Kniha pre Čižnára … a celoštátne pátranie

Keď mi pred pár dňami manžel oznámil, že je po mne vyhlásené celoštátne pátranie, nevedela som, či plakať, alebo sa smiať. šťastne piatykrát v Prahe presťahovaná, s hlavou ešte stále na krku uvedomila som si iba to , že doručenie mojej knihy generálnemu prokurátorovi postavilo panstvo do pozoru a situáciu zradikalizovalo … viac ako v októbri a novembri 2014 podané uplatnenie náhrady škody za nesprávne a nezákonné rozhodnutia, na základe, ktorých boli vedené nezákonne tri trestné konania.

 

kniha pre Čižnára …

JUDr. Čižnár , po doručení knihy si minimálne uvedomil , že kniha, ktorú drží v ruke detailne popisuje závažnú organizovanú trestnú činnosť prokurátorov, ktorí pôsobia na vrcholových postoch prokuratúr, predovšetkým  odborov generálnej a špeciálnej prokuratúry .

V knihe , ktorá  je triezvym pohľadom na tri trestné konania realizované brachiálnymi zložkami , každá veta je podložená listinou zo spisu prípadne zvukovou nahrávkou a fakt, že knihu nevydáva slovenský vydavateľ , na ktorého nemajú možnosť vyvíjať nátlak opäť rozladil vrchnosť do nepríčetnosti a pán generálny prokurátor Čižnár si minimálne uvedomil , že riešiť organizovanú trestnú činnosť dlhoročných priateľov a najbližších spolupracovníkov si dovoliť nemôže , pretože z päťdesiat osôb zverejnených v knihe, väčšina je prokurátorov . Knihu o trestnej činnosti s popisom spôsobu marenia spravodlivosti, zneužívaní právomocí verejného činiteľa , sofistikovanej dlhodobej trestnej činnosti nie je možné podhodiť slovenskému čitateľovi …

Na generálnej prokuratúre pochopili, že chuderu, ktorú úspešne šestnásť rokov ničili nezákonnými trestnými konaniami , musia okamžite zastaviť … najjednoduchšie ďalším trestným konaním …

celoštátne pátranie …

Z policajných štatistík géniovia, cez políciu zistili , že o necelý mesiac mi končí platnosť občianskeho preukazu … ak ma dajú do pátrania , na prvom oddelení kde požiadam o vydanie dokladu ma zadržia . Ibaže ja skutočne k prežitiu potrebujem iba strechu nad hlavou, minimálne množstvo stravy a lieky proti bolesti , takže bez vytvrdenej kartičky honosne nazvanej doklad totožnosti vydanej Slovenskou republikou dokážem bez ujmy prežiť .

Vyhlásiť celoštátne pátranie po osobe, o ktorej má polícia vedomosť , že evidentne od roku 2013 žije v Českej republike je na pozastavenie rozumu … nakoľko jediná možnosť akou je možné „kriminálnika“ dopraviť do vlasti je cestou vydávacieho konania …

Vyšetrovatelia, robia všetko preto aby zistili miesto prechodného bydliska, manžela kŕmia rozprávkou o tom , že riešia moje vypočutie slovenským vyšetrovateľom v Českej republike a podobnými nezmyslami . Slovenský vyšetrovateľ v cudzom štáte nemá kompetencie orgánu činného v trestnom konaní , čiže nemôže vykonať výsluch. České orgány majú právo konať , po začatí vydania medzinárodného zatykača a začatí extradičného konania , ktorému sa Slovenská republika bráni ako čert krížu …

Prečo nepožiadala Slovenská republika o moje vydanie ?

Extradičné, respektíve vydávacie konanie z pohľadu brachiálnych zložiek bolo pre Slovenskú republiku neprijateľné .

Tri nezákonné trestné konania v trvaní šestnásť rokov Slovenská republika nedokáže obhájiť. Slovenská republika nedokáže odpovedať na otázky, ktoré by nepochybne boli predmetom vydávacieho konania :

prečo bolo voči novinárke vedené trestné konanie pre zverejnenie satiry, ktorá nie je trestným činom a ani žalovateľná v občiansko – právnom konaní

prečo bolo do roku 2011 vedené konanie pre trestný čin útok na verejného činiteľa zrušený v roku 2003

prečo bolo jedenásť rokov vedené v rozpore so zákonom trestné konanie vo veci právoplatne skončenej v roku 1999

prečo bolo v roku 2013 vznesené obvinenie, podľa ktorého som si mala vymyslieť jedenásť ročné trestné konanie, keď prokurátor mal k dispozícii fotokópiu trestného spisu a právoplatné rozhodnutie o ukončení trestného konania

Slovenská republika po opakovaných pokusoch o dodanie psychiatrom bez súdneho rozhodnutia a brutálneho zneužívania psychiatrie, marenia práv obvineného a falšovania trestného spisu nedokáže obhájiť konanie orgánov činných v trestnom konaní , pretože sa jednoducho odôvodniť nedá , podobne ako sa nedá spochybniť trestná činnosť všetkých , ktorí vo trestných veciach od roku 2000 do roku 2014 konali .

V neposlednom rade akékoľvek aktivity Slovenskej republiky , iniciované brachiálnymi zložkami otvoria diskusiu o organizovanej trestnej činnosti predovšetkým prokurátorov zastávajúcich riadiace posty na prokuratúrach a súdoch a odhalia pravú tvár výkonu spravodlivosti .

Diskusia, respektíve popisovanie trestnej činnosti konkrétnych prokurátorov hrozí aj v prípade prerokovania mojich žalôb za nezákonné a nesprávne rozhodnutia pred súdom . Neprichádza do úvahy , aby na verejných pojednávaniach sa riešila trestná činnosť prokurátorov a sudcov … 1 : 50 je riadny nepomer, hodnota päťdesiatky sudcov a prokurátorov , je predsa neporovnateľná … V konečnom dôsledku, čo dokáže vymyslieť počestné panstvo v stave ohrozenia predviedlo , v roku 2013 predstavením v réžii počestného prokurátora JUDr. Šramku .

Po mojom odchode zo Slovenska v roku 2013, s minimálnymi finančnými prostriedkami a zlým zdravotným stavom, bolo podľa brachiálnych zložiek vylúčené, že by som v Českej republike prežila , čo i len niekoľko mesiacov a nieto ešte dokázala financovať znalecké skúmanie , respektíve výrobu posudkov z oblasti psychiatria, toxikológia a najmä právne zastupovanie .

So slovenským advokátom som prerušila kontakty, moje podnety vybavoval manžel   V predstavách počestného panstva , potom ako nás cez nezákonné rozhodnutia pripravilo úspešne o majetok predpoklad, že podám voči Slovenskej republike žaloby za nesprávne a nezákonné rozhodnutia bol nereálny .

Niekoľko mesiacov čakali ako vši pod chrastou, v očakávaní , že sa vrátim na Slovensko a budú pokračovať v besnení … vlastne až po napísaní prvých blogov si uvedomili, že musia ma za každú cenu dostať na Slovensko a potichu upratať.

Prvé vlámanie česká polícia riešila koncom januára 2014 , niekoľko dní po nahlásení zamestnávateľa o pracovnom pomere do poisťovne a zriadení účtu v banke , druhé o niekoľko týždňov neskôr a v priebehu niekoľkých mesiacov som sa trikrát sťahovala …

Interpol

Situácia ako z francúzskej komédie … Predavačka v papiernictve , ktorú orgány Slovenskej republiky činné v trestnom konaní rozhodli sa znalecky skúmať odborníkmi z oblasti psychiatria utiekla do Českej republiky a po niekoľkých mesiacoch pobytu polícia eviduje dva pokusy o vlámanie prenajatého bytu … po odovzdaní písomností pochopili, že nežartujem …

Hoci pracovníci Intrepolu nedisponujú právomocami orgánov činných v trestnom konaní a do hry nastupujú po vydaní medzinárodného zatykača a začatí vydávacieho konania , zariadili mi stretnutie s dvomi špičkovými kriminalistami a ubezpečili ma , že vydávacie konanie nehrozí …

takých ako Vy nevydávame …

Dôkladná analýza českých kriminalistov trestných spisov z troch trestných konaní a konaní súvisiacich s pokusmi o fyzickú likvidáciu ma čiastočne prekvapila, nakoľko som predpokladala, že dôvodom je náhrada finančnej ujmy spôsobenej nesprávnymi a nezákonnými rozhodnutiami. Z pohľadu kriminalistov moje šikanovanie slovenskými orgánmi súviselo výlučne s organizovanou trestnou činnosťou sudcov a prokurátorov, ktorí nezákonné rozhodnutia v priebehu jedenásť rokov vydávali … a úvahy o výkone spravodlivosti a trestnom konaní v súlade so zákonom vyhodnotili ako nereálne, urobia nemožné na zametenie kauzy pod koberec a budú hľadať možnosti na likvidáciu .

mobilizácia orgánov …

Po zverejnení textov „Generálny prokurátor v zastúpení “ a „Noví profesionáli kriminálky Bratislava IV “ , začali riešiť môj návrat na Slovensko. Samotný postup dopratania na Slovensko bol viac ako prapodivný .

Trestný spis vedený JUDr. Kovarčíkom pridelili cez výberovú príslušnosť na Krajskú kriminálku novému vyšetrovateľovi . Keďže ani predstieraný záujem viesť zákonne konanie , ma neprimäl k návratu začali atakovať známych a manžela telefonátmi . Po odmietnutí poskytnúť adresu , rozhodli sa postrašiť manžela predvolaním na výsluch … Samozrejme , to čo uviedol do telefónu nemal problém nadiktovať do zápisnice … a adresu im odmietol poskytnúť … Opäť som zverejnila niekoľko blogov na Sme … Koncom apríla panstvo konečne pochopilo, že zastrašovanie nie je cestou k úspechu a zverejňovanie informácií o nezákonne vedenom trestnom konaní na blogu treba zastaviť .

Dvadsiateho júna som prevzala konanie o zastavení trestného konania s odôvodnením , že som trestný skutok nespáchala a zainteresovaní na troch trestných nezákonných konaniach predpokladali , že po prevzatí sa vrátim na Slovensko … Návrat sa nekonal . V duchu svojho uvažovania posúdili, že sa vrátim po nadobudnutí právoplatnosti uznesenia . Sťažnosť podanú JUDr. Loduhovou proti zastaveniu konania generálna prokuratúra odmietla, rozhodnutie sa stalo právoplatným … a ja som na návrat po konzultácii s polícoiu musela zabudnúť …

Prerátali sa … dokončila som knihu, o organizovanej trestnej činnosti v súvislosti s tromi trestnými konaniami, skriptá o porušovaní základných ľudských práv a slobôd obvinených a poškodených v trestnom konaní … Začiatkom októbra podal môj advokát prvú a neskôr druhú žalobu za nezákonné a nesprávne rozhodnutie orgánov činných v trestnom konaní …

Po podaní žalôb generálna prokuratúra Slovenskej republiky urýchlene ošetrila trestnú činnosť JUDr. Kovarčíka a Mgr. Adamovičovej , ktorí na príkaz prokurátora JUDr. Šramku bývalého kolegu, pána generálneho prokurátora mali ma spacifikovať cestou psychiatrie , žiadosť o vysporiadanie finančnej ujmy odstúpili v rozpore so zákonom na ministerstvo spravodlivosti a na generálnej prokuratúre sa tešili z úspešne zvládnutej kauzy …

Doručenie mojej knihy vyvolalo opäť raz paniku a panstvo sa rozhodlo kauzu ošetriť v duchu zabehnutých zvyklostí … opäť som sa sťahovala …

[ Radi čítate blogy? Aktivujte si pondelkový newsletter Karola Sudora s piatimi najlepšími blogmi týždňa. ]

Pohrobkovia socializmu pôsobiaci v brachiálnych zložkách nepochopili, že totalita spred roku 1989 sa vrátiť nedá … Za dvadsať päť rokov naučili ľudí báť sa, naučili ľudí so sklonenou hlavou znášať ich svinstvá a teror … zabudli však na niekoľko skutočností, že sme súčasťou Európy , na voľný pohyb v rámci Európy a internet je mocnejší ako ich bohorovnosť   .

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies