Prokurátori nebudú rozhodovať pod tlakom politikov a médií – vyhlásenie podpísalo viac ako 600 prokurátorov z 942

Vyhlásenie prokurátorov k pretrvávajúcim neadekvátnym útokom nielen priamo na osobu generálneho prokurátora Slovenskej republiky, ale cez jeho osobu aj na prácu celého rezortu prokuratúry podporilo viac ako 600 prokurátorov z celkového počtu 942 prokurátorov Slovenskej republiky.

Súčasná spoločenská situácia priamo súvisiaca s rezortom prokuratúry nám už nedovoľuje nereagovať na pretrvávajúce neadekvátne útoky nielen priamo na osobu generálneho prokurátora Slovenskej republiky, ale cez jeho osobu aj na prácu celého rezortu prokuratúry.

Prezentované neodborné vyjadrenia, ktoré dehonestujú poctivú prácu všetkých prokurátorov vrátane generálneho prokurátora Slovenskej republiky a ktoré sú zrejme prejavom osobných ambícií, a nie verejného záujmu, považujeme za neprípustné. Uvádza sa to vo vyhlásení, ktoré podporilo viac ako 600 prokurátorov z celkového počtu 942 prokurátorov Slovenskej republiky. Vyhlásenie je zverejnené na webovej stránke generálnej prokuratúry.

„Tak ako v minulosti, tak ani v súčasnosti sme my, prokurátori, nerozhodovali a nebudeme rozhodovať pod tlakom politikov, verejnej mienky a médií a budeme sa aj naďalej riadiť kritériom zákonnosti, odbornej zdatnosti a objektivity. V tomto smere v plnej miere stojíme za generálnym prokurátorom SR, ktorý v mediálnom vyhlásení dňa 2. septembra 2021 správne uviedol, že on je tým garantom zákonnosti, ktorého rozhodnutia majú slúžiť ochrane práv fyzických osôb, právnických osôb a štátu a že toto poslanie aj mieni napĺňať,“ zdôraznili vo vyhlásení prokurátori.

Požiadali všetkých, ktorí podľa nich neodborne, bez znalosti právneho poriadku SR a postupu orgánov činných v trestnom konaní spochybňujú ich prácu, aby populisticky nezneužívali takéto situácie pre svoje osobné záujmy a neznevažovali tým v očiach verejnosti každodennú náročnú prácu stoviek poctivých prokurátorov. „Verejné znevažovanie postavenia a pôsobnosti generálneho prokurátora SR a neuvážené snahy o zmenu platnej právnej úpravy týkajúcej sa prokuratúry len na základe rozhodnutí v konkrétnych veciach považujeme za neprípustný zásah do základných princípov právneho štátu,“ tvrdia prokurátori.

K stabilite právneho systému spoločnosti neprispieva podľa vyhlásenia ani zneužívanie rozdielnych právnych názorov generálneho prokurátora a špeciálneho prokurátora na konkrétne postupy v trestnom konaní, ktoré sú podsúvané verejnosti ako „vojna“ medzi Generálnou prokuratúrou SR a Úradom špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry SR. „Tá však je ,vytváraná ‘ tými, ktorí majú záujem na cielenom obmedzení oprávnení generálneho prokurátora SR ako garanta zákonnosti vo vzťahu k Úradu špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry SR, evidentne však nie v záujme občanov, ale vo svojom vlastnom záujme, ktorý často povyšujú nad záujem spoločenský,“ vyhlásili prokurátori. Podľa nich spolupráca s kolegami z Úradu špeciálnej prokuratúry bola doteraz na profesionálnej úrovni a prípadné rozdielne právne názory si vždy odborne vydiskutovali, a preto mediálne prezentované názory o „potrebe systémových zmien“pre údajnú vzájomnú „vojnu“ vnímajú ako účelové a odporujúce realite.

Druhý týždeň funguje pracovná skupina pre obnovu dôvery v právny štát. Má pripraviť návrhy zmien vo fungovaní polície, prokuratúry a sudov či Trestného poriadku. Vlna politických reakcií sa spustila po rozhodnutí generálnej prokuratúry koncom augusta, ktorá na základe paragrafu 363 Trestného poriadku zrušila obvinenia bývalému riaditeľovi Slovenskej informačnej služby (SIS) Vladimírovi Pčolinskému či finančníkovi Jaroslavovi Haščákovi. Generálny prokurátor Maroš Žilinka o niekoľko dní neskôr na ústavnoprávnom výbore parlamentu vysvetľoval postup prokuratúry v spomínaných kauzách.

Poznámka redakcie: Z vydaného vyhlásenia implicitne vyplýva, že  1/3 prokurátorovpod politickým tlakom rozhodovať bude, alebo nepovažuje za potrebné sa ani vyjadriť k takémuto stavovskému vyhláseniu.

Súvisiace články

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. OK Viac info

Cookies