Prevratné výsledky v definovaní prístupov k dezinfekcii

Dezinfekcia ako filozofia v prevencii a v zlepšení  vírovej a bakteriálnej odolnosti

Nikdy v poslednom období sa neprejavovali nedostatky v aplikovanom výskume v prístupe k dezinfekcii priestorov a zariadení tak intenzívne ako v posledných rokoch boja proti infekčným ochoreniam. Pri snahe vyvíjať účinné metódy aplikácie dezinfekčných postupov sa dostali niektoré slovenské firmy na špičku vo svojom odbore a dokázali priniesť za krátku dobu tak výrazné výsledky a zlepšenia nielen v oblasti bežnej dezinfekcie, ale aj v oblasti mimoriadneho a účinného zvýšenia hygieny v nemocničných zariadeniach, operačných sálach, rehabilitačných zariadeniach, ale aj na pracoviskách so zvýšenými nárokmi na ochranu osôb a klientov, pacientov. Medzi popredné firmy, ktoré v posledných rokoch intenzívne pracovali na aplikovanom výskume v tejto oblasti a dosahujú bezkonkurenčné výsledky patrí aj spoločnosť  Detectair ,s ktorého konateľom Mgr. Pavolom Pavlovičom , MBA sme hovorili o tom, aký je význam a prínos technológii, ktorými dokážeme nielen pacientom, verejnosti, pracovníkom, zamestnancom, ale aj rôznym inštitúciám priniesť bezpečné antivírové prostredie, ktoré je zárukou kvalitného operačného a rekonvalescenčného prostredia.

Na akých vedeckých základoch a aplikovanom výskume sú založené Vaše technológie?

Naše patentované a certifikované technológie  využívajú najnovšie a najúčinnejšie odborné, moderné a overené postupy pre účinné odstránenie zdraviu škodlivých plesní, baktérií a vírusov, ktoré sa vyskytujú takmer všade okolo nás. Odstránenie zdraviu škodlivých mikroorganizmov je najdôležitejšia časť v boji s mikroorganizmami. Naše aplikácie sú vhodné pre nasadenie v oblasti zdravotníctva, kancelárii, obchodov, verejných priestorov, v priemysle, v hydinárňach v gastro priemysle, v školách, v doprave, v domácnostiach. Efektívnosť ochrany je mimoriadne vysoká a je zameraná nielen na okamžité hubenie vírusov, ale zabezpečia a stabilizujú každé prostredie s minimalizovaním možných infekčných rizík.

Teda aké vírusy a riziká dokážete za pomoci týchto technologii a prípravkov odstraňovať?

Jedná sa predovšetkým o overené výsledky, ktorými dokážeme zvýšiť a dokonca celkom odstrániť niektoré vybrané mimoriadne rizikové faktory:

 • COVID-19 (Koronavírus)
 • Hepatitis B
 • Hepatitis C surrogate (BVDV)
 • Herpes simplex type 1
 • HIV-1
 • Influenza A virus
 • Influenza A, H5N1 Influenza A, H5, H7 and H9
 • Newcastle Disease virus
 • Orthopoxvirus vaccinia
 • Papovavirus SV-40
 • Paramyxo virus
 • Poliovirus 1 Pseudorabies virus
 • Trophozoite protozoa inl. Amoebae
 • Vaccina virus
 • parahaemolytis

V Oblasti boja s bakteriami máme overené výsledky s likvidáciou najrôznejších bacilov , rovnako máme vynikajúce a certifikované výsledky s existujúcimi , doteraz veľmi ťažko a nákladne ničiteľnými plesňami a mikroorganizmami.

V čom spočíva Vaša technológia a jej dostupnosť pre všetky spomenuté oblasti aplikácie?

Aerosólová dezinfekcia je zariadenie na výrobu aerosólovej hmly na dezinfekciu uzatvorených a otvorených priestorov. Automaticky premieňa dezinfekčný́ prostriedok na ionizované častice pomocou patentovaného a certifikovaného zariadenia.

Aby sa dosiahla takzvané sterilita ovzdušia a povrchu jednoznačne odporúčame používať dezinfekčne prostriedky od Sanosilu. Naša úzka spolupráca s pomíňanou spoločnosťou Sanosil Slovakia prebieha úž cez 10 rokov.

Zároveň naše patentované a certifikované dezinfekčné prístroje sme špeciálne navrhovali pre daný typ dezinfekcie nakoľko používajú dezinfekčnú latku na báze peroxidu vodíka a koloidného striebra.

Sanosil Sk je výhradným slovenským zástupcom švajčiarskej spoločnosti Sanosil AG, ktorá od roku 1982 pôsobí na poli vedeckého vývoja a výroby dezinfekčných riešení. Dnes patrí s lídrom celosvetového trhu a jej portfólio tvoria produkty pre komplexný program dezinfekcie na každodenné používanie v priemyselnej oblasti aj v domácnostiach.

Hydrofogg je certifikované technologické́ zariadenie ktoré pri súčasnej platnej legislatíve odporúčame ako doplnok k nadštandardnému zabezpečovaniu správneho hygienicko-epidemiologického režimu v uzatvorených a otvorených priestorov. Odstraňuje patogény a znižuje získané infekcie HAIs, garantuje splnenie najprísnejších hygienických noriem a parametrov.

https://www.instagram.com/detectair/

Aké máte posledné výsledky v oblasti nasadenia technológii, kde ste získali mimoriadne a stále výsledky?

Nasadzujeme a aj distribuujeme mobilnú dezinfekčnú jednotku AeroFogg na výrobu suchej aerosólovej hmly. Automaticky premieňa certifikovaný dezinfekčný prostriedok na ionizované častice pomocou patentovanej trysky a kompresorového vzduchového systému. Aby sa dosiahla perfektná veľkosť kvapôčok, AeroFogg je vybavený presným vzduchovým kompresorom a patentovanou tryskou. Mobilná jednotka by sa mala používať len s certifikovanými dezinfekčnými prostriedkami. Momentálne sa naše technologické oddelenie pod vedením Mgr.Džupu a Ing. Mokrena intenzívne venujeme modernizácii mobilnej jednotky Aerofogg.

 

Je určený na celopriestorovú statickú ,,zabudovanú“ dezinfekciu, aromaterapiu a zvlhčovanie priestorov.

Zariadenie automaticky premieňa dezinfekčný prostriedok na ionizované častice pomocou trysiek a vysokotlakového systému, aby sa dosiahla perfektná veľkosť kvapôčok 11.0μm. HydroFogg je vybavený jednotlivými tryskami, ktoré sú ovládaných softvérovo cez smartfón alebo manuálne podľa požiadaviek zákazníka.

Funguje na princípe tzv. suchej hmly bez nebezpečenstva zmáčania, skondenzovania na povrchoch, čím sú chránené všetky plochy, predmety, elektronika, dokumenty a nepoškodzuje rastliny ani potraviny. Nezanecháva na nich žiadne usadeniny, takže ich netreba dodatočne umývať, utierať alebo neutralizovať. Ošetrovaná oblasť je zahmlená v priebehu niekoľkých minút. Jemný aerosól sa po rozprášení vznáša v ovzduší. Elektricky nabité ióny celkom vyplnia priestor, pri následnom spade sa účinné látky dostanú na všetky povrchy (kľučky, stoly, klávesnice, a pod.) a vydezinfikujú ich.

Na základe zistených výsledkov meraní mikrobiálnej kontaminácie ovzdušia, ktoré pri použitej dezinfekcie SANOSIL a dezinfekčného systému HydroFogg garantujúcim celopriestorovú dezinfekciu aplikáciou suchej hmly ako špeciálneho média pre účinnú certifikovanú  látku, sme zaznamenali rádovo nižšie hodnoty až sterilitu ovzdušia po aplikácii spomínanej technológie v porovnaní so zistenými výsledkami v meraní ovzdušia v tých istých priestoroch, v tom istom čase a mieste merania.

Vyššie uvedené  certifikované technologické zariadenie pri súčasnej platnej legislatíve odporúčame ako doplnok k nadštandardnému zabezpečovaniu správneho hygienicko-epidemiologického režimu v uzatvorených a otvorených priestorov.

 

Aké sú Vaše posledné výsledky ktoré znamenajú potvrdenie Vášho aplikovaného vývoja?

Referencie sú uvedené na stránke Detectair, je ich mnoho ale v súčasnej chvíli stoji  za zaujímavosť upozorniť na odbornú konferenciu SURVEILLANCE nemocničných nákaz, ktorá sa uskutoční dňa 20-21.apríl 2023. Hlavne témy konferencie.

 • Aktuálne problémy nemocničnej epidemiológie a hygieny.
 • Antimikrobiálna rezistencia v zdravotníckych zariadeniach
 • Kontrola nemocničného prostredia, dezinfekcia a sterilizácia
 • Legionely v zdravotníckych zariadeniach
 • Infekcie spôsobené clostridium difficile.
 • Kazuistiky a príklady z praxe
 • Varia

Počas konferencie budeme prezentovať naše certifikované zariadenia a ich využitie v zdravotníckych zariadeniach a tým pádom srdečne pozývame čitateľov na odbornú konferenciu. https://events.amedi.sk/sk/podujatie/531/page/10211

 

Čo viete z pohľadu Vašich skúseností odporučiť ako bežne dostupné prostriedky pre kohokoľvek bez náročného nasadenia prístrojovej techniky?

Pre tieto prípady sme súbežne s našim vývojom zariadení na základe dlhoročných skúseností vyvinuli pomôcky a prípravky, ktoré bežne distribuujeme cez náš e-shop a ktoré sú dostupné všetkým, ktorí majú  profesionálny záujem o riešenie protivírovej, protiplesňovej, bakteriálnej a imunitnej ochrany.

https://www.detectair.sk/eshop

Zdroj:/ Detectair

 

 

 

 

 

 

 

 

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies