Portugalský súd rozhodol, že PCR testy sú nespoľahlivé, zrušil ľuďom karanténu

Portugalský súd potvrdil, že výsledky PCR testov sú inherentne nespoľahlivé, čiže podvodné pre účely nariaďovania karanténnych opatrení.

Rozhodnutie súdu ohľadne PCR testov

Portugalský súd sa uzniesol na tom, že PCR testy produkujú rozdielne výsledky v závislosti na vírusovej náloži testovaných jednotlivcov a tiež na počte amplifikácií, teda cyklov množenia génových sekvencií vírusu z odobranej vzorky.

Vo svojom záverečnom uznesení píše:

„Ak je niekto testovaný PCR testom ako pozitívny pri 35 a viac cykloch amplifikácie (čo je pravidlo vo väčšine krajín EÚ a v USA), potom šanca, že daný človek je skutočne nakazený, predstavuje len 3%. Zvyšných 97% je pravdepodobnosť, že ide o falošne pozitívny výsledok testu.“

(Poznámka: Čím je vyšší počet amplifikácii, tým je viac falošne pozitívnych výsledkov. Pri istej hranici by všetky testy vyšli ako pozitívne.)

Inými slovami, ľudia, ktorí sa testujú PCR testami, majú obrovskú pravdepodobnosť, že dostanú nepresný výsledok, zvyčajne falošne pozitívny. Čiže sú zdraví, ale test im ukáže, že sú nakazení.

To nasvedčuje tomu, že výsledky testovania na nový koronavírus SARS-CoV-2 sú skreslené a zobrazujú pandémiu v horšom svetle ako v skutočnosti je.

Zaujímavé tiež je, že do rozhodnutia súdu nikto v Portugalsku nevedel, aký počet amplifikácii sa pri PCR testoch používa. Preto sa dnes ani nedá určiť, koľko bolo chybných výsledkov, a teda, koľko ľudí muselo neprávom zostať v karanténe.

Napríklad v Indii sa používa 37 až 40 cyklov, čo znamená, že spoľahlivosť testov je ešte menej ako 3% a miera falošne pozitívnych výsledkov je viac ako 97%!

PCR testy nikdy neboli určené na detekciu celých vírusov

Portugalský súd rozhodol, že PCR testy sú nespoľahlivé, zrušil ľuďom karanténu

Súdny spor v Portugalsku vznikol po tom, čo tamojší regionálny úrad verejného zdravotníctva nariadil štyrom osobám odísť do nútenej karantény. Pritom len jedna z nich mala PCR test, ostatné boli vedené ako „vysoko rizikové dohľadané kontakty“.

Úrad rozhodol, že všetci štyria sú infekční, a že musia ostať v izolácii 14 dní (niektoré vlády nariaďujú 14 dní, iné len 10 dní).

Títo ľudia zažalovali vládu za obmedzovanie ich osobnej slobody na základe pseudovedy. A vyhrali. Týmto stanovili precedens pre PCR testy, ktoré dúfajme, že budú čoskoro označené za šarlatánstvo.

Dokonca aj denník The New York Times povedal pravdu, keď uviedol, že ľudia testovaní PCR testami ako pozitívni sú v skutočnosti negatívny a zdraví. Podľa dát zozbieraných zo štátov Massachusetts, New York, Nevada a inde sa totiž ukázalo, že vyše 90% ľudí testovaných ako pozitívni, sú úplne zdraví a bez nákazy.

Vo svojom rozsudku portugalský súd ďalej dodáva:

„Vzhľadom na množstvo vedeckých pochybností vyjadrených expertmi, ktorým záleží na spoľahlivosti PCR testov, vzhľadom na nedostatok informácií o parametroch týchto testov a vzhľadom na absenciu lekárskej diagnózy podporujúcej existenciu infekčného rizika, nie je možné povedať, či prvá osoba je nositeľom SARS-CoV-2 vírusu, ani či zvyšné tri osoby predstavujú vysoké riziko vystavenia sa tomuto vírusu.“

Záver

„Je dôležité mať na pamäti, že PCR testy neboli nikdy určené ako metóda na kopírovanie genetického materiálu za účelom testovania na prítomnosť infekčných vírusov.

Tiež neboli nikdy určené ako diagnostický nástroj,“ uvádzajú noviny Great Game India.

„Dokonca aj vtedy, keď sú vírusy už dávno mŕtve, PCR test na koronavírus môže vyjsť pozitívny, pretože tieto testy namnožia aj úplne miniatúrnu časť vírusového genómu“.

Dúfajme, že aj na Slovensku čoskoro začnú súdne žaloby na štát pre nezákonné zatváranie zdravých ľudí do izolácie. Ak sa k tomu pridružia aj žaloby o vymáhanie vzniknutých škôd, tak to si ani nechceme predstaviť, kto to všetko zaplatí.

Zrejme aj to je dôvod, prečo súčasná vláda napriek deklarovaného záujmu zaviesť hmotnú zodpovednosť politikov, tak doteraz neurobila.

 

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies