Poskytnutie podpory Kalinského združeniu preverí Úrad špeciálnej prokuratúry

Denník Hospodárske noviny 21. januára uviedol, že občianske združenie Pre lepšiu spoločnosť, ktorého štatutárom je externý poradca premiéra, získalo dve dotácie na projekty od Slovenskej agentúry životného prostredia v celkovej výške 390-tisíc eur.

Zástupca špeciálneho prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry preverí, či v súvislosti s poskytnutím podpory občianskemu združeniu (OZ) Pre lepšiu budúcnosť nebol spáchaný trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie (EÚ) alebo niektorý z trestných činov korupcie. Vo svojom profile na sociálnej sieti to uviedol generálny prokurátor SR Maroš Žilinka.

Denník Hospodárske noviny vo štvrtok 21. januára uviedol, že OZ Pre lepšiu spoločnosť, ktorého štatutárom je externý poradca predsedu vlády Igora Matoviča (OĽaNO) Pavol Kalinský, získalo dve dotácie na projekty od Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP) v celkovej výške 390-tisíc eur. Informácia vyvolala v radoch opozície podozrenia z konfliktu záujmov. Podpredseda strany Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) Richard Raši preto vyzval ministra životného prostredia Jána Budaja (OĽaNO), aby odstúpil z funkcie. Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) reagovalo stanoviskom, v ktorom uviedlo, že OZ si podalo žiadosti o dotácie ešte v roku 2019, keď rezort viedlo bývalé vedenie.

Všetky projekty sú podľa Budaja zároveň posudzované po administratívnej aj odbornej stránke viacerými sekciami MŽP SR, ktoré v danej veci nie sú v konflikte záujmov. Napriek tomu, že MŽP SR považuje udelenie dotácie za legitímne, celou vecou sa ešte bude zaoberať oddelenie vnútorného auditu, na ktoré minister podá podnet. Zároveň sa obrátil na Ministerstvo financií SR, ktoré zastupuje EÚ pri dohľade nad zákonnosťou európskych dotácií. Pavol Kalinský sa niekoľko hodín po zverejnení informácie vzdal funkcie externého poradcu premiéra.

Keď niekto povie „Pŕŕŕ“ je určite kočišom, ale Budaj predsa býval kotolníkom alebo domovníkom…

K veci poskytol svoje vyjadrenie Minister Ján Budaj 21. januára :

„Občianske združenie Pre lepšiu spoločnosť sa prihlásilo a podalo svoje dve žiadosti ešte v roku 2019, teda za bývalého vedenia rezortu. Nakoľko v danej výzve boli alokované dostatočné finančné prostriedky a občianske združenie splnilo všetky formálne podmienky a požiadavky, riadiaci orgán ministerstva musel žiadosť schváliť. Na podmienky, proces schvaľovania a nastavenie kritérií výzvy nemali vplyv ani minister Ján Budaj a ani premiér Igor Matovič.“

Minister Ján Budaj považuje za dôležité upozorniť aj na nasledovné fakty.

1.- Schváleniu žiadosti v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia (OP KŽP) predchádza konanie podľa zákona o príspevku, poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Predložená žiadosť musí splniť všetky podmienky definované vo výzve. Vyhodnocovanie splnenia podmienok sa realizuje v niekoľkých na seba nadväzujúcich fázach konania prostredníctvom vopred stanovených objektívnych kritérií tak, aby bol minimalizovaný subjektívny názor osôb, zapojených do konania.

2.- Žiadosti sa posudzujú v dvoch úrovniach: administratívnej a odbornej. Administratívny proces vykonávajú pracovníci vecne príslušnej sekcie ministerstva, ktorí nie sú v konflikte záujmov a majú na starosti iba formálne posudzovanie jednotlivých žiadostí. Odborné hodnotenie realizujú externí odborní hodnotitelia, ktorí sú vyberaní náhodným výberom formou anonymného elektronického žrebovania.

3.- Podmienky výzvy na predkladanie žiadosti o nenávratné finančné prostriedky (ŽoNFP) zverejnilo minulé vedenie MŽP v septembri 2017. V rámci konkrétneho 8. hodnotiaceho kola predmetnej výzvy bolo predložených 9 žiadostí a z nich bolo kladne posúdených 6. Systém posudzovania vylučuje akékoľvek subjektívne ovplyvňovanie a uspeje každý, kto splní vopred zverejnené kritéria.

Ministerstvo životného prostredia považuje tento výber za legitímny. Minister Ján Budaj dáva napriek tomu oddeleniu vnútorného auditu prešetriť tento proces. Zároveň sa obrátil na Ministerstvo financií SR, ktoré zastupuje Európsku úniu pri dohľade nad zákonnosťou európskych dotácií.

Poradca premiéra Igora Matoviča získal od štátu nenávratné dotácie vo výške 390-tisíc eur

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies