Pán Matovič, Sulík, Remišová zhodnoťte vlastné schopnosti a nezahrávajte sa s osudom národa

Apokalypsa – deň po…

Slovensko postihli takmer súbežne dve pohromy.  V súčasnosti nie je možné jednoznačne určiť, ktorá z nich je horšia. Každá však priniesla ultimátne termíny, v ktorých bolo potrebné okamžite začať konať.

Prvou bola pandémia koronavírusu, s ktorou celkom rozhodne začala bojovať bývalá vláda Petra Pellegriniho. Kto pozná zásady krízového manažmentu vie, že vždy musí rozhodnúť a konať podľa určitých priorít, ale zároveň aj s ohľadom na dlhodobé strategické hľadisko. Vo chvíli prvých mimoriadnych opatrení neboli žiadne skúsenosti s manažovaním pandémie okrem niekoľko záchytných bodov priamo z Číny, prípadne rozhodnutí okolitých krajín , najmä Maďarska. Pandémia ide svojou cestou a všetci sa snažia aby mala čo najmenšiu penetráciu, a čo najplochejší priebeh z hľadiska nárastu nákazy. V súčasnosti sedíme v izolácii doma, žijeme vlastne v online svete, snažíme sa pracovať a čakáme na koniec apokalypsy, o ktorej rozmeroch máme iba približné tušenie. Druhou pohromou je naša novozvolená vláda, ktorá má občanov Slovenska obrazne povedané preniesť cez apokalypsu.

Takmer mesiac po voľbách sledujeme, že premiér intenzívne politikárči, používa  anarchistické a reakcionárske prejavy tribúnov z námestí, neskutočnou stratou sebakontroly nazýva kohokoľvek mafiánom, zloduchom, skrachovancom a vyhráža sa osobnou pomstou, prípadne pomstou cez exekutívu.

Ján Čarnogurský: Malé poučenie vďaka koronavírusu

Odhliadnime šéfa štátnych hmotných rezerv, pretože nevieme posúdiť, či pri uzatváraní zmlúv z núdze konal nežistne a primerane k podmienkam dostupnosti zdravotných pomôcok, ktoré bol povinný zabezpečiť, ale hejtovanie jeho rodiny a osobných pomerov je zo strany Matoviča čistým politickým populizmom, ktorým Matovič opäť bojuje proti politickému nepriateľovi.

Hoci vekové zloženie vlády je zostavené z najproduktívnejšej skupiny obyvateľstva, v novej roli, kde sa od nich očakáva odbornosť, schopnosť manažovať personálne a organizačné zložky rezortu a zabezpečiť subordináciu manažmentov exekutívy, ktoré majú zverené, ich kompetentnosť viesť úrady ako úroveň ich prejavov prudko zaostáva predstaviteľmi okolitých krajín. Práve politické špičky koaličných strán, respektíve jej nominanti, ktorí boli v politike dlhodobo, hlboko zažratí, nemajú základné pracovné návyky, schopnosť pochopiť svoje kompetenčné poslanie a riadiť zverený rezort nie ako svoju stranícku skupinku, ale ako zverený inštitút štátnej správy.  Zverené úrady je potrebné riadiť odborne, vážne, korektne, eticky a najmä s dostatočnou schopnosťou vstrebať celú šírku rezortných a medzirezortných problémov, spätné väzby a reakcie cez riadiace štruktúry.

Matovič, Remišová, Sulík a ani Kollár nemajú praktické skúsenosti s riadením štátnej správy. Prax vo Faxcopy, na lyžiarskych vlekoch a vydavateľstve, kde niekto zastáva pozíciu jediného manažéra, ktorý rieši vlastné ekonomické potreby, sa nedá porovnať s povinnosťami profesionálneho manažéra konkrétneho rezortu.

Ak navštívime oficiálnu webovú stránku vlády zistíme, že od 13.3.2020 nie je aktualizovaná žiadna informácia o pandémii, vláda okrem tlačoviek nezverejnila žiadne svoje rozhodnutie na tomto oficiálnom mieste a pokiaľ by sa občan rozhodol dopracovať ku kontaktom na členov vlády má smolu. Stránka nie je aktualizovaná. Čistý diletantizmus a hanba.

Ďaleko nad všetkými v tomto ohľade vyniká ministerka spravodlivosti Mária Kolíková. Radikálne návrhy občan očakáva predovšetkým od ministra práce, sociálnych vecí a rodiny, na ktorého hlavu čoskoro dopadne v dôsledku prepadu hospodárstva jedno z najvážneších bremien. Trafika, ktorú dostal Ján Budaj nie je práve šitá na jeho aktuálne priority, intelekt a ani znalosti. Podobné pocity evokuje sledovanie výstupov ministra zdravotníctva, ktorý habkaním a poskakovaním na tlačových konferenciách nepredviedol žiadnu unikátnu formu vysporiadania sa s pandémiou, ale ani bežnú manažérsku rutinu. Napriek určitej predpojatosti voči ministrovi školstva, dala som na pocity a reakcie mojej maturantky a musím aj ja uznať, že súčasná úprava školskej dochádzky je  celkom pragmatická a účinná. Navyše ako jediný pochopil, že zvládnuť situáciu dokáže iba intenzívnou spoluprácou s odborníkmi a autoritami v školstve. Zvyšní ministri sú v tichej anonymite.

Súčasnú situáciu takmer dokonale vystihuje známy groteskný klip o zasadnutí určitej vlády, o tom, že vláda zasadá…

Sto dní cez mínové pole COVID19

V médiách, podobne na internete vidíme, že ľudstvo sa zakukľuje do izolácie, aby predišlo nákaze. Prognózy však hovoria, že pandémia postihne 40-60% ľudstva, dokonca, že všetci budú musieť prejsť nákazou. Nie som zástanca katastrofických filmových žánrov, ale pohľad do prázdnych ulíc a niektoré zábery na prázdne pulty obchodov z iných krajín nevdojak vyvolávajú asociácie a logicky navodzujú otázku, či pandémia môže nadobudnúť rozmery, pri ktorých môžu nastať násilnosti, prípadne môžu prelomiť aj bezpečnostné sily. Skúsení európsky politici z riešia tzv. apokalypsy  v podobe migračnej invázii, proti ktorej bude potrebné čeliť možno aj so zbraňou…

 

Ľudská civilizácia nie je solidárna, štáty riešia problémy v rámci svojich hraníc

Nutnosť geopolitickej karantény, zatvorenie hraníc, regulácia pohybu osôb, prísna kontrola logistiky sú v súčasnosti jedinými prostriedkami boja proti pandémii. Ak sledujeme zomknutú podporu parlamentu a občanov v Maďarsku pre Orbánove radikálne kroky v oblasti obmedzení a sledujeme aj jeho ekonomické a hospodárne opatrenia, ktorými chce chrániť zamestnanosť, sociálne podmienky a existenčnú bezpečnosť občanov nielen formou rôznych finančných amnestií, ale aj jednoduchej administratívnej plošnej finančnej pomoci pre najviac postihnutých, zistíme takmer identický postup s krajinami, ktoré postupujú v boji proti pandémii razantne a profesionálne.

Budeme sa vedieť brániť a súbežne pripraviť podmienky na obnovu krajiny?

Kabinet Igora Matoviča má vážny hendikep v personálnom zložení, ktoré sústreďuje kariérnych politikov nezvládajúcich ani odbornú slovnú zásobu v problematickej oblasti, ktorú majú riadiť. Nemajú skúsenosti a ani odvahu sa poradiť s odborníkmi, ktorí skúsenosti a vedomosti majú. Vláda improvizuje s presvedčením, že vynájde unikátne riešenia v situácii, keď treba rutinne ovládať bezpečnostné zložky, strategický priemysel a základné spoločenské atribúty štátu, a predovšetkým existenčne zabezpečiť najslabšie sociálne vrstvy.

V Maďarsku do strategických podnikov nastúpila armáda. Jej cieľom je nedopustiť kolaps energetiky, komunikácii, bezpečnosti zásobovania a chod zdravotníctva. Vzhľadom na špecifické očakávania migračnej krízy boli posilnené armádne zložky na hraniciach. Každá Európska krajina posilňuje autoritu a kompetencie bezpečnostných síl pre ochranu strategických priorít krajiny. Slovensko zostalo na úrovni zamrazenia a predĺženia niektorých lehôt v súdnictve, zákazu dražieb, predĺženia odberných lehôt na poštách a úradných hodín štátnej správy a samosprávy. Prednostne zabezpečuje zdravotné prostriedky pre zdravotníctvo, políciu, hasičov, ale občania sú odkázaní na vlastnú vynaliezavosť. V Maďarsku každý deň pristávajú lietadlá so zdravotníckym materiálom a technikou, vďaka takzvaným nájazdníkom, ktorým vláda povolila  sliediť po celom svete a získavať tieto prostriedky. U nás ťažíme z výsledkov práce minulej vlády.

 

Dnes sme zaregistrovali prvé rozhodnutia formou sociálnych balíčkov, ktorými vláda nastavuje prechodný režim pomoci.

Priam ukážkové sú nekoncepčné, nesystémové opatrenia vlády

Napriek skutočnosti, že celé dni zasadá v kompletnom zložení, pre neodbornosť, neskúsenosť, či nekompetentnosť sú ich výstupy a rozhodnutia sú nekomplexné. Strácame čas. Slovensku chýba program rizikového chodu štátu, v ktorom musia byť zakotvené kroky proti dominovému pádu strategických odvetví, musia byť okamžite vyčlenené prostriedky na dennú finančnú pomoc ľudí, ktorí sú bez príjmu, opatrenia pre ochranu bývania, sociálnych istôt, rizikových vekových a sociálnych skupín a podobne. Postup krízového štábu by mal byť oveľa systémovejší, mal by mať progresívnu plánovaciu zložku, ale aj priamu výkonnú medzirezortnú skupinu s priamym dosahom na výkonnú moc. Krízový  by mal odbremeniť vládu a prinášať kvalifikované návrhy. Samozrejme zloženie štábu by malo byť apolitické a čisto odborné. K tomuto fenoménu chápania demokracie Matovičova vláda doposiaľ nedospela.

Deň po pandémii

Nik z nás v súčasnosti nevieme, kedy budeme môcť konštatovať, že je jej koniec. Nevieme kedy, ale predsa v nejakej forme výnimočný stav skončí aj keď možno iba postupne a pod kontrolou. Po každej búrke je však potrebné odstraňovať škody a opätovne začať. Ak bude vláda nesystematicky a neodborne postupovať naďalej,  štát bude v dezolátnom stave a občanov  čaká nás niekoľko vážnych šokov.

Znásobí sa objem hromadnej a individuálnej dopravy, zaťažia sa okamžite všetky podniky a prevádzky, ktoré budú prvé týždne zápasiť s minimálnym dopytom, neschopnosťou sa zásobiť. Potravinárstvo a poľnohospodárstvo bez udelenia výnimočného režimu a podpory štátu sa môže zaseknúť a vzniknú straty veľkého rozsahu. Ľudia budú mať vyčerpané všetky svoje finančné rezervy, pravdepodobne sa stanú úverovými delikventmi. Na základe dnešných skúseností, keď takmer všetko, čo prednedávnom vraj ešte bolo nemožné, funguje on-line, budeme musieť prehodnotiť aj štátnu administratívu. Odhodíme rúška, ale aj štít nazbieraného hnevu a odporu proti neschopnosti.

Prezidentka bude musieť zasiahnuť v pravej chvíli

Impotentnosť a politikárčenie novej vlády je v priamom rozpore s požiadavkami účinnosti, odbornosti a rozhodnosti, ktoré dnešok žiada. Miesto experimentovania a ohrozovania občanov musí nastať sebareflexia aj v tom, či táto garnitúra bude dojedať zotrvačnosťou výsledok práce predošlej vlády a nemať žiadne vlastné riešenia, alebo treba nastoliť vládu odborníkov a skutočne vyhlásiť ten najtvrdší režim kontroly a riadenia exekutívy, bez ktorej existenčná istota, život a zdravie občanov nie sú zabezpečené.

Každý musí mať šancu.

Nebola by som rada, keby ma operoval bábkoherec, alebo o moje bezpečnosti rozhodoval kaderník. Táto vláda svoju šancu dostala vo voľbách. Teraz musí pracovať. Odložením protekcií, karierizmu, papalášstva. Bez rozdávania trafík a biľagovania , nafukovania hoaxov a demonizácie nepohodlných ľudí.

Pán Matovič, Sulík, Remišová, Kollár …

Zhodnoťte vlastné schopnosti a sily a nezahrávajte sa s osudom národa ako hazardéri.

Privolajte na pomoc odborníkov alebo odíďte…

 

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies