Priehľadné klamstvá Kaliňáka prezentované hovorcom

Za ušľachtilým činom Kaliňáka nehľadajme slušnosť, ľudskosť ani sebareflexiu, ale iba stupňujúci sa tlak na jeho odvolanie z vnútra strany Smer pred blížiacimi sa voľbami.

Mediálne výstupy JUDr. Kaliňáka, ktorých neodmysliteľnou súčasťou bola spravidla dehonestácia účastníkov konania, a nezmyselná obhajoba trestnej činnosti policajtov prinášali so sebou čaro nechceného. Posledný brífing s prezentáciou náznaku Kaliňákovej ľudskosti a sebareflexie, hovorcom ministerstva Netíkom, bol iba nevydareným divadelným predstavením plným klamstiev, ktoré súdny človek nemôže ani brať vážne.

Podľa vyjadrenia hovorcu Netíka nie je možné študentov odškodniť zo štátneho rozpočtu, nakoľko došlo k zastaveniu trestného stíhania…

Nárok na vznik náhrady škody za nesprávne a nezákonné rozhodnutia nevzniká, vyvodením trestnej zodpovednosti voči policajtom zúčastneným na zákroku, ale spôsobením ujmy. Pre vznik oprávnenosti nároku na náhradu škody je nepodstatné akým spôsobom škoda vznikla, či na základe nedbalosti, nesprávnym  právnym názorom, alebo trestnou činnosť orgánu moci. Rozhodujúcim faktorom je vznik ujmy, ktorú evidentne spôsobil štátny orgán.

Pán Netík podsúva občanom nepravdivé tvrdenie, podľa ktorého má občan nárok na náhradu škody iba v prípade, že k ujme došlo trestnou činnosťou. Všetky žaloby o náhradu škody spôsobené nezákonným a nesprávnym orgánom štátu sú riešené zo štátneho rozpočtu, respektíve rezortu ktorý škodu spôsobil, hoci vo väčšine prípadov je trestná činnosť orgánov moci premenovaná na pochybenie.

Pri vyjadrení Netíka, že policajtov zodpovedných za pochybenia potrestali nadriadení, by sme mali    spozornieť .

Nadriadený nemôže potrestať policajta svojvoľným znížením mzdy. V právomoci nadriadeného je možnosť potrestať policajta cestou disciplinárneho konania.

Bolo voči policajtom vedené, a právoplatne ukončené disciplinárne konanie?

Mal nadriadený skutočne záujem potrestať policajtov, alebo iba po prevalení škandálu, a zverejnení nahrávky, trestnú činnosť policajtov ošetril spôsobom zaužívaným roky?

Trestná činnosť policajta, najmä ak  trestnú činnosť páchal na pokyn nadriadeného, je roky „ošetrovaná“ cez disciplinárne konania. Po podaní trestného oznámenia na policajta jeho nadriadený zmrazí policajtovi odmeny, prémie, prípadne siahne na percentá z platu, čím vyvodí voči policajtovi disciplinárny postih. Ak sa policajt proti disciplinárnemu trestu neodvolá, rozhodnutie nadobudne právoplatnosť, a nie je možné proti nemu v tej istej veci viesť trestné konanie, nakoľko v zmysle platnej legislatívy právoplatné rozhodnutie z disciplinárneho konania, podobne ako právoplatné uznesenie o ukončení priestupkového konania, zakladá prekážku rozhodnutej veci…

Na prvý pohľad nepodstatná informácia o potrestaní policajtov… za predpokladu, že k disciplinárnemu konaniu došlo, táto okolnosť bránila ďalšiemu postihu policajtov v trestnom konaní… a všetci vedeli, že konanie bude skôr či neskôr zastavené… 

Ak sa zakladá vyjadrenie hovorcu Netíka na pravde, nadriadený policajtov, uvedomujúc si závažnosť situácie, zachránil policajtov skôr ako prokuratúra vôbec začala konať…

Trestné konanie voči policajtom bolo prokuratúrou zastavené…

Kto zavádza? Hovorca Netík o potrestaní policajtov, alebo generálna prokuratúra tvrdením, že viedla trestné konanie?

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies