Paranoia zasiahla už aj mimovládky

Čo sa deje Slovensko?

Pokiaľ v demokratickom štáte niekto chce odinštalovať Generálneho prokurátora, alebo niektoré jeho právmoci, tak je to buď  populistický politik, právny diletant, alebo ambiciózny kariérni novinár, ktorí nemajú ani tušenie o tom, že naša spoločnosť je postavená na troch princípoch výkonu spravodlivosti. Tieto vykonávajú brachiálne zložky  . Polícia má vlastné procesné výkonné právomoci, do ktorých súd nemôže zasiahnuť, rovnako ani prokuratúra. Súdy sú zodpovedné za rozhodnutia, ktoré sa k nemu dostanú zákonnými postupmi spočívajúcimi vo vyšetrovaní, a preskúmaní veci políciou, vyhodnotením a podaním obžaloby prokuratúrou a na základe týchto dôkazov rozhoduje, ale až v štádiu, keď je zachovaný princíp rovnosti strán a hodnotenia dôkazov. Prokuratúra vykonáva dozor nad policajným vyšetrovaním a priebežne rozhoduje o sťažnostiach a podnetoch, ktoré sa týkajú vyšetrovanej veci, rozhodnutí a  postupu policajtov z hľadiska rozhodovacích činnosti. V tomto systému vznikol v rámci § 363 trestného poriadku inštitút, ktorý v demokratickom štáte je bežný . Umožňuje totiž v štádiu vyšetrovania – ale iba počas neho- preveriť a rozhodnúť, či neboli poškodené ústavné práva občana, či boli dodržané všetky zásady spravodlivého a nestranného vyšetrovania. Teda nerozhoduje sa o vine a nevine, ako sa toho kriklúni dožadujú a chcú tento inštitút zrušiť a oblbujú a manipulujú národ tým, že je to íba právo súdu rozhodnúť o vine. Je to populizmus a manipulácia s nevedomosťou. Súd v štádiu vyšetrovania nemá právo rozhodovať.AJ ked niektoré rozhodnutia o väzbe obsahujú zo strany súdov nielen konštatovania o splnení podmienok väzby, ale aj o možnej vine a nevine, čo je rozhodne nad právmocou súdu v štádiu vyšetrovania. V štádiu vyšetrovania, teda od vznesenia obvinenia až do ukončenia vyšetrovania pred podaním obžaloby na to  má právo iba policajt, prokurátor a po preskúmaní ich postupu môže rozhodnúť iba Generálny prokurátor.

Tvrdenie o nadužívaní §363 trestného poriadku je klamstvom

 Mimovládky dostali prachy na nový projekt?

Po neúpešných populistických pokusoch politikov vládnej koalície, niektorých poslancov za vládne strany ktoré evidentne získali doktorát práva bez znalosti princípu fungovania brachiálnych zložiek, teraz prichádza na scénu napumpovaná autorita mimovládiek: Via Juris a Nadácie Zastavme korupciu. Treba si uvedomiť, že minimálne Via iuris je organizácia, ktorá sa chváli svojou právnickou renomáciou. Ale tá asi práve vyhorela, dostala asi inú motiváciu a smer. Čo je mottom tejto podpisovej akcie na zrušenie paragrafu 363 ? Táto veta:

„Paragraf 363 nesmie slúžiť na to, aby zločinci unikali pred súdom,“

 

Laik, diletant, populista asi naskočí na takýto slogan a povie si, že veď to je pravda, nesmie. Ale kde táto drzosť sa zobrala, že niekto v rade procesných oprávnení prokurátorov sa zrovna rozhodol zaútočiť na inštitút demokratického práva, ktorý vyplýva z deľby moci, spravodlivosti a výkonu právomocí prokurátorov osobne práve Generálnym prokurátorom?

Netreba zrušiť § 363 , ale hysterickú diktatúru koalície a neprofesionálne riadenie polície

 

Zaveďme diktatúru a revolučné súdy

Tato absurdita je už iba krôčikom k tomu, aby sme mohli rovnakým princípom povedať, že stačí vzniesť obvinenie a človek rovno nech ide pred súd. Na čo vyšetrovanie, dokazovanie? Treba zrušiť aj právomoci ostatných dozorových prokurátorov- prečo by mali brzdiť postavenie obvineného pred súd, načo by sa vyšetrovalo, veď vinný bude vinný a súd rozhodne. Táto antidemokratická a diktátorská vízia spravodlivosti búra princípy právneho štátu. Apeluje na tých najprimitívnejších ľudí s burcovaním ich emócii propagandistickými nástrojmi. Je diskreditáciou všetkých podporovateľov Via Iuris a Nadácie zastavme korupciu, ktorým ide skutočne o čistú a právne vyváženú demokratickú spoločnosť. Je tu podozrenie, že vedenia týchto dvoch združení sa nikdy nepýtali a nedostali mandát od svojich členov takto diskreditovať renomé týchto združení a ich iniciatíva je objednaná propaganda.

Ak orgány činné v trestnom konaní nebudú porušovať zákon, generálny prokurátor nebude používať § 363

 

Máme veriť tomu, že tieto združenia nepoznajú ústavné a ľudské práva, že nepoznajú procesné právo ktorým sa riadi každé trestné konanie? Že nepoznajú deľbu kompetencii medzi brachiálnymi zložkami?

Je to len zaplatená propaganda?

Dajme pozor na to, čo títo ľudia nám hovoria a kde chcú zmanipulovať a posunúť hranice demokratického právneho štátu. Odinštalovať nástroje a inštitúty, ktoré vyvažujú deľbu moci v justícii a nechať voľný priebeh autokracii, diktatúre a k porušovaniu ústavných práv, slobôd občanov. Nemyslím, že členovia združení dali mandát takto vystupovať za nich. Ak áno, tak to nie sú už združenia, ale skryté politické strany s politickými cieľmi.

 

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies