim činom pohŕdal súdom, lebo ohováranie by nevedeli dokázať. Všetci totiž vedia, že pije a potom v tomto stave kričí na pojednávaní.

Podľa tretieho obvinenia ste nielen ohrozil dobré meno prokurátora ale aj jeho bezpečnosť…

Tretí trestný čin, ktorý sa vášho článku týka je kauza, kde som obvinený za to, že námestníka Okresnej prokuratúry Bratislava V – Petra Danu som na súde vo veci obžalovaného policajta Ľuboša Tiefenbacha označil za hlúpeho, keď mi prikázal vypnúť kameru na chodbe súdu. Prokurátor má síce právo na ochranu identity, ale podľa môjho názoru nie v postavení vedúceho prokuratúry, ktorý je mediálne exponovaný viac ako radový prokurátor. Predstavte si, že by Šufliarsky alebo Čižnár žiadali nesnímať tváre. Veď sami tie funkcie prijali a vedeli, že budú dotazovaní médiami.

Prokurátorovi Danovi sa to, ale nepáčilo …

Dano sa zrejme cítil poškodený na svojej dobrej povesti. Podal na mňa a žalobu na ochranu osobnosti a trestné oznámenie aj s adresou svojho trvalého bydliska. Žalobu som zverejnil celú s tým, že je dokázaný hlupák, lebo adresu mi nemal dávať. Mal právo na jej utajenie a dal mi ju dobrovoľne. Na to dal trestné oznámenie, že zverejnením jeho adresy som ho ohrozil, a že zločinci ho teraz môžu doma nájsť a pomstiť sa mu.  V tejto veci som obvinený aj pre  skutok podnecovanie, že som tých neidentifikovaných zločincov navádzal na jeho návštevu?.  Takže teraz ma stíhajú za neoprávnené nakladanie s osobnými údajmi, ktoré mi vlastne sami poskytli. Za zverejnenie jeho adresy bydliska, lebo ju sám dobrovoľne dal, hoci nemusel, do žaloby na ochranu osobnosti. V civilnom konaní ma žaluje o ochranu osobnosti, pretože som povedal, že je hlúpy prokurátor.

Video

Štvrtý trestný čin je tiež absurdita aká sa často nevidí. Po vyhratom spore, v ktorom ste zastupoval z pozície zástupcu odborov prepusteného zamestnanca, boli ste obvinený opäť pre pohŕdanie súdom…

Ľudia, ktorí ma sledujú poznajú kauzu Slovaktual a prepusteného zamestnanca Petra Váradyho. Sudkyńa z Okresného súd Nové mesto nad Váhom – Andrea Fraňová nečakane vylúčila zo zastupovania zamestnanca odbory GINN tak, aby poškodený zamestnanec zostal na súde sám s cieľom ukrátenia jeho práva byť odborne zastúpený. Očividne nezákonný postup sudkyne Fraňovej sme zaznamenávali na kameru, lebo sme mali na to nárok – jednak ako verejnosť, ale aj ako strana konania.

Sudkyňa mala problém so zaznamenávaním a zverejnením procesu?

V podstate sudkyni sa nepáčilo iba to, že všetky procesné úkony zaznamenávame a zverejňujeme. Zamestnanec, ktorý tak prišiel o zástupcu okamžite vzniesol námietku predpojatosti a súd sa naštastie prerušil. Keď sa dokázalo, že na sudkyňu zrejme vplýva zamestnávateľ cez rôzne subjetky tak, aby konala v neprospech zamestnanca a tieto väzby sa okamžite prerušili, na ďalšom pojednávaní sudkyňa našej žalobe vyhovela, lebo sa obávala vlastného stíhania. Uspeli sme, zamestnanec a ja ako zástupca odborov, proti jednej z najsilnejších advokátskych kancelárii na Slovensku. Mňa ale 19.6.2019 obvinili (doteraz som text obvinenia nedostal, takže deaily nateraz neviem), z pohŕdania súdom.

video

Predpokladáte, že spojením týchto trestných konaní bude v konečnom dôsledku ukončené šikanovanie, či skôr ťaženie voči Vašej osobe alebo orgány činné v trestnom konaní otvoria ďalšie nezmyselné konania?

Samozrejme očakávam, že ma obvinia v kauze ohováranie Jany Krescako Dibákovej, reportérky TV Joj, u nás známej pod menom Dibiki a sudkyne Ivety Willantovej, ktorá súdi policajta Tiefenbacha, čiže pribudnú ďalšie dve veci.

V súčasnosti všetky konania vedené voči Vám spojili…

Bude to excelentný súd aký v histórii nemá obdobu, pretože na Okresnom súde Bratislava I bude na lavici poškodených sedieť päť trestných sudcov Najvyššieho súdu SR – Juraj Kliment, Perez Szabo, Peter Hatala, Pavol Farkaš a Jana Serbová spolu so sudkyňou Okresného súdu Bratislava III – Ivetou Halvoňovou, sudkyňou z Nového mesta nad Váhom – Andreou Fraňovou a prokurátorom Petrom  Danom. Na lavici obžalovancýh Martin Daňo 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂

Priznajte sa ako ste spojený s mafiou, s Diničovcami,  ich duchom a majetkom? Vyvolávate ducha mŕtvych alebo plníte nejaké ich želanie?

Je to len hlúpa konštrukcia založená na chronológii a spojitosti v obchodom registri, ktorá je novinársky zveličená a je tomu daný celkom iný význam. V dobe, keď bol nadobudnutý 100% obchodný podiel v spoločnosti ERPA za účelom podnikania a zámer nevyšiel, presne podľa povinnosti uvedenej v Obchodnom zákonníku bola vyhlásená likvidácia a tým pádom firma prestala podnikať. Cieľom likvidácie je zistenie a speňaženie majetku likvidátorom a uspokojenie pohľadávok veriteľov. Ak sa zistí, že majetok nepostačuje na uspokojenie pohľadávok, nastupuje konkurzné konanie. Akékoľvek iné spojitosti sú čírymi fabuláciami, s ktorými sa nemá zmysel ani zaoberať.

Často vás vidieť vo vašich vlogoch reklamovať hlavne techniké zariadenia ako mobily, kamery a podobne. Ako ste sa dostali k nožom BELLA TAVOLA? Naozaj vám za to Michal Mandzák neplatí?

Je pravda, že ma zaujímajú rôzne veci, ako aj technika, ktorá je dnes k dispozícii a úžasne skvalitňuje a uľahčuje prácu novinára. A nielen technika. Každá vec, ktorá je vo svoej kategórii prepracovaná s rozumom, teda kvalita akéhokoľvek výrobku je vždy fascinujúca, pretože odráža duch jeho tvorcu. S nožmi Mac a Kai, ktoré na Slovensku predáva spoločnosť Bella Tavola je to podobné. Sú to nože spracované japonskou technikou, tak ako kvalitný porcelán Villeroy Boch, či Meissen, ktoré majú síce vyššiu cenu, ale bez problémov ich môžem odporučiť komukoľvek, rovnako ako ktorýkoľvek mobil, či kameru alebo mikrofón, ktorý sám používam. Tak som raz na zasadnutí súdnej rady po prebdenej noci nad štúdiom zákonov vypil na mieste RedBull, ktorý mi dodal síl, aby som mohol nakrúcať – tak som ho ukázal a nič nedostal zaplatené. Tak ako som ukázal rôzne reštaurácie, ktoré som navštívil, či auto, ktoré som vyskúšal – nie pre peniaze, ale pre potešenie. Nie som viazaný žiadnym zákazom, exkluzivitou ani komerčným záväzkom a platby za to neprijímam. Ak by niekto za reklamu zaplatil bolo by to jasne definované. Treba podotknúť, že som dával podnet na Andreja Kisku, ktorý takto propagoval firmy, čo má zo zákona zakázané, ale výbor Národnej rady rozhodol, že nejde o reklamu. Inak aj výborných advokátov propagujem na stránke www.judr.pro, ktorú som pred rokmi založil.

Vaša posledná spomenutá propagácia súvisiaca so stránkou  www.judr.pro, respektíve s propagáciou kvalitných advokátov je v súčasnosti paradoxne predmetom trestného konania voči Vám …

V súčasnosti prebieha trestné konanie proti mojej osobe preto, že túto stránku, ktorú som mimochodom niekoľko rokov neaktualizoval, prevádzkujem. Oznámenie na mňa podal Tomáš Borec s tým, že stránka navádza dojem, že právne služby poskytujem ja ako osoba bez licencie a tým oberám iných advokátov o zárobky, pritom to nemá logiku, lebo tam sám propagujem také esá ako advokátov z TaylowWessing, Daniela Lipšica, či trestného advokáta Biročáka.

Takže Michal Mandzák si nekúpil pár nožmi vašu lojalitu, aby ste obhajovali Kočnera?

Presne takto by sa ma spýtali niektorí fanatici z mainstreamu, aby našli ľahké vysvetelenie prečo Kočnera podľa ich slov „obhajujem“. Veď aj Vás občas označujú ako Kočnerovho obhajcu len preto, že sa venujeme procesným otázkam a procesnej čistote trestného stíhania a prehnanej angažovanosti médií, ktorá porušuje všetky mysliteľné hranice a pravidlá.

Absolútne absentuje prezumpcia neviny, jednostranne prezentujú dôkazy, neraz len publikujú to čo im podstrčí poškodená strana či samotný prokurátor a tak vyzerá aj celé spravodajstvo. Neraz sa čudujem, načo sú sudcovia, keď verdikt už vynášajú média. Jednoducho sa hrajú na verejnú spravodlivosť a absolútne servilne chodia po trati, ktorú naplánovala prokuratúra alebo advokáti poškodených. Preto je očivindé, že som v hrubej nevôli tohto prúdu a podplatených novinárov. Ukazujem odvrátenú stranu prípadu, prípadne dôkazy, ktoré oni účelovo prehliadajú.

Médiá Vás prezentujú pomaly ako diablovho advokáta…

Nie som diablov advokát a aj vy sama poznáte zo svojej skúsenosti, čo sa tu deje, že tieto skorumpované média nás ako kritikov ich mediálnej a propagandistickej mašinérie, označujú morálnym spolupáchteľom ešte neodsúdeného vinníka. Presne takto je to aj s Kočnerom. Ešte ani nevypovedal pred súdom a média ho odsúdili a popravili. Normálnym slušným ľuďom a demokratom vadí, že bez procesu a bez možnosti uplatniť svoje práva niekoho takto mediálne lynčujú. Nie som v tom sám, ale je tu obrovský nepomer síl: Na jednej strane vyburcovaná verejná mienka, ktorá bola nasmerovaná na Kuciaka a táto mediálna stratégia má obrovskú finančnú podporu pre medializáciu. Na druhej strane niekoľko objektívnych novinárov, ktorí sa snažia publikovať aj iné okolnosti a názory než mainstream. A konflikt medzi žurnalistami je na svete.

Na pojednávaní ste boli dôverníkom Mariána Kočnera a vypočuli ste si Petra Tótha. Šokoval vás nejakým novým senzačným poznatkom alebo to bolo len vypočítavé vyhlásenie niektorých zúčastnených?

Peter Tóth je podľa môjho názoru absolútny klamár a už ani sám nevie rozoznávať rozdiel medzi pravdou a klamstvom, v ktorom sa dennodenne utápa hlbšie a hlbšie. Sám nikdy nič nepovie spontánne, pretože vždy kalkuluje so svojou ochranou a bezpečnosťou. Vyjadrenia Tótha v rôznych médiách skôr vnímam ako udržiavanie pozornosti o svoju osobu a vyviňovanie sa. Je to hlavne človek, ktorý zradil každého v každej inštitúcii kde pracoval. Aká je vlastne hodnota výpovede tohto človeka?!

Vráťme s k vášmu trestnému stíhaniu. Budete aj naďalej poskytovať verejnosti informácie o sudcoch, poškodených a priebehoch konaní, aby nedochádzalo práve k tomu, že sa vážené orgány na výkon spravodlivosti budú skrývať za inštitucionálnu autoritu súdu?

Nerád by som dal zámienku na to, aby ma niekto umlčal, obmedzil alebo dokonca ma ovplyvnil v slobodnej obrane pred týmito obvineniami. Ale na druhej strane práve verejnosť a výnimočnosť tejto kauzy, bohorovnosť a papalášstvo je tým, čo v súdnictve nemajú, čo hľadať. Môžem ja za to, že práve Kočnerove nahrávky spustili odhalenie sudcovskej korupcie a zneužívania právomocí? Môžem ja za to, že média inak postupujú proti sudcom z Kočnerovho inkubátora inak ako k sudcom, u ktorých som videl ja pochybenie? Je tu iný meter na sudcov z Kočnerovho zoznamu a iný na sudcov, u ktorých vidím pochybenie ja? Myslím, že justícia prechádza veľkou očistou a tí istí ľudia sa na moje kauzy dívali pred dvoma – troma mesiacmi inak ako sa dívajú teraz.

Konkrétne, budete naďalej poskytovať informácie o nezákonnostiach na súdoch …?

Uverejním všetko, z čoho sa ľudia majú poučiť, čo demaskuje falošnosť ľudí skrývajúcich sa za autoritu justície a všetko, čo vykreslí dnešné fungovanie a chápanie spravodlivosti. Zároveň som za to, aby bol možný prenos z každého súdu so zverejnením aj tváre sudcov, s tým, že každé rozhodnutie súdu bude zverejnené a vysvetlené. Napríklad už len v susednej Českej republike je možné robiť aj obrazový záznam aj z trestného súdu – prečo u nás nie? Unikát je aj zákaz snímania hlavy sudcov.

Ako vnímate hromadné výzvy sudcov, aby sa ich kolegovia, ktorí sú spájaní s Kočnerovou komunikáciou a mafiánmi vzdali rozhodovania, teda aby sa ľudovo povedané vzdali sudcovského taláru?

Ja by som sa rád pridal, ale zahrňme tam aj ďalšie veci a najmä to, že sudcovia, ktorí vyzývajú kolegov na odstúpenie aby dobrovoľne zverejnili svoje majetkové pomery (vrátane rodinných príslušníkov) s porovnaním, či priznaný majetok vychádza z ich ohodnotenia cez čistú mzdu a to od nástupu do funkcie až doteraz.

Aby súhlasili s tým, že každé ich pojednávanie bude nahrávané a prenášané do médií online ako je to teraz v prípade zmeniek. Aby deklarovali, že v budúcnosti nebudú žiadať nezverejňovať svoje tváre, deklarovali, že svoje rozhodnutia budú robiť verejne aj s vlastným komentárom a aby, to isté platilo pre prokuratúru, špecializovaný trestný súd a úrad špeciálnej prokuratúry.

V tom vidím moje poslanie a povinnosť všetkých novinárov.

Ďakujem za rozhovor

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies