Progresívny Hattas v Nitre oklamal voličov

Marek Hattas so svojim tímom vyhral voľby jednoduchými klamstvami. Rozprávkou o zadlženosti mesta a zefektívnení činnosti úradu.

Zastavíme nezmyselné zadlžovanie mesta

„Nitra je jedno z najzadlženejších miest na Slovensku a preto nemá inú možnosť, než začať fungovať efektívne.“

Mesto Nitra, v čase nástupu Mareka Hattasa na post primátora, nebolo zadlžené ako intenzívne zdôrazňoval v rámci predvolebnej kampani. V decembri 2018 novozvolený primátor preberal Mesto Nitra v dobrej finančnej kondícii,  s minimálnou zadlženosťou a desiatkami tisícmi eur v mestskej pokladni. Dokonca aj skeptici konštatovali, že pri  nastavení dlhodobých investícií a stave financií Mesta Nitra, katastrofické scenáre nehrozia.

„Spravíme audit všetkých zmlúv a spoločností, kde má mesto podiel. Veríme, že dokážeme ušetriť.“ 

V čase vyjadrenia Hattas vedel, že mestské financie sú v poriadku. Miesto šetrenia mestskú pokladňu vyplienil za pár mesiacov. Nízkym úverovým zaťažením a dobrou kondíciou Mesta Nitra zdôvodňoval, deväť miliónový úver na bližšie nešpecifikované investície na rozvoj mesta.

Progresívne a transparentne

 K najpoužívanejším výrazom Hattasovej predvolebnej kampane patrili slová progresivita a transparentnosť vo všetkých jeho tvaroch. Nikto neriešil a možno ani netušil, že Hattasov tím nie sú odborníci na samosprávu, ale odborníci na reklamu a marketing. Občania mesta rýchlo pochopili, že Hattasove  „transparentné nominácie“, nie sú ani odborné ani transparentné a Hattas iba zabezpečil  teplé fleky kamarátom.

Henrich Varga – odborný poradca pre komunikáciu (člen volebného Hattas tímu)

Martin Horák   – vedúci odboru inovácií, transparentného riadenia a klientskej spokojnosti (člen  volebného Hattas tímu)

Ján Odzgan – prednosta Mestského Úradu (poradca vo volebnej kampani Hattas tímu)

Roman Oravec – referent – grafik, fotograf (člen volebného Hattas tímu)

Svatopluk Bartík – externá zmluva (poradca vo volebnej kampani Hattas tímu)

Zmeny pre obyvateľov Nitry

Občania sa nestihli ani spamätať z volebnej noci a Hattas s jeho skupinou nezávislých poslancov, podporovanou Progresívnym Slovenskom, ktorá má v mestskom parlamente väčšinu, oznámili prvé zmeny, z ktorými obyvatelia Nitry a mestských častí evidentne nemôžu byť spokojní:

Zavedenie dane z rozvoja mesta

Spoplatnenie parkovania podľa vzoru Vallovej koncepcii v Bratislave

Zvýšenie poplatkov za odvoz komunálneho odpadu

Trasparentné a efektívne riadenie mesta

Bezprostredne po zložení sľubu, na prvom zasadnutí Mestského zastupiteľstva, v ktorom má jeho tím väčšinu, ako prvé vyriešili príjem novozvoleného primátora. Základný mesačný plat, ktorý je  3 377,16 eur poslanci navýšili o 30%, čo predstavuje sumu 4391 eur mesačne. Skrátka neprišli ani priatelia podieľajúci sa na kampani.

Personálne poddimenzovaný úrad

Hattasov tím však prišiel s ďalším bludom – s teóriou, že úrad je personálne poddimenzovaný, z čoho vyplýva potreba navýšiť počet úradníkov, ktorých je potrebné adekvátne zaplatiť a priatelia, s ktorými vec riešil na rovinu povedali, že pod tisícpäťsto, tisícsedemsto eur mu mladí pracovať nepôjdu. V búrlivej diskusii na poslednom mestskom  zastupiteľstve, kde sa pohybovali návrhy na mzdy nových zamestnancov medzi 2000 – 3000 eur, v rámci rozpočtového opatrenia, poslanci Hattasovej koalície schválili navýšenie položky  Vnútorná správa, v ktorej sú zahrnuté mzdy, služobné príjmy a ostatné vyrovnania z pôvodných 4 852 200,- na 5 756 810,- EUR, čiže o 904 610,- eur. Položka predstavuje tarifné mzdy všetkých 240 zamestnancov Mestského úradu a 93 zamestnancov Strediska mestských služieb.

Na navýšenie platov zamestnancov, ktorí dlhodobo pôsobia na úrade pôjde len 200 tisíc eur z celkovej čiastky. Zvyšné prostriedky t.j. 700 tisíc eur pôjde na nové pracovné pozície a neobsadené miesta v organizačnej štruktúre úradu. Takže na 240 zamestnancov, s vymeriavacím základom približne 500 -600 eur sa zvýši v priemere mzda o približne zvýši 64.50 eur. Takže cieľom Hattasovej akcie „personálne poddimenzovaný“ Mestský úrad, je iba transparentné umiestenie „svojich“ nových ľudí za 2000 eur mesačne.

Mesto Nitra má približne rovnaký počet obyvateľov ako Žilina, ktorá má o štyritisíc  obyvateľov viac, ale rovnaký počet úradníkov.

 „Som nováčik v politike, takže neviem ako sa rozkráda štát“

Krátko po voľbách si väčšina zamestnancov úradu uvedomovala, že Hattas nemá ani len štandardné pracovné návyky. O skúsenostiach s riadením úradu a znalosti mesta ani nehovoriac. Na kritiku reagoval vyjadrením, že je nováčik v politike, takže nevie ako sa rozkráda štát. Po niekoľkých mesiacoch jeho pôsobenia v úrade môžeme pokojne konštatovať, že slušný, progresívny Hattas napreduje… míľovými krokmi…

Avšak už dnes je viac ako jasné, že organizátor protestov Za slušné Slovensko a dnes primátor Nitry Marek Hattas  – predviedol nekompetentnosť, nevhodné nakladanie s financiami mesta a aroganciu akú na úrad za dlhé roky nepriniesol žiadny jeho predchodca.

V kampani občanom prisľúbil riešenie problémov, ktoré kompetenčne nepatria pod Mesto Nitra. 

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies